Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie NEGBINOMDIST v Microsoft Excel.

Popis

Vráti hodnotu funkcie záporného binomického rozdelenia. Funkcia NEGBINOMDIST vráti pravdepodobnosť toho, že dôjde k číslo_f neúspechom, kým nastane číslo_s úspechov pri konštantnej pravdepodobnosti úspechu vyjadrenej hodnotou pravdepodobnosť_úspechu. Táto funkcia má podobný tvar aj význam ako binomické rozdelenie, s tým rozdielom, že počet úspešných pozorovaní je pevný a počet pokusov premenlivý. Podobne ako pri binomickom rozdelení, jednotlivé pokusy sa považujú za nezávislé.

Potrebujete napríklad nájsť 10 ľudí s výborným reflexom a viete, že pravdepodobnosť, že kandidát má tieto schopnosti, je 0,3. Funkcia NEGBINOMDIST vypočíta pravdepodobnosť, že sa pred nájdením všetkých 10 oprávnených kandidátov pohovorí s určitým počtom kandidátov.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v téme NEGBINOM.DIST (funkcia).

Syntax

NEGBINOMDIST(počet_f;počet_s;pravdepodobnosť_s)

Syntax funkcie NEGBINOMDIST obsahuje nasledovné argumenty:

 • Počet_f     Povinný argument. Počet neúspešných pokusov.

 • Počet_s     Povinný argument. Prahová hodnota počtu úspešných pokusov.

 • Pravdepodobnosť_s     Povinný argument. Pravdepodobnosť úspechu.

Poznámky

 • Argumenty číslo_f a číslo_s sa skrátia na celé čísla.

 • Ak niektorý z argumentov nie je číselná hodnota, funkcia NEGBINOMDIST vráti #VALUE! .

 • Ak probability_s < hodnotu 0 alebo > 1, funkcia NEGBINOMDIST vráti #NUM! .

 • Ak number_f < 0 alebo number_s < 1, funkcia NEGBINOMDIST vráti #NUM! .

 • Rovnica pre výpočet záporného binomického rozdelenia je:

  Equation

  kde:

  x je číslo_f, r je číslo_s a p je pravdepodobnosť_úspechu.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

10

Počet neúspešných pokusov

5

Prahová hodnota počtu úspešných pokusov

0,25

Pravdepodobnosť úspešného pokusu

Vzorec

Popis

Výsledok

=NEGBINOMDIST(A2;A3;A4)

Hodnota záporného binomického rozdelenia pri vyššie uvedených podmienkach

0,05504866

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×