Posledná aktualizácia: 20. decembra 2018

PROBLÉM

Pri prilepovaní snímky s pätou (čísla, text alebo dátum snímky) do balíka, kde päta nie je začiarknutá v predlohe snímky, sa text päty zobrazí v ľavom hornom rohu snímky. Tento text sa nezobrazí pri prehrávaní prezentácie v zobrazení prezentácie, tento text však nie je možné označiť, takže ho nie je možné zmeniť alebo odstrániť.

Stáva sa to v PowerPointe 2016, v PowerPointe 2019 a v PowerPointe v Office 365.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Spoločnosť Microsoft o probléme vie a skúma ho. Ako alternatívne riešenie môžete zatiaľ použiť tento postup:

  1. Kliknite na položku Domov a potom v časti Úpravy kliknite na položky Vybrať > Tabla výberu....

  2. Vyberte zástupný objekt, pre ktorý chcete vykonať zmeny. Prepínajte medzi zobrazením alebo skrytím výberu a pomocou ikony oka nájdite ten správny tvar.

  3. Kliknite na položky Nástroje na kreslenie > Formát a v časti Veľkosť zväčšite výšku a šírku.

Teraz by malo byť možné tvar vybrať, premiestniť alebo odstrániť.

Ďalšie zdroje informácií

Ikona odborníkov (mozog, ozubené kolieska)

Opýtajte sa odborníkov

Spojte sa s odborníkmi, diskutujte o novinkách v PowerPointe a najvhodnejších postupoch a prečítajte si náš blog.

PowerPoint Tech Community

Ikona Komunita

Získajte pomoc v komunite

Položte otázku zástupcom oddelenia podpory, odborníkom MVP, technikom a iným používateľom PowerPointu a nájdite riešenia.

Fórum o PowerPointe na lokalite Answers

Ikona požiadavky na funkciu (žiarovka, nápad)

Navrhnite novú funkciu

Radi si prečítame vaše návrhy a pripomienky. Podeľte sa o svoje myšlienky. Váš názor nás zaujíma.

Poskytnutie odozvy

Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v PowerPointe pre Windows

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×