Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie NOMINAL v Microsoft Exceli.

Popis

Na základe danej efektívnej úrokovej miery a počtu úročených období za rok vráti nominálnu ročnú úrokovú mieru.

Syntax

NOMINAL(účinná_sadzba; pzobd)

Syntax funkcie NOMINAL obsahuje nasledovné argumenty:

  • Účinná_sadzba    Povinný argument. Efektívna úroková sadzba.

  • Pzobd    Povinný argument. Počet úročených období za rok.

Poznámky

  • Argument obdobia sa skráti na celé číslo.

  • Ak ktorýkoľvek argument nie je číselná hodnota, funkcia NOMINAL vráti #VALUE! .

  • Ak effect_rate ≤ 0 alebo npery < číslo 1, funkcia NOMINAL vráti #NUM! .

  • Funkcia NOMINAL (účinná_sadzba; pzobd) je príbuzná funkcii EFFECT (účinná_sadzba; pzobd) na základe rovnice účinná_sadzba =(1+(nominálna_sadzba/pzobd))*pzobd -1.

  • Vzťah medzi funkciou NOMINAL a funkciou EFFECT je zobrazený v nasledujúcej rovnici:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,053543

Účinná úroková sadzba

4

Počet úročených období za rok

Vzorec

Popis

Výsledok

=NOMINAL(A2;A3)

Nominálna úroková miera pri vyššie uvedených podmienkach

0,05250032

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×