Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti hodnotu distribučnej funkcie alebo hustoty normálneho rozdelenia pre zadanú strednú hodnotu a smerodajnú odchýlku. Táto funkcia má v štatistike veľmi široké použitie, vrátane testovania hypotéz.

Syntax

NORM.DIST(x;stred;smerodajná_odchýlka;kumulatívne)

Syntax funkcie NORM.DIST obsahuje nasledovné argumenty:

 • S     Povinný argument. Hodnota, pre ktorú chcete vypočítať hodnotu rozdelenia.

 • Stred     Povinný argument. Aritmetický priemer rozdelenia.

 • Smerodajná_odch     Povinný argument. Smerodajná odchýlka rozdelenia.

 • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota, ktorá určuje tvar funkcie. Ak má kumulatívne hodnotu TRUE, funkcia NORM. Funkcia DIST vráti kumulatívnu distribučnú funkciu. ak má hodnotu FALSE, vráti funkciu hustoty pravdepodobnosti.

Poznámky

 • Ak argument stredná standard_dev hodnota nie je číselná hodnota, funkcia NORM. Funkcia DIST vráti #VALUE! .

 • Ak standard_dev ≤ 0, funkcia NORM. Funkcia DIST vráti #NUM! .

 • Ak stredná_hodnota = 0, smerodajná_odchýlka = 1, kumulatívne = TRUE, funkcia NORM.DIST vráti štandardné normálne rozdelenie NORM.S.DIST.

 • Rovnica pre hustotu normálneho rozdelenia (kumulatívne = FALSE) je:

  Rovnica

 • Ak kumulatívne = TRUE, vzorec vráti integrál od záporného nekonečna po hodnotu x v danom vzorci.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

42

Hodnota, pre ktorú chcete vypočítať rozdelenie.

40

Aritmetický priemer rozdelenia

1,5

Smerodajná odchýlka rozdelenia

Vzorec

Popis

Výsledok

=NORM.DIST(A2;A3;A4;TRUE)

(Kumulatívna) distribučná funkcia pri vyššie uvedených podmienkach

0,9087888

=NORM.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Pravdepodobnostná funkcia pri vyššie uvedených podmienkach

0,10934

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×