Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie NOW v Microsoft Exceli. Prepojenia na ďalšie informácie o práci s dátumami a časmi nájdete v časti Pozrite tiež.

Popis

Vráti poradové číslo aktuálneho dátumu a času. Ak bola bunka pred zadaním funkcie nastavená na formát Všeobecné, program Excel zmení formát bunky na ten formát dátumu a času, ktorý je v počítači zadaný v rámci miestnych nastavení pre dátum a čas. Formát dátumu a času pre bunku môžete zmeniť pomocou príkazov v skupine Číslo na karte Domov na páse s nástrojmi.

Funkciu NOW je výhodné použiť v prípade, ak potrebujete zobraziť aktuálny dátum a čas v hárku alebo vypočítať hodnotu založenú na aktuálnom dátume a čase a chcete, aby sa táto hodnota aktualizovala pri každom otvorení hárka.

Poznámka: Ak funkcia NOW neaktualizuje hodnoty buniek podľa očakávania, pravdepodobne bude potrebné zmeniť nastavenie, ktoré riadi prepočítavanie hodnôt v zošite alebo v hárku. V počítačovej aplikácii programu Excel ja toto nastavenie možné zmeniť v Ovládacom paneli.

Syntax

NOW()

Syntax funkcie NOW neobsahuje žiadne argumenty.

Poznámky

  • Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 447 dní po 1. januári 1900.

  • Čísla napravo od desatinnej čiarky v poradovom čísle predstavujú čas; čísla naľavo predstavujú dátum. Poradové číslo 0,5 napríklad predstavuje čas 12:00 poludnia.

  • Výsledky funkcie NOW sa zmenia iba pri prepočte hárka alebo pri spustení makra, ktoré túto funkciu obsahuje. Neaktualizujú sa priebežne.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=NOW()

Vráti aktuálny dátum a čas.

11/6/2011 19:03

=NOW()-0,5

Vráti dátum a čas spred 12 hodín (-0,5 dňa).

11/6/2011 7:03

=NOW()+7

Vráti dátum a čas týždeň vopred.

11/13/2011 19:03

=NOW()-2,25

Vráti dátum a čas spred 2 dní a 6 hodín (-2,25 dňa).

11/4/2011 13:03

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×