Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie NPER v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta počet období pre investíciu pri pravidelných konštantných platbách a konštantnej úrokovej sadzbe.

Syntax

NPER(sadzba;plt;sh;[bh];[typ])

Podrobnejší popis argumentov funkcie NPER a ďalšie informácie o funkciách anuity nájdete pri popise funkcie PV.

Syntax funkcie NPER obsahuje nasledovné argumenty:

  • Sadzba    Povinný argument. Úroková sadzba za dané obdobie.

  • Plt    Povinný argument. Platba (splátka) uskutočnená v jednotlivých obdobiach, ktorá sa nemení počas daného intervalu. V typickom prípade splátka zahŕňa hodnotu istiny a úrokov, ale nezahŕňa iné poplatky ani dane.

  • Sh    Povinný argument. Súčasná hodnota, čiže celková čiastka určujúca súčasnú hodnotu budúcich platieb.

  • Bh    Voliteľný argument. Budúca hodnota alebo hotovostný zostatok, ktorý chcete dosiahnuť po zaplatení poslednej platby. Ak je tento argument vynechaný, predpokladá sa, že má hodnotu 0 (budúca hodnota pôžičky pre uvedený príklad je 0).

  • Typ    Voliteľný argument. Číslo 0 alebo 1, ktoré vyjadruje, kedy sú sumy splatné.

Hodnota argumentu typ

Znamená, že platby sú splatné

0 alebo vynechané

Na konci obdobia

1

Na začiatku obdobia

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,12

Ročná úroková sadzba

-100

Výška splátky v každom období

-1 000

Súčasná hodnota

10000

Budúca hodnota

1

Splátka je splatná na začiatku obdobia (pozrite vyššie).

Vzorec

Popis

Dynamický výsledok

=NPER(A2/12; A3; A4; A5; 1)

Obdobia pre investíciu pri vyššie uvedených podmienkach

59,6738657

=NPER(A2/12; A3; A4; A5)

Obdobia pre investíciu pri vyššie uvedených podmienkach s výnimkou prípadov, keď sú platby uskutočňované na začiatku obdobia.

60,0821229

=NPER(A2/12; A3; A4)

Obdobia pre investíciu pri vyššie uvedených podmienkach s výnimkou prípadov, keď je budúca hodnota 0.

-9,57859404

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×