Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vypočíta čistú súčasnú hodnotu investície pomocou diskontnej sadzby a série budúcich platieb (záporné hodnoty) a príjmov (kladné hodnoty).

Syntax

NPV(rate,value1,value2,...)

Rate     je diskontná sadzba počas daného obdobia.

Value1, value2,...     je 1 až 29 argumentov zastupujúcich platby a príjmy. Value1, Value2,... musia byť rovnomerne rozložené v čase a musia sa vyskytovať na konci každého obdobia. Funkcia NPV na základe poradia argumentov Value1, Value2,... interpretuje poradie hotovostných tokov. Hodnoty platieb a príjmov je potrebné zadať v správnej postupnosti. Argumenty, ktoré sú numerické, prázdne, logické hodnoty alebo textové vyjadrenia čísel, sa spočítajú. Argumenty zadané ako chybové hodnoty alebo text, ktorý nemožno previesť na čísla, sa ignorujú.

Poznámky

 • Pri funkcii NPV sa investícia začína jedno obdobie pred dňom, ktorý je vyjadrený argumentom Value1, a končí sa poslednou platbou v zozname. Výpočet funkcie NPV vychádza z budúcich hotovostných tokov. Ak sa prvý hotovostný tok vyskytne na začiatku prvého obdobia, táto prvá hodnota sa musí pripočítať k výsledku funkcie NPV, ale nesmie sa zahrnúť medzi argumenty. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich príkladoch.

 • Ak je n počet hotovostných tokov v zozname hodnôt, potom vzorec pre funkciu NPV je:

  Rovnica

 • NPV sa podobá na funkciu PV (súčasná hodnota). Hlavný rozdiel medzi funkciami PV a NPV spočíva v tom, že funkcia PV umožňuje začiatok toku hotovosti buď na konci, alebo na začiatku obdobia. Na rozdiel od premenlivých hodnôt toku hotovosti pri funkcii NPV musia byť toky hotovosti funkcie PV počas trvania investície konštantné. Ďalšie informácie o anuitách a finančných funkciách nájdete pri popise funkcie PV.

Príklad 1

V nasledujúcom príklade:

 • Sadzba je ročná diskontná sadzba.

 • Hodnota1 je vstupná cena investície 1 rok od dnešného dňa.

 • Hodnota2 je návratnosť v prvom roku.

 • Hodnota3 je návratnosť v druhom roku.

 • Hodnota4 je návratnosť v treťom roku.

V tomto príklade zahrniete vstupnú cenu vo výške 10 000 Sk ako jednu z hodnôt, pretože platba nastane na konci prvého obdobia.

Sadzba

Hodnota1

Hodnota2

Hodnota3

Hodnota4

Vzorec

Popis (výsledok)

10%

-10000

3000

4200

6800

=NPV([Sadzba], [Hodnota1], [Hodnota2], [Hodnota3], [Hodnota4])

Čistá súčasná hodnota investície (1 188,44)

Príklad 2

V nasledujúcom príklade:

 • Sadzba je ročná diskontná sadzba. Môže reprezentovať mieru inflácie alebo úrokovú sadzbu konkurenčnej investície.

 • Hodnota1 je vstupná cena investície 1 rok od dnešného dňa.

 • Hodnota2 je návratnosť v prvom roku.

 • Hodnota3 je návratnosť v druhom roku.

 • Hodnota4 je návratnosť v treťom roku.

 • Hodnota5 je návratnosť vo štvrtom roku.

 • Hodnota6 je návratnosť v piatom roku.

V tomto príklade nezahrniete vstupnú cenu vo výške 40 000 Sk ako jednu z hodnôt, pretože platba nastane na začiatku prvého obdobia.

Sadzba

Hodnota1

Hodnota2

Hodnota3

Hodnota4

Hodnota5

Hodnota6

Vzorec

Popis (výsledok)

8%

-40000

8000

9200

10000

12000

14500

=NPV(Sadzba, [Hodnota2], [Hodnota3], [Hodnota4], [Hodnota5], [Hodnota6])+[Hodnota1]

Čistá súčasná hodnota investície (1 922,06)

8%

-40000

8000

9200

10000

12000

14500

=NPV(Sadzba, [Hodnota2], [Hodnota3], [Hodnota4], [Hodnota5], [Hodnota6], -9000)+[Hodnota1]

Čistá súčasná hodnota tejto investície so stratou v šiestom roku vo výške 9 000 (-3 749,47)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×