Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie NPV v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta čistú súčasnú hodnotu investície pomocou diskontnej sadzby a série budúcich platieb (záporné hodnoty) a príjmov (kladné hodnoty).

Syntax

NPV(sadzba;hodnota1;[hodnota2];...)

Syntax funkcie NPV obsahuje nasledovné argumenty:

 • Sadzba    Povinný argument. Diskontná sadzba počas daného obdobia.

 • Hodnota1; hodnota2; ...    Argument hodnota1 je povinný, nasledujúce argumenty sú voliteľné. 1 až 254 argumentov vyjadrujúcich platby a príjmy.

  • Hodnota1; hodnota2; ... musia byť argumenty rovnomerne rozložené v čase a musia sa vyskytovať na konci každého obdobia.

  • Funkcia NPV používa poradie hodnôt1, hodnota2, ... na interpretáciu poradia hotovostných tokov. Nezabudnite zadať hodnoty platieb a príjmov v správnom poradí.

  • Argumenty, ktorými sú prázdne bunky, logické hodnoty alebo textové vyjadrenie čísel, chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá preložiť na čísla, sa nevezmú do úvahy.

  • Ak je argumentom pole alebo odkaz, berú sa do úvahy len čísla v tomto poli alebo odkaze. Prázdne bunky, logické hodnoty, text alebo chybové hodnoty v poli alebo v odkaze sa ignorujú.

Poznámky

 • Pri funkcii NPV sa investícia začína jedno obdobie pred dňom, ktorý je vyjadrený argumentom hodnota1, a končí sa poslednou platbou v zozname. Výpočet funkcie NPV vychádza z budúcich hotovostných tokov. Ak sa prvý hotovostný tok vyskytne na začiatku prvého obdobia, táto prvá hodnota sa musí pripočítať k výsledku funkcie NPV, ale nesmie sa zahrnúť medzi argumenty. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich príkladoch.

 • Ak je n počet hotovostných tokov v zozname hodnôt, potom vzorec pre funkciu NPV je:

  Rovnica

 • NPV sa podobá na funkciu PV (súčasná hodnota). Hlavný rozdiel medzi funkciami PV a NPV spočíva v tom, že funkcia PV umožňuje začiatok toku hotovosti buď na konci, alebo na začiatku obdobia. Na rozdiel od premenlivých hodnôt toku hotovosti pri funkcii NPV musia byť toky hotovosti funkcie PV počas trvania investície konštantné. Ďalšie informácie o anuitách a finančných funkciách nájdete pri popise funkcie PV.

 • Funkcia NPV súvisí aj s funkciou IRR (interná miera výnosnosti). IRR je miera, pri ktorej sa NPV rovná nule: NPV(IRR(...); ...) = 0.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,1

Ročná diskontná sadzba

-10 000

Počiatočné náklady na investície presne o rok

3000

Návratnosť za prvý rok

4200

Návratnosť za druhý rok

6800

Návratnosť za tretí rok

Vzorec

Popis

Výsledok

=NPV(A2; A3; A4; A5; A6)

Čistá súčasná hodnota investície

1 188,44 EUR

Príklad č. 2

Údaje

Popis

0,08

Ročná diskontná sadzba. Môže predstavovať mieru inflácie alebo úrokovú sadzbu konkurenčnej investície.

-40 000

Počiatočné náklady na investície

8000

Návratnosť za prvý rok

9200

Návratnosť za druhý rok

10000

Návratnosť za tretí rok

12000

Návratnosť za štvrtý rok

14500

Návratnosť za piaty rok

Vzorec

Popis

Výsledok

=NPV(A2; A4:A8)+A3

Čistá súčasná hodnota investície

1 922,06 EUR

=NPV(A2; A4:A8; -9000)+A3

Čistá súčasná hodnota tejto investície so stratou v šiestom roku vo výške 9 000

(3 749,47 EUR)

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×