Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie NUMBERVALUE v Microsoft Exceli.

Popis

Konvertuje text na číslo spôsobom, ktorý nie je závislý od miestnych nastavení.

Syntax

NUMBERVALUE(text;[oddeľovač_desatinných_miest];[oddeľovač_skupín])

Syntax funkcie NUMBERVALUE obsahuje nasledujúce argumenty.

 • Text    Povinný argument. Text konvertovateľný na číslo.

 • Oddeľovač_desatinných_miest    Voliteľný argument. Znak, ktorý sa používa na oddelenie celého čísla od zlomkovej časti výsledku.

 • Oddeľovač_skupín    Voliteľný argument. Znak, ktorý sa používa na oddelenie zoskupení čísel, napríklad tisícok od stoviek a miliónov od tisícok.

Poznámky

 • Ak argumenty Oddeľovač_desatinných_miest a Oddeľovač _skupín nie sú zadané, použijú sa oddeľovače z aktuálneho miestneho nastavenia.

 • Ak sú v argumentoch Oddeľovač_desatinných_miest a Oddeľovač _skupín použité viaceré znaky, použijú sa len prvé znaky.

 • Ak je ako argument Text zadaný prázdny reťazec (""), výsledok je 0.

 • Prázdne medzery v argumente Text sa ignorujú, dokonca aj uprostred argumentu. "3 000" sa napríklad vráti na 3000.

 • Ak sa oddeľovač desatinných miest v argumente Text používa viackrát, funkcia NUMBERVALUE vráti #VALUE! .

 • Ak sa v argumente Text oddeľovač skupín vyskytuje pred oddeľovačom desatinných miest, oddeľovač skupín sa ignoruje.

 • Ak sa oddeľovač skupín vyskytne za oddeľovačom desatinných miest v argumente Text, funkcia NUMBERVALUE vráti #VALUE! .

 • Ak niektorý z argumentov nie je platný, funkcia NUMBERVALUE vráti #VALUE! .

 • Ak je na konci argumentu Text jeden alebo viacero znakov percenta, použijú sa pri výpočte výsledku. Viaceré znaky percenta sú prídavné, ak sú použité v argumente Text, rovnako ako keď sú použité vo vzorci. Napríklad funkcia =NUMBERVALUE("9%%") vráti rovnaký výsledok (0.0009) ako vzorec =9%%.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=NUMBERVALUE("2,500;27";";";",")

Vráti výsledok 2 500,27. Oddeľovač desatinných miest argumentu textu v príklade je zadaný v druhom argumente ako čiarka a oddeľovač skupín je zadaný v treťom argumente ako bodka.

2 500,27

=NUMBERVALUE("3.5%")

Vráti výsledok 0,035. Keďže nie sú zadané žiadne voliteľné argumenty, použijú sa oddeľovače desatinných miest a skupín aktuálnych miestnych nastavení. Symbol % sa nezobrazí, no percento sa vypočíta.

0,035

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×