OCT2HEX (funkcia)

V tomto článku je popísaná syntax vzorca a používanie funkcia OCT2HEX  Funkcia v Microsoft Exceli.

Popis

Skonvertuje osmičkové číslo na šestnástkové.

Syntax

OCT2HEX(číslo; [miesta])

Syntax funkcie OCT2HEX obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Osmičkové číslo, ktoré chcete skonvertovať. Číslo nesmie obsahovať viac než 10 osmičkových znakov (30 bitov). Najvýznamnejší bit čísla je bit znamienka. Zvyšných 29 bitov určuje veľkosť čísla. Záporné čísla sa vyjadrujú pomocou binárnej doplnkovej notácie.

  • Miesta    Voliteľný argument. Počet znakov, ktoré sa majú použiť. Ak je tento argument vynechaný, funkcia OCT2HEX používa najmenší potrebný počet znakov. Tento argument je užitočný, ak chcete výslednú hodnotu doplniť zľava nulami.

Poznámky

  • Ak je číslo záporné, funkcia OCT2HEX nebude brať do úvahy argument Miesta a vráti šestnástkové číslo dlhé 10 znakov.

  • Ak číslo nie je platné osmičkové číslo, funkcia OCT2HEX vráti #NUM. .

  • Ak funkcia OCT2HEX vyžaduje viac než len znaky miest, vráti #NUM. .

  • Ak argument Miesta nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak argument miesta nie je číselná hodnota, funkcia OCT2HEX vráti #VALUE. .

  • Ak je argument Miesta záporný, funkcia OCT2HEX vráti #NUM. .

Na začiatok stránky

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

=OCT2HEX(100; 4)

Skonvertuje osmičkové číslo 100 na šestnástkový formát so 4 znakmi.

0040

=OCT2HEX(7777777533)

Skonvertuje osmičkové číslo 7777777533 na šestnástkový formát.

FFFFFFFF5B

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×