Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie OCT2HEX  v Microsoft Excel.

Popis

Skonvertuje osmičkové číslo na šestnástkové.

Syntax

OCT2HEX(číslo; [miesta])

Syntax funkcie OCT2HEX obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Osmičkové číslo, ktoré chcete skonvertovať. Číslo nesmie obsahovať viac než 10 osmičkových znakov (30 bitov). Najvýznamnejší bit čísla je bit znamienka. Zvyšných 29 bitov určuje veľkosť čísla. Záporné čísla sa vyjadrujú pomocou binárnej doplnkovej notácie.

  • Miesta    Voliteľný argument. Počet znakov, ktoré sa majú použiť. Ak je tento argument vynechaný, funkcia OCT2HEX používa najmenší potrebný počet znakov. Tento argument je užitočný, ak chcete výslednú hodnotu doplniť zľava nulami.

Poznámky

  • Ak je číslo záporné, funkcia OCT2HEX nebude brať do úvahy argument Miesta a vráti šestnástkové číslo dlhé 10 znakov.

  • Ak číslo nie je platným osmičkové číslo, funkcia OCT2HEX vráti #NUM! .

  • Ak funkcia OCT2HEX potrebuje viac miesta, než je počet znakov, vráti #NUM! .

  • Ak argument Miesta nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak argument Miesta nie je číselná hodnota, funkcia OCT2HEX vráti #VALUE! .

  • Ak je tento počet záporný, funkcia OCT2HEX vráti #NUM! .

Na začiatok stránky

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=OCT2HEX(100; 4)

Skonvertuje osmičkové číslo 100 na šestnástkový formát so 4 znakmi.

0040

=OCT2HEX(7777777533)

Skonvertuje osmičkové číslo 7777777533 na šestnástkový formát.

FFFFFFFF5B

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×