ODDFYIELD (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ODDFYIELD v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti výnos cenného papiera, ktorý má odlišné (kratšie alebo dlhšie) prvé obdobie.

Syntax

ODDFYIELD(vyrovnanie; splatnosť; emisia; prvý_kupón; úrok; počet; vyplatenie; frekvencia; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie ODDFYIELD obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vydania, kedy sa zabezpečenie obchoduje s kupujúcim.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera.

 • Prvý_kupón    Povinný argument. Dátum prvej výplaty úroku.

 • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

 • Počet    Povinný argument. Cena cenného papiera.

 • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 448 dní po 1. januári, 1900.

 • Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročné dlhopisy sa vystavia v januári 1, 2008 a kúpi ho kupujúci o šesť mesiacov neskôr. Dátum vydania by bol 1 2008, dátum vyrovnania bude júl 1, 2008 a dátum splatnosti by bol 1, 2038, čo je 30 rokov po januári 1, 2008, dátum vydania.

 • Vyrovnanie, splatnosť, emisia, základ, prvý úrok sa skrátia na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie, splatnosť, emisia alebo first_coupon nie sú platným dátumom, funkcia ODDFYIELD vráti #VALUE! .

 • If sadzba < 0 alebo if PR ≤ 0, funkcia ODDFYIELD vráti #NUM! .

 • Ak je základ < 0 alebo ak základ > 4, funkcia ODDFYIELD vráti #NUM! .

 • Musí byť splnená nasledujúca podmienka dátumu; v opačnom prípade funkcia ODDFYIELD vráti #NUM. chybová hodnota:

  splatnosť > prvý_úrok > vyrovnanie > emisia

 • Program Microsoft Excel používa na výpočet funkcie ODDFYIELD iteratívnu techniku. Táto funkcia používa Newtonovu metódu založenú na vzorci používanom funkciou ODDFPRICE. Výnos sa mení, kým sa zodpovedajúca cena nepriblíži k danému výnosu. Ďalšie informácie o vzorci používanom funkciou ODDFYIELD získate kliknutím na ODDFPRICE.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis argumentu

11. november 2008

Dátum vyrovnania

1. marec 2021

Dátum splatnosti

15. október 2008

Dátum emisie

1. marec 2009

Dátum prvej výplaty úroku

5,75 %

Úroková miera

84,50

Cena

100

Zaručená cena

2

Frekvencia je každý polrok

0

Základ 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledok

=ODDFYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Výnos cenného papiera, ktorý má nepárne (kratšie alebo dlhšie) prvé obdobie, pri použití podmienok v bunkách A2:A10 ako argumentov funkcie. Výsledok je (0,0772 alebo 7,72 %).

7,72 %

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×