Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ODDFYIELD v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti výnos cenného papiera, ktorý má odlišné (kratšie alebo dlhšie) prvé obdobie.

Syntax

ODDFYIELD(vyrovnanie; splatnosť; emisia; prvý_kupón; úrok; počet; vyplatenie; frekvencia; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie ODDFYIELD obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum po dátume vystavenia cenného papiera, keď sa cenný papier obchoduje s kupujúcim.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera.

 • Prvý_kupón    Povinný argument. Dátum prvej výplaty úroku.

 • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

 • Počet    Povinný argument. Cena cenného papiera.

 • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis je vydaný 1. januára 2008 a kupujúci ho kúpi o šesť mesiacov neskôr. Dátum vystavenia by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po 1. januári 2008, dátumu vystavenia.

 • Vyrovnanie, splatnosť, emisia, základ, prvý úrok sa skrátia na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie, splatnosť, emisia alebo first_coupon nie sú platným dátumom, funkcia ODDFYIELD vráti #VALUE! .

 • Ak je sadzba < 0 alebo ak pr ≤ 0, funkcia ODDFYIELD vráti #NUM! .

 • Ak základ < 0 alebo > 4, funkcia ODDFYIELD vráti #NUM! .

 • Musí byť splnená nasledujúca podmienka dátumu; V opačnom prípade funkcia ODDFYIELD vráti #NUM! chybová hodnota:

  splatnosť > prvý_úrok > vyrovnanie > emisia

 • Program Microsoft Excel používa na výpočet funkcie ODDFYIELD iteratívnu techniku. Táto funkcia používa Newtonovu metódu založenú na vzorci používanom funkciou ODDFPRICE. Výnos sa mení, kým sa zodpovedajúca cena nepriblíži k danému výnosu. Ďalšie informácie o vzorci používanom funkciou ODDFYIELD získate kliknutím na ODDFPRICE.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis argumentu

11. november 2008

Dátum vyrovnania

1. marec 2021

Dátum splatnosti

15. október 2008

Dátum emisie

1. marec 2009

Dátum prvej výplaty úroku

5,75 %

Úroková miera

84,50

Cena

100

Zaručená cena

2

Frekvencia je každý polrok

0

Základ 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledok

=ODDFYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Výnos cenného papiera, ktorý má nepárne (kratšie alebo dlhšie) prvé obdobie, pri použití podmienok v bunkách A2:A10 ako argumentov funkcie. Výsledok je (0,0772 alebo 7,72 %).

7,72 %

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×