Odoslanie a prijatie okamžitej správy

Cez Lync v iPhone môžete odosielať okamžité správy jednotlivým kontaktom alebo všetkým členom ľubovoľnej skupiny zobrazenej v Lyncu vrátane distribučných skupín a skupín kontaktov, ktoré ste sami vytvorili. Taktiež môžete do existujúcej konverzácie cez okamžité správy pridať video alebo zvuk.

Úvodné informácie týkajúce sa používania Lyncu v iPhone

Pozrite si toto krátke video a získajte informácie o tom, ako používať Lync na odosielanie okamžitých správ, uskutočnenie hovoru a pripojenie k schôdzi v iPhone.

Alebo si prečítajte informácie o používaní okamžitých správ v Lyncu a ďalšie informácie

Odoslanie okamžitej správy jednému kontaktu

Ak chcete vyhľadať kontakt a odoslať mu okamžitú správu, postupujte takto:

 1. Ťuknite na položku Kontakty a na karte Lync začnite do vyhľadávacieho poľa písať meno kontaktu. Výsledky sa zobrazia pod poľom.

 2. Po vyhľadaní kontaktu ťuknite na jeho meno, na obrazovke Vizitka ťuknite na ikonu Okamžitá správa a začnite písať správu.

Ak chcete zo zoznamu kontaktov vybrať kontakt, ktorému chcete odoslať okamžitú správu, postupujte takto:

 1. Ťuknite na položku Kontakty a na karte Lync ťuknite na skupinu, v ktorej sa vami hľadaná osoba nachádza, čím skupinu rozbalíte.

 2. Po vyhľadaní kontaktu ťuknite na jeho meno, na obrazovke Vizitka ťuknite na ikonu Okamžitá správa a začnite písať správu.

Začatie konverzácie cez okamžité správy so skupinou

Ak chcete začať konverzáciu so skupinou:

 1. Ťuknite na ikonu Kontakty.

 2. Potom na karte Lync začnite do vyhľadávacieho poľa písať názov skupiny.

 3. Po nájdení hľadanej skupiny ťuknite na jej názov, na obrazovke Vizitka ťuknite na ikonu Okamžitá správa, napíšte správu a ťuknite na položku Odoslať. Správa sa odošle všetkým členom skupiny, ktorí sú online.

Prijatie okamžitej správy

Ak vám niekto odošle okamžitú správu počas vašej práce v Lyncu, v hornej časti obrazovky sa zobrazí oznámenie. Postupujte takto:

 • Pozvanie prijmete ťuknutím na oznámenie.

 • Pozvanie ignorujete ťuknutím na tlačidlo Zavrieť.

Ak dostanete okamžitú správu v čase, keď máte telefón uzamknutý alebo keď je Lync spustený na pozadí, zobrazí sa pôvodné oznámenie iPhonu na novú okamžitú správu. Postupujte takto:

 • Pozvanie prijmete ťuknutím na oznámenie.

 • Ak chcete pozvanie ignorovať, počkajte, kým oznámenie zmizne.

Prepínanie medzi konverzáciami cez okamžité správy

Ak máte súčasne otvorených viac konverzácií, takto môžete medzi nimi prepínať:

 1. Ťuknite na ikonu Konverzácia. Zobrazí sa obrazovka Konverzácie.

 2. Z obrazovky Konverzácie ťuknite na konverzáciu, na ktorú chcete odpovedať.

Pridanie zvuku alebo videa do konverzácie cez okamžité správy

Ak chcete do existujúcej konverzácie cez okamžité správy pridať zvuk alebo video a uskutočniť hovor, postupujte takto:

 • Z existujúcej konverzácie cez okamžité správy na obrazovke Konverzácia ťuknite na ikonu Hovor a potom na číslo, ktoré chcete vytočiť.

V závislosti od nastavení možností hovoru VoIP sa môže počas zvukového hovoru a videohovoru použiť Wi-Fi alebo mobilná údajová tarifa. Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie Wi-Fi pre možnosti VoIP.

Vyhľadanie najnovšej alebo zmeškanej konverzácie

Ak zmeškáte v mobilnom telefóne konverzáciu, na karte Konverzácie sa zobrazí informácia o zmeškanej konverzácii.

 1. Ak si chcete pozrieť zmeškanú alebo najnovšiu konverzáciu, ťuknite na kartu Konverzácie. Zobrazí sa zoznam najnovších a zmeškaných konverzácií.

 2. Ťuknite na konverzáciu, na ktorú chcete odpovedať. (Ak sa chcete pripojiť ku konverzácii, odpovedajte na ňu buď odoslaním okamžitej správy, alebo začnite zvukový hovor či videohovor.)

Poznámka:  Konverzácie prijaté v iných klientoch Lyncu, ale zmeškané v mobilnom zariadení, sa na karte Konverzácie nezobrazia.

Ukončenie konverzácie

Ak ste konverzáciu cez okamžité správy ukončili, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Z obrazovky Konverzácia ťuknite na ikonu Akcie a potom na možnosť Ukončiť konverzáciu.

 • Ťuknite na položky Konverzácie, Upraviť, potom ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete odstrániť, a nakoniec ťuknite na položku Odstrániť. Môžete tiež ťuknúť na položku Vybrať všetky a potom na položku Odstrániť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×