Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie OFFSET v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti odkaz na rozsah, ktorý je posunutý o daný počet riadkov a stĺpcov od bunky alebo rozsahu buniek. Vrátený odkaz môže byť jedna bunka alebo rozsah buniek. Môžete určiť aj počet riadkov a stĺpcov, ktoré sa majú vrátiť.

Syntax

OFFSET(odkaz; riadky; stĺpce; [výška]; [šírka])

Syntax funkcie OFFSET obsahuje nasledovné argumenty:

  • Odkaz    Povinný argument. Odkaz, od ktorého sa má odsadenie založiť. Odkaz musí odkazovať na bunku alebo rozsah susediacich buniek. V opačnom prípade funkcia OFFSET vráti #VALUE! .

  • Riadky    Povinný argument. Počet riadkov (nahor alebo nadol), o ktoré sa má posunúť ľavá horná bunka nového odkazu. Ak zadáte číslo 5, ľavá horná bunka odkazu bude posunutá o päť riadkov smerom nadol od ľavej hornej bunky pôvodného odkazu. Môžete použiť kladnú (nadol od pôvodného odkazu) alebo zápornú (nahor od pôvodného odkazu) hodnotu.

  • Stĺpce    Povinný argument. Počet stĺpcov (doľava alebo doprava), o ktoré sa má posunúť ľavá horná bunka nového odkazu. Ak zadáte číslo 5, ľavá horná bunka odkazu bude posunutá o päť stĺpcov doprava od ľavej hornej bunky pôvodného odkazu. Môžete použiť kladnú (doprava od pôvodného odkazu) alebo zápornú (doľava od pôvodného odkazu) hodnotu.

  • Výška    Voliteľný argument. Požadovaná výška (počet riadkov) výsledného odkazu. Musí to byť kladné číslo.

  • Šírka    Voliteľný argument. Požadovaná šírka (počet stĺpcov) výsledného odkazu. Musí to byť kladné číslo.

Poznámky

  • Ak posunutí odkazu na riadky a stĺpce nad okrajom hárka, funkcia OFFSET vráti #REF! .

  • Ak nezadáte argumenty výška alebo šírka, použije sa výška alebo šírka pôvodného odkazu.

  • Funkcia OFFSET v skutočnosti nepresunie žiadne bunky ani nezmení výber. vráti len odkaz. Funkcia OFFSET sa môže použiť s ľubovoľnou funkciou, ktorá očakáva argument odkazu. Vzorec SUM(OFFSET(C2;1;2;3;1)) napríklad vypočíta celkovú hodnotu rozsahu 3 riadkov a 1 stĺpcov, ktorý je o 1 riadok nižšie a 2 stĺpce napravo od bunky C2.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=OFFSET(D3;3;-2;1;1)

Zobrazí hodnotu v bunke B6 (4)

4

=SUM(OFFSET(D3:F5;3;-2; 3; 3))

Sčíta rozsah B6:D8

34

=OFFSET(D3; -3; -3)

Vráti chybu, pretože odkaz je na neexistujúci rozsah v hárku.

#ODKAZ!

Údaje

Údaje

4

10

8

3

3

6

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×