Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Otočením alebo prevrátením textového poľa (a textu v rámci tohto poľa), tvaru, objektu Word Art alebo obrázka môžete zmeniť ich pozíciu. 

Ak pracujete na e-maile, pozrite si tému Otočenie obrázka v Outlooku.

Príkazy otáčania sú k dispozícii na páse s nástrojmi, na karte Nástroje na kreslenie – Formát. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť, a potom kliknite na pás s nástrojmi.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Kliknite na rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom ju posuňte v požadovanom smere.

  Tvar s rukoväťami na otáčanie

  • Ak sa chcete pri otáčaní posúvať po 15-stupňových krokoch, počas presúvania rukoväti otáčania držte stlačený kláves Shift.

  • Pri otáčaní viacerých tvarov sa tieto tvary neotáčajú ako skupina, ale každý tvar sa otáča okolo svojho stredu.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie (alebo časti Nástroje obrázka, ak otáčate obrázok) na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiť a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti otáčania.

  Ďalšie možnosti otáčania v ponuke Otáčanie

 3. Na table alebo v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte v poli Otočenie požadovanú mieru otočenia objektu. Na presné otočenie objektu do požadovanej polohy môžete použiť aj šípky.

Ak sa karty Formát v časti Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar alebo objekt WordArt. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie (alebo v časti Nástroje obrázka, ak otáčate obrázok) na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiť a potom:

  • Ak chcete otočiť objekt o 90 stupňov doprava, kliknite na položku Otočiť doprava o 90°.

  • Ak chcete otočiť objekt o 90 stupňov doľava, kliknite na položku Otočiť doľava o 90°.

Ak sa karty Formát > Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

Pomocou nástrojov na prevrátenie môžete vytvoriť efekt zrkadlového obrazu alebo prevrátiť objekt naopak (invertovať ho).

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie (alebo v časti Nástroje obrázka, ak otáčate obrázok) na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiť a potom:

  • Ak chcete objekt otočiť naopak, kliknite na položku Prevrátiť zvislo.

  • Ak chcete vytvoriť zrkadlový obraz objektu, kliknite na položku Prevrátiť vodorovne.

Ak sa karty Formát > Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

Tip: Ak chcete jednoducho vytvoriť zrkadlový obraz textu v dokumente, pozrite si tému Otočenie smeru textu alebo vytvorenie zrkadlového obrazu.

Pri otáčaní objektu sa spolu s daným objektom otáča všetok text, ktorý je v ňom. S nástrojom na otočenie sa však text v prevrátenom objekte automaticky neprevráti. Ak chcete obrátiť text spolu s objektom, v ktorom je obsiahnutý, môžete v Outlooku, Exceli a PowerPointe použiť tento postup.

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete obrátiť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť Formátovať tvar.

 2. Na table Formátovať tvar kliknite v časti Možnosti tvaru na položku Efekty.

  Karta Efekty na table Formátovať tvar

 3. V časti Priestorové otáčanie v jednom z polí Otáčanie (X, Y alebo Z v závislosti od toho, ako chcete text otočiť), zadajte hodnotu 180.

  Otáčanie na osi X na karte Efekty

  Poznámky: 

  • Zmena otočenia môže ovplyvniť farbu výplne objektu. Farbu výplne môžete upraviť na table Formátovať tvar na karte Výplň a čiara Karta Výplň a čiara.

  • Keď kliknete na objekt, aby ste upravili text, text sa dočasne počas úpravy vráti späť k svojmu pôvodnému vzhľadu. Obrátený vzhľad sa znova použije, keď kliknete mimo objektu po dokončení úpravy textu.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Kliknite na rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom ju posuňte v požadovanom smere.

  Tvar s rukoväťami na otáčanie

  • Ak sa chcete pri otáčaní posúvať po 15-stupňových uhloch, počas presúvania rukoväti otáčania držte stlačený kláves Shift.

  • Pri otáčaní viacerých tvarov sa tieto tvary neotáčajú ako skupina, ale každý tvar sa otáča okolo svojho stredu.

  • Prípadne môžete vybrať objekt, podržať stlačený kláves Option a stlačením klávesov so šípkami doľava alebo doprava ho otáčať.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Na karte Formát tvaru alebo Formát obrázka kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiť.

  Tlačidlo Otáčanie na karte Formátovanie

  • Ak sa karta Formát tvaru alebo Formát obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok.

  • Ak je veľkosť obrazovky zmenšená, tlačidlo Otočiť môže byť skryté. Ak sa tlačidlo Otočiť nezobrazuje, kliknite na položku Usporiadať, čím zobrazíte skryté tlačidlá v skupine Usporiadať.

   Tlačidlo Otáčanie v ponuke Usporiadať Tlačidlo Otáčanie v ponuke Usporiadať

 3. Kliknite na položku Ďalšie možnosti otočenia.

  Ponuka Otáčanie tvaru v balíku Office pre Mac
 4. V dialógovom okne alebo na table, ktorá sa otvorí, zadajte v poli Otočenie požadovanú mieru otočenia objektu. Na presné otočenie objektu do požadovanej polohy môžete použiť aj šípky.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Na karte Formát tvaru alebo Formát obrázka kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiť.

  Tlačidlo Otáčanie na karte Formátovanie

  • Ak sa karta Formát tvaru alebo Formát obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok.

  • Ak je veľkosť obrazovky zmenšená, tlačidlo Otočiť môže byť skryté. Ak sa tlačidlo Otočiť nezobrazuje, kliknite na položku Usporiadať, čím zobrazíte skryté tlačidlá v skupine Usporiadať.

   Tlačidlo Otáčanie v ponuke Usporiadať Tlačidlo Otáčanie v ponuke Usporiadať

 3. Ak chcete otočiť objekt o 90 stupňov doprava, kliknite na položku Otočiť doprava o 90°. Ak chcete otočiť objekt o 90 stupňov doľava, kliknite na položku Otočiť doľava o 90°.

  Ponuka Otáčanie tvaru v balíku Office pre Mac

Pomocou nástrojov na prevrátenie môžete vytvoriť efekt zrkadlového obrazu alebo prevrátiť objekt naopak (invertovať ho).

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Na karte Formát tvaru alebo Formát obrázka kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiť.

  Tlačidlo Otáčanie na karte Formátovanie

  • Ak sa karta Formát tvaru alebo Formát obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok.

  • Ak je veľkosť obrazovky zmenšená, tlačidlo Otočiť môže byť skryté. Ak sa tlačidlo Otočiť nezobrazuje, kliknite na položku Usporiadať, čím zobrazíte skryté tlačidlá v skupine Usporiadať.

   Tlačidlo Otáčanie v ponuke Usporiadať Tlačidlo Otáčanie v ponuke Usporiadať

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete objekt otočiť naopak, kliknite na položku Prevrátiť zvislo.

  • Ak chcete vytvoriť zrkadlový obraz objektu, kliknite na položku Prevrátiť vodorovne.

   Ponuka Otáčanie tvaru v balíku Office pre Mac

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete premiestniť.

 2. Presuňte objekt na požadované miesto.

  • Ak chcete presunúť viacero objektov, podržte stlačený kláves Shift a vyberte objekty.

  • Ak chcete presunúť objekt nahor, nadol alebo nabok po malých krokoch, kliknite na objekt, podržte stlačený kláves Command a potom stlačte kláves so šípkou. Upozorňujeme že vo Worde sa dá použiť len na pohyb nahor alebo nadol.

  • Ak chcete obmedziť objekt tak, aby sa premiestňoval iba vodorovne alebo zvisle, pri presúvaní objektu podržte stlačený kláves Shift.

Pri zoskupovaní objektov dochádza k ich kombinácií, aby bolo možné ich formátovať, premiestniť alebo kopírovať ako skupinu.

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na objekty, ktoré chcete zoskupiť, a v závislosti od typu objektu, na ktorý ste klikli, kliknite na kartu Formát tvaru alebo Formát obrázka.

 2. Kliknite na ikonu Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť</c1>.

  Zoskupenie objektov

Tip: Ak sa Zoskupiť zobrazí sivou farbou alebo nie je k dispozícii, je to zvyčajne preto, lebo ste ešte nevybrali dva alebo viac objektov, ktoré je možné zoskupiť.

Pozrite tiež

Vloženie obrázkov v Office pre Mac

Orezanie obrázka

Otočenie do ľubovoľného uhla pomocou myši

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Kliknite na rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom ju posuňte v požadovanom smere.

  Tvar s rukoväťami na otáčanie

Otočenie do ľubovoľného uhla pomocou klávesnice

 1. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 zmeňte zameranie na panel snímky.

 2. Pomocou klávesu Tab prechádzajte na snímke a vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 alebo menu otvorte kontextové ponuky a stláčajte kláves so šípkou nadol , kým sa zameranie nepresunie na možnosti formátu, a potom stlačením klávesu Enter otvorte kartu možnosti Formát.

 4. Stláčajte kláves Tab , kým sa zameranie nepresunie na tlačidlo otočenia uhla otáčania , a zadajte požadovaný počet stupňov na otočenie objektu alebo obrázka v smere hodinových ručičiek a potom stlačte kláves Enter.

Obrátenie textu

Pozrite si článok Obrátenie alebo zrkadlenie textu.

Otočenie tabuľky alebo grafického prvku SmartArt

Skopírujte tabuľku alebo grafický prvok SmartArt, prilepte ich ako obrázok a potom tento obrázok otočte.

Pozrite tiež

Zalomenie textu okolo kruhu alebo iného tvaru

Orezanie obrázka

Zoskupovanie alebo oddeľovanie tvarov, obrázkov alebo iných objektov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×