Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Poznámka: Ak sa karta Formát tvaru, Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar alebo objekt WordArt. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

Otočenie o ľubovoľný uhol

 1. Vyberte objekt, ktorý sa má otočiť.

 2. Vyberte rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom ju presuňte požadovaným smerom.

  Tvar s rukoväťami na otáčanie

  • Ak sa chcete pri otáčaní posúvať po 15-stupňových krokoch, počas presúvania rukoväti otáčania držte stlačený kláves Shift.

  • Pri otáčaní viacerých tvarov sa tieto tvary neotáčajú ako skupina, ale každý tvar sa otáča okolo svojho stredu.

Postupné otáčanie do presného uhla

 1. Vyberte objekt, ktorý sa má otočiť.

 2. Prejdite na položku Formát tvaru, Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka > Formát.

 3. Vyberte položku Otočiť a potom vyberte položku Ďalšie možnosti otáčania.

  Ponuka Otáčanie s vybratou možnosťou Ďalšie možnosti otáčania

 4. Do tably alebo dialógového okna, ktoré sa otvorí, zadajte do poľa Otáčanie požadovanú veľkosť otočenia objektu. Na presné otočenie objektu do požadovanej polohy môžete použiť aj šípky.

Otočenie o 90 stupňov

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Prejdite na položku Formát tvaru, Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka > Formát.

 3. Vyberte položku Otočiť a potom:

  • Ak chcete otočiť objekt o 90 stupňov doprava, vyberte možnosť Otočiť doprava o 90°.

  • Ak chcete otočiť objekt o 90 stupňov doľava, vyberte možnosť Otočiť doľava o 90°.

Prevrátenie objektu

Pomocou nástrojov na prevrátenie môžete vytvoriť efekt zrkadlového obrazu alebo prevrátiť objekt naopak (invertovať ho).

 1. Vyberte objekt, ktorý sa má otočiť.

 2. Prejdite na položku Formát tvaru, Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka > Formát, vyberte položku Otočiť a potom:

  • Ak chcete objekt otočiť naopak, vyberte možnosť Prevrátiť zvislo.

  • Ak chcete vytvoriť zrkadlový obraz objektu (okrem objektu WordArt), vyberte možnosť Prevrátiť vodorovne.

Zrkadlenie textu WordArt alebo tvaru

 1. Vyberte objekt WordArt alebo tvar, ktorý chcete zrkadliť.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vloženie objektu WordArt.

 2. Vyberte položku Formát tvaru alebo Nástroje na kreslenie – Formát.

 3. Vyberte položku Textové efekty Ikona textového efektu > možnosti otáčania 3D > priestorového otáčania.

 4. V rámci priestorového otáčania nastavte otočenie X na 180°.

  Nastavenia priestorového otáčania s X nastaveným na 180 stupňov

Poznámka: Ak chcete otočiť text v tvare,

Otočenie o ľubovoľný uhol

 1. Vyberte objekt, ktorý sa má otočiť.

 2. Vyberte rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom ju presuňte požadovaným smerom.

  Otočenie kurzora o rukoväť

  • Ak sa chcete pri otáčaní posúvať po 15-stupňových krokoch, počas presúvania rukoväti otáčania držte stlačený kláves Shift.

  • Pri otáčaní viacerých tvarov sa tieto tvary neotáčajú ako skupina, ale každý tvar sa otáča okolo svojho stredu.

Postupné otáčanie do presného uhla

 1. Vyberte objekt, ktorý sa má otočiť.

 2. Prejdite na položku Formát tvaru alebo Formát obrázka >otočiť.

 3. Vyberte položku Ďalšie možnosti otáčania.

  Položka ponuky Ďalšie možnosti otáčania

 4. Do tably alebo dialógového okna, ktoré sa otvorí, zadajte do poľa Otáčanie požadovanú veľkosť otočenia objektu. Na presné otočenie objektu do požadovanej polohy môžete použiť aj šípky.

Otočenie o 90 stupňov

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Prejdite do formátu tvaru alebo formátu obrázka .

 3. Vyberte položku Otočiť a potom:

  Ponuka Otočiť

  • Ak chcete otočiť objekt o 90 stupňov doprava, vyberte možnosť Otočiť doprava o 90°.

  • Ak chcete otočiť objekt o 90 stupňov doľava, vyberte možnosť Otočiť doľava o 90°.

Prevrátenie objektu

Pomocou nástrojov na prevrátenie môžete vytvoriť efekt zrkadlového obrazu alebo prevrátiť objekt naopak (invertovať ho).

 1. Vyberte objekt, ktorý sa má otočiť.

 2. Prejdite do formátu tvaru alebo formátu obrázka .

 3. Vyberte položku Otočiť a potom:

  Ponuka Otočiť

  • Ak chcete objekt otočiť naopak, vyberte možnosť Prevrátiť zvislo.

  • Ak chcete vytvoriť zrkadlový obraz objektu (okrem objektu WordArt), vyberte možnosť Prevrátiť vodorovne.

Zrkadlenie textu WordArt alebo tvaru

 1. Vyberte objekt WordArt alebo tvar, ktorý chcete zrkadliť.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vloženie objektu WordArt.

 2. Vyberte položku Formát tvaru > tablu Formát.

 3. V rámci priestorového otáčania nastavte otočenie X na 180°.

  Nastavenia priestorového otáčania s X nastaveným na 180 stupňov

Otočenie o ľubovoľný uhol

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Vyberte rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom ju presuňte požadovaným smerom.

  Tvar s rukoväťami na otáčanie

Pozrite tiež

Zalomenie textu okolo kruhu alebo iného tvaru

Zoskupovanie alebo oddeľovanie tvarov, obrázkov alebo iných objektov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×