Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Tu získajte rýchle odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa používania Outlooku pre iOS a Android.

Ak si chcete v rámci aplikácie vymieňať správy s agentom podpory, otvorte mobilnú aplikáciu Outlook a prejdite na položky Nastavenia > Pomocník a pripomienky > Kontaktovať podporu. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Získanie pomoci v mobilnej aplikácii Outlook.

Tip:  Kliknite sem a pozrite si ďalšie najčastejšie otázky o témach týkajúcich sa mobilnej aplikácie Outlook, ako napríklad Nastavenia, Prioritná doručená pošta, Upozornenia a zvukyKalendár.

Kde stiahnem mobilnú aplikáciu Outlook?

Otvorte Obchod Google Play (Android) alebo App Store (iOS) a vyhľadajte výraz „Microsoft Outlook“. Ťuknite na položku Inštalovať.

Ak už používate mobilné zariadenie, kliknite na niektoré z nižšie uvedených prepojení:

Poznámka: Ak vaše mobilné zariadenie nie je kompatibilné s mobilnou aplikáciou Outlook, e-mail môžete nastaviť použitím aplikácií vstavaných v zariadení.

Kto je mojím poskytovateľom e-mailu?

Typ 

konta

Popis 

Outlook.com

Kontá končiace na @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com, @live.com, vlastné domény hosťované na lokalite Outlook.com alebo medzinárodné domény, akou je napríklad @outlook.co.uk.

Gmail

E-mailová služba spoločnosti Google. Informácie o nastaveniach servera Gmail nájdete v téme Začíname s protokolmi IMAP a POP3.

Yahoo! Pošta

E-mailová služba spoločnosti Yahoo!. V prípade spoločnosti Yahoo! informácie o nastavení servera nájdete v téme Nastavenie servera IMAP služby Yahoo! Pošta alebo Nastavenie servera POP služby Yahoo Pošta.

iCloud

E-mailová služba spoločnosti Apple. iCloud nepodporuje protokol POP. Prečítajte si tému Nastavenie poštového servera pre klientov služby iCloud.

Microsoft 365

Pracovné alebo školské e-mailové konto hosťované v Microsoft 365 for Business. Kontá môžu končiť na @vasadomena.onmicrosoft.com, @vasadomena.com, @vasadomena.edu ap. Ak si nie ste istí, obráťte sa na správcu e-mailového konta. Nastavenia konta POP a IMAP

Exchange 

konto

Pracovné alebo školské e-mailové konto hosťované na serveri Exchange. Ide o vlastné domény na serveri Exchange, ktoré môžu končiť na @vasadomena.com alebo @vasaskola.edu.

Ak vaša organizácia používa aplikáciu Outlook Web App alebo Outlook na webe, nastavenia servera môžete skúsiť pozrieť v téme Nastavenia konta POP a IMAP. Ak máte otázky, obráťte sa na správcu vášho konta.

POP alebo IMAP

POP alebo IMAP sú e-mailové protokoly, ktoré slúžia na sťahovanie e-mailov do zariadenia. Pomocou protokolov POP a IMAP sa bude synchronizovať iba váš e-mail. Kalendár ani kontakty sa synchronizovať nebudú.

Ak si nie ste istí, či máte použiť protokol POP alebo IMAP, informujte sa u svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu. Navštívte webovú lokalitu alebo zatelefonujte svojmu poskytovateľovi e-mailových služieb a pomocou týchto užitočných pokynov získajte potrebné nastavenie servera.

Aký typ e-mailového konta mám?

Nie ste si istí, aký typ konta používate? Informujte sa u svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Ak už máte e-mailové konto, ktoré sa pokúšate pridať do zariadenia, nastavené v počítači alebo Macu pomocou programu Outlook, vyskúšajte toto.

 1. V počítači alebo Macu, kde máte nainštalovaný Outlook, otvorte Outlook a vyberte položky Súbor > Informácie > Nastavenie konta.

 2. V okne Nastavenie konta môžete v stĺpci Typ zistiť, o aký typ konta ide.

Aké sú nastavenia môjho e-mailového servera?

Nastavenie e-mailového servera väčšiny poskytovateľov jednoducho vyhľadáte v režime online formou prehľadania webu. Váš poskytovateľ e-mailových služieb alebo hostiteľ môže mať tieto informácie priamo dostupné. Ak to tak nie je, na nastavenie e-mailu v mobilnom zariadení bude potrebné o tieto informácie požiadať.

Prečítajte si tému Nastavenie servera, ktoré je potrebné vyžiadať od poskytovateľa e-mailových služieb, v ktorej nájdete užitočné pokyny týkajúce sa oblastí, na ktoré je potrebné sa spýtať.

Nastavenia servera pre Microsoft 365 for Business

 • Ako nastavenie servera prichádzajúcich správ použite možnosť outlook.office365.com.

 • Ako nastavenie servera SMTP odchádzajúcich správ použite možnosť smtp.office365.com.

 • Port servera SMTP odchádzajúcich správ 587.

Nastavenie servera pre lokalitu Outlook.com

 • Ako nastavenie servera prichádzajúcich správ použite možnosť eas.outlook.com
  .

  Poznámka: V prípade kont protokolu IMAP alebo POP na lokalite Outlook.com
  použite možnosti imap-mail.outlook.com (IMAP) a pop-mail.outlook.com (POP).

 • Ako nastavenie servera SMTP odchádzajúcej pošty použite možnosť smtp-mail.outlook.com.

 • Port prichádzajúcich správ 993 (IMAP) alebo 995 (POP).

Ako zmením svoje heslo?

E-mailové heslo nie je možné zmeniť z e-mailovej aplikácie. Ak chcete zmeniť heslo e-mailového konta, otvorte svoj e-mail v internetovom prehliadači. Po prihlásení budete môcť heslo zmeniť. Možnosť zmeny hesla sa veľmi pravdepodobne bude nachádzať v časti s nastavením konta alebo profilu.

 1. Prihláste sa do svojho e-mailového konta z webu.

  Poznámka: Ak napríklad máte konto v službe @hotmail.com, navštívte lokalitu outlook.com

 2. Pozrite si časť s nastavením profilu alebo nastavením konta.

 3. Zmeňte si heslo.

 4. Mobilná aplikácia Outlook zistí zmenu. Potom sa zobrazí výzva na opätovné prihlásenie pomocou nového hesla.

  Poznámka: Ak sa vyskytnú problémy s aktualizáciou e-mailového konta, e-mailové konto je možné aj odstrániť a znova ho pridať.

  Ak zmeníte heslo e-mailového konta, ktoré je zároveň aj vaším kontom Microsoft, možno sa budete musieť znova prihlásiť v ostatných aplikáciách a na webových lokalitách spoločnosti Microsoft.

Môžem do Outlooku pridať svoje konto POP?

Napriek tomu, že momentálne kontá POP nepodporujeme, môžete tento problém vyriešiť pridaním svojho konta POP do konta v službe Outlook.com a nastavením konta Outlook.com pomocou našej aplikácie. Pokyny nájdete v téme Nastavenie e-mailového konta POP v Outlooku pre iOS alebo Android a Nastavenia konta POP a IMAP.

Ako importujem kalendár konta POP v počítačovej aplikácii Outlook do mobilnej aplikácie Outlook?

Ak používate lokálny kalendár v počítačovom programe Outlook v PC (t. j. s e-mailovým kontom POP), môžete exportovať svoj kalendár a synchronizovať ho do telefónu pomocou konta Outlook.com. Pokyny nájdete v téme Zdieľanie outlookového kalendára v službe Outlook.com.

Po vykonaní týchto krokov na uloženie a import kalendára jednoducho pridajte svoje konto Outlook.com do Outlooku pre iOS alebo Android. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie e-mailového konta POP v Outlooku pre iOS alebo Android.

Ako importujem kontakty konta POP v počítačovej aplikácii Outlook do mobilnej aplikácie Outlook?

Ak ste kontakty pridali lokálne v počítačovej verzii Outlooku vo svojom PC, napríklad tie, ktoré súvisia s kontom POP, môžete ich exportovať a synchronizovať do svojho telefónu pomocou konta Outlook.com.

 1. Vytvorte nové konto na lokalite Outlook.com alebo sa prihláste do existujúceho konta tu.

 2. Vyberte spúšťač aplikácie v ľavom hornom rohu a potom vyberte položku Ľudia.

  Ľudia

 3. Vyberte položku Začať import v časti Importovať kontakty.

 4. Na ďalšej obrazovke vyberte svoju verziu Outlooku a podľa pokynov skopírujte svoje miestne kontakty do konta Outlook.com z počítačovej verzie Outlooku v PC.

 5. Po importovaní kontaktov do služby Outlook.com jednoducho pridajte svoje konto Outlook.com do Outlooku pre iOS alebo Android. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie e-mailového konta POP v Outlooku pre iOS alebo Android.

Ako uložím svoje kontakty Outlooku do predvolenej aplikácie Kontakty v systéme iOS a Android?

Môžete plne spravovať svoje kontakty v Outlooku, ako aj uložiť kontakty do predvolenej aplikácie Kontakty v systéme iOS a Android. Umožní vám to jednoducho zobraziť meno kontaktu v prípade prijatia hovoru alebo textovej správy a zobraziť všetky kontaktné informácie priamo vo vstavanej aplikácii Kontakty.

Základné funkcie systému iOS a Android spôsobujú, že v závislosti od platformy to funguje mierne odlišne.

 • V systéme iOS poskytuje Outlook jednosmerné zobrazovanie kontaktných informácií z Outlooku v telefóne. Všetky novo pridané kontakty a zmeny by sa mali vykonať v aplikácii Outlook, pričom tieto zmeny je možné exportovať do vstavanej aplikácie Kontakty a e-mailovej služby. V aplikácii Kontakty by ste nemali vykonávať úpravy. Úpravy vykonané v aplikácii Kontakty sa nebudú synchronizovať s Outlookom ani e-mailovou službou a prepíšu sa pri ďalšom spustení Outlooku v aplikácii Kontakty.

 • V systéme Android sa Outlook dokáže s aplikáciou Kontakty plne synchronizovať. Používatelia môžu preto pridať nové kontakty alebo vykonať zmeny buď v aplikácii Outlook, alebo pomocou vstavanej aplikácie Kontakty v Androide. Zmeny vykonané na oboch miestach sa budú synchronizovať s e-mailovou službou.

Ak chcete uložiť svoje kontakty do lokálnej aplikácie v systéme iOS (vrátane identifikácie volajúceho), prejdite do svojho konta v časti Nastavenia a ťuknite na položku Uložiť kontakty.

Ak chcete zapnúť úplnú synchronizáciu kontaktov v Androide, prejdite do svojho konta v časti Nastavenia a ťuknite na položku Synchronizovať kontakty.

Ak ich neskôr budete chcieť odstrániť, môžete prepnúť prepínač v Outlooku a kontakty sa odstránia zo vstavanej aplikácie Kontakty v telefóne.

Ako môžem pridať alebo upraviť kontakty v Outlooku?

Outlook pre iOS a Android umožňuje pridávať a upravovať kontakty v kontách Outlook.com a Microsoft 365.

 1. Ak chcete vytvoriť nový kontakt v Outlooku pre iOS, ťuknite na panel vyhľadávania v dolnej časti obrazovky.

  vyhľadať

 2. Ťuknite na položku Vytvoriť +.

Nový kontakt môžete tiež pridať priamo zo správy alebo z udalosti ťuknutím na meno osoby a následným ťuknutím na položku Pridať kontakt.

Po pridaní kontaktu môžete informácie upraviť otvorením kontaktu a ťuknutím na tlačidlo Upraviť. Všetky zmeny vykonané v Outlooku pre iOS a Android sa zosynchronizujú a budú k dispozícii vo všetkých verziách Outlooku.

Môžem do predvolenej aplikácie Kontakty v telefóne pridať fotografie alebo avatary kontaktov Outlooku?

Možnosť exportovania avatarov do natívnej aplikácie telefónu sa momentálne nepodporuje v zariadeniach so systémom iOS.

V zariadeniach s Androidom môžete avatary synchronizovať v natívnej aplikácii kontaktov za predpokladu, že v nastaveniach Outlooku máte zapnutú synchronizáciu kontaktov.

Poznámka: Ak chcete spustiť synchronizáciu, musíte sa pripojiť k Wi-Fi sieti a k nabíjačke.

Ako získam pomoc v aplikácii Outlook?

Mobilná aplikácia Outlook obsahuje vstavanú podporu, v ktorej môžete jednoduchým spôsobom vyhľadávať požadované témy Pomocníka alebo nadviazať konverzáciu so zástupcom oddelenia technickej podpory.

V aplikácii Outlook prejdite na položky Nastavenia > Pomocník a pripomienky. Ak potrebujete podrobné informácie o tom, ako sa k týmto položkám dostať, prečítajte si tému Získanie pomoci pre Outlook pre iOS a Android.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×