Zostavy betaverzie balíka Office pre Mac sú pravidelne aktualizované, aby mohli poskytovať nové a vylepšené funkcie, aktualizácie zabezpečenia a opravy chýb. 

Zistite, ako nainštalovať aktualizácie balíka Office pre Mac, a prečítajte si nasledujúce informácie o každom vydaní betaverzie.

Nový Outlook pre Mac

22. septembra 2020 sme oznámili dostupnosť nového Outlooku pre Mac pre používateľov aktuálneho kanála od verzie 16.42. Ďalšie informácie nájdete v našom blogovom príspevku na lokalite Tech Community. Ak nie je uvedené inak, uvedené funkcie a opravy sú určené pre nový Outlook. 

Vydanie z 18., 19. a 20. apríla 2022

Verzia: 16.61 (22041701), 16.61 (22041802) a 16.61 (22041904)

Opravy:

 • Auth: Opravili sme problém, pri ktorom sa konfigurácia konta Google dostala do slučky overovania.

 • Kalendár: Opravili sme problém s nedostupnosťou položky Tlačiť kalendár v zobrazení zoznamu.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pošta: Externým obrázkom teraz bránime v načítaní, ak sa správy nachádzajú v priečinku Nevyžiadaná pošta.

 • Vyhľadávanie: Zlepšite výsledky hľadania pri vyhľadávaní v priečinku Skupiny.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.61 (22041003) a 16.61 (22041300)

Opravy:

 • Pošta: Opravili sme scenár, pri ktorom by sa správa zo zoznamu správ presúvaná myšou mala presunúť, nie skopírovať.

 • Pošta: Opravili sme scenár, keď sa prílohy v e-mailových správach nezobrazili.

 • Kalendár: Opravili sme problém, pri ktorom sa tlač alebo nastavenie kategórie zakázalo v zobrazení zoznamu v kalendári.

 • Kalendár: Opravili sme problém, pri ktorom pri kliknutí na udalosť v zobrazení zoznamu chýbala kontextová ponuka.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.61 (22040301) a 16.61 (22040703)

Opravy:

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom bolo tlačidlo Odstrániť nefunkčné, ak sa príloha otvorila dvojitým kliknutím na súbor.

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom nefungovali tlačidlá Stiahnuť všetko a Zobraziť ukážku všetkých príloh.

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom sa v odoslaných e-mailoch z kont IMAP nezobrazovala ukážka správy a telo e-mailu.

 • Kalendár: Opravili sme problém, pri ktorom bola kategória zakázaná v zobrazení zoznamu v kalendári.

 • Kalendár: Opravili sme problém, pri ktorom pri kliknutí na udalosť v zobrazení zoznamu chýbala kontextová ponuka.

 • Overovanie: Opravili sme problém, pri ktorom sme opätovne overovali, či sa konto nachádza v stave offline a vyžaduje pozornosť.

 • Overovanie: Opravili sme problém, pri ktorom používatelia nemohli zmeniť port používaný vo svojich kontách IMAP.

 • Zjednodušenie ovládania: Opravili sme problém, pri ktorom pri prezeraní plánovaných činností ako zoznamu kalendár Outlooku a funkcia VoiceOver nefungovali správne.

 • Nereagovanie: Opravili sme problém, pri ktorom proces webového obsahu spoločnosti Microsoft spôsoboval zahltenie procesora.

 • Zlyhanie: Opravili sme problém, pri ktorom Outlook zlyhával pri otváraní okna do režimu zobrazenia na celú obrazovku.

 • Zlyhanie: Opravili sme problém, pri ktorom Outlook zlyhával pri pridávaní účastníka, keď mal používateľ Skype ako predvoleného poskytovateľa.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pridanie tlačidla Načítať ďalšie konverzácie pre používateľov nástroja DirectSync po dosiahnutí konca zoznamu správ na načítanie správ.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.60 (22032800) a 16.60 (22033000)

Opravy:

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom sa tabla na čítanie neaktualizovala po prepnutí medzi tmavým a svetlým režimom.

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom šifrovaný e-mail pri odoslaní ako obyčajný text pomocou Outlooku pre Mac zobrazoval odpad v počítači s Linuxom.

 • Pošta: Opravili sme problém s premenovaním príloh pri použití možnosti Opätovné odoslanie.

 • Pošta: Opravili sme problém v staršej verzii Outlooku, pri ktorom používanie klávesovej skratky (Control + E) nearchivovalo správy v systémoch macOS Big Sur a macOS Monterey.

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom sa nezobrazovalo značenie citlivosti.

 • Vyhľadávanie: Opravili sme problém, pri ktorom sa po kliknutí na tlačidlo Rozsah priečinka aktivoval panel hľadania.

 • Doplnok: Opravili sme problém, pri ktorom sa doplnky občas nenačítali.

 • Doplnok: Opravili sme problém, pri ktorom tlačidlo Získať doplnky prestalo fungovať v úplnom okne vytvárania.

 • Zlyhanie: Opravili sme zlyhanie, ktoré bolo spôsobené otvorením kontaktu s jednou priradenou kategóriou.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.60 (22032100) a 16.60 (22032304)

Opravy:

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom bola možnosť Odstrániť v kontextovej ponuke nahradená ako „Táto udalosť“

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom klávesová skratka pre archív (Control + E) nefungovala pre používateľov macOS Big Sur a macOS Monterey.

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom použitie funkcie „Znova odoslať“ spôsobovalo premenovanie názvov príloh.

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom odstránenie e-mailu mohlo spôsobiť aktiváciu vyhľadávacieho panela.

 • Vyhľadávanie: Opravili sme problém, pri ktorom sa pri vyhľadávaní v poštovej schránke skupiny pomocou podmienky Stav prečítania v časti „Pridať ďalšiu možnosť“ zobrazovala možnosť „Žiadne výsledky“.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.59 (22020700) a 16.59 (22020901)

Opravy:

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom sa pri zmene kont pri odpovedaní alebo preposielaní e-mailu stratili vnorené obrázky.

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom používatelia nemohli rozbaliť distribučné zoznamy, ak bola pošta vytvorená zo zdieľanej poštovej schránky.

 • Kalendár: Opravili sme problém, pri ktorom používatelia nemohli úspešne preposlať schôdzu.

 • Kalendár: Opravili sme problém, pri ktorom sa na časovej osi nesprávne zobrazoval zástupný symbol pozvánky na schôdzu.

 • Kalendár: Opravili sme problém, pri ktorom bol predvolene vybratý kalendár Gmail.

 • Kalendár: Opravili sme problém, pri Outlook synchronizoval kalendár verejných priečinkov pridaný do OWA a zobrazoval sa ako duplikát primárneho kalendára.

 • Zjednodušenie ovládania: Opravili sme problém, pri ktorom sa tlačidlo Kontrola zjednodušenia ovládania deaktivoval hneď po tom, ako používateľ prešiel z tela správy.

 • Výkon: Opravili sme problém, pri ktorom sa stránka Pridať delegáta vždy zobrazovala ako stav načítania, keď je Outlook v stave Práca offline.

 • Zlyhanie: Opravili sme problém, ktorý spôsoboval zlyhanie Outlooku pri presúvaní z priečinka skupín do externých aplikácií, ako je napríklad Finder alebo OneDrive.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia:16.58 (22010904) a 16.58 (22011201)

Opravy:

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom sa v poliach Komu, Kópia a Skrytá kópia v okne nástroja na písanie správ v starom Outlooku zobrazovali posúvače.

 • Pošta: Opravili sme problém s neaktívnymi tlačidlami Odpovedať alebo Preposlať pri otváraní prílohy vo formáte .eml z e-mailu.

 • Pripomenutie: Opravili sme problém, pri ktorom tlačidlo Odložiť pripomenutie schôdze prestalo fungovať.

 • Používateľské rozhranie: Opravili sme používateľské rozhranie so zobrazením orezaného textu vo francúzskom jazyku v časti Poskytnúť pripomienky.

 • Používateľské rozhranie: Opravili sme problém s chýbajúcim prepínačom Nový Outlook.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Nový Outlook teraz ponúka možnosť povoliť používateľom sťahovať obrázky z internetu iba v e-mailoch od kontaktov.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia:16.58 (22010302) a 16.58 (22010406)

Opravy:

 • Vyhľadávanie: Opravili sme problém s vyhľadávaním v starom Outlooku, ktorý sa vyskytol po inštalácii aktualizácie macOS Monterey 12.1.

 • Zlyhanie: Opravili sme problém so zlyhaním, ktorý sa vyskytol pri ukladaní výsledkov hľadania.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia:16.57 (21120501) a 16.57 (21120801)

Opravy:

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom sa počet štítkov pre priečinok Nevyžiadaná pošta a Koncept neaktualizuje, kým nereštartujete Outlook.

 • Skupiny: Opravili sme problém, pri ktorom starí používatelia Outlooku pre Mac nemohli vytvárať skupiny v Office365.

 • Kalendár: Opravili sme problém, pri ktorom sa všetky udalosti v rade označili ako nezáväzne prijaté po potvrdení účasti na tejto udalosti.

 • Vyhľadávanie: Opravili sme problém, pri ktorom sa výsledky hľadania celodenných udalostí zobrazujú o jeden deň dopredu.

 • Zablokovanie: Opravili sme problém, pri ktorom Outlook pri preposielaní e-mailu ako prílohy prešiel do zablokovaného stavu.

 • Zjednodušenie ovládania: Opravili sme problém so zjednodušením ovládania, pri ktorom zameranie funkcie VoiceOver nesledovalo zameranie klávesnice vo vyhľadávacom poli.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia:16.56 (21111500) & 16.56 (21111700)

Opravy:

 • Overenie: Opravili sme problém, keď kontá Gmail dvakrát zobrazovali výzvu na overenie.

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom sa príjemca vymazal alebo zmizol pri presúvaní myšou z poľa Komu do poľa Kópia.

 • Vyhľadávanie: Opravili sme problém, pri ktorom sa rozbaľovací zoznam vyhľadávania neočakávane odmietol.

 • Zlyhanie: Opravili sme problém so zlyhaním, ktorý sa vyskytuje počas vyhľadávania.

 • Zlyhanie: Opravili sme problém so zlyhaním, ktorý sa vyskytuje pri zvýrazňovaní návrhov vyhľadávania.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.55 (21103100) a 16.56 (21110201)

Opravy:

 • Pošta: Zdroj zobrazenia je teraz k dispozícii aj pre správy v priečinku online archívu.

 • Pošta: Opravili sme problém s povinným prepísaním nastavenia Odoslať neskôr.

 • Pošta: Opravili sme problém, keď sa pri odpovedaní na e-mail alebo preposielaní e-mailu a pridaní podpisu s vloženým obrázkom stratil obrázok na strane príjemcu.

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom na pracovnej ploche ostalo kontextové okno novej správy.

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom sa koncept správy natrvalo odstránil po zahodení. Teraz sa správa premiestni do priečinka Odstránené položky.

 • Pošta: Opravili sme problém s nefunkčnými URL adresami v e-mailoch vo formáte obyčajného textu.

 • Kalendár: Opravili sme problém, pri ktorom tlačidlá potvrdenia účasti zmizli až do reštartovania.

 • Ľudia: Opravili sme problém, pri ktorom sa používateľom nepodarilo spustiť chat cez Teams po kliknutí na ikonu chatu na karte kontaktu.

 • Zlyhanie: Opravili sme zlyhanie pri pridávaní delegátov.

 • Zlyhanie: Opravili sme problém so zlyhaním, ktorý sa vyskytoval pri pripínaní správy vo funkcii Skupiny v Microsoft 365.

 • Zlyhanie: Opravili sme problém so zlyhaním, ktorý bol spôsobený kliknutím na tlačidlo Naspäť pri konfigurácii konta Yahoo.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zjednodušenie ovládania: Vylepšili sme zjednodušenie ovládania v predvoľbách Outlooku.

 • Kalendár: Odteraz môžete exportovať udalosti ako súbory ICS. Jednoducho presuňte myšou udalosť na pracovnú plochu alebo kliknite na udalosť a potom prejdite na položky Súbor > Uložiť ako… a uložte ju ako súbor vo formáte ICS.

 • Kalendár: Premiestnite alebo skopírujte plánované činnosti medzi kontami alebo priečinkami presunutím myšou, ak chcete presunúť, alebo klávesom Option + presunutím myšou, ak chcete skopírovať. (Poznámka: Možnosť duplikovať udalosti v rovnakom kalendári bude k dispozícii už čoskoro)

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.54 (21092601) a 16.54 (21092802)

Opravy:

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom v zjednotenom priečinku doručenej pošty nie je zapnutá možnosť Vytvoriť schôdzu.

 • Pošta: Opravili sme problém s nefunkčnými URL adresami po bodkočiarke vo formáte obyčajného textu. Táto oprava sa týka starej verzie Outlooku pre Mac.

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom používatelia Outlooku pre Mac nemohli otvoriť priečinok zdieľaného kalendára, ak je poštová schránka hosťovaná na serveri Exchange 2013. Táto oprava sa týka starej verzie Outlooku pre Mac.

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom sa kategórie v hlavičke správy orezali alebo zobrazovali iba tri bodky.

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom kliknutie na prepojenia ShareTo alebo MailTo premiestnilo kurzor na telo e-mailu namiesto toho, aby ostalo v hlavičke e-mailu.

 • Kalendár: Opravili sme problém, pri ktorom návrhy vyhľadávania polohy v zobrazení na vytvorenie udalosti zobrazovali všetky zdroje miestností so stavom Nemám čas.

 • Ľudia: Opravili sme problém, pri ktorom sa príloha Kontakt a vizitka nepridala do e-mailu pri výbere možností Odoslať poštu a Preposlať ako vizitku na stránke s podrobnosťami o kontakte.

 • Vyhľadávanie: Opravili sme problém, pri ktorom vyhľadávanie pomocou kľúčových slov „označené e-maily“ v uložených vyhľadávaniach vrátilo nekonzistentné výsledky.

 • Zlyhanie: Opravili sme problém so zlyhaním, ktorý bol spôsobený po kliknutí na tlačidlo Teraz nie pri migrácii konta Yahoo.com.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Online archív: Online archív je teraz k dispozícii na bočnom paneli. Používatelia môžu manuálne premiestniť správy z primárnej poštovej schránky do poštovej schránky online archívu alebo použiť politiky uchovávania údajov alebo pravidlá na automatickú archiváciu správ.

 • Filtrovať podľa kategórie: Používatelia môžu teraz používať ponuku filtra v hornej časti zoznamu správ na filtrovanie správ podľa kategórií.

 • Odpovede na súbory: Na filtrovanie a zúženie vyhľadávania na súbory používajte hovorový štýl, napríklad „súbory od plánovania“ alebo „súbory od Jána“. Vyhľadávanie môže zahŕňať názov súboru, osobu, ktorá ho vytvorila, alebo súbory odoslané cez e-mail alebo aplikáciu Teams.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.54 (21091904) a 16.54 (21092101)

Opravy:

 • Pošta: Opravili sme problém, pri ktorom sa v zozname správ viac nezobrazovala možnosť Pravidlá.

 • Pošta: Zlepšite pozíciu zarovnania ukazovateľa myši v zozname správ.

 • Kalendár: Opravili sme problém, pri ktorom používatelia nemohli presúvať položky kalendára presunutím myšou.

 • Kalendár: Opravili sme problém s posunom dátumu a času v doplnku Navrhované schôdze.

 • Ľudia: Opravený problém, pri ktorom sa kliknutím na položku Upraviť kontakt na karte Ľudia znova neotvorilo okno editora.

 • Zlyhanie – opravený problém so zlyhaním pri otváraní okna kontaktu.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vyhľadávanie: Pridali sme popis do panela hľadania pri vyhľadávaní v skupinách v spotrebiteľských kontách. V súčasnosti nepodporujeme vyhľadávanie spotrebiteľských kont v skupinách.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.54 (21091201) a 16.54 (21091405)

Opravy:

 • Pošta: Opravili sme chybu, ktorá spôsobovala problém s kreslením pri posúvaní v zozname správ.

 • Pošta: Opravili sme problém so vzhľadom na table na čítanie pri spustení Outlooku v tmavom režime.

 • Pošta: Opravený problém, pri ktorom sa po reštartovaní Outlooku zastavil počet štítkov v Docku vrátane e-mailov doručenej pošty delegáta.

 • Vyhľadávanie: Opravili sme problém, pri ktorom panel hľadania zmizol po zmene motívu Outlooku.

 • Vyhľadávanie: Opravili sme problém, pri ktorom sa stlačením klávesu Esc ukončil režim zobrazenia na celú obrazovku namiesto toho, aby sa zatvorili návrhy vyhľadávania.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pošta: Možnosť kopírovať e-mailové adresy po výbere viacerých príjemcov. Možnosť je k dispozícii aj v kontextovej ponuke.

 • Vyhľadávanie: Spustilo sa označenie preferencie vyhľadávania, aby sa vylúčili odstránené položky v zobrazení konverzácie.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.54 (21090500) & 16.54 (21090705)

Opravy:

 • Pripomenutia: Opravili sme problém, pri ktorom sa pripomenutia zrušené v režime offline niekedy nevymažú

 • Kalendár: Vylepšenie zjednodušenia ovládania v module kalendára.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Obnovenie konta: Ak máte problémy so synchronizáciou s e-mailovým kontom, ktoré je nastavené v Outlooku, môžete skúsiť obnoviť konto. Táto možnosť je k dispozícii v tlačidle Zmeniť usporiadanie kont v časti Nástroje > Kontá.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.53 (21082201) & 16.53 (21082406)

Opravy:

 • Pošta: Opravili sme problém s nefunkčnými @zmienkami.

 • Výkon: Opravili sme problém s výkonom, keď je potrebné veľké množstvá údajov Outlooku indexovať pre výsledky vyhľadávania počas offline vyhľadávania.

 • Zlyhanie: Opravili sme problém so zlyhávaním Outlooku, ktorý sa vyskytoval pri otváraní udalostí kalendára po zostave pre insiderov 16.53.21081705.

 • Zlyhanie: Opravili sme problém so zlyhávaním Outlooku, ktorý sa vyskytoval pri odoberaní príjemcov.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pošta: Položka ponuky Importovať v ponuke správ, ktorá umožňuje importovať súbory EML do priečinka

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.53 (21072700)

Opravy:

 • Pošta: Opravili sme problém s nenačítaním obsahu správy pri prechode na novú správu pomocou medzerníka.

 • Kalendár: Vylepšenie formátovania informácií o online schôdzach.

 • Vyhľadávanie: Opravili sme problém s vyhľadávaním v scenári delegovania.

 • Zlyhanie: Opravili sme problém so zlyhaním, ktorý sa vyskytoval pri tlači kalendára v zobrazení mriežky.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Nové predvoľby gramatiky: Používatelia môžu teraz nastaviť a spresniť svoj štýl písania v predvoľbách Outlooku (Outlook > Predvoľby... > Kontrola pravopisu a gramatiky).

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.52 (21071804) a 16.52 (21072100)

Opravy:

 • Pošta: Zlepšenie overovania popisov.

 • Pošta: Oprava problému, pri ktorom sa pri manuálnom zadávaní e-mailová adresa označila ako nevyriešená.

 • Môj deň: Oprava problému s používateľským rozhraním, pri ktorom bolo pole predvolieb Môj deň v nemeckej verzii nového Outlooku odstrihnuté.

 • Zlyhanie: Oprava zlyhania, ktoré bolo spôsobené presúvaním priečinkov na navigačnej table.

 • Zlyhanie: Oprava zlyhania, ktoré bolo spôsobené po priradení priority.

 • Vyhľadávanie: Oprava problému s offline vyhľadávaním s vlastnými dátumami.

 • Výkon: Vyriešenie problému s výkonom pri písaní správy.

 • Skupiny: Opravená možnosť kopírovať správy skupiny 365 do iných priečinkov presunutím myšou.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pravidlá: Pravidlá pre kontá MSA sú teraz podporované.

 • Vylepšenie vyhľadávania bez výsledkov: Ak filtre komu: a od: v používateľskom dotaze nevrátia žiadne výsledky, s cieľom pomôcť používateľovi nájsť hľadaný e-mail skonvertujeme dotaz na vyhľadávanie kľúčových slov.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.52 (21062904) & 16.52 (21070600)

Opravy:

 • Pošta: Možnosti Ping a Archív budú teraz deaktivované, ak používateľ nemá povolenia na úpravu zdieľanej poštovej schránky alebo vyššiu úroveň povolení.

 • Kalendár: Opravili sme problém, pri ktorom sa prestali zobrazovať kalendáre skupiny M365.

 • Kalendár: Pri zrušených schôdzach sa už nebude zobrazovať tlačidlo Pripojiť sa k schôdzi cez aplikáciu Teams. 

 • Zjednodušenie ovládania: Opravili sme problém so zjednodušením ovládania. Odteraz služba VoiceOver pri pokuse o otvorenie zdieľanej poštovej schránky oznámi vizuálnu správu o stave.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zdroj správy: Teraz môžete zobraziť zdroj správy. Kliknite pravým tlačidlom myši (alebo podržte kláves Ctrl a kliknite) na správu v doručenej pošte alebo v inom priečinku a vyberte možnosť Zobraziť zdroj

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.51 (21061301)

Opravy:

 • Kalendár - Opravili sme problém, pri ktorom sa u prichádzajúcich odpovedí na pozvánku na schôdzu zobrazoval nesprávny dátum. 

 • Aplikácia – Opravili sme občasné zlyhanie pri úprave šírky bočného panela. 

 • Písanie správ – Opravili sme problém, keď pri odpovedaní nebolo niekedy možné písať nad textom v úvodzovkách pôvodného e-mailu.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Nové adaptačné prostredie – Ak ešte len začínate používať Outlook, prevedieme vás počiatočným nastavením prostredníctvom novej uvítacej a adaptačnej príručky.

 • Motívy – Outlook odteraz podporuje motívy. Prispôsobte si Outlook výberom niektorej zo šiestich dostupných farieb.

 • Osviežili sme oznamy farbami – Oznamy v Outlooku majú vylepšený vzhľad.

 • Ďalšie spôsoby zoradenia správ – Teraz môžete správy zoradiť podľa dôležitosti a veľkosti správy.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.49 (21042701)

Opravy:

 • Kontakty: Teraz je možné odstrániť viacero kategórií v kontaktoch naraz.

 • Písanie správ: Pri zahadzovaní konceptu správy sa zobrazí výzva.

 • Vyhľadávanie: Pridanie ďalších možností už nie je povolené, ak sú v rozbalenom vyhľadávaní povolené všetky možnosti.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Podpora kont POP – Nový Outlook teraz podporuje vaše kontá POP. Pridajte kontá POP prostredníctvom predvolieb kont.

 • Pripnutie správ: Pripnutím dôležitých správ zabezpečíte, že si zachovajú vašu pozornosť aj v budúcnosti. Môžete pripnúť pomocou rýchlych akcií alebo prispôsobením panela s nástrojmi.

 • S/MIME: Používateľom sa môžu zobraziť návrhy vyhľadávania pre príjemcov z adresára LDAP.

 • WkWebview pre kontextové doplnky – kontextové doplnky sú teraz podporované vo WkWebView.

 • Automatické pripnutie doplnkov – Doplnky nainštalované správcom a používateľmi sa automaticky pripínajú na panel s nástrojmi, aby sa zvýšila ich dostupnosť.

 • Podpora doplnkov pri delegovaní – lokálne – Lokálni používatelia starého Outlooku majú prístup k doplnkom v scenároch delegovania.

 • Tichá aktualizácia v službe MAU – Služba Microsoft Auto-Update dokáže automaticky aktualizovať aplikáciu Outlook na pozadí bez zásahu používateľa a obnoviť reláciu po dokončení aktualizácie.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.49 (21042104 a 21042501)

Opravy:

 • Pošta: MRU priečinka bude odteraz zobrazovať názov konta, keď je v Outlooku pridané len jedno konto. 

 • Vyhľadávanie: Oprava problému, aby sa výsledky vracali pri vyhľadávaní kontaktov prostredníctvom návrhov v režime offline.

 • Pošta: Po výbere možnosti Odpovedať na vybratý text možnosti Odpovedať, Odpovedať všetkým a Preposlať už nebudú zakázané.

 • Písanie správ: Po kliknutí na položku Pokračovať v správe v samostatnom okne položka Koncept na paneli s ponukami už nebude nahradená položkou Správa

 • Automatické odpovede: Keď sú automatické odpovede povolené, možnosť odosielania automatických odpovedí pre konto teraz skontroluje stránku nastavení automatických odpovedí.

 • Predvoľba: Oprava nastavenia predvoľby, aby sa použilo odpovedanie a preposlanie pomocou predvoleného e-mailového konta

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Presúvanie a kopírovanie e-mailov medzi kontami je teraz podporované v novom Outlooku.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.49 (21041105 a 21041803)

Opravy:

 • Kontá: Oprava chyby, aby používatelia mohli odosielať správy v kontách priamej synchronizácie iCloud a Yahoo. 

 • Kontá: Pridanie opravy na zastavenie pokusu o migráciu neúspešných kont. 

 • Klasický Outlook: Oprava chyby tlače pre udalosti, kontakty, úlohy a poznámky.

 • Obľúbení ľudia: Režim vyhľadávania teraz bude mať aktualizácie obľúbených vlastností.

 • Písanie správ: Oprava problémov s písmom pre e-maily so značkou base.

 • Kalendár: Na prehľady schôdzí sa teraz dá kliknúť. 

 • Kalendár: Oprava na zobrazenie iba možnosti navrhnutia nového času pre podporované udalosti. 

 • Zdieľaná poštová schránka: Pridanie chyby, ak zdieľaná poštová schránka nie je kontom O365. 

Nové alebo vylepšené funkcie:

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.49 (21040406 a 21040700)

Opravy:

 • Doplnky: Opravili sme problém a doplnok Dynamics bude fungovať pre všetkých používateľov

 • Zjednodušenie ovládania: Vyhľadávanie už nebude vynechávať informačný panel režimu offline, pokiaľ je Outlook v režime offline

 • Pošta: Ukážka potvrdenia účasti v zozname správ sa už bude riadiť nastaveniami systému macOS

 • Zjednodušenie ovládania: V zobrazení vyhľadávania bude funkcia Voice Over oznamovať prvý prvok rozbaľovacieho poľa „Hľadať v“ iba vtedy, ak sa vyberie

 • Kalendár: Informačný panel UTC sa už nebude zobrazovať v prípade odvodenia časového pásma z TZone

 • Pošta: Offline oznámenia informačného panela sa už budú zobrazovať vo vnorenom písaní

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zobrazenie pracovného času: V rozvrhovom asistentovi sa už zobrazia pracovné časy účastníkov, keď sa používatelia pokúšajú naplánovať schôdzu.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.49 (21033100)

Opravy:

 • Kalendár: Zmenou pracovného času počas otvorenej udalosti sa už čas a dátum v zobrazení plánovania neposunie.

 • Pošta: Pri použití zdieľania e-mailových dokumentov z aplikácií balíka Office sa podpis už použije.

 • Pošta: V zozname kategórií sa už zobrazí znak začiarknutia vedľa lokálnej kategórie, ak je už priradená.

 • Kalendár: Keď delegát prijme pozvánku na schôdzu, na informačnom paneli sa už nebude zobrazovať výzva na odpovedanie.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Prepracovanie úplného písania správy: Prepracovali sme úplné písanie správy, aby zodpovedalo vnorenému písaniu. 

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.48 (21032104 a 21032401)

Opravy:

 • Vyhľadávanie: Opravili sme problém v rozbalenom vyhľadávaní, keď sa použitím klávesovej skratky CMD + Backspace v poli Predmet alebo Kľúčové slovo odstránil vybratý e-mail namiesto odstránenia obsahu v príslušnom poli

 • Zjednodušenie ovládania: Opravili sme problém, keď sa pri interakcii používateľa so zobrazením Môj deň zameranie prenieslo na panel vyhľadávania

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Doplnky: Rozhranie API 1.8 doplnkov, ktoré zahŕňa podporu pre prílohy, kategórie, delegovaný prístup, rozšírené umiestnenie, internetové hlavičky a funkcie blokovania pri odosielaní.

Známe problémy:

 • Po prechode na nové kontá Outlooku na priamu synchronizáciu IMAP a cloudovej vyrovnávacej pamäte IMAP sa používateľom nedarí vytvoriť alebo nájsť existujúce kontakty ani kalendáre

Verzia: 16.48 (21030904 a 21031404)

Opravy:

 • Podpora: Opravili sme chybu, pri ktorej sa správy od podpory odoslané počas zavretia Outlooku nezobrazili v používateľskom rozhraní ani v centre oznámení

 • Kalendár: Opravili sme chybu, pri ktorej sa zobrazovali konflikty schôdzí, keď používateľ dostal duplicitné pozvánky na tú istú udalosť

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pracovná tabla: Vylepšili sme pracovnú tablu, ktorá obsahuje doplnky, Môj deň, Čo je nové a funkcie programu WordMail vrátane synonymického slovníka a formátovania obrázka

Známe problémy:

Žiadne

Verzia: 16.47 (21020801 a 21021100)

Opravy:

 • Panel s nástrojmi: Doplnky pridané na panel s nástrojmi sa pri ďalšom spustení Outlooku zachovajú

 • Kalendár: Pridali sme výzvu pred zahodenie rýchleho vytvárania udalosti

Nové alebo vylepšené funkcie:

Žiadne

Známe problémy:

Žiadne

Verzia: 16.47 (21020801 a 21021100)

Opravy:

 • Panel s nástrojmi: Doplnky pridané na panel s nástrojmi sa pri ďalšom spustení Outlooku zachovajú

 • Kalendár: Pridali sme výzvu pred zahodenie rýchleho vytvárania udalosti

Nové alebo vylepšené funkcie:

Žiadne

Známe problémy:

Žiadne

Verzia: 16.47 (21020100 a 21020300)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pošta: nová vylepšená karta na plátne na návrhy pravopisu a gramatiky Nová karta na plátne

 • Pošta: nechcené e-maily môžete zastaviť pomocou akcií Blokovanie a Neoprávnené získavanie údajov v ponuke Nahlásiť nevyžiadanú poštu

Opravy:

 • Kontá: bol vyriešený problém spôsobujúci zlyhanie pridávania niektorých kont Google do Outlooku

 • Kontá: vyriešili sme problém, ktorý spôsoboval, že v niektorých kontách IMAP nebolo možné odosielať ani synchronizovať e-maily

 • Pošta: nový Outlook sa teraz zobrazuje správne v gréčtine ako v systémovom jazyku

 • Pošta: v novom Outlooku funguje tlač viacerých správ

 • Kalendár: namiesto karty miesta sa teraz v prehliadači otvoria jednotlivé prepojenia v poli miesta

Známe problémy:

 • Doplnky pridané na panel s nástrojmi sa pri ďalšom spustení Outlooku odstránia

Verzia: 16.46 (21012403)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zdieľané kalendáre

  • V rámci kanála beta sa obnovilo zavedenie otvorenia zdieľaných kalendárov. Existujúce zdieľané kalendáre sa migrujú pri prechode na nový Outlook

 • Importovanie súborov .ics

  • Súbory udalostí kalendára .ics teraz môžete importovať presunutím myšou do Outlooku alebo dvojitým kliknutím a výberom konta alebo kalendára, v ktorom sa udalosti uložia.

Import ICS do Outlooku

Opravy:

 • Kalendár: Pri vytváraní udalostí v prostrediach, v ktorých sa vynucujú politiky podmieneného prístupu, sa teraz zobrazuje tlačidlo schôdzí aplikácie Teams

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.46 (21012005)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Delegovanie a zdieľané poštové schránky

  • Nakonfigurujte a otvorte delegované a zdieľané poštové schránky. Existujúce delegované a zdieľané poštové schránky sa migrujú pri prechode na nový Outlook

  • Nastavenie zobrazenia v časti Delegovanie a zdieľanie v predvoľbách kont 

Delegovanie v Outlooku pre Mac

Opravy:

 • Pošta: Funkcia VoiceOver teraz pri zmene výberu správy v zozname správ oznámi správnych príjemcov správy na table na čítanie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.46 (21011805)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Podpora pre Yahoo

  • Nový Outlook teraz podporuje vaše kontá Yahoo vrátane synchronizácie pošty, kalendára a kontaktov. Pridajte kontá Yahoo cez predvoľby kont. Ak ste si už konto Yahoo pridali do aktuálneho Outlooku, pri prechode na nový Outlook sa zobrazí výzva na migráciu kont

Podpora konta Yahoo v Outlooku

Opravy:

 • Pošta: Pri komponovaní sa teraz v časti Citlivosť a Šifrovanie zobrazujú správne možnosti šablóny

 • Panel s nástrojmi: Vylepšená navigácia pomocou klávesnice pre tlačidlo Nová správa vrátane prístupu k možnosti rozbaľovaciehoam zoznamu na vytvorenie ďalších typov položiek

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.46 (21011300)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Potvrdenie účasti v zozname správ

  • Odpovedajte na pozvánky na schôdzu priamo v zozname správ bez toho, aby ste museli prejsť na tablu na čítanie alebo otvoriť pozvánku v samostatnom okne

Odpovedanie na pozvánky na schôdzu v zozname správ

Opravy:

 • Kalendár: Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol teraz môžete pri vytváraní udalosti v macOS Big Sur vybrať časy

 • Aktuálny Outlook | Importovanie: Pri importovaní súborov archívu .olm zo starších zostavy Outlooku sa už nebude zobrazovať prázdny obsah

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.46 (21011100)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Podpora pre oneskorené začatie alebo predčasné ukončenie schôdzí

  • Ak ste v Outlooku na webe nastavili schôdze tak, aby začínali neskôr alebo končili predčasne, Outlook pre Mac si tieto nastavenia prečíta a pri vytváraní novej udalosti ich bude dodržiavať

 • Zdieľanie s aplikáciou Teams

  • Zdieľanie v aplikácii Teams teraz používa nové natívne prostredie s vylepšeným výkonom. Táto funkcia sa zobrazí len v prípade, že máte nainštalovaného klienta Teams a nainštalujete doplnok Zdieľanie s aplikáciou Teams z obchodu doplnkov v Outlooku

Opravy:

 • Pošta: Pri premiestňovaní alebo kopírovaní správy funkcia VoiceOver teraz pri vyhľadávaní priečinka oznámi aktualizované výsledky vyhľadávania

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.46 (21010607)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Informácie o cestovaní a doručení v udalostiach kalendára

  • Karty súhrnu sa teraz zobrazujú v cestovných a doručovacích udalostiach, ktoré zodpovedajú kartám súhrnu zobrazeným v príslušných e-mailových potvrdeniach pre udalosti

Opravy:

 • Kontá: bol vyriešený problém spôsobujúci zlyhanie pridávania niektorých kont Google do Outlooku

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.46 (21010303)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšené karty kontaktov 

  • Na karte kontaktu sú zahrnuté nové panely pre e-maily a súbory, ktoré poskytujú rýchly prístup k relevantným položkám kontaktu

  • Do dolnej časti karty sme pridali tlačidlo Pridať do kontaktu na rýchle pridanie kontaktov z adresára do kontaktov

E-maily a súbory na karte kontaktu v Outlooku

Opravy:

 • Kalendár: Návrhy miest sa už zobrazujú (riešenie známeho problému z poslednej aktualizácie)

 • Kalendár: Vyhľadávač miestností teraz pridáva miestnosti do schôdzí (riešenie známeho problému z poslednej aktualizácie)

 • Ľudia: po zatvorení vyhľadávania v zobrazení Ľudia sa výsledky vyhľadávania správne vymažú zo zoznamu položiek

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.45 (20121703, obsahuje všetky vydania beta od 19. novembra) 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Podpora kont IMAP – Nový Outlook teraz podporuje vaše kontá IMAP. Pridajte kontá IMAP cez predvoľby kont. Ak ste si už konto IMAP pridali do aktuálneho Outlooku, zobrazí výzva na migráciu konta do nového Outlooku Poznámka: V priebehu nasledujúcich niekoľkých týždňov sa bude v kanáli beta postupne zavádzať podpora

 • Vyhľadávanie – teraz si môžete prispôsobiť vyhľadávanie a rýchlejšie sa tak dostať k požadovaným výsledkom. Pomocou výberu rozsahu hľadania vyberte priečinok alebo poštovú schránku na vyhľadávanie a zahrňte alebo vylúčte najlepšie výsledky a odstránené položky na spresnenie výsledkov vyhľadávania

 • Kalendár – Nový Outlook teraz podporuje miniaplikácie kalendára v macOS Big Sur. Miniaplikácie tiež majú rôzne veľkosti, takže si môžete vybrať tú, ktorá vám vyhovuje najviac

Opravy:

 • Všeobecné – Opravené zlyhanie zavedené vo verzii 16.45.20121604

 • Pošta – opravený problém so zjednodušením ovládania, pri ktorom funkcia Voice Over neoznámila odloženú poštu

 • Pošta – opravený problém s veľkosťou písma pri kopírovaní a prilepovaní obsahu

 • Vyhľadávanie – opravený problém so zjednodušením ovládania, pri ktorom po stlačení klávesu Esc zameranie neostalo na poli vyhľadávania

 • Webex a Zoom – opravená logika zisťovania na nasmerovanie používateľov na aka.ms/InjectionPlugins

Známe problémy:

 • Kalendár – Zavádzanie zdieľaných kalendárov bolo pre problémy so stabilitou zastavené

 • Kalendár – návrhy miest sa nezobrazuje a vyhľadávač miestností nepridáva miestnosti do schôdze

Verzia: 16.44 (20111807) 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Kalendár – otvorenie zdieľaných kalendárov je teraz podporované. Existujúce sa migrujú pri prechode zo starého do nového Outlooku 

 • Automatické a odporúčané označenia citlivosti – Správca môže nakonfigurovať označenia citlivosti tak, aby sa automaticky použili v e-maile alebo Outlook môže používateľovi odporučiť použitie označenia citlivosti.  
   

Opravy:

 • Kalendár – opravená chyba, ktorá vytvára duplicitné inštancie udalostí pre rad, pri ktorom sa menil letný čas. 

 • Kontá Google – vyriešil sa problém, ktorý spôsoboval, že sa nezobrazovali prílohy pre kontá Google.

 • Pravidlá – bol opravený problém, ktorý bránil vytváraniu alebo aktualizácii pravidiel, a to aj pre podporované kontá.

 • Doplnky – bola opravená chyba, pri ktorej neboli udalosti kalendára vyplnené s podrobnosťami o schôdzi z doplnku BlueJeans.

 • Prílohy – bola opravená chyba, pri ktorej sa nezobrazujú prílohy v hlavičke e-mailu pri odosielaní iba príjemcom skrytej kópie.

 • Vnorené písanie – bol opravený problém, pri ktorom nefungovali funkcie Uložiť ako a Uložiť ako šablónu z vnoreného písania.

 • Klávesové skratky – bol opravený problém, ktorý bránil označeniu e-mailov ako prečítaných pomocou klávesovej skratky.
   

Známe problémy:

 • Ikony môžu mať v aktuálnej zostavte IF nesprávnu veľkosť, čoskoro sa však očakáva aktualizácia.

Verzia: 16.44 (20110306) 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Štandard s/MIME je opäť k dispozícii v najnovšej zostave Insider Fast. 

 • Outlook teraz upozorní používateľov, keď majú nainštalovaný doplnok Zoom, a odporučí podporovaný doplnok Zoom.

Informačný panel Zoom

Opravy:

 • Kontá – Oprava chyby, pri ktorej si používatelia nemohli pridať kontá Google do Outlooku (chyba nepodporovaného konta). 

 • Kalendár – Oprava chyby, pri ktorej nebolo možné kliknúť na prepojenia v poli umiestnenia udalosti pri prezeraní udalosti.

 • Predvoľby – Outlook teraz správne nastaví jazyk nastavený v systémových nastaveniach.

 • Predvoľby – Keď politika skryje nový prepínač Outlook, Outlook teraz správne skryje položku ponuky Vyskúšať nový Outlook.

 • Chyby používateľského rozhrania – Oprava určitých chýb používateľského rozhrania Big Sur v rôznych častiach Outlooku. 

 • Zjednodušenie ovládania – Vylepšené AX (VoiceOver) pre polia automatického dokončovania, keď sa nenašli výsledky.

 • Správa prístupových práv k informáciám – Oprava chyby, pri ktorej nový Outlook povolil úpravy príjemcov v e-maile Správa prístupových práv k informáciám, ktorý sa nemal presmerovať.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.43 (20101507)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pridanie ľudí medzi obľúbené položky: uprednostňujte správy od najdôležitejších kontaktov tak, že ich nastavíte ako obľúbené kontakty v zobrazení Ľudia a zoradíte ich s ostatnými obľúbenými priečinkami v zobrazení Pošta.

Obľúbení ľudia

Pridať obľúbených ľudí

Opravy:

 • Rohranie API doplnkov – oprava chyby, pri ktorej rozhranie API opakovania nastavovalo počiatočný a koncový čas nesprávne

 • Zjednodušenie ovládania – oprava problémov s navigáciou pomocou klávesnice na bočnom paneli a pracovných tablách

 • Spravované predvoľby – oprava chyby, pri ktorej sa hlásenie „Vyskúšať nový Outlook“ zobrazovalo aj v prípade, že kľúč EnableNewOutlook bol nastavený na nulu

 • Kalendár – oprava chyby s viacdňovými udalosťami, pri ktorej sa zobrazovali nesprávne dni

 • Kalendár – oprava chyby v návrhu nového času, pri ktorej sa zobrazoval nesprávny čas

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.43 (20100803)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • S/MIME: Používajte digitálne šifrovanie na ovládanie toho, kto môže zobrazovať správy a používať podpisy, aby ste zaistili, že údaje v e-mailoch budú nepoškodené údaje.

SMIME

 • Povinné označenie: Ako správca nájomníkov môžete odteraz vyžadovať použitie označenia ešte predtým, ako používatelia budú môcť odoslať e-maily.

Povinné označenie

Opravy:

 • Kalendár: Používanie výberu času ukončenia udalosti pri vytváraní udalosti je už jednoduchšie.

 • Kalendár: Opravili sme problém so strácaním informácií o účastníkoch pri navrhovaní nových časov.

 • Kontakty: Oprava sme problém s neotvorením okna s kontaktmi v Outlooku v režime offline.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.43 (20093000)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Nový Outlook pre Mac získava aktualizáciu používateľského prostredia na lepšie zosúladenie so zmenami používateľského rozhrania v systéme MacOS Big Sur. Je vytvorené špeciálne pre Mac a obsahuje oblé rohy na tlačidlách, zoznam správ a tablu konverzácie, ktoré sú ovplyvnené pohorím Big Sur. Takisto sme začlenili prívetivé a moderné ikony dizajnu Fluent, ktoré vytvárajú jednotné prostredie v rámci našich produktov a služieb.

  ss

 • Vyhľadávanie v prirodzenom jazyku: Pri vyhľadávaní v prirodzenom jazyku stačí písať presne tak, ako by ste kládli otázku alebo hovorili vetu, bez syntaxe. Už nemusíte používať len určité slová a vašim zámerom rozumieme, aj keď sú vyjadrené prirodzeným jazykom. 

 • Uložené vyhľadávanie (známe aj ako Dynamické priečinky): Uložené vyhľadávanie, známe aj ako dynamický priečinok alebo vyhľadávací priečinok, je virtuálny priečinok, v ktorom sa dynamicky zobrazuje množina výsledkov vyhľadávania. Môžete napríklad vytvoriť hľadanie na vyhľadanie všetkých položiek v kategórii Manažér. Toto hľadanie možno uložiť ako uložené vyhľadávanie, aby ste mohli neskôr použiť tieto kritériá hľadania bez nutnosti opätovného manuálneho vytvorenia hľadania.

  ss

  ss

  ss

Opravy:

 • Kalendár: oprava zlyhania spôsobeného kliknutím na položku Hotovo na stránke Zobraziť všetky návrhy

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.42 (20092705)

Opravy:

 • Prílohy: pridanie hlásenia na informovanie používateľov, že prebieha sťahovanie príloh, ak otvorenie príloh trvá viac ako 3 sekundy. Ak sa otvárajú prílohy, už sa nezobrazuje chyba. 

 • Pošta: pridanie oznámení VoiceOver, kontrastného pomeru farieb a zväčšenia textu pri ukázaní na e-mailové tipy

 • Pridanie podpory pre predbežné overenie pre pripojenie HTTP pomocou protokolu NTLM

 • Kontakty: priradené „v správach od mojich kontaktov“ v aktuálnom Outlooku k „nikdy“ v novom Outlooku

 • Calendar: na ikony umiestnenia je teraz možné kliknúť v umiestneniach s obyčajným textom

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.42 (20092300)

Opravy:

 • Kontakty: oprava neočakávaného zamerania klávesnice pri akcii ukázania myšou pre hovor/e-mail/chat v zozname ľudí

 • Pošta: pri vytváraní e-mailu vo vnorenom okne písania správy je teraz povolená možnosť vložiť tabuľku 

 • Pridanie funkcie pre lokálnych používateľov, ktorí nemajú identitu na aktiváciu funkcie Microsoft Teams

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.42 (20092101)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Podpora iCloudu: Pridajte svoje konto iCloud v novom Outlooku, v ktorom sa podporuje synchronizácia pošty, kalendára a kontaktov. Ak je vaše konto už pridané do aktuálneho Outlooku, zobrazí sa výzva, aby ste ho migrovali do nového Outlooku. Vyžaduje sa aktivácia predplatného na M365.

  Pridané konto iCloud:
  obrázok

  iCloud mail:
  obrázok

  iCloud kalendár:
  obrázok

  iCloud kontakty:
  obrázok

Opravy:

 • Zvuky pošty: prehratie zvuku nového e-mailu zvuku pre nové správy pri doručení do priečinka doručenej pošty ALEBO prioritnej doručenej pošty (ak je povolená)

 • Doplnky: keď sa používateľ pokúsi sledovať schôdzu do záznamu Dynamics, už sa nebude vyžadovať, aby znova odoslal pozvánku na schôdzu

 • Kontá: oprava zlyhania po kliknutí na kontá Google v predvoľbách kont

 • Prílohy: oprava problému, aby používatelia mohli otvoriť prílohu zo správ

 • Kontakty: pridanie funkcie VoiceOver do polí Narodeniny a Výročie na ohlásenie typu dátumu

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.42 (20091509)

Opravy:

 • Kalendár: možnosť Označiť ako súkromné bude vypnutá pre upravenú výnimku a výskyt radu. Je zapnutá len pre jednu inštanciu alebo nadradený rad 

 • Vyhľadávanie: tlačidlo Pridať ďalšie možnosti už nebude aktívne, keď sa všetky možnosti v kontextovej ponuke vypnú. 

 • Kontá: Kontá IMAP a POP už nebudú visieť na obrazovke konfigurácie a zobrazia sa ako „nepodporované“. 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.42 (20091400)

Opravy:

 • Kalendár: opravili sme problém pri zatváraní okna pri výbere dvoch kalendárov s vypnutým prekrytím.

 • Aktuálny Outlook | Obľúbené položky: posun nahor alebo nadol v zozname v kontextovej ponuke je odstránený pre skupinové priečinky.

 • Kalendár: výpočet posunu a minút startTime bude teraz zohľadňovať letný čas pre príslušný dátum.

 • Kalendár: opravili sme problém na paneli udalosti pri zobrazení farby kalendára.

 • Tabla na čítanie: pridali sme podporu kontextovej ponuky pre tablu na čítanie.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.42 (20090901)

Opravy:

 • Zoznam správ: Po odpovedaní alebo preposielaní správy sa vyberie správa.

 • Doplnky: Preinštalovanie niektorých správcom spravovaných doplnkov už v Outlooku nezlyháva.

 • Vyhľadávanie: V celom obsahu v rozbalenej kontextovej ponuke vyhľadávania sa už dá posúvať pomocou klávesnice.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.42 (20090700)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zmena poradia obľúbených položiek a kont: Zmena usporiadania položiek v rámci obľúbených položiek a zmena poradia rôznych kont pridaných na bočnom paneli jednoduchým presunutím, aby sa k nim dalo dostať rýchlo.

 • Vyhľadávanie: Keď používateľský dotaz nevráti žiadne výsledky, vyhľadávanie vráti výsledky zodpovedajúce úprave pôvodného dotazu. Informácie o zmene sa zobrazia používateľovi

  kontrola pravopisu

Opravy:

 • Vyhľadávanie: Opravili sme chybu zjednodušenia ovládania na prístup k tlačidlám Search edit field (Vyhľadávať v poli úprav), New Outlook (Nový Outlook), Send bug report (Odoslať správu o chybe), What's new (Čo je nové) v obrátenej navigácii pomocou klávesnice.

 • Doplnky: Názov doplnku sa už zobrazuje ako označenie tlačidla, ak je k dispozícii iba jeden doplnok.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.41 (20090201)

Opravy:

 • Pošta: vnorené okno písania správy už pre niektoré správy po odoslaní už nezostáva otvorené

 • Kontakty: dvojitým kliknutím na kontakt v zozname sa teraz otvorí nový vybratý kontakt

 • Vyhľadávanie: ohnisko sa zachová na klávesnici, ak sa v rozšírenom vyhľadávaní zruší rozbaľovací zoznam Hľadať v

 • Vyhľadávanie: vylepšené oznámenia VoiceOver pre možnosť Pridať ďalšie možnosti v rozšírenom vyhľadávaní

 • Hlavné okno aplikácie: Bočný panel v hornej časti ponuky Zobraziť sa teraz zobrazuje ako začiarknutý, keď je bočný panel rozbalený

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.41 (20083005)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vyhľadávanie: zobrazujte podrobnosti o kontakte kliknutím na tlačidlo priamo v návrhoch pre vyhľadávanie Zobraziť podrobnosti kontakty v návrhoch pri vyhľadávaní

Opravy:

 • Vyhľadávanie: klávesy so šípkou doľava a doprava naďalej fungujú pri zadávaní vyhľadávania

 • Pošta: po inštalácii aktualizácie aplikácie sa teraz pri spúšťaní vyberie predvolené konto.

 • Aktuálny Outlook | macOS Big Sur: opravené rôzne prípady, keď bol text orezaný

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.41 (20082600)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zoznam správ: rýchle spustenie vyhľadávania všetkých správ v rámci zadaného filtra vrátane neprečítaných položiek, položiek označených príznakom a položiek s prílohou kliknutím na možnosť priamo v dolnej časti zoznamu. Spustenie vyhľadávania z filtra v zozname správ

Opravy:

 • Pravidlá: teraz je možné vytvoriť a úspešne uložiť pravidlá 

 • Kalendár: schôdze pre kontá Google je možné zrušiť z kontextovej karty udalosti

 • Hlavné okno: rozbalenie alebo zbalenie bočného panela aktualizuje len vybraté hlavné okno

 • Kontakty: teraz sa dá kategorizovať viacero vybratých kontaktov (cez možnosti panela s nástrojmi a ponuky)

 • Písanie správ: Informačný panel „Niektoré obrázky v tejto správe sa nestiahli“ sa už nezobrazuje pri písaní nových správ, keď je možnosť „Automaticky sťahovať obrázky z internetu“ nastavená na Nikdy

 • Možnosti spravovania správcom: Preferencia AutomaticallyDownloadExternalContent, ktorá spravuje nastavenie „Automaticky sťahovať obrázky z internetu“, sa teraz pri spravovaní zobrazuje ako vypnutá 

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.41 (20082300)

Opravy:

 • Pošta: pri otvorení správy v konverzácii sa namiesto najnovšej otvorí vybratá správa

 • Kalendár: zbalenie bočného panela už nepremiestni tlačidlo Nová udalosť nad panel s nástrojmi

 • Vyhľadávanie: Možnosť Stav príznaku v rozšírenom vyhľadávaní je teraz správne oznamovaná funkciou VoiceOver

 • Aktuálny Outlook | Kalendár: môžu sa otvoriť zdieľané kalendáre pre lokálne kontá Exchange 

 • Aktuálny Outlook | Pošta: niektoré správy, ktoré sa predtým nedali stiahnuť, sa teraz zobrazujú správne

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.41 (20081900)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Kalendár: udalosti nad alebo pod aktuálnym zobrazením v mriežke kalendára sa odteraz zobrazujú v hornej alebo dolnej časti každého dňa, pričom sa pri ukázaní myšou zobrazuje počet udalostí, ktoré sú k dispozícii.Indikátor toho, či sú udalosti nad alebo pod vašim aktuálnym zobrazením mriežky kalendára

Opravy:

 • Kontá: zmeny v poli Popis konta v nastaveniach sa teraz úspešne ukladajú

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.41 (20081700)

Opravy:

 • Pošta: prepojenia sa teraz otvárajú správne v správach, ktoré boli presunuté z nevyžiadanej pošty do iných priečinkov.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.41 (20081200)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Kontakty: zoradenie kontaktov v zobrazení Ľudia podľa zobrazovaného mena, krstného mena, priezviska alebo spoločnosti Ponuka Zoradiť podľa pre kontakty

 • Kontakty: zobrazenie kontaktov v zobrazení Ľudia najskôr s menom alebo najskôr s priezviskom Položka Zobrazovať mená ako pre kontakty v ponuke Zobraziť

Opravy:

 • Aktuálny Outlook | Kontá Outlook.com: konto sa teraz pridá po overení 

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.41 (20081001)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vyhľadávanie: zobrazenie názvu priečinka správy vo výsledkoch vyhľadávania bez nutnosti otvorenia správy Zobrazenie názvov priečinkov vo výsledkoch vyhľadávania

Opravy:

 • Pošta: číslo na štítku v doku teraz rešpektuje predvoľbu oznámenia o zahrnutí iba prioritných správ 

 • Prílohy: možnosti vedľajšej ponuky v časti Správa > Prílohy už nechýbajú

 • Prílohy: presunutím súboru, ktorý už je pripojený, už nedochádza k duplikovaniu

 • Kontakty: kontextová ponuka kontaktov v zobrazení Ľudia už obsahuje položku Upraviť

 • Doplnky: možnosť Získať doplnky sa presunula na začiatok ponuky Nástroje zo začiatku ponuky Okno

 • Kontá Google: pri migrácii do nového Outlooku sa pridajú kontá Google z aktuálneho Outlooku po overení 

 • Kontá Google: e-maily s obyčajným textom sa zobrazujú správne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.41 (20080530)

Opravy:

 • Kalendár: návrhy umiestnenia sa už neúmyselne nezobrazujú po zavretí karty umiestnenia

 • Kalendár: pri odpovedaní pomocou funkcie navrhnutia nového termínu sa v odpovedi zobrazuje navrhovaný čas

 • Aktuálny Outlook | Už sa použijú označenia citlivosti, keď sa názov konta a e-mailová adresa nezhodujú

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.41 (20080203)

Opravy:

 • Tmavý režim: pozadia na písanie správy už neostane svetlé pri prvom prechode do tmavého režimu

 • Zoznam správ: Položky Označiť ako prečítané alebo Označiť ako neprečítané zostanú pri výbere viacerých správ dostupné

 • Písanie správy: keď budete zadávať príjemcov pri písaní správy, VoiceOver oznámi návrhy kontaktov 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.41 (20072700 & 20072901)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Tlačidlo Nová správa: nové správy teraz môžete vytvoriť rýchlejšie, pretože tlačidlo Nová správa sa premiestnilo na nové miesto s jednoduchším prístup

Nová správa

 • Kontakty: kategorizujte kontakty a zobrazujte kategórie v zozname kontaktov

Kategorizácia kontaktov a zobrazenie kategórií v zozname kontaktov

 • Kontakty: zobrazte a nastavte vek, krvnú skupinu, znamenia zverokruhu a záujmy kontaktov

Ďalšie polia pre kontakty

Zobrazenie podrobností o veku v kontakte

Opravy:

 • Kalendár: účastníci sa odteraz odstránia z udalosti, keď stlačíte kláves Delete po zobrazení karty kontaktu

 • Kalendár: jednotlivé výskyty celodennej udalosti, ktorá sa opakuje denne, sa dajú upraviť 

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.40 (20071905 & 20072109)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Kalendár: Každá schôdza online – všetky vaše schôdze sa teraz môžu predvolene uskutočňovať cez Teams alebo Skype! Nastavte to v predvoľbách Kalendára

Nastavenia kalendára pri každej schôdzi online

 • Kalendár: Použite trackpad a jednoducho potiahnite prstom cez mriežku kalendára alebo cez svoj minikalendár Môj deň, aby ste získali jednoduchý prístup k vášmu dňu alebo týždni

Opravy:

 • Priečinky: Môžete sa prihlásiť na odber verejných priečinkov alebo priečinkov IMAP v službe macOS Mojave a v starších verziách

 • Pošta: v prípade kont Google sa koncepty e-mailov po vymazaní nezobrazia v konverzácii znova

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.40 (20071300 a 20071407)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vyhľadávanie na karte Ľudia: Odosielajte e-maily, chatujte alebo volajte svojim kontaktom z karty Ľudia vo výsledkoch vyhľadávania Karta Ľudia vo výsledkoch vyhľadávania

 • Aktuálny Outlook | Doplnky: Doplnky nainštalované delegátom budú teraz dostupné a zobrazia sa správne na páse s nástrojmi 

Opravy:

 • Prílohy: názov súboru sa pri premiestnení do Findera neskráti

 • Písanie správ: Môžete myšou presúvať správy z hlavného okna Outlooku do novej správy

 • Schôdza: Prehľady pre tú istú schôdzu sú jednotné medzi Outlookom pre Web a Outlookom pre Mac

 • Priečinky: Obľúbené priečinky sa zobrazujú po pridaní prvého konta

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.40 (20070603 a 20070801)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Písanie správ: Tlačidlá Odoslať a Zahodiť sa teraz nachádzajú len na hornom paneli s nástrojmi na vnorené písanie správ Tlačidlá Odoslať a Zahodiť na paneli s nástrojmi písania

 • Zoznam správ: Pridané nastavenie na zobrazenie alebo skrytie hlavičiek skupiny v zozname správ Nastavenie Zobraziť hlavičky skupín v predvoľbách čítania

Opravy:

 • Pošta: Položky bez predmetu a príjemcu sa už nezobrazujú v zozname správ

 • Môj deň: Po minimalizovaní hlavného okna sa už nemení veľkosť

 • Pošta: Podpriečinky sa neodstránia po premenovaní nadradeného priečinka

 • Vyhľadávanie: Zátvorky sa nepridajú automaticky pri vytváraní rozšíreného vyhľadávania predmetu

 • Tabla na čítanie: Zalomenie predmetu e-mailov a pozvánok na schôdzu na dva riadky namiesto ich skrátenia

 • Vyhľadávanie: Vyhľadávanie v kalendári teraz funguje pre podporované typy kont

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.40 (20062901 a 20070100)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Úlohy: Teraz môžete otvoriť webovú verziu aplikácie To Do a získať prístup k úlohám
  Vyskúšať Microsoft To Do  

 • Poznámky: Teraz môžete otvoriť webovú verziu aplikácie Poznámky a získať k nim prístup
  Vyskúšať Microsoft Poznámky na webe

 • Pravidlá: Teraz môžete vytvoriť nové pravidlo servera alebo upraviť existujúce pravidlo servera prechodom na položky Nástroje > Pravidlá
  Vytvorenie pravidla

Opravy:

 • Pošta: Opravili sme problém, keď sa funkcia Prioritná doručená pošta vypla po inovácii

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.39 (20062305)

Opravy:

 • Aktuálny Outlook | Kontá IMAP: Tlačidlo Pridať konto teraz funguje (predchádzajúci známy problém)

 • Správy s akciami: tlačidlá zostanú povolené po otvorení samostatného okna

 • Čo je nové: tlačidlá sa teraz presunú do zobrazenia pri navigácii pomocou klávesu Tab

 • Nastavenie konta: vylepšené spracovanie chýb pri pokuse o pridanie rovnakého konta dvakrát

 • Kontakty: tlačidlá na paneli s nástrojmi možno prechádzať stlačením klávesu Tab po stlačení tlačidla

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.39 (20062201)

Známe problémy:

 • Aktuálny Outlook | Kontá IMAP: Tlačidlo Pridať konto v nastavení nepridá konto

Opravy:

 • Kontakty: možnosť úprav kontaktov je znova povolená (predchádzajúci známy problém)

 • Kontakty: Funkcia VoiceOver teraz oznamuje pole s poznámkami pri úprave kontaktu

 • Kontakty: zmena veľkosti zobrazenia textu v predvoľbách písiem príslušne aktualizuje zobrazenie Ľudia

 • Doplnky: prepínanie kont pri vytváraní udalosti príslušne aktualizuje dostupné doplnky

 • Doplnky: Funkcia VoiceOver teraz oznamuje nainštalované doplnky v hárku prispôsobení panela s nástrojmi

 • Podpisy: obrázky v podpisoch sa pri vkladaní počas písania zobrazujú správne 

 • Vyhľadávanie: kláves Tab teraz zahŕňa tlačidlá rozsahu vyhľadávania a rozšíreného vyhľadávania

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.39 (20061607)

Známe problémy:

 • Kontakty: úpravy boli zakázané z dôvodu problému pri ukladaní upravených kontaktov; oprava prebieha

Opravy:

 • Kontakty: zobrazenie Ľudia a ukážka kontaktov sú znova povolené (predchádzajúci známy problém) 

 • Kalendár: oprava zlyhania pri odpovedaní na udalosť alebo pozvánku na schôdzu (predchádzajúci známy problém)

 • Kalendár: oprava zlyhania pri odstraňovaní plánovaných činností

 • Pošta: oprava zlyhania, ktoré vyskytovalo v zobrazení priečinka nevyžiadanej pošty

 • Ľudia: oprava zlyhania pri vyhľadávaní v zobrazení Ľudia

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.39 (2006100 a 20061500)

Známe problémy:

 • Kontakty: Zobrazenie Ľudia a úpravy kontaktov boli zakázané z dôvodu problému pri ukladaní upravených kontaktov. Oprava prebieha.

 • Kalendár: zlyhanie pri odpovedaní na udalosť alebo pozvánku na schôdzu

Opravy:

 • Kalendár: vylepšenia navigácie funkcie VoiceOver pre prehľady schôdzí 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.39 (20060705)

Známe problémy:

 • Kontakty: Zobrazenie Ľudia a úpravy kontaktov boli zakázané z dôvodu problému pri ukladaní upravených kontaktov. Oprava prebieha.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Kontá Google: vylepšené funkcie pre kontá IMAP Google vrátane synchronizácie kalendára cez CalDAV

  • Poznámka: nový Outlook je k dispozícii len pre kontá Office 365, Outlook.com a Google

Opravy:

 • Kontá: oprava zlyhania pri pridávaní konta Office 365 (predchádzajúci známy problém)

 • Pošta: oprava problému, pri ktorom sa prepojenia neotvárali pre niektoré typy kont (predchádzajúci známy problém)

 • Kalendár: funkcia VoiceOver teraz oznamuje polia prehľadov schôdzí

Verzia: 16.39 (20060302)

Známe problémy:

 • Kontá: zlyhanie pri pridávaní konta Office 365

 • Pošta: e-mailové prepojenia sa neotvoria v prehliadači pre niektoré typy kont

Opravy:

 • Pošta: funkcia VoiceOver teraz oznamuje tlačidlo novej udalosti v hornom paneli

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.38 (20053105)

Známe problémy:

 • Kontá: zlyhanie pri pridávaní konta Office 365

 • Pošta: e-mailové prepojenia sa neotvoria v prehliadači pre niektoré typy kont

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Opravy:

 • Žiadne

Verzia: 16.38 (20052800)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pri hľadaní osoby kliknutím na obrázok avatara vo výsledkoch hľadania sa zobrazia ďalšie podrobnosti, ako je napríklad organizačná schéma, meno a e-mailová adresa.

Ďalšie podrobnosti

 • Čo je nové v novom Outlooku: získavajte aktuálne informácie o nových funkciách a možnostiach v novom Outlooku a vyskúšajte si ich sami. Pozrite si tablu Čo je nové, kde nájdete najnovšie aktualizácie a budete môcť využívať doručenú poštu a kalendár na maximum.

Čo je nové v novom Outlooku

 • Potvrdenia o prečítaní: uistite sa, že kľúčoví príjemcovia si prečítajú dôležité e-maily. Sledujte, kto si otvoril a zobrazil vaše správy, vyžiadaním potvrdenia o prečítaní pri vytváraní správy

Potvrdenia o prečítaní

Opravy:

 • Kontá: oprava problému, pri ktorom v zriedkavých prípadoch používatelia nemohli pridať konto služieb Office 365 

 • Lokalizácia: oprava problému, pri ktorom niektoré časti Outlooku neboli správne lokalizované pre určité jazyky

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.38 (20052001)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 •  Podpora pre zobrazenie ľudí a kontakty

  • Zobrazovanie, pridávanie, úprava, vyhľadávanie a odstraňovanie kontaktov na jednom mieste. Preskúmanie kontaktov, ktoré sú pre vás dôležité, a kontaktov, ktoré by ste možno chceli sledovať

Kontakty

 • Navrhované časy

  • Potrebujete pomoc pri nájdení vhodného času pre schôdzu. Outlook teraz navrhne časy, kedy ste vy a vaši kolegovia voľní.

Navrhované časy

 • Vytváranie udalosti – označenie ako súkromné

  • Na paneli s nástrojmi vytvárania udalosti sa teraz nachádza príkaz [Označiť ako súkromné]

 • Vyhľadávanie – Pridanie ďalších možností

  • Teraz môžete v rozbalenom formulári vyhľadávania vybrať možnosť Pridať ďalšie možnosti. Pomocou tejto možnosti môžete spresniť vyhľadávanie použitím ďalších polí, ako sú napríklad Kópia, Skrytá, Priorita, Stav prečítania, Kategória a Stav príznaku

Pridanie ďalších možností vyhľadávania

Opravy:

 • Vytváranie udalosti – otvorený doplnok sa teraz zavrie, keď sa počas vytvárania udalosti zmení organizátor

 • Lokálne kategórie – kategórie je teraz možné správne použiť na priečinky IMAP/POP alebo priečinky v počítači

 • Odloženie – opravená chyba, pri ktorej sa v rozbaľovacej ponuke Odložiť zobrazoval skomolený text v prípade, že e-mail bol otvorený v novom okne

 • E-mailové tipy – voliteľní pozvaní sa teraz zobrazujú v e-mailových tipoch správne

 • Zoznam správ – oprava zriedkavej chyby pri zmene zoradenia zoznamu správ

 • Zoznam správ – pridanie klávesovej skratky Ctrl+0 pre príznak na spracovanie vybratej správy v zozname správ

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.38 (20051207)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 •  Vytvorenie schôdze z e-mailu

  • Ak zistíte, že schôdza budete pre túto dlhodobú e-mailovú konverzáciu lepšia, môžete to teraz urobiť jednoducho.

  • Na paneli s nástrojmi vyberte položku Vytvoriť schôdzu (alebo v hornej ponuky prejdite na položku Správa > Vytvoriť) a rýchlo a jednoducho vytvorte schôdzu z e-mailu. 
   vytvoriť schôdzu

 • Informačný pruh Práca v režime offline

  • Outlook vám teraz oznámi, že pracujete offline. 

  • E-mailový tip Outlook je offline

Opravy:

 • Rôzne vylepšenia stability a výkonu aplikácie

 • Zoznam správ: Ďalšie vylepšenia navigácie pomocou klávesnice a výziev VO

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.38 (20050602)

Opravy:

 • Rôzne vylepšenia stability a výkonu aplikácie

 • Zoznam správ: Vylepšenia navigácie pomocou klávesnice a výziev VO

 • Môj deň: Vylepšenie výkonu pri zobrazení veľkého počtu bodov programu 

 • Udalosti kalendára: Vylepšená navigácia pomocou klávesnice pre funkciu Navrhnúť nový termín 

 • Udalosti kalendára: @Mentions teraz fungujú v okne vytvárania udalosti

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Doplnky pre Outlook sú teraz k dispozícii

  • Nainštalujte si obľúbené doplnky a zvýšte svoju produktivitu v Outlooku

  • Doplnky môžete nainštalovať v Outlooku v časti Prispôsobiť panel s nástrojmi

  • Táto funkcia sa zavádza postupne, takže ak sa doplnky ešte nezobrazujú, skúste to znova o niekoľko dní 

Microsoft Outlook pre Mac zobrazuje, že doplnok sa používa

 • Označenie citlivosti

  • Pri vytváraní e-mailu budete môcť používať označenie citlivosti a zobraziť predvolené označenie, ak ho nakonfiguroval správca

  • Tlačidlo Citlivosť môžete pridať na panel s nástrojmi písania správy v časti Prispôsobiť panel s nástrojmi… alebo použiť možnosť Citlivosť v hornej ponuke Koncept

  • Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete na lokalite https://aka.ms/officemipdocs

Predvolené označenie pre CLP
Označenie použitia CLP

 • Správa vylepšení zoznamu

  • V zozname správ sú teraz k dispozícii obrázky odosielateľov. Obrázky odosielateľov pomáhajú zlepšovať skenovateľnosť prichádzajúcich správ a pomôžu pri rýchlom výbere dôležitých e-mailov

  • Obrázky odosielateľov uvidíte v zozname správ, keď máte pre zoznam správ zapnuté nastavenie Pohodlné

Obrázky odosielateľov a koncept dostupnosti v zozname správ

 • Tipy k e-mailom pre automatické odpovede

  • Outlook zobrazí informačný panel, ktorý vás upozorní, ak má niekto v zozname príjemcov zapnutú funkciu automatických odpovedí

E-mailový tip pre automatické odpovede

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.38 (20042808)

Opravy:

 • Kalendár: pridaná podpora pre tvorbu podujatí s nulovým trvaním

 • Zoznam správ: hľadanie podľa prvého písmena alebo navigácia v zozname nových správ sa už podporuje

 • Kalendár: opravili sme nesprávny dátum v ukážke v pozvánke na rad schôdzí

 • Kalendár: pri odoslaní schôdze do miestnosti sa teraz miestnosť pridá raz

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.37 (20042605)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • E-mailový tip pre externého príjemcu: informuje odosielateľa o tom, že správa opustí organizáciu, ak odosielateľ pridá externého príjemcu (teda niekoho s e-mailovou adresou mimo vašej organizácie) alebo distribučný zoznam, ktorý obsahuje externých príjemcov. 
  E-mailový tip pre externého príjemcu

 • E-mailový tip pre veľké publikum: informuje odosielateľa, že správa bude odoslaná veľkému publiku (viac ako 25 príjemcov). 
  E-mailový tip pre veľké publikum

Opravy:

 • Aktuálny Outlook | Pošta: Outlook už nebude zobrazovať termín dokončenia pre e-maily o jeden deň skôr s prispôsobeným dátumom spracovania pre časové pásmo GMT+

 • Aktuálny Outlook | Prílohy: Outlook už nebude zlyhávať pri ukladaní alebo prezeraní e-mailových príloh v niektorých scenároch

 • Zoznam správ: Správy už v zozname nebudú chýbať z dôvodu vynechania oznámení

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.37 (20042107)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vyhľadávač miestností: Používajte výkonné hľadanie nového Vyhľadávača na nájdenie miestnosti, ktorá vyhovuje vašim potrebám.
  Vyhľadávač miestností

 • 3-dňové zobrazenie kalendára: Zamerajte sa na dnešok a ďalšie dva dni v mriežke kalendára s novým 3-dňovým zobrazením!
  3-dňové zobrazenie
   

Opravy:

 • Pošta: funkcia uloženia ako šablóny teraz funguje 

 • Automatické odpovede: pruh pre automatické odpovede sa teraz nezobrazuje, ak automatické odpovede nie sú aktívne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.37 (20042000)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Môj deň: teraz môžete jednoducho zapnúť alebo vypnúť zobrazenie Môj deň pomocou prepínača. 
  Prepínač Môj deň   

Opravy:

 • Kalendár: rad udalostí v kalendári sa už neodstráni po aktualizácii inštancie, ako je napríklad zrušenie pripomenutí.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.37 (20041501)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zjednotený priečinok doručenej pošty: Skombinujte si viacerých poštových schránok do jednej doručenej pošty, vďaka čomu budete jednoduchšie vidieť všetko dôležité na jednom mieste.
  Zjednotený priečinok doručenej pošty

 • Vyhľadávanie v pošte: Vyhľadávanie bolo aktualizované a zahŕňa všetku poštu, teda už nie iba konkrétny priečinok alebo poštovú schránku, v ktorej sa práve nachádzate.

  Hľadať vo všetkých poštových schránkach

 • Môj deň: Zobrazenie Môj deň bolo prepracované, aby zaberalo v minikalendári menej miesta, vďaka čomu bude môcť vidieť viac udalostí. 
  minikalendár

 • Zoskupenie kalendárov v ľavej navigácii: Kalendáre sú teraz zoskupené podľa kalendárov, ktoré vlastníte, a kalendárov, ktoré s vami niekto zdieľa. Táto zmena sa používateľom zavádza postupne.
  Kalendár, ľavá navigácia  

Opravy:

 • Overenie: používateľom sa teraz pri prebudení z režimu spánku nezobrazí výzva na prihlásenie

 • Kalendár: pridanie funkcie VoiceOver pre kartu s prehľadom schôdze

 • Vyhľadávanie: pridanie funkcie VoiceOver na prehratie zvuku chyby pri použití šípky klávesnice

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.37 (20041300)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Prehľady schôdzí: Outlook bude odteraz vyhľadávať príslušné e-maily o konkrétnej téme schôdze alebo obsah zdieľaný počas schôdze.
  Prehľady schôdzí

 • Pracujem na inom mieste: Spolu s obvyklými stavmi môžete teraz nastaviť stav Pracujem na inom mieste ako stav pre udalosti alebo plánované činnosti. 
  Pracujem na inom mieste

Opravy:

 • Aktuálny Outlook | Kalendár: Pridanie diktovania do plánovaných činností a schôdzí v kalendári

 • Kontaktovanie oddelenia podpory: Opravená chyba pri otváraní kontaktu oddelenia podpory

 • Kalendár: Návrhy vyhľadávania teraz neprekážajú rozbaleniu Môjho dňa

 • Kalendár: Odoslanie schôdze s miestnosťou pridanou v poli miesto teraz raz pridá miestnosť do pozvánky

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.37 (20040801)

Opravy:

 • Aktuálny Outlook | Kalendár: Ikona schôdzí cez Teams bude k dispozícii vo vzdialených kalendároch

 • Zoznam správ: Funkcia VoiceOver vám už bude oznamovať ikony odstránenia, archivácie a označenia príznakom

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.37 (20040602)

Opravy:

 • Pošta: Tlačidlo Odoslať sa už nezobrazuje ako neaktívne v niektorých situáciách

 • Kalendár: @funkcie a prepojenia/URL adresy, ktoré boli pridané v poli pre miesto v pozvánke na schôdzu, sa teraz uložia

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.37 (20040202)

Opravy:

 • Pošta: počet štítkov v Docku je teraz správny (opravený známy problém od poslednej aktualizácie)

 • Kontá Outlook.com: pri migrácii na nový Outlook sa namiesto zlyhania migrácie konta zobrazí výzva na zadanie hesla, ak sa vyskytne problém.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.37 (20033001)

Známe problémy:

 • Pošta: číslo na štítku na ikone Outlooku v Docku zobrazuje nesprávny počet neprečítaných

Opravy:

 • Tmavý režim: pre niektoré správy sa text už nezobrazuje ako tmavý na tmavom pozadí

 • Pošta: otáznik („?“) sa už nezobrazuje vedľa príjemcov pri pridávaní zmienky s @

 • Pošta: dvojitým kliknutím na správu, keď Outlook nie je aktívny, sa otvorí správna správa

 • Automatické odpovede: okno nastavení sa zobrazuje bez ohľadu na aktuálne vybraté konto

 • Aktuálny Outlook | Delegovanie: používatelia sa teraz môžu pridať ako delegáti, ak sa zobrazované meno v kontaktoch líši od zobrazovaného mena v adresári 

 • Aktuálny Outlook | Kontakty: zoznamy kontaktov zostanú pri vytváraní v poliach Komu:/Kópia:

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.36 (20032418)

Opravy:

 • Kalendár: pri vytváraní novej udalosti sa dlaždica zobrazí v rámci zobrazenia v mini plánovači.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.36 (20032300)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Automatické odpovede: nastavte automatické odpovede, keď ste mimo pracoviska alebo nemôžete odpovedať. Nakonfigurujte odpovede pre odosielateľov v rámci organizácie a odosielateľov mimo organizácie a vyberte pre odpovede časové obdobie. Prístup k nastaveniam získate pomocou položiek Nástroje > Automatické odpovede... Keď sú automatické odpovede aktívne, v hornej časti hlavného okna aplikácie sa zobrazí baner

Banner s podporou automatických odpovedí

 • Hustota zobrazenia: zobrazte ďalšie správy v zozname správ a ďalšie udalosti v zobrazení Môj deň pomocou možnosti kompaktného zobrazenia v predvoľbách čítania a hornej ponuke zobrazenia. Možnosťou kompaktného zobrazenia okrem toho skryjete ukážku správy v zozname správ, alebo môžete ukážku správy samostatne prepínať cez samostatné nastavenie v predvoľbách čítania a hornej ponuke zobrazenia.

Nastavenia čítania Hustota zobrazenia

 • Vynovené nulové bannery pre doručenú poštu: aktualizované umelecké diela a správy v prípade, že máte v priečinku nula položiek 

Vynovený nulový banner pre doručenú poštu

 • Zobrazenie Môj deň: dvakrát kliknite na zobrazenie mriežky alebo ho potiahnite myšou a vytvárajte nové udalosti priamo v zobrazení Môj deň.

Opravy:

 • Pošta: obsah tela správy zostáva počas vytvárania viditeľný (odstránenie známeho problému z poslednej aktualizácie)

 • Zoznam správ: Funkcia VoiceOver teraz oznamuje tlačidlo Filtrovanie a zoradenie v hlavičke zoznamu správ

 • Kalendár: klávesy so šípkou nahor a nadol prechádzajú zobrazením zoznamu a medzerník zobrazí kartu udalosti.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.36 (20031800)

Známe problémy:

 • Pošta: obsah tela správy zmizne pri písaní 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Gestá potiahnutia prstom: ak potiahnete e-mail alebo konverzáciu v zozname správ pomocou trackpadu alebo myši Magic Mouse, môžete rýchlo vykonávať akcie, ako napríklad Odstrániť, Označiť príznakom a Premiestniť. Taktiež sme dali k dispozícii akcie Odložiť a Prečítať a archivovať. Prispôsobenie gest potiahnutia prstom v predvoľbách čítania

Gesto potiahnutia prstom v zozname správ na archivovanie správy

Nastavenia gest potiahnutia prstom v predvoľbách čítania

Opravy:

 • Pošta: Klasické písmo Tahoma sa už pri písaní nemení na tučné

 • Zoznam správ: vylepšili sme pomocný text funkcie VoiceOver pre tlačidlá Prioritné a Iné

Verzia: 16.36 (20031601)

Opravy:

 • Kalendár: pri práci v režime offline v zobrazení kalendára sa už nezobrazujú opakované výzvy na prechod do režimu online 

 • Aktuálny Outlook | Vyhľadávanie: nedávne vyhľadávania a návrhy sa zobrazujú pre priečinky Všetky kontá

 • Aktuálny Outlook | Kontaktovanie oddelenia podpory: už sa zobrazuje oznámenie pri odpovedaní oddelenia podpory  

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.36 (20031007)

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.36 (20030900)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Aktuálny Outlook: Kontá Outlook.com teraz používajú overovanie OAuth, takže pri zapnutí dvojstupňového overovania už nebudete potrebovať heslo aplikácie. V prípade existujúcich kont Outlook.com pridaných do Outlooku sa zobrazí prihlasovacia stránka služby MSA na overenie:

Prihlasovacia stránka služby MSA v Outlooku pre Mac

Opravy:

 • Pošta: počty neprečítaných správ sa teraz zobrazujú pre všetky priečinky v bočnom paneli

 • Pošta: ohraničenie zobrazené okolo priečinka pri premiestňovaní správy sa po premiestnení už nezobrazuje

 • Aktuálny Outlook | Pošta: pri nastavovaní automatických odpovedí sa už nezobrazuje chyba neplatného dátumu 

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.36 (20030502)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Písanie správ: Tlačidlá Odoslať a Zahodiť sa teraz nachádzajú na hornom paneli s nástrojmi na vnorené písanie správ

Tlačidlá Odoslať a Zahodiť na paneli s nástrojmi

Opravy:

 • Pošta: Akcia Označiť ako nevyžiadané už premiestňuje správy do priečinka Nevyžiadaná pošta

 • Môj deň: v minikalendári už označenia dní v týždni neprekrývajú označenia mesiaca a roka

 • Kalendár: prepínanie rozvrhového asistenta v rámci tvorby udalosti cez vstup v hornej ponuke Udalosť

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.36 (20030201)

Opravy:

 • Pošta: okno Úprava podpisu sa zobrazuje správne, keď sa nachádzate v zobrazení na celú obrazovku

 • Aktuálny Outlook | Doplnky: po pridaní sa doplnky v Outlooku už zobrazujú správne

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.36 (20022600)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Písanie správ: vylepšili sme navigáciu pomocou klávesnice na paneli s nástrojmi na formátovanie pri vnorenom písaní správ. Použitím klávesu Tab sa presuniete do panela s nástrojmi (tlačidlo Písmo) a ďalším použitím klávesu Tab sa presuniete do tela správy. Už sa môžete pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava presúvať medzi tlačidlami na paneli s nástrojmi na formátovanie

Opravy:

 • Pošta: pri presunutí pošty zo zoznamu správ do režimu písania správy sa pošta už priloží správne 

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.36 (20022400)

Opravy:

 • Pošta: pri zmene adresy Od (odosielateľa) sa už prílohy správ neodstránia

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.35 (20021908, 20021800, 20021300, 20020910, 20020507)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Odloženie správy: Teraz môžete nastaviť, aby sa správa v priečinku doručenej pošty zobrazila s neskorším dátumom a časom

 • Nedávno premiestnené do priečinkov: Používatelia, ktorí premiestňujú správy do priečinkov, ich teraz môžu vyberať v zozname naposledy použitých položiek.

 •  Teams/Skype v rýchlom vytváraní udalosti: Teraz môžete zmeniť ľubovoľnú udalosť na online schôdzu pri jej vytváraní prostredníctvom formulára Rýchla udalosť

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

 • Pošta: Pri vytváraní e-mailov sa teraz dodržiava predvoľba Automaticky kópia/skrytá

 • Pošta: Predvoľby gest potiahnutia prstom sa migrujú pri prepnutí na nový Outlook

 • Kalendár: Oprava chyby, pri ktorej sa text nepodarilo pridať do pozvaní na schôdzu

 • Kalendár: Celodenné udalosti bude teraz dodržiavať ich stavu

 • Kalendár: Oprava chyby, pri ktorej sa schôdze nesprávne zobrazovali ako plánované činnosti

 • Kalendár: Navrhnutie nového termínu sa teraz zobrazí všetkým účastníkom, nie iba organizátorovi

 • Vyhľadávanie: Návrhy z histórie teraz správne navrhujú Od:/Komu: podľa kontextu priečinka

 • Vyhľadávanie: Vylepšenia funkcie VoiceOver

 • Vyhľadávanie: Opravená chyba, pri ktorej vyhľadávanie v kalendári nevracalo žiadne výsledky 

 • Skupiny v Microsoft 365: Oprava zlyhania pri zobrazení správy s prílohami v skupinách

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.35 (20012902)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Teams: Nájomníkom, ktorí majú zapnutú službu Teams, sa teraz pri vytváraní a čítaní e-mailov zobrazí informácia o prítomnosti kontaktov 

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

 • Hlavička e-mailovej správy: Oprava chyby, ktorá spôsobila abnormálnu zmenu veľkosti písma v niektorých situáciách 

 • Označenie správ príznakmi v protokoloch POP/IMAP: Oprava chyby kont POP/IMAP, pri ktorej príznak na spracovanie nesprávne nastavoval počiatočný dátum a termín dokončenia

 • Vyhľadávanie: Oprava chyby, pri ktorej sa pri vyhľadávaní v priečinku Odoslané položky zobrazilo nesprávne označenie Od:

 • Vyhľadávanie: Vylepšenia funkcie VoiceOver 

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.34 (20012200)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pošta: Aktualizovaná a vynovená hlavička pre e-mailové správy.

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

 • Celkové: Hlavné okno Outlooku môže byť teraz menšie ako predtým

 • Kalendár: Vylepšená navigácia pomocou klávesnice v rámci modulu Kalendár

 • Kalendár: Opravené chyby v okne vytvárania udalosti – pole miesta na umožnenie správneho uloženia vlastných umiestnení zadaných používateľom

 • Kalendár: Opravené chyby v editore opakovania pri vytváraní udalosti

 • Kalendár: Označenia časových pásiem už nezmiznú, keď sa čas začatia alebo skončenia zmení pri vytváraní udalostí

 • Kalendár: Oprava na správne zobrazovanie miest v rozvrhovom asistentovi

 • Písanie správ: Vylepšenia pri posúvaní hlavičky pri písaní správy

 • Zoznam správ: Oprava chýbajúcich hlavičiek skupiny, keď je zoznam správ vo filtrovanom zobrazení

 • Karta osoby: Oprava nezobrazovania karty osoby v niektorých scenároch

 • Skupiny: Kliknutím na skupinu sa teraz zobrazí správna karta skupiny

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.34 (20011502)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pošta: Vnorené písanie správ je opätovne možné

Opravy:

 • Pošta: V okne písania správy sa už nebude zobrazovať výzva na uloženie alebo zahodenie konceptu, ak sa v koncepte nevykonali žiadne zmeny.

 • Tmavý režim: Opravené problémy, pri ktorých obsah v tmavom režime blikal a niekedy sa obnovil svetlý režim.

 • Zoznam správ: Hlavičky e-mailových skupín sa teraz správne zobrazujú ako hlavičky (a nie e-maily)

 • Kalendár: Navrhnutie nového termínu bude teraz skryté, ak to organizátor udalosti zakáže

 • Kalendár: Rozvrhový asistent bude teraz zobrazovať informácie o voľnom čase aj pri zobrazení niekoľko mesiacov dopredu

 • Kalendár: Po skonvertovaní plánovanej činnosti na schôdzu sa teraz v informačnom paneli Pozvánka odoslaná/neodoslaná zobrazí správne hlásenie

 • Kalendára: Oprava zlyhania pri zadaní neplatného dátumu do vstupného poľa výberu dátumu udalosti

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.34 (20010802)

Opravy:

 • Písanie správ: už sa nezobrazuje výzva, či chcete ukončiť túto správu bez predmetu

 • Kalendár: aktualizácia času pripomenutia pre existujúce udalosti od možnosti Žiadne až po možnosť Na začiatku udalosti už funguje

 • Kalendár: v kontextovom tlačidle pripomenutia je už začiarknutý správny čas pripomenutia 

 • Zoznam správ: Funkcia VoiceOver teraz oznamuje stav výberu tlačidiel Prioritné a Iné v doručenej pošte  

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.34 (20010602)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Písanie správ: pridaná podpora dotykového panela pre vnorené písanie správ s rýchlym prístupom k bežným akciám

Opravy:

 • Kalendár: k tlačidlám na prepínanie zobrazení (Pošta, Kalendár atď.) sa už dostanete pomocou klávesu Tab 

 • Zoznam správ: po odstránení poslednej konverzácie sa výber už umiestni na predchádzajúcu konverzáciu

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.34 (20010106)

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.33 (19122904)

Opravy:

 • Písanie správ: podpis sa už zobrazí pri zobrazení správy na písanie v samostatnom okne

 • Aktuálny Outlook | Kategórie: položky v priečinkoch V tomto počítači sa už dajú správne kategorizovať  

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.33 (19122502)

Opravy:

 • Zoznam správ: priorita správy (nízka alebo vysoká) sa už zobrazuje v zozname správ

 • Písanie správ: prílohy sa už dajú odstrániť z príloh aj pomocou klávesu Backspace

 • Aktuálny Outlook | Úlohy: novovytvorené úlohy sa už nezobrazujú ako oneskorené pred nastavením termínu dokončenia

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.33 (19121804)

Opravy:

 • Kalendár: Aktualizácia počiatočného dátumu opakujúceho sa radu už neupravuje koncový dátum

 • Písanie správ: Klávesová skratka Command + O sa dá použiť na odpojenie písania správy do samostatného okna

 • Kalendár: polia časových pásiem už nie sú skryté po zmene koncového dátumu udalosti

 • Aktuálny Outlook | Kalendár: Tlačidlo Odstrániť na páse s nástrojmi teraz funguje, keď je zameranie v tele udalosti 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.33 (19121600)

Opravy:

 • Klávesnica: Klávesová skratka pre hypertextové prepojenie je teraz Command + K, zamenená so synchronizáciou (teraz Control + Command + K)

 • Klávesnica: Klávesová skratka F6 pre navigáciu teraz funguje so zobrazením kalendára vedľa seba

 • Vyhľadávanie: Návrhy ľudí pri vyhľadávaní v priečinku Odoslané sa teraz zobrazujú ako Komu: namiesto Od:

 • Kalendár: Polia časových pásiem už nie sú skryté po zmene počiatočného dátumu udalosti

 • Kalendár: Kláves Delete sa teraz dá použiť na odstránenie udalosti z vyskakovacieho okna udalosti

 • Aktuálny Outlook | Doplnky: Doplnku Translator pre Outlook teraz opäť funguje správne

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.33 (19121106)

Opravy:

 • Kalendár: Vypnutie celodennej udalosti už neobnoví počiatočný dátum na aktuálny deň

 • Podpisy: Aktualizovaný názov podpisu sa teraz správne zobrazuje v okne Úprava podpisu

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.33 (19120904)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pole Popis konta v predvoľbách konta sa teraz dá upraviť

  • Nápad č. 6 na lokalite pre pripomienky pre Outlook pre Mac

Opravy:

 • Písanie správ: vylepšená navigácia funkcie VoiceOver na paneli s nástrojmi na formátovanie pri vytváraní správ a udalostí.

 • Písanie správ: Zisťovanie a rozširovanie distribučného zoznamu odteraz funguje pre vytváranie podujatí

 • Asistent plánovania: vylepšený výkon na zobrazovanie informácií o voľnom čase

 • Kalendár: účastníci schôdze sa správne zobrazujú pri otvorení udalosti v samostatnom okne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.33 (19120401) 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Nastavenie pre zobrazenie konverzácií je teraz k dispozícii v časti Predvoľby čítania a v hornej ponuke Zobraziť

  • Nápad č. 11 na lokalite pre pripomienky pre Outlook pre Mac

 • Nastavenie pre Prioritnú doručenú poštu je odteraz k dispozícii v časti Predvoľby čítania a v hornej ponuke Zobraziť

  • 13

 • Rozsah vyhľadávania podpriečinkov je teraz podporovaný pre vyhľadávanie v Outlooku

 • Vloženie prepojenia je teraz podporované na paneli s nástrojmi na vytváranie e-mailov a podujatí

Opravy:

 • Písanie sprav: nové e-mailové koncepty teraz možno kategorizovať pri vytváraní

 • Zoznam správ: odteraz môžete e-maily odstrániť z priečinka Kôš

 • Kalendár: vylepšená navigácia pomocou klávesnice v zobrazení kalendára pomocou klávesovej skratky F6 

 • Vyhľadávanie: pri vyhľadávaní v režime offline sa zobrazujú návrhy

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.33 (19120200) 

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.33 (19112700) 

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Opravy (Aktuálny Outlook):

 • Vyhľadávanie: hľadané výrazy sú zvýraznené v zozname správ, keď je tabla na čítanie zobrazená dolu alebo skrytá

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.33 (19112500) 

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.32 (19112005, 19111901)

Opravy:

 • Pošta: opravené odpovedanie, odpovedanie všetkým a preposielanie e-mailov vo výsledkoch vyhľadávania

 • Pošta: opravený oznam o odoslanom e-maile pre oneskorené odoslanie

 • Všeobecné: vylepšená klávesnica a navigácia VoiceOver 

Opravy (Aktuálny Outlook):

 • Doplnky pre Office: podpora pre delegovanie v zdieľaných priečinkoch

 • Úlohy: e-maily označené na spracovanie teraz zobrazujú správny termín dokončenia

 • Vyhľadávanie: Outlook už neprestane reagovať pri ukladaní inteligentného priečinka

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.32 (19111400, 19111100, 19110600)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vnorené vytváranie: odpovedanie na správy bez otvorenia nového okna na vytvorenie novej správy

Opravy:

 • Vyhľadávanie: pridanie chýbajúcich ikon vo vyhľadávacom paneli

 • Pošta: opravy informačných panelov pre koncepty e-mailov a odosielanie odložených e-mailov

 • Pošta: opravy hlavičiek zoznamu správ

 • Kalendár: automaticky sa vyberie primárny kalendár

 • Všeobecné: vylepšená klávesnica a navigácia VoiceOver 

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.32 (19110306, 19102902, 19102800)

Opravy:

 • Všeobecné: opravený problém s pridaním kont IMAP alebo POP

 • Všeobecné: opravený problém s oznámeniami v systéme macOS Catalina

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.31 (19101400)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Skupiny v Microsoft 365 v Outlooku pre Mac teraz podporujú označenia klasifikácie

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.31 (19100700)

Opravy:

 • macOS Catalina: opravili sme chybu s blikaním okna na písanie správy pri prvom vybratí textu 

 • Overenie: opravili sme problém niektorých používateľov s opakovaným zobrazovaním výzvy na zadanie poverení 

 • Kalendár: opravili sme problém s nezobrazovaním pripomenutí pre nadchádzajúce udalosti v prípade niektorých udalostí 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.31 (19093004)

Opravy:

 • Kalendár: Pripomenutia pre udalosti v opakovanom rade sa už zobrazujú správne

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.30 (19092600)

Opravy:

 • Kalendár: schôdze v zdieľaných kalendároch sa odteraz dajú zrušiť

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.30 (19092400)

Opravy:

 • Prílohy: ukážka, otvorenie, uloženie a odstránenie akcií teraz funguje správne 

 • Kalendár: zdieľané kalendáre s povolením „môže zobraziť, keď nemám čas“ zostávajú pripojené 

 • Kalendár: Tlačidlo Schôdza cez Teams sa už nezobrazuje, keď aplikácia Teams nie je povolená

 • Pošta: Položka Vložiť hypertextové prepojenie sa teraz nachádza na začiatku ponuky Vložiť prepojenie na páse s nástrojmi pri vytváraní

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.30 (19091800)

Opravy:

 • Pošta: skratka pre prílohy (Cmd-E) teraz funguje pri vytváraní (pridať) a čítaní (stiahnuť všetky)

 • Mail: rozbalením distribučného zoznamu (DL) pri vytváraní správy sa teraz správne zobrazia členovia v poli Komu:/Kópia:

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.30 (19091600)

Opravy:

 • Kontá Microsoft 365: Opravili sme problém so zobrazovaním výzvy na zadanie hesla pri prebratí z režimu spánku

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.30 (19091202)

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.30 (19091000)

Opravy:

 • Kontá Google: opravili sme problém s hlásením u niektorých používateľov, že „toto konto je trvale offline“

 • Inteligentné prepojenia: V časti Vložiť prepojenie sa teraz zobrazuje dvanásť posledných dokumentov namiesto pätnástich, aby sa predišlo odrezaniu dolnej časti ponuky na menších obrazovkách 

 • Kalendár: Pridali sme možnosť Časová mierka do hornej ponuky Zobraziť

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.30 (19090305)

Známe problémy:

 • Kontá Google: Niektorým používateľom sa zobrazuje chyba „Toto konto je trvale offline“

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.30 (19090200)

Známe problémy:

 • Kontá Google: Niektorým používateľom sa zobrazuje chyba „Toto konto je trvale offline“

Opravy:

 • Pošta: vylepšili sme oznamy funkcie VoiceOver pre banery pri nulovom počte položiek v doručenej pošte 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.29 (19082800)

Známe problémy:

 • Kontá Google: Niektorým používateľom sa zobrazuje chyba „Toto konto je trvale offline“

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Podpora pre tmavý režim v okne na písanie správy je už úplne zavedená. Tlačidlo Prepnúť pozadie naďalej pretrváva v rámci okien na čítanie a písanie správy

 • Vylepšená podpora funkcie VoiceOver v zozname správ: 

  • V hlavičke konverzácie sa oznamuje celkový počet správ, ako aj počet neprečítaných

  • Pri správach sa už oznamuje stav Prečítané

  • Už sa oznamuje pozícia v rámci konverzácie, napríklad 3 z 10. 

Opravy:

 • Celkové: modré tlačidlá v Outlooku už obsahujú biely text namiesto čierneho 

 • Celkové: vylepšené pripojenie po obnovení z režimu spánku

 • Pošta: keď má konverzácia viaceré správy neprečítané, správy je potrebné vybrať dvakrát

 • Pošta: opravené zlyhanie pri odosielaní udalosti vytvorenej z e-mailu

Verzia: 16.29 (19082600)

Známe problémy:

 • Kontá Google: Niektorým používateľom sa zobrazuje chyba „Toto konto je trvale offline“

 • Niektoré tlačidlá, napríklad Odoslať a ovládacie prvky formátovania, sú neaktívne. Alternatívne riešenie: reštartujte Outlook

Opravy:

 • Pošta: dialógové okno Skontrolovať mená už nezobrazuje prázdne kontakty vo výsledkoch

 • Kalendár: časy začiatku a ukončenia pre všetky denné udalosti sa už zobrazujú správne

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.29 (19082004)

Známe problémy:

 • Kontá Google: Niektorým používateľom sa zobrazuje chyba „Toto konto je trvale offline“

 • Niektoré tlačidlá, napríklad Odoslať a ovládacie prvky formátovania, sú neaktívne. Alternatívne riešenie: reštartujte Outlook

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.29 (19081901)

Známe problémy:

 • Kontá Google: Niektorým používateľom sa zobrazuje chyba „Toto konto je trvale offline“

 • Niektoré tlačidlá, napríklad Odoslať a ovládacie prvky formátovania, sú neaktívne. Alternatívne riešenie: reštartujte Outlook

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.29 (19081305)

Známe problémy:

 • Kontá Google: Niektorým používateľom sa zobrazuje chyba „Toto konto je trvale offline“

 • Niektoré tlačidlá, napríklad Odoslať a ovládacie prvky formátovania, sú neaktívne. Alternatívne riešenie: reštartujte Outlook

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Podpora tmavého režimu v okne písania správy je tu! Túto funkciu začíname zavádzať.

Podpora tmavého režimu pri písaní správy

Opravy:

 • Vyhľadávanie: Rozšírené vyhľadávanie už neobnoví výsledky po výbere položky

 • Tmavý režim: kalendár sa prepne do svetlého režimu po vypnutí tmavého režimu v Outlooku

 • Kontakty: opravené zlyhanie pri otváraní kontaktov z LDAP

 • Pošta: opravené zlyhanie pri odosielaní udalosti vytvorenej z e-mailu

 • Celkové: opravené zlyhanie pri otváraní alebo vytváraní udalosti po prechode z modulu Pošta do modulu Kalendár

Verzia: 16.29 (19081200)

Známe problémy:

 • Niektoré tlačidlá, napríklad Odoslať a ovládacie prvky formátovania, sú neaktívne. Alternatívne riešenie: reštartujte Outlook

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.28 (19073002)

Známe problémy:

 • Niektoré tlačidlá, napríklad Odoslať a ovládacie prvky formátovania, sú neaktívne. Alternatívne riešenie: reštartujte Outlook

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.28 (19072500)

Známe problémy:

 • Niektoré tlačidlá, napríklad Odoslať a ovládacie prvky formátovania, sú neaktívne.

 • Kontá Microsoft 365 pri spustení Outlooku vyžadujú heslá od niektorých používateľov

Opravy:

 • Teams: oprava textu informačného panela pri vytváraní schôdze v aplikácii Teams

 • Skype for Business: Voľba Nastaviť prístupové povolenia už viac nevymazáva pole umiestnenie

 • Pošta: Voľba Odpovedať len na vybratý text je teraz predvolene nezačiarknutá

 • Kalendár: oprava neautomatickej aktualizácie Kalendára

 • Kalendár: vylepšenia synchronizácie pre aktualizácie Kalendára

 • Doplnky pre Office: Doplnky sa už viac nezobrazujú v chránených e-mailoch

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.28 (19072200)

Známe problémy:

 • Niektoré tlačidlá, napríklad Odoslať a ovládacie prvky formátovania, sú neaktívne.

 • Kontá Microsoft 365 pri spustení Outlooku vyžadujú heslá od niektorých používateľov

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.28 (19071506)

Známe problémy:

 • Výber pošty alebo vykonanie vyhľadávania môže spôsobiť, že Outlook sa v niektorých situáciách zastaví.

 • Kontá Microsoft 365 pri spustení Outlooku vyžadujú heslá od niektorých používateľov

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.28 (19071500)

Známe problémy:

 • Výber pošty alebo vykonanie vyhľadávania môže spôsobiť, že Outlook sa v niektorých situáciách zastaví.

 • Kontá Microsoft 365 pri spustení Outlooku vyžadujú heslá od niektorých používateľov

Opravy:

 • Pošta: certifikáty už zostanú uložené na karte Certifikáty kontaktu

 • Zobrazenie na celú obrazovku: kontextová karta udalosti sa už zruší pri odpovedaní na udalosť s komentármi

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.28 (19071004)

Známe problémy:

 • Výber pošty alebo vykonanie vyhľadávania môže spôsobiť, že Outlook sa v niektorých situáciách zastaví.

 • Kontá Microsoft 365 pri spustení Outlooku vyžadujú heslá od niektorých používateľov

Opravy:

 • Pošta: Tlačidlo a príkaz ponuky „Odstrániť všetko“ už nie je skryté po opustení priečinka Skupiny.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.28 (19070900)

Známe problémy:

 • Kontá Microsoft 365 pri spustení Outlooku vyžadujú heslá od niektorých používateľov

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.28 (19070300)

Známe problémy:

 • Kontá Microsoft 365 pri spustení Outlooku vyžadujú heslá od niektorých používateľov

Opravy:

 • Pošta: Opravený problém s oneskorením pri prepínaní medzi e-mailmi

 • Kontá IMAP v službe Google: Oprava problému, pri ktorom sa používateľom neustále zobrazovali výzvy OAuth

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.27 (19063001)

Známe problémy:

 • Kontá Microsoft 365 pri spustení Outlooku vyžadujú heslá od niektorých používateľov

Opravy:

 • Pošta: Pri odpovedaní na neklasifikované e-maily sa už používa predvolené označenie citlivosti

 • Kalendár: VoiceOver už správne oznamuje pripomenutia udalostí v kalendári.

 • Kontá Google: opravený problém, keď sa v table na čítanie správy zobrazovali ako prázdne.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.27 (19062615)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Podpora tmavého režimu pre telo správy na table na čítanie je tu. Dajte nám vedieť, ak máte pripomienky, prostredníctvom položiek Pomocník > Kontaktovať podporu.

Opravy:

 • Kalendár: Tlačidlo Pripojiť sa pri niektorých online schôdzach už je k dispozícii v kontextovej karte udalosti

 • Tmavý režim: Vylepšený kontrast rôznych častí aplikácie Outlook 

 • Kontá Microsoft 365: Opravili sme problém so zobrazovaním výzvy na zadanie hesla pri spustení Outlooku

 • Kontá Google: Opravili sme problém zlyhania Outlooku pri odosielaní e-mailov za určitých podmienok

 • Kontá POP: Opravili sme problém zlyhania Outlooku pri prijímaní e-mailov

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.27 (19061900)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pokračujeme v rozširovaní zavádzania tmavého režimu pre telo správy na table na čítanie. Ak sa vám ešte nezobrazuje, už čoskoro sa bude.

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

 • Úlohy: Opravili sme problém v zobrazení Úlohy, v ktorom sa nesprávne zobrazoval text namiesto ikon priority a dokončenia úloh

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.27 (19061200)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Inteligentné prepojenia: Vkladanie prepojení na dokumenty z OneDrivu, OneDrivu for Business a SharePointu pomocou predvolených povolení nájomníka

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.27 (19060500)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Tmavý režim pre telo správy na table na čítanie je tu. Zavádza sa pomaly, takže ak sa vám ešte nezobrazuje, už čoskoro sa bude.

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.27 (19052910)

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.27 (19052703)

Opravy:

 • Zdieľané kalendáre: Zdieľané kalendáre sa viac nezobrazujú duplicitne

 • Kontá Microsoft 365: Opravený problém, kedy Outlook zobrazoval dialógové okno prihlásenia do služieb Microsoft 365 pri obnovení z režimu spánku alebo pri pripojení k novej sieti

 • Kontá Google: Pri výskyte niektorých chýb sa Outlook namiesto okamžitého presunutia do priečinka Koncepty pokúsi znova odoslať správy

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.26 (19052200)

Opravy:

 • Kalendár: zástupná udalosť zobrazená v pozvánke na schôdzu sa teraz zobrazuje v správnom čase

 • Doplnky: Opravený problém v doplnku Insights pre Outlook, v ktorom sa nezobrazovali žiadne karty.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.26 (19052000)

Opravy:

 • Kontakty: predvolená aplikácia okamžitých správ (IM) sa teraz používa pre tlačidlá a položky ponuky kontaktov okamžitých správ

 • Kalendár: pripomenutia pre celodenné udalosti teraz zobrazujú správny dátum 

 • Pošta: vylepšený výkon vytvárania (písania) správ po výbere šifrovacieho certifikátu

 • Tlač: nové správy je teraz možné vytlačiť bez toho, aby ste ich museli najprv uložiť ako koncepty

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.26 (19051513)

Opravy:

 • Integrácia aplikácie Teams: delegáti môžu vytvoriť schôdze cez Teams pre delegujúce osoby pomocou kont Microsoft 365

 • Všeobecné: nové hlavné okná je možné otvoriť po zavretí hlavných okien bez ukončenia

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.26 (19051310)

Opravy:

 • Karta kontaktu: prepracovaná karta sa teraz zobrazuje (predchádzajúci známy problém)

 • Kalendár: pri odpovedaní na udalosti s prílohami sa prílohy už nepridávajú

 • Kalendár: pri odpovedaní na udalosť zoznam príjemcov už neobsahuje miestnosti

 • Kalendár: obrázky vložené do udalostí sa teraz vytlačia

 • Kontá Google: opravený problém so zlyhávaním overenia pre niektoré konfigurácie

 • Skupiny: vylepšená navigácia funkcie VoiceOver v dialógovom okne Pridať členov pri vytváraní skupiny

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.26 (19050613)

Známe problémy:

 • Karta kontaktu: namiesto novej karty sa zobrazuje aktuálne vyrobená karta

Opravy:

 • Pošta: vylepšený výkon pri vytváraní šifrovaných správ

 • Pošta: v podpísaných e-mailoch z Outlooku pre Mac sa viac nezobrazuje upozornenie na neplatný podpis

 • Kalendár: Klávesová skratka F6 správne prechádza medzi pásom s nástrojmi, bočným panelom, kalendárom stavovým riadkom

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.26 (19043011)

Opravy:

 • Zobrazenia na celú obrazovku: karta vyhľadávania na páse s nástrojmi pri zobrazení na celú obrazovku viac nezobrazuje

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.25 (19042900)

Opravy:

 • Všeobecné: ak nie je otvorené žiadne hlavné okno, po kliknutí na ikonu v doku sa otvorí nové hlavné okno

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.25 (19042415)

Opravy:

 • Karta kontaktu: pri vytváraní správy alebo udalosti už viac karta po kliknutí rýchlo nezmizne

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.25 (19042203) 

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.25 (19041700) 

Opravy:

 • Karta kontaktu: distribučné zoznamy sú teraz podporované pre lokálne poštové schránky Exchange.

 • Karta kontaktu: Členovia a vlastníci distribučných zoznamov sa odteraz zobrazujú pre vnorené distribučné zoznamy.

 • Pošta: výstražný panel s tlačidlom „Overiť poverenia“ sa už nezobrazuje pri správach s prístupovými právami, ak je používateľ už overený.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.25 (19041500) 

Opravy:

 • Pošta: fotografie kontaktov sa odteraz zobrazujú pre lokálne poštové schránky Exchange 2013.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.25 (19041000) 

Opravy:

 • Nastavenie konta: pri zistení konta sa nakonfigurujú správne informácie o serveri a porte.

 • Karty Smart Card: certifikáty zabezpečenia sa teraz vyberajú v predvoľbách zabezpečenia v Mojave.

 • Pošta: priečinok „Nevyžiadané“ sa premenoval na „Nevyžiadaná pošta“, aby sa vylepšil súlad so všetkými aplikáciami Outlooku.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.25 (19040800) 

Opravy:

 • Pošta: teraz je možné zobraziť prílohy v digitálne podpísaných správach odoslaných skupine v Microsoft 365

 • Kalendár: súbory .msg priložené k pozvánkam na schôdzu sa už nezobrazujú ako súbory s veľkosťou 0 kB.

 • Kalendár: účastníci teraz môžu vykonávať činnosti v schôdzi radu z mriežky kalendára.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.25 (19040300) 

Opravy:

 • Kalendár: rad plánovaných činností teraz možno odstrániť z kontextovej karty kalendára.

 • Kalendár: časy začiatku a ukončenia pre všetky denné udalosti sa zobrazujú správne vo výsledkoch vyhľadávania.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.25 (19040100) 

Opravy:

 • Kontakty: aktualizácia dátumu narodenia už neodošle na server nesprávny dátum narodenia.

 • Kalendár: mriežka zobrazuje správnu dĺžku schôdze pri zmene letného času.

 • Kalendár: už je možné zrušiť posledné pripomenutie v opakovanom rade.

 • Kalendár: priložené obrázky v kalendárových pozvánkach sa už neodstránia. 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.24 (19032606) 

Opravy:

 • Zdieľané kalendáre: oprava problému s odstránením zdieľaných alebo delegovaných kalendárov. Zistite viac

 • Kalendár: Outlook zobrazuje správne konto pri vytváraní udalosti zo zdieľaného kalendára.

 • Kalendár: odloženie pripomenutia pre opakované schôdze sa už ihneď znova zobrazí.

 • Kalendár: oprava duplicitných kalendárov sa zobrazuje v mriežke kalendára.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.24 (19032500) 

Známe problémy:

 • Ak sa odstráni zdieľaný kalendár, môžu sa odstrániť udalosti v kalendári vlastníka, ďalšie informácie nájdete tu.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Teams: nájomníkom, ktorí majú zapnutú službu Teams, sa teraz pri vytváraní a čítaní e-mailov a udalostí zobrazí informácia o prítomnosti kontaktov.

Opravy:

 • Pošta: odteraz sa v súhrnných kartách cestovných rezervácií zobrazuje odhlásenie sa z hotela.

 • Pošta: opravy zjednodušenia ovládania pri navigácii pomocou klávesnice počas preposielania e-mailu.

 • Kalendár: narodeniny kontaktu sa správne presúvajú na server Exchange.

 • Kalendár: bol vyriešený problém, ktorý spôsoboval, že výber kalendárov nebol správny.

 • Overovanie: certifikáty sa odteraz zobrazujú v rozbaľovacom zozname v predvoľbách zabezpečenia konta.

Verzia: 16.24 (19032003) 

Opravy:

 • Pozrite si opravy uvedené k vydaniu z 26. marca 2019: 16.24 (19032500)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.24 (19031800) 

Opravy:

 • Pošta: Opravy funkcie VoiceOver pre navigáciu v zozname správ

 • Skupiny: opravy zjednodušenia ovládania pre dialógové okno Pridať členov pri vytváraní skupiny

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.24 (19031300) 

Opravy:

 • Pozrite si opravy uvedené k vydaniu z 18. marca 2019: 16.24 (19031800)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.24 (19031005)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Kalendár: ako účastník už nemôžete schôdzu presúvať, iba organizátor má možnosť upraviť časy udalosti

 • Outlook pre Mac teraz používa novšie rozhrania API zabezpečenia na vyhľadanie certifikátov, ktoré sú k dispozícii:

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom CryptoTokenKit

Opravy:

 • Kalendár: vytlačené položky z kalendára teraz obsahujú časy začiatku a konca

 • Kalendár: teraz môžete importovať súbor ICS tak, že ho presuniete do mriežky kalendára

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.24 (19030606)

Známe problémy:

 • Kalendár: pri vytváraní dvoch udalostí v zobrazení mriežky je názov prvej udalosti prepísaný druhým

Opravy:

 • Stavový riadok: stav synchronizácie priečinka sa zobrazuje pre priečinky v časti Obľúbené položky 

 • Karta kontaktu: karta sa teraz zobrazuje pri každom kliknutí na kontakt alebo stlačení medzerníka 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.24 (19030306)

Známe problémy:

 • Cisco WebEx už nebude fungovať s Outlookom pre Mac, riešenie je nestabilné a spôsobuje zlyhanie Outlooku. Spolupracujeme so spoločnosťou Cisco na čo najskoršom vydaní novej verzie.

 • Vieme o probléme, ktorý spôsobuje, že niektorí používatelia nemôžu prepnúť na modul kalendára, a pracujeme na jeho odstránení

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zmena dizajnu karty kontaktu:

  • Podpora tmavého režimu (vyžaduje sa macOS Mojave)

  • Podpora distribučných zoznamov vrátane zobrazovania členov a vlastníkov distribučných zoznamov

  • Karta sa zobrazí len pri jednom kliknutí myši alebo stlačení medzerníka (nie po ukázaní myšou)

 • bezpečných prepojení

Opravy:

 • Kalendár: fotografie kontaktu už nechýbajú v kontextovej karte kalendára

 • Kalendár: Opravy funkcie VoiceOver pri hlásení informácií o čase/dátume počas prechodu z jednej udalosti kalendára na druhú

 • Kalendár: Ak používate zobrazenie zoznamu, Outlook sa pri každom opätovnom spustení vráti do zobrazenia mriežky (alebo nového hlavného okna)

Verzia: 16.24 (190227)

Známe problémy:

 • Cisco WebEx verzie 39.2 a staršej už nebude fungovať s Outlookom pre Mac, pretože tieto staršie verzie sú nestabilné a môžu spôsobiť zlyhanie Outlooku. Prejdite na najnovšiu verziu programu Cisco WebEx.

 • Vieme o probléme, ktorý spôsobuje, že niektorí používatelia nemôžu prepnúť na modul kalendára, a pracujeme na jeho odstránení

Opravy:

 • Kalendár: opravený problém, pri ktorom sa v niektorých prípadoch (aj vtedy, keď sú zapnuté prekryté kalendáre) mriežka kalendára vrátila na zobrazenie kalendárov vedľa seba

 • Kontá Google: opravené problémy s overením a konfiguráciou nového konta

 • Všeobecné: vyriešený problém, pri ktorom bočný panel (tabla navigácie v priečinkoch) zmizne po aktualizácii Outlooku

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.23 (190220)

Známe problémy:

 • V niektorých prípadoch (aj vtedy, keď sú zapnuté prekryté kalendáre) sa mriežka kalendára vráti na zobrazenie kalendárov vedľa seba

 • V niektorých situáciách môžu mať používatelia problémy s overením svojich kont Google alebo s pridaním konta Google Apps

Opravy:

 • Kalendár: vyriešený problém, pri ktorom sa zrušené schôdze stále zobrazovali v kalendári Outlooku pre Mac

 • Kalendár: odstránenie nastavenia, ktoré umožňovalo tlač udalosti z vybratých kategórií 

 • Pošta: nástroj na výber adresátov spomenutia už nie je v niektorých situáciách orezaný na pravom okraji obrazovky 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.23 (190212)

Opravy:

 • Integrácia programu Skype: opravený problém, pri ktorom chýbala v páse s nástrojmi ikona Skype for Business

 • Zjednodušenie ovládania: opravený problém, pri ktorom sa stratilo zameranie klávesnice po odstránení plánovanej činnosti v mriežke kalendára

 • Vytváranie: opravená chyba, pri ktorej boli obrázky a snímky obrazovky prilepené do okna vytvárania orezané

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.23 (190206)

Opravy:

 • V Google účtoch sa už nezobrazuje chyba „Ľutujeme, nepodarilo sa nám pridať váš účet“

 • Citlivosť: správny informačný panel sa zobrazí pri odpovedaní na označenú chránenú správu

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.23 (190203)

Opravy:

 • Kalendár: Vnorené obrázky sa zachovajú pri odpovedaní na udalosť alebo vytváraní udalosti z e-mailu. 

 • Tmavý režim: Lepší kontrast pre pracovný čas a mimopracovný čas v mriežke kalendára.

 • Pošta: Tably hlavného okna sa teraz po spustení Outlooku zobrazujú správne.

 • Kontá Google: Nedoručiteľné správy sa už neprijímajú po pokuse o odoslanie.

 • Online schôdze: Tlačidlo schôdze cez Skype for Business už nie je deaktivované pre lokálnych používateľov.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.23 (190130)

Opravy:

 • Pošta: Pri správach pre kontá IMAP sa teraz zobrazuje správny dátum prijatia.

 • Úlohy: Pri vytváraní úlohy zo správy sa v novovytvorenej úlohe zachovajú prílohy.

 • Karta kontaktu: Pri ukázaní na kontakt sa zobrazí len jedna karta kontaktu. 

 • Kontá Google: Outlook teraz po zmenách hesla zobrazuje výzvu na opätovné overenie.

 • Tmavý režim: Lepší kontrast v dialógovom okne Nastaviť prístupové povolenia v Skypu for Business.

 • Skupiny: Tlačidlo nové položky na páse s nástrojmi teraz obsahuje možnosť na vytvorenie novej skupiny.

 • Tlač: Mriežka kalendára má správnu mierku pri výbere položky Zahrnúť úlohy a položky označené príznakom. 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.22 (190127)

Opravy:

 • Pošta: Znaky > sa už v textových správach s obyčajným textom nenahrádzajú medzerami.

 • Pošta: Nekompatibilné znaky sa teraz pri ukladaní súborov vo formáte .eml nahradia.

 • Pošta: Bočný panel sa už nezbalí po aktualizácii aplikácie. 

 • Kalendár: Zobrazenie mriežky sa už neočakávane neprepína zo zobrazenia vedľa seba na zobrazenie prekrytia.

 • Doplnky: V zobrazení na celú obrazovku sa teraz doplnky pri tvorbe zobrazujú na páse s nástrojmi.

 • Citlivosť: V hornej ponuke Koncept > Citlivosť (konfigurované organizáciou) sa teraz zobrazuje možnosť Ďalšie informácie.

 • Účty Google: Konkrétne adresy, ktoré nemajú koncovku gmail.com, sa už pri overovaní nezasekávajú. 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.22 (190123)

Opravy:

 • Doplnky: Doplnky bez používateľského rozhrania už fungujú správne 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.22 (190120)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Úlohy: podpora príloh, súbory sa dajú priložiť prostredníctvom pása s nástrojmi a ponuky Úloha alebo presunutím myšou

Prílohy úloh

Opravy:

 • Prílohy: predvoleným miestom na ukladanie súborov balíka Office otvorených z Outlooku už nie je Outlook Temp 

 • Kalendár: pripomenutia pre udalosti v rade sa po zrušení alebo odložení už nebudú zobrazovať

 • Kalendár: udalosti vytvorené kliknutím v mriežke už majú správny čas začatia a čas ukončenia

 • Kalendár: odteraz sa pri prezeraní kalendára v zobrazení zoznamu dajú pre udalosti nastaviť kategórie

 • Pošta: odteraz sa pri zobrazovaní priečinka v rámci obľúbených položiek v stavovom riadku zobrazuje stav pripojenia poštovej schránky

 • Pošta: pri vytváraní nového priečinka V tomto počítači sa pred uložením vyžaduje jedinečný názov

 • Pošta: odteraz možno presúvať priečinky v rámci sekcie V tomto počítači

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.22 (190115)

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita a výkon

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.22 (190112)

Opravy:

 • Pošta: kategórie pre konverzácie sa zobrazujú správne, keď je tabla na čítanie nastavená na možnosť Pod alebo Skrytá

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.22 (190109)

Opravy:

 • Kalendár: udalosti už nezobrazujú výzvu na uloženie zmien po kliknutí na položku Uložiť a zavrieť 

 • Kalendár: pozvánky na schôdzu teraz v ukážke zobrazenia dňa zobrazujú len predvolené časové pásmo

 • Pošta: Priečinky IMAP sa po zistení chýb pre niektoré veľké správy IMAP budú aj naďalej synchronizovať 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.22 (190107)

Opravy:

 • Vyhľadávanie: kľúčové slová sa už po zadaní do vyhľadávacieho poľa nenahrádzajú ani neodstraňujú 

 • Kalendár: už sa opakovane nezobrazuje výzva „Momentálne nie je možné prijímať poštu“ pre zdieľané kalendáre 

 • Kalendár: udalosti sa už po zrušení alebo premiestnení zobrazujú správne

 • Kalendár: Tlačidlo Schôdza cez Teams sa teraz zobrazuje, keď sa e-mailová adresa nezhoduje s hlavným menom používateľa

 • Zobrazenie na celú obrazovku: minimalizované správy je teraz možné zavrieť pomocou tlačidla Zavrieť na karte Správy

 • Tmavý režim: vylepšený kontrast v rámci výberu dátumu v udalostiach kalendára

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.22 (190101)

Opravy:

 • Kalendár – Skype for Business – Nastavenie prístupových povolení teraz funguje po prepnutí na REST

 • Kalendár: tlač kalendára v zobrazení týždňa teraz správne zobrazuje mriežku

 • Kalendár: bezplatné čísla sa teraz zobrazujú v údajoch schôdze cez Teams

 • Tmavý režim: opravy rôznych chýb na zvýšenie kontrastu  

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zavádza sa podpora delegovania pre schôdze cez Teams! (platí to len pre lokálne servery Exchange)

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.21 (181219)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Predvoľba pre používateľov so systémom macOS Mojave (10.14+) na vypnutie tmavého režimu v Outlooku

  • Používatelia s tmavým režimom zapnutým v systémových nastaveniach systému macOS ho môžu teraz vypnúť len pre Outlook

  • V ponuke prejdite do časti Outlook > Predvoľby > Všeobecné a potom začiarknite novú možnosť „Don’t allow Appearance to change in Dark Mode“ (Nepovoliť zmenu vzhľadu na tmavý režim)

Tabla predvolieb Outlooku

Opravy:

 • Pošta: presúvanie správ pri držaní klávesa Option teraz správy kopíruje 

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.21 (181214)

Opravy:

 • Účty Google: teraz funguje presúvanie správ

 • Klávesnica: šípka na zoradenie sa teraz zobrazuje správne v poradí prvkov klávesnice

 • Kalendár: opravené označenia časových pásiem, ktoré boli zobrazené nesprávne

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.21 (181212)

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita v systéme MacOS Mojave

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.21 (181210)

Opravy:

 • Citlivosť: Označenia sa už pri vytváraní z kont, ktoré nepodporujú označenia, nezobrazujú

 • Kalendár: Predvolené konto sa teraz zobrazí v hornej časti bočného panela kalendára

 • Tmavý režim: Vylepšený kontrast pre tlačidlo Zobraziť všetky správy v tejto konverzácii na table na čítanie

 • Tmavý režim: tlačidlá odstránenia na odobratie členov zo skupín v Microsoft 365 sú teraz viditeľné (svetlé a tmavé)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.21 (181205)

Opravy:

 • Kalendár: Pri pridávaní alebo odstraňovaní miestnosti v existujúcej schôdzi sa pole Miesto teraz aktualizuje správne

 • Vyhľadávanie: Rozsah sa teraz predvolene nastaví na aktuálny priečinok, ak sa predchádzajúce vyhľadávanie nedá použiť na vyhľadávanie

 • Tmavý režim: Vylepšený kontrast v dialógovom okne Opakovanie v prípade udalostí a úloh v kalendári

 • Tmavý režim: Vylepšený kontrast v ponuke Upraviť správu

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.21 (181202)

Opravy:

 • Prítomnosť: Prítomnosť v okamžitých správach cez Skype for Business pri prezeraní určitých správ sa teraz zobrazuje správne

 • Tmavý režim: zvýšený kontrast pri zvýrazňovaní hľadaných výrazov

 • Tmavý režim: Dialógové okno Nastaviť prístupové povolenia pre schôdze cez Skype for Business sa teraz zobrazuje správne 

 • Tmavý režim: ikony letov na súhrnných kartách cestovných rezervácií sa teraz zobrazujú správne

 • Dynamické priečinky: úlohy s termínom dokončenia dnes sa teraz v zobrazení Úlohy zobrazujú v dynamickom priečinku Termín dokončenia dnes

 • Kontextová karta udalosti: pri zmene predvoľby Písma v časti Veľkosť textu sa veľkosť textu aktualizuje správne

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.20 (181125)

Opravy:

 • Tmavý režim: opravy rôznych chýb na zvýšenie kontrastu 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.20 (181120)

Opravy:

 • WebEx: blokované verzie riešenia WebEx spôsobujú zlyhanie Outlooku (predchádzajúci známy problém)

 • Kalendár: oprava problému, pri ktorom mizlo okno schôdze po kliknutí na tlačidlo Prijať alebo Nezáväzne

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.20 (181118)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pošta: pridané nové preferencie pri písaní správ pre možnosť „Odpovedať len na vybratý text“

Známe problémy:

 • Najnovšie verzie riešenia WebEx spôsobujú zlyhanie Outlooku

Opravy:

 • Kalendár: Tlačidlo Schôdza cez Teams už po prechode na rozhranie REST nezmizne (predchádzajúci známy problém)

 • Kalendár: Zamietavé odpovede na schôdze v rade teraz zobrazujú čas a dátum odmietnutej schôdze

 • Tmavý režim: Celodenné udalosti nastavené ako Mimo pracoviska sa teraz v kalendári zobrazujú správne

 • Tmavý režim: Zvýraznené hľadané výrazy sa teraz zobrazujú správne

 • Tmavý režim: súhrnné karty cestovných rezervácií s viacerými rezerváciami sa teraz zobrazujú správne 

Verzia: 16.20 (181113)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Podpora tmavého režimu pre používateľov so systémom macOS Mojave (10.14+)

  • Ak majú používatelia zapnutý tmavý režim, Outlook ho už bude podporovať

  • Ak túto funkciu chcete vyskúšať, v časti Systémové predvoľby zmeňte možnosť Vzhľad na Tmavé
   Predvoľby – tmavý režim

  • Po zapnutí sa Outlook prepne do tmavého režimu aj s ikonografiou
   Tmavý režim Outlooku

Známe problémy:

 • Najnovšie verzie riešenia WebEx spôsobujú zlyhanie Outlooku pre Mac

 • Kalendár: Používateľom migrovaným do rozhrania REST sa prestane zobrazovať tlačidlo Schôdza cez Teams, ak je nájomník TeamsUpgradeMode nastavený na možnosť ostrovov

Opravy:

 • Žiadne

Verzia: 16.20 (181112)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V zobrazení dňa a týždňa v kalendári sa odteraz podporuje zobrazovanie až 3 časových pásiem

  • Prejdite na predvoľby Outlooku a pridajte 2. a 3. časové pásmo, ktoré sa majú zobrazovať v kalendári
   Predvoľby časového pásma

 • Karty udalostí v kalendári teraz zobrazujú stavy odpovedí účastníkov na schôdze (len predplatné na Microsoft 365)
  Sledovanie účastníkov

Známe problémy:

 • Najnovšie verzie riešenia WebEx spôsobujú zlyhanie Outlooku pre Mac

Opravy:

 • Kalendár: Oprava pre karty udalostí celodenných ciest s ohľadom na ubytovanie a prenájom automobilov 

 • Kalendár: Oprava aktualizácie povolení organizácie pre používateľov migrovaných do rozhrania REST Kalendára

Verzia: 16.20 (181107)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Synchronizácia kalendára prostredníctvom rozhrania REST je teraz nasadená pre všetkých používateľov programu Insider Fast, ktorí používajú Exchange Online

Opravy:

 • Overovanie: Oprava opakovaných výziev na zadanie hesla pri reštartovaní Outlooku

 • Kalendár: Oprava pre používateľov migrovaných do rozhrania REST, teraz môžete presúvať plánované činnosti medzi kalendármi 

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.20 (181031)

Známe problémy:

 • Niektorým používateľom sa po reštartovaní alebo inovácii môže zobrazovať výzva na zadanie hesla

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Opravy:

 • Žiadne

Verzia: 16.20 (181029)

Opravy:

 • Celkovo: Oprava miznutia položiek ponuky Outlooku v určitých situáciách

 • Kalendár: Oprava problému s predvoleným kalendárom, ktorý spôsoboval nechcené správanie pre niektorých používateľov

 • Kalendár: Oprava chýbajúcej možnosti plánovania schôdzí pre niektorých používateľov lokálneho Skypu for Business 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.19 (181024)

Známe problémy:

Opravy:

 • Pravidlá: Oprava chýbajúceho cieľového priečinka pri vytváraní pravidla Premiestniť do priečinka alebo Kopírovať do priečinka

 • Kalendár: Oprava udalostí v kalendári, ktoré nie sú dobre viditeľné v systéme macOS Mojave (vo verzii 10.14 alebo vyššej), ak je vzhľad v časti Systémové nastavenia > Všeobecné nastavený na možnosť Tmavé

 • Synchronizácia s kontami Google: Outlook v prípade, ak používateľ zmení heslo Google, znova zobrazí výzvu na overenie.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.19 (181020)

Známe problémy:

 • Kalendár: Udalosti v kalendári nie sú dobre viditeľné v systéme macOS Mojave (vo verzii 10.14 alebo vyššej), ak je vzhľad v časti Systémové nastavenia > Všeobecné nastavený na možnosť Tmavé

  • Oprava bude k dispozícii v nasledujúcej aktualizácii

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Opravy:

 • Žiadne

Verzia: 16.19 (181018)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Kalendár sa teraz synchronizuje cez REST a nie cez webové služby programu Exchange (EWS)

  • Nový model zdieľania kalendárov! Ďalšie informácie nájdete v našom blogovom príspevku 

  • Informácie o zdieľaní kalendárov v rôznych verziách Oultooku nájdete v tomto článku 

  • Organizátori teraz budú mať možnosť obmedziť preposielanie schôdzí

  • Táto možnosť sa postupne sprístupní zákazníkom v najbližších týždňoch

Opravy:

 • Opravy zlyhaní, ktoré boli v predchádzajúcich poznámkach k vydaniu uvedené ako známy problém

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.19 (181015)

Známe problémy:

 • V niektorých prípadoch Outlook náhodne zlyhá; aktívne zisťujeme príčinu zlyhania a pracujeme na oprave

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšené možnosti správy pre správcov:

  • Zabránenie používateľom pridávať podrobnosti o online schôdzi do udalosti

   • Kľúč novej booleovskej predvoľby v doméne predvolieb Outlooku: DisableSkypeMeeting 

   • Nastavenie ako vynútenej možnosti v profile konfigurácie, aby sa zobrazovala ako vypnutá v Outlooku

   • Poznámka: k online schôdzam je naďalej možné sa pripojiť, len sa nedajú pridať do nových udalostí

Ponuka Schôdza Schôdza cez Skype zakázaná

Pás s nástrojmi Schôdza Schôdza cez Skype zakázaná

Opravy:

 • Karta kontaktu: prepracovaná karta sa teraz zobrazuje (predchádzajúci známy problém)

 • Karta kontaktu: karta sa teraz riadne zatvorí, keď sa zobrazí z karte udalosti

 • Počasie v kalendári: miesto počasia už nezostáva nemenné pri výbere možnosti Aktualizovať miesto automaticky 

 • Kalendár: Možnosť Prvý deň týždňa v položke Predvoľby Outlooku > Kalendár sa už neprepne na nedeľu

Verzia: 16.19 (181010)

Známe problémy:

 • Karta kontaktu: namiesto novej karty sa zobrazuje aktuálne vyrobená karta

 • V niektorých prípadoch Outlook náhodne zlyhá; aktívne zisťujeme príčinu zlyhania a pracujeme na oprave

Opravy:

 • Nová správa: oprava chyby pri prilepovaní obrázkov a URL adries do tela správy a výberom možnosti Prilepiť a prispôsobiť štýlu

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Verzia: 16.19 (181007)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšené možnosti správy pre správcov:

  • Zabránenie používateľom v pridávaní osobných kont v Outlooku

   • Kľúč novej predvoľby v doméne predvolieb Outlooku: AllowedEmailDomains

   • Určenie poľa povolených domén pomocou regulárnych výrazov

   • Príklad príkazu: defaults write com.microsoft.Outlook AllowedEmailDomains -array "'contoso\\.com$'"

   • Zabránenie pridávaniu osobných kont

  • Nastavenie miesta pre počasie v kalendári

   • Kľúč novej predvoľby v doméne predvolieb Outlooku: DefaultWeatherLocation

   • Určenie miesta ako reťazca vo formáte, v ktorom sa zobrazí vo vyhľadávaní miest počasia

   • Príklad príkazu: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultWeatherLocation -string 'San Francisco, CA' 

   • Miesto pre počasie v kalendári

  • Zabránenie používateľom vo vytváraní alebo úprave podpisov v Outlooku

   • Kľúč novej booleovskej predvoľby v doméne predvolieb Outlooku: DisableSignatures

   • Nastavenie ako vynútenej možnosti v profile konfigurácie, aby sa zobrazovala ako vypnutá v Outlooku

   • Zakázané podpisy

Opravy:

 • Kontakty: vylepšené spracovanie fotografií kontaktov zobrazených v pošte a v kalendári

 • Karta kontaktu: oprava na zobrazenie správnej fotografie kontaktu

 • Pravidlá: vylepšené spracovanie chýb pre pravidlá s uplynutou platnosťou distribučných zoznamov

 • Doplnky: oprava na vrátenie správneho typu príjemcov 

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.18 (180926)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Označenie citlivosti

  • Pri vytváraní e-mailu alebo dokumentu sa na karte Domov teraz zobrazuje tlačidlo Citlivosť, ak ste prihlásení pomocou pracovného konta Microsoft 365

  • Ak váš správca pre vás nakonfiguroval označenia citlivosti, môžete použiť toto tlačidlo sa označenie e-mailu citlivosťou

  • Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii tu: https://aka.ms/officemipdocs

Opravy:

 • Pošta: delegátom sa už nezobrazujú správy označené ako súkromné

 • Pošta: vložené obrázky sa už v ostatných koncových bodoch, ako napríklad Outlook Web Access, Outlook Mobile atď., zobrazujú správne.

 • Pošta: prilepenie a prispôsobenie formátovania zachováva odrážky a číslovanie.

 • Pošta: bola opravená čierna čiara v tele pri vytváraní.

 • Kalendár: výnimka z opakovanej schôdze vytvorená delegátom už nemizne.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.18 (180924)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšený bočný panel kalendára

  • Máme tu vylepšený bočný panel kalendára

  • Kalendáre sú zoskupené podľa kont zmysluplnejším spôsobom, odstránili sme časti Moje kalendáre (týka sa to aj častí Ľudia, Úlohy a Poznámky)

  • Kategórie boli z jednotlivých kalendárov odstránené a zobrazia sa len na mriežke kalendára

Vylepšený bočný panel kalendára

 • Šifrovanie správ v Office 365

  • Pri vytváraní e-mailu sa na karte Možnosti zobrazí tlačidlo Zašifrovať, ktoré teraz podporuje šifrovanie správ v Office 365 pomocou možnosti Len šifrovanie.

  • Konsolidujú sa aj iné možnosti, ako napríklad Nepreposielať a šablóny IRM, ktoré sa predtým nachádzali v rámci tlačidiel Povolenie a Zabezpečenie

Nová možnosť šifrovania s podporou šifrovania správ v Office 365, Nepreposielať a šablóny IRM

 • Podpísať je už samostatné tlačidlo v časti Možnosti. Predtým bolo v rámci tlačidla Zabezpečenie.

Podpísať je samostatné tlačidlo v rámci karty Možnosti

Opravy:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.18 (180919)

Opravy:

 • Súhrnné karty cestovných rezervácií: dátum registrácie (check-in) pre celodenné udalosti sa zobrazuje správne

 • Kalendár: celodenné udalosti v rôznych časových pásmach sa zobrazujú správne

 • Kalendár: oprava vynútenia „nepresmerovať“ pre pozvanie na schôdzu

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.18 (180911)

Opravy:

 • Celkové: vylepšená stabilita v systéme MacOS Mojave

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.18 (180910)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšené možnosti konfigurácie pre správcov:

  Automatické pridanie konta Microsoft 365 pri prvom spustení, keď sa adresa poštovej schránky nezhoduje s adresou použitou na aktiváciu balíka Office

  • Kľúč novej predvoľby v doméne predvolieb Outlooku: DefaultEmailAddressOrDomain

  • Zadajte úplnú e-mailovú adresu alebo doménu, ktorá sa má pridať do Outlooku, ako reťazec

  • Pri zadávaní domény sa lokálna časť adresy aktivácie použije v zadanej doméne

  • Ak je napríklad e-mailová adresa aktivácie balíka Office pouzivatel@contoso.biz, ale do Outlooku sa má pridať adresa pouzivatel@contoso.com

  • Príklad príkazu: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultEmailAddressOrDomain -string "contoso.com"

Opravy:

 • Zjednodušenie ovládania: Funkcia VoiceOver oznámi správne názov tlačidla Verejné/súkromné, ktoré sa nachádza v okne Ochrana osobných údajov v dialógovom okne Vytvorenie skupiny

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.18 (180903)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšené možnosti správy pre správcov:

  • Zabráňte používateľom v importe alebo exporte outlookových položiek

  • Nové tlačidlá predvoľby v preferenciách domény v Outlooku: DisableImport a DisableExport

  • Nastavte ich ako vynútené v profile konfigurácie, aby sa zobrazovali ako vypnuté v ponuke Súbor a na páse s nástrojmi.

Položky ponuky na import/export vypnuté pomocou nových možností spravovania pre správcov

Tlačidlá na páse s nástrojmi na import/export vypnuté pomocou nových možností spravovania pre správcov

Opravy:

 • Karta kontaktu: podrobnosti o organizácii sa na karte kontaktu zobrazujú správne (predchádzajúci známy problém)

 • Kalendár: tlač kalendára v systéme MacOS Mojave funguje správne

 • Kalendár: Celodenné udalosti v rôznych časových pásmach sa zobrazujú správne

 • Vyhľadávanie: rozsah hľadania, napríklad Aktuálny priečinok, Podpriečinky atď., už nie je pri vyhľadávaní vypnutý

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.18 (180828)

Opravy:

 • Vyhľadávanie: tlačidlá rozšíreného vyhľadávania na páse s nástrojmi pri prehľadávaní všetkej pošty už nie sú neaktívne

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Karta kontaktu: môže sa stať, že na karte kontaktu sa nezobrazia podrobnosti o organizácii (z predchádzajúcej aktualizácie)

Verzia: 16.18 (180827)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšené možnosti správy pre správcov:

  • Skrytie textu „Vedeli ste to? Outlook podporuje kontá Google, Yahoo a iCloud.“ v dialógovom okne informujúcom o úspešnom nastavení konta

   • Kľúč novej predvoľby: HideCanAddOtherAccountTypesTipText

   • Príklad príkazu: defaults write com.microsoft.Outlook HideCanAddOtherAccountTypesTipText -bool TRUE

Opravy:

 • Karta kontaktu: prepracovaná karta sa teraz zobrazuje (predchádzajúci známy problém)

 • Pošta: v zozname správ sa už nezobrazujú prázdne riadky, keď je tabla na čítanie nastavená na pravú stranu

 • Podpisy: kliknutie na hypertextové prepojenie v ukážke podpisu teraz otvorí prepojenie v okne prehliadača

 • Šablóny: správy odoslané pomocou šablóny už nebudú zoskupené v rovnakej konverzácii 

Známe problémy:

 • Karta kontaktu: môže sa stať, že na karte kontaktu sa nezobrazia podrobnosti o organizácii

Verzia: 16.17 (1808122)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšené možnosti konfigurácie a správy pre správcov:

  • Automatické pridanie poštových schránok služieb Microsoft 365 pri prvom spustení

   • Keď je položka OfficeAutoSignIn nastavená na hodnotu TRUE, poštová schránka sa pridá pri prvom spustení

  • Vynútenie predvolieb prostredníctvom konfiguračného profilu systému macOS

   • Po nastavení predvolieb ako vynútených sa predvoľba deaktivuje tak, aby sa nedala zmeniť

Spravovaná predvoľba v Outlooku

Opravy:

 • Kalendár: časy udalostí už nie sú posunuté o jednu hodinu po zmene na letný/zimný čas

 • Pošta: skratka pre prílohy (Cmd-E) teraz funguje pri vytváraní (pridať) a čítaní (stiahnuť všetky)

 • Celá obrazovka: pri odpovedaní na schôdzu s komentármi sa teraz okno odpovede zobrazí v zameraní

 • Skupiny: na karte skupiny sa teraz zobrazí začiarkavacie políčko Sledovať v doručenej pošte

 • Podpisy: pri úprave položky Názov podpisu v okne editora sa teraz aktualizuje záhlavie okna 

Známe problémy:

 • Karta kontaktu: namiesto prepracovanej karty sa zobrazuje aktuálne vyrobená karta

Verzia: 16.17 (180816)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V Outlooku teraz možno vytvoriť schôdzu aplikácie Teams:

Kliknite na položku Schôdza aplikácie Teams na karte Organizátor schôdze na páse s nástrojmi a pridajte podrobnosti o schôdzi

Tlačidlo Schôdza aplikácie Teams na páse s nástrojmi

Do tela udalosti sa pridá prepojenie Pripojte sa k schôdzi Microsoft Teams a súvisiace podrobnosti o schôdzi

Prepojenie Pripojte sa k schôdzi Microsoft Teams v tele udalosti

Táto funkcia sa zavádza pre predplatiteľov služieb Microsoft 365 postupne, preto ju možno nezískate okamžite

Opravy:

 • Kalendár: ukazovateľ aktuálneho času už neprekrýva označenia hodín na mriežke kalendára

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.17 (180813)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Možnosti vyhľadávania boli vylepšené tak, aby umožňovali rýchlejšie vyhľadávanie položiek, napríklad:

Zobrazenie histórie vyhľadávania a návrhov pri vstupe do vyhľadávacieho poľa predtým, ako začnete písať hľadané slová

História vyhľadávania a návrhy

História vyhľadávania a návrhy sa aktualizujú pri písaní

Vyhľadávanie pri písaní

Nové tlačidlo Aktuálna poštová schránka na karte Hľadať na páse s nástrojmi, určené na prehľadávanie vybratej poštovej schránky

Prehľadávanie aktuálnej poštovej schránky

Opravy:

 • Zoznam položiek: sekundárne kliknutie/kliknutie pravým kliknutím myši teraz zobrazí kontextovú ponuku na výber stĺpcov

 • Skupiny: Tlačidlo Odstrániť z kalendára sa už nezobrazuje v zrušených schôdzach v priečinkoch Skupiny

 • Mimo pracoviska: keď nie sú aktívne, oblasti textu teraz majú sivé pozadie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.17 (180808)

Opravy:

 • Overovanie: vylepšené overenie na predchádzanie duplicitným identitám Kerberos a nepotrebné výzvam na zadanie poverení

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.17 (180806)

Opravy:

 • Súhrnné karty cestovných rezervácií: tlačidlo Zobraziť v kalendári už funguje

 • Kalendár: navigácia pomocou klávesnice sa už nezacyklí v sekcii Moje kalendáre

 • Podpisy: po kliknutí na položku Uložiť po uložení názvu nového podpisu sa už nezobrazuje chyba

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.17 (180802)

Opravy:

 • Pošta: pri rozbalení konverzácie v zozname správ sa už nevyberú náhodné správy 

 • Kalendár: Outlook už po spustení nezobrazuje prázdne zobrazenie kalendára

 • Kalendár: prijatie schôdze bez odpovede už nevytvorí správu v priečinku Koncepty

 • Online schôdze: aktualizované prepojene Prvá online schôdza? v tele schôdze na nový článok Pomocníka

 • Pripomenutia: Outlook sa už nepokúša automaticky zrušiť pripomenutia opakovaných udalostí, keď sa pripomenutie udalosti a predchádzajúci výskyt prekrývajú

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.16 (180726)

Opravy:

 • Overovanie: Outlook už nezobrazuje oznam, že konto Kerberos je neplatné, keď je závislé od poskytovateľa tretej strany

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.16 (180724) 

Opravy:

 • Kalendár: Plánované činnosti vytvorené v Outlooku pre Mac sa teraz synchronizujú s inými aplikáciami Outlook

 • Pošta: Funkcia VoiceOver teraz oznámi, keď budú príjemcovia odobraní z polí Komu, Kópia a Skrytá

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.16 (180718) 

Opravy:

 • Pošta: tlačidlo na určenie spôsobu zoradenia v hlavičke zoznamu správ už funguje správne (predchádzajúci známy problém)

 • Pošta: kontextová ponuka sa už nedá zobraziť v hlavičke zoznamu správ

 • Skupiny: Tlačidlo Odstrániť z kalendára sa už nezobrazuje v zrušených schôdzach v skupinách

 • Podpisy: názov podpisu teraz môžete upraviť priamo v okne editora podpisov

Názov podpisu

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.16 (180713) 

Známe problémy:

 • Pošta: Tlačidlo na určenie spôsobu zoradenia v hlavičke zoznamu správ nefunguje správne

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Predvoľby: Informácie o inteligentných službách Office sú teraz v predvoľbách Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Opravy:

 • Kontá: Zmenou predvoleného konta teraz zmeníte predvolené priečinky pre kalendár a kontakty

Verzia: 16.16 (180712) 

Opravy:

 • Pre udalosti a správy označené príznakom sa teraz zobrazujú pripomenutia (predchádzajúci známy problém)

 • Navigácia pomocou klávesnice: Pri použití klávesových skratiek s písmenami na prechod na priečinky teraz zameranie zostane na vybratom priečinku

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.16 (180710) 

Známe problémy:

 • Pre udalosti a správy označené príznakom sa nezobrazujú pripomenutia

Opravy:

 • Karta kontaktu: Pri otvorení z karty kontaktu sa meno kontaktu zobrazí v okne okamžitej správy

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Verzia: 16.16 (180709) 

Opravy:

 • Kontá Google: schôdze je teraz možné prijať alebo odmietnuť z pozvánok (problém známy z minulosti)

 • Online archív: určité servery teraz správne rozpoznajú archívne poštové schránky

 • Pošta: správy sa už neduplikujú pri presúvaní medzi priečinkami v určitých kontách IMAP

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.16 (180705) 

Známe problémy:

 • Kontá služby Google: schôdze nie je možné prijať ani odmietnuť z pozvánky; problém je možné vyriešiť reštartovaním aplikácie

Opravy:

 • Kalendár: oprava problému s následkom zvýšeného využitia procesora pri synchronizácii s programom Exchange 2010

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Verzia: 16.16 (180702) 

Opravy:

 • Pošta: aplikácia už nezlyhá pri prilepení obsahu v okne vytvorenia správy (predchádzajúci známy problém)

 • Pošta: prílohy sa teraz zobrazujú správne v operačnom systéme Mojave (macOS 10.14 Beta)

 • Pošta: aplikácia už nezlyhá pri pridávaní pripomenutia do e-mailu s prílohami

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.16 (180627) 

Známe problémy:

 • Zlyhanie pri prilepovaní obsahu v okne vytvorenia správy

Opravy:

 • Kalendár: Výsledky hľadania sa pri výbere položiek Aktuálny priečinok a Všetky udalosti zobrazujú správne

 • Zjednodušenie ovládania: Vylepšenie funkcie VoiceOver v okne Podpisy

 • Predvoľby: Tlačidlo Zobraziť všetko sa v jazykoch so zápisom sprava doľava zobrazuje na správnom mieste

 • Výkon: Rýchlejšie prepínanie z pošty do modulu kalendára

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Verzia: 16.15 (180620) 

Opravy:

 • Pošta: Oprava občasného zlyhania pri otváraní šifrovaných e-mailov s prílohami

 • Kalendár: Oprava na podporu synchronizácie možnosti „Neodoslať odpoveď“ na serveri a správne zobrazenie odpovede účastníka vo všetkých klientoch Outlook

 • Zjednodušenie ovládania: Opravy prostredí na vytváranie skupín a odstraňovanie kontaktov

 • Celkovo: Outlook už nepoužíva vysokovýkonný procesor GPU

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.15 (180611) 

Opravy:

 • Kalendár: Oprava nesprávneho časového pásma, ktoré sa zobrazuje v udalostiach a na kartách v kalendári

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pridali sme možnosť spravovať členov skupiny v Microsoft 365 prostredníctvom kontextovej ponuky po kliknutí pravým tlačidlom myši. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na uzol Skupina a vybrať položku Zobraziť členov.

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.15 (180602) 

Opravy:

 • Zjednodušenie ovládania: Vylepšenia klávesnice zobrazenia vytvárania správy pri vyhľadávaní kontaktov prostredníctvom adresára

 • Doplnky: Oprava problému s načítavaním doplnku v prípade položiek pošty, kde sa nepodporovala rozšíriteľnosť

 • Pošta: Oprava občasného zlyhania pri načítavaní príloh

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.15 (180530) (vrátane opráv poskytnutých vo verziách 16.15.180528 a 16.15.180523) 

Opravy:

 • Skupiny: Oprava zlyhaní aplikácie pri pokuse o odstránenie členov skupiny, keď je Outlook offline

 • Kontakty: Oprava zlyhania pri ukladaní kontaktných informácií v určitých situáciách

 • Kontakty: Oprava problému, pri ktorom sa niektoré alebo všetky kontakty zobrazujú ako sivé kruhy namiesto avatarov alebo iniciál

 • Kalendár: Oprava problémov so synchronizáciou, pri ktorom sa poštová schránka používateľa presunula do režimu miestneho blokovania vymazania alebo blokovania vymazania na súdne účely.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne

Verzia: 16.14 (180520)

Opravy:

 • Pošta: Vyriešený problém, pri ktorom sa e-maily pri presune do iného priečinka pre kontá IMAP duplikovali

 • Kalendár: Oprava nesprávneho zobrazenia používateľského rozhrania pri pokuse o presun schôdze z jedného konta do druhého v zobrazení mriežky kalendára

 • Zjednodušenie ovládania: Vylepšenia označení na klávesnici v prípade kariet s udalosťami kalendára

 • Zjednodušenie ovládania: Vylepšenia VoiceOveru pri odstraňovaní kontaktov pomocou klávesu Backspace v okne vytvorenia správy

 • Pošta: Oprava problému s hlavičkou e-mailovej správy pri vrátení správy odosielateľovi pri používaní posunutia dvomi prstami na trackpade alebo myši Magic Mouse

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Pri vytváraní pozvánok na schôdzu bude na páse s nástrojmi okna na vytvorenie schôdze viditeľné neaktívne tlačidlo Schôdze aplikácie Teams. Táto chyba bude odstránená pri nadchádzajúcom vydaní opravného vydania. 

Verzia: 16.14 (180513)

Opravy:

 • Celkovo: Oprava textu v paneli predvolieb Outlooku, pretože v prípade výberu nemeckého jazyka sa oreže.

 • Pošta: Pomocou klávesu Return možno odteraz premenovať podpisy v paneli s podpismi.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii 

Verzia: 16.14 (180509)

Opravy:

 • Pošta: Oprava chýbajúcej položky ponuky Spôsob usporiadania v ponuke filtra Zoznam správ

 • Pošta: Oprava nesprávnej fotografie kontaktu v hlavičke správy pre scenáre delegovania

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii 

Verzia: 16.14 (180507)

Opravy:

 • Podpora: Boli opravené oznámenia stavového riadka o prichádzajúcich správach od podpory

 • Zjednodušenie ovládania: Vylepšenia funkcie VoiceOver týkajúce sa podpisov  

 • Kalendár: Oprava zlyhania súvisiaceho s miniaplikáciou počasia v mriežke kalendára

 • Kalendár: Oprava dlhodobej chyby, ktorá spôsobovala, že odrážky v pozvánkach na schôdzu sa skonvertovali na otáznik (?)

 • Pošta: Oprava nesprávneho času prijatia odoslaných správ, ktoré sa predtým nachádzali v priečinku Koncepty

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii 

Verzia: 16.14 (180502)

Opravy:

 • Pošta – Opravené zablokovanie počas písania správy vo verziách Yosemite a El Capitan (známy problém od poslednej aktualizácie)

 • Pošta – Opravený problém s občasným nesprávnym usporiadaním v poli odosielateľa

 • Zjednodušenie ovládania – Vylepšenia funkcie VoiceOver týkajúce sa dialógového okna Opakovanie schôdze

 • Zjednodušenie ovládania – Vylepšenia funkcie VoiceOver týkajúce sa dialógového okna Hľadanie miestností na schôdze

 • Zjednodušenie ovládania – Vylepšenia funkcie VoiceOver týkajúce sa dialógového okna Podpisy

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii 

Verzia: 16.14 (180430)

Známe problémy:

 • Pri vytváraní správy môže Outlook niekedy zamŕzať vo verziách Yosemite a El Capitan

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pošta: animované súbory GIF sa teraz animujú v okne písania správy

Opravy:

 • Pošta: nie je možné zmeniť veľkosť obrázkov, grafu a grafického prvku SmartArt v okne editora (známy problém z poslednej aktualizácie)

 • Pošta: oprava akcií ukázania myšou pri triedení pošty, ktoré sa niekedy nezobrazovali po ukázaní myšou v zozname správ

 • Zjednodušenie ovládania: vylepšenia funkcie VoiceOver a navigácie pomocou klávesnice pri vytváraní skupín

 • Zjednodušenie ovládania: výber dátumu na odoslanie neskôr teraz umožňuje zjednodušenie ovládania prostredníctvom funkcie VoiceOver a navigácie pomocou klávesnice

Verzia: 16.13 (180422)

Známe problémy:

 • Pošta: nie je možné zmeniť veľkosť obrázkov, grafu a grafického prvku SmartArt v okne editora

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Synchronizácia: keď je zariadenie napájané na batériu a je vo vlastnej alebo zdieľanej sieti, synchronizácia bude optimalizovaná pre špeciálne a obľúbené priečinky, aby sa šetrili zdroje

 • Kontá: vylepšená automatická konfigurácia pre poštové schránky služieb Microsoft 365 na zvýšenie spoľahlivosti počas procesu nastavenia konta

Opravy:

 • Pošta: zahodené koncepty sa už neukladajú

 • Kalendár: navrhovaný čas už nemení pôvodný čas v hlavičke správy

 • Kalendár: po kliknutí na názov kalendára sa už nezruší výber ostatných vybratých kalendárov

 • Kalendár: čísla týždňov v zobrazení mesiaca zodpovedajú minikalendáru

 • Prílohy: prílohy s určitým formátom súboru sa ukladajú správne

 • Delegovanie: oprava otvárania zdieľaných kalendárov s úplnými povoleniami ovplyvňujúcimi používateľov, ktorí používajú hybridné delegovanie

 • Zjednodušenie ovládania: označenie dátumu sa správne oznámi pri možnosti Odoslať neskôr pri použití funkcie VoiceOver

 • Zjednodušenie ovládania: označenie poľa Od pri písaní e-mailu sa správne oznámi pri použití funkcie VoiceOver

 • Doplnok: oprava zlyhania pre používateľov so staršou verziou doplnku Lupa

Verzia: 16.13 (180416)

Opravy:

 • Pošta: zobrazujú sa položky Obchod a Doplnky

 • Kalendár: funkcia VoiceOver prečíta už aj číslo týždňa v minikalendári

 • Kalendár: pri zrušení schôdze v režime offline sa už nezobrazuje chyba synchronizácie

 • Skupiny: automatické prihlásenie nových členov na odber funguje v novovytvorených skupinách

 • Úlohy: pri zmene dátumu dokončenia úlohy sa zmení aj dátum pripomenutia

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii 

Verzia: 16.13 (180411)

Opravy:

 • Kalendár: formátovanie plánovanej činnosti otvorenej zo súboru ICS sa pri uložení zachová

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Doplnky pre Office: Obchod a doplnky chýbajú, oprava bude k dispozícii v nasledujúcej aktualizácii 

Verzia: 16.13 (180409)

Opravy:

 • Pošta: Funkcia VoiceOver číta e-maily bez zobrazeného mena správne

 • Pošta: zlyhanie počas písania správy opravené

 • Kalendár: počiatočné a koncové časové pásmo zobrazené na výtlačku

 • Kalendár: oprava problému s úpravou výskytu pre opakované celodenné udalosti

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.13 (180404)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Skupiny: Pridanie alebo odstránenie členov skupiny z karty skupiny sa začína zavádzať

Pridanie alebo odstránenie členov skupiny

Opravy:

 • Skupiny: na bočnom paneli sa zobrazuje aktualizovaný názov

 • Delegovanie: hlavička e-mailu teraz zobrazuje informácie o účastníkoch pre schôdzu prijatú delegátom

 • Pošta: zlyhanie pri otváraní správ IMAP opravené

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.13 (180401)

Opravy:

 • Kalendár: nastavenie delegovania zobrazí správny informačný panel

 • Zdieľané poštové schránky: automatická synchronizácia zdieľaných poštových schránok pomocou novej možnosti v časti Konto > Rozšírené

Možnosť automatickej synchronizácie zdieľanej poštovej schránky

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.13 (180329)

Opravy:

 • Schôdze: delegáti môžu teraz plánovať online schôdze pomocou e-mailových adries delegujúcich osôb

 • Písanie správ: sú k dispozícii písma Century a Century Gothic

 • Vyhľadávanie: pri vyhľadávaní podľa dátumu sa výsledky zobrazujú pre správny dátum

 • Pošta: vložené obrázky čiastočne stiahnutých správa sa už v zozname príloh nezobrazujú neaktívne

 • Technická podpora: aplikácie už neprestane reagovať po kliknutí na prepojenie kontaktovania podpory bez sieťového pripojenia

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.13 (180327)

Opravy:

 • Vyhľadávanie: na vykonanie vyhľadávania už nie je potrebné stlačiť kláves Return, čím sa obnovuje predchádzajúce správanie

 • Pošta: aplikácia už nezlyhá pri pokuse o otvorenie niektorých e-mailov vo formáte obyčajného textu

 • Pošta: prílohy je teraz možné pridať do odpovedí a preposlaných správ skonvertovaných z obyčajného textu do formátu HTML

 • Kalendár: Položka Odstrániť z kalendára sa zobrazuje na pozvánkach aj v prípade, že udalosť už bola odmietnutá

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.12 (180320)

Opravy:

 • Vylepšená stabilita a spoľahlivosť

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.12 (180318)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšený editor podpisu: teraz je k dispozícii väčšie okno na vytváranie a úpravu podpisov, ktoré ponúka širokú škálu možností formátovania, ako aj možnosť vkladať obrázky, alternatívny text, prepojenia a tabuľky. Ďalšie informácie o vylepšenom editore nájdete v článku Podpisy uverejnenom v blogu o Outlooku.

Opravy:

 • Pravidlá: pravidlá servera obsahujúce chyby sa teraz zvýraznia pri prvom zobrazení v zozname pravidiel

 • Kontextová ponuka: zvuk chyby sa už neprehrá pri použití klávesovej skratky Shift + F10 a výbere možnosti pomocou klávesnice

 • Filtre: vo vedľajšej ponuke v hlavnej ponuke Zobraziť sa už nezobrazujú duplicitné možností filtra

 • Predvoľby: Možnosť Zahrnúť schránky delegátov je teraz súčasťou predvolieb čísla na štítku v časti Oznámenia a zvuky 

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.12 (180314)

Opravy:

 • Editor: Možnosť Upraviť podľa štýlu cieľovej tabuľky je teraz k dispozícii pri vkladaní tabuľky z Excelu do Outlooku.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie 

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.12 (180312)

Opravy:

 • Kalendár: pre kontá IMAP a POP sa schôdze skonvertované z plánovaných činností teraz odosielajú správne

 • Kalendár: keď odpovedáte s možnosťou Neposielať odpoveď, odpoveď sa teraz uloží správne

 • Kontá Google: výber priečinka v rozšírenom vyhľadávaní teraz zobrazuje priečinky v kontách Google

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pripomenutia: Outlook už nebude zobrazovať pripomenutia minulých výskytov opakujúcej sa série, ani pripomenutia dokončenej série. 

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.12 (180308)

Opravy:

 • Telá správ v table na čítanie sa teraz pre lokálne poštové schránky Exchange zobrazujú správne, čím bol opravený známy problém z poslednej aktualizácie.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.12 (180306)

Známy problém:

 • Telá správ v table na čítanie sa pre niektoré lokálne poštové schránky Exchange zobrazujú prázdne. Na nasadení opravy tohto problému pracujeme.  

Opravy:

 • Počasie v kalendári: teplotné hodnoty sa viac nemenia zo stupňov Celzia na stupne Fahrenheita alebo zo stupňov Fahrenheita na stupne Celzia (opravená známa chyba z poslednej aktualizácie).

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Verzia: 16.12 (180305)

Známy problém:

 • Počasie v kalendári: teplotné hodnoty sa zmenili zo stupňov Celzia na stupne Fahrenheita alebo zo stupňov Fahrenheita na stupne Celzia. 

Opravy:

 • Text v rámci aplikácie vrátane hlavičky zoznamu správ a stavového riadka je už správne preložený do jazyka systému.

 • Kalendár Google: všetky udalosti, ktoré sa opakujú denne a boli vytvorené v Kalendári Google na webe, sa odteraz v kalendári v Outlooku zobrazujú správne, namiesto nesprávneho trvania niekoľko dní.

 • Nová karta kontaktu: telefónne čísla uložené v lokálnom kontakte sa odteraz zobrazujú s číslami z adresára.

 • Nová karta kontaktu: pri vytváraní správy alebo schôdze sa karta dá odteraz po vybratí kontaktu kombináciou klávesov Shift + kláves so šípkou zobraziť pomocou medzerníka.

 • Online archív: počty položiek a neprečítaných správ sa odteraz v stavovom riadku priečinkov Online archív zobrazujú správne.

 • Delegovanie: v správach a pozvánkach na schôdze odoslaných delegátmi v mene delegujúcich osôb sa odteraz zobrazuje fotografia kontaktu delegáta namiesto gelegujúcej osoby. 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Verzia: 16.12 (180227)

Opravy:

 • Vylepšená stabilita a spoľahlivosť

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.12 (180226)

Opravy:

 • Online archív: správy a prílohy teraz správne synchronizujú po kliknutí alebo po rozbalení priečinkov online archívu (synchronizácia na požiadanie) namiesto synchronizácie všetkých položiek bez predchádzajúceho prechodu do konkrétnych priečinkov.

 • Kalendár Google: pozvánky na schôdzu sa teraz správne odosielajú namiesto presúvania do priečinku Pošta s hlásením o „výskyte neočakávanej chyby v dátume“.

 • Pravidiel: pravidlá na serveri s neplatnými kontaktmi alebo distribučnými zoznamami po uplynutí platnosti sú teraz zvýraznené v zozname pravidiel, aby sa dali jednoducho opraviť a znova uložiť na server.

 • Google IMAP: existujúce kontá v službe Google pridané ako IMAP sú teraz správne inovované zo základného overovania na overovanie OAuth. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v článku o overovaní v službe Google uverejnenom na blogu o Outlooku.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.11 (180223)

Opravy:

 • Kalendár: udalosti sa už nezobrazujú ako posunuté o jednu hodinu pri prezeraní v zobrazení týždňa v týždni prechodu na letný čas alebo zimný čas

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.11 (180221)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Nová karta udalosti kalendára: jednoducho kliknite na udalosť alebo stlačte medzerník na udalosti a môžete zobraziť podrobnosti a vykonať rýchle akcie, ako napríklad prijať alebo zamietnuť, upraviť odpoveď a pripojiť sa k schôdzi online. Ďalšie informácie o novej karte udalosti nájdete v článku Karta udalosti uverejnenom v blogu o Outlooku.

Opravy:

 • V tejto aktualizácii sa nenachádzajú žiadne opravy

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.11 (180220)

Opravy:

 • Vylepšená karta Ľudia: ak vytvárate nový e-mail alebo novú udalosť a kliknete na príjemcu, aby ste si zobrazili novú kartu kontaktov, po následnom stlačení klávesu Delete sa teraz príjemca odstráni bez toho, aby ste museli najskôr zavrieť jeho kartu. Ďalšie informácie o novej karte kontaktov nájdete v článku Ľudia uverejnenom v blogu o Outlooku.

 • Zobrazenie druhého časového pásma: keď pridáte do mriežky kalendára druhé časové pásmo, predvolené časové pásmo bude teraz označené. Ďalšie informácie o funkciách nového časového pásma nájdete v článku Kalendár uverejnenom v blogu o Outlooku.

 • Nastavenie časového pásma začiatku a konca: pri presúvaní udalosti alebo zmene jej veľkosti v mriežke kalendára ostáva teraz čas ukončenia nastavený so správnym časovým pásmom

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.11 (180214)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšená karta Ľudia: prerobili sme kartu kontaktov tak, aby boli kľúčové podrobnosti kontaktu na očiach. Kliknutím na ľubovoľné meno v správe alebo udalosti sa dostanete k e-mailovej adrese alebo adrese na okamžité správy, k telefónnemu číslu a iným detailom, napríklad k organizačnej schéme. Vyžaduje sa aktivácia prostredníctvom predplatného služieb Microsoft 365. Ďalšie informácie nájdete v článku Ľudia uverejnenom v blogu o Outlooku. 

 • Zobrazenie druhého časového pásma: pridajte si do mriežky kalendára druhé časové pásmo, aby ste si mohli jednoducho spolu s aktuálnym časom pozrieť aj druhé časové pásmo. Ak si chcete zobraziť druhé časové pásmo, prejdite do predvolieb Outlooku a na Kalendár alebo do kontextovej ponuky v mriežke kalendára. Vyžaduje sa aktivácia prostredníctvom predplatného služieb Microsoft 365. Ďalšie informácie nájdete v článku Kalendár uverejnenom v blogu o Outlooku.  

 • Nastavenie časového pásma začiatku a konca: naplánujte udalosti s časom začatia a ukončenia v rozličných časových pásmach, napríklad v prípade letov, počas ktorých sa zmení časové pásmo. Jednoducho prepnite možnosť Časové pásmo na páse s nástrojmi alebo v hornej ponuke schôdze a zobrazte si rozbaľovacie ponuky časových pásiem.

 • Prispôsobenia gesta potiahnutia prstom: vyberte, aké akcie sa uskutočnia so správami, keď v zozname správ potiahnete na trackpade prstom doprava alebo doľava. Dostupné akcie sú Odstrániť, Archivovať, Označiť ako prečítané, Označiť príznakom a Žiadne (gestá sa deaktivujú). Vyžaduje sa aktivácia prostredníctvom predplatného služieb Microsoft 365. Ďalšie informácie nájdete v článku Gestá potiahnutím prstom uverejnenom v blogu o Outlooku. 

Opravy:

 • Písanie správ: predvoľba automatických opráv Nahrádzať text počas písania ostane teraz po reštarte vypnutá

 • Kalendár: ak organizátor nevyžaduje odpovede, môžete teraz pozvánky odmietnuť

 • Vyhľadávanie: po kliknutí na možnosti kritérií vyhľadávania a následnom stlačení možnosti na návrat sa už výsledky nevymažú 

 • Online archív: príjemcovia sa teraz zobrazujú v hlavičkách správ v online archíve

 • Navigáciu pomocou klávesnice: odteraz môžete pomocou kombinácie klávesov Shift + F10 zobraziť kontextovú ponuku v rámci aplikácie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.11 (180206)

Opravy:

 • Skupiny: vylepšené označovanie hostí počas vytvárania skupiny

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.11 (180205)

Opravy:

 • Pošta: pri preposielaní správ prijatých od používateľov služby Apple Mail sa prílohy už nevylučujú

 • Pošta: vylepšený výkon nastavenia IMAP pri ukončovaní aplikácie, vďaka čomu sa pri ukončení natrvalo odstránia správy v Koši

 • Pošta: po rozbalení celého zoznamu príjemcov v hlavičke správy, v ktorom je príliš veľa používateľov, sa už okno neroztiahne tak, že presiahne zobrazenú obrazovku

 • Kalendár: pridané položky ponuky pre akcie nasledujúceho a predchádzajúceho dňa, týždňa a mesiaca v hornej ponuke Zobraziť; tieto položky sú naviazané na existujúce klávesové skratky (Command + šípka doprava a Command +šípka doľava) 

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.11 (180130)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Kontá Google IMAP teraz používajú na overovanie pri prihlásení cez webový prehliadač štandard OAuth. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom blogovom príspevku. Prináša to tieto výhody:

  • Už si nemusíte v konte zapínať nastavenie Povoliť menej bezpečné aplikácie.

  • Pri zapnutom dvojstupňovom overovaní už nebudete potrebovať heslo aplikácie.

Opravy:

 • Pošta: počet neprečítaných správ na štítku ikony Outlooku v doku už nezahŕňa neprečítané správy z delegovaných poštových schránok

 • Pošta: hlavné okno sa už po prijatí určitých odpovedí na schôdzu neroztiahne tak, že presahuje zobrazenú obrazovku

 • Pošta: pri prezeraní určitých správ, kedy sa zobrazenie zaseklo, sa už môžete klasicky posúvať nahor a nadol

 • Pravidlá: vylepšili sme spracovávanie chýb pri odstraňovaní a úprave serverových pravidiel

 • Pravidlá: vylepšili sme premiestňovanie správ pri vytváraní serverových pravidiel pomocou položky ponuky Premiestniť správy...

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.10 (180124)

Opravy:

 • Pravidlá: vylepšené spracovanie chýb pri úprave pravidiel na serveri v Outlooku pre Windows a Mac

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.10 (180120)

Opravy:

 • Kontá v službách Google: príjemcovia si teraz môžu poriadne pozrieť súbory streamované z Disku

 • Delegovanie: správy odoslané v mene delegátov sa teraz zobrazujú ako [delegujúca osoba] v mene používateľa [delegát]

 • Pozvánky na schôdzu: mriežka kalendára v pozvánke pri zobrazení ukážky už nie je natiahnutá

 • Pozvánky na schôdzu: po odpovedaní pomocou akcie Prijať, Nezáväzne alebo Odmietnuť sa okno teraz zavrie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.10 (180114)

Opravy:

 • Vylepšenia stability aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Odteraz podporujeme jediné prihlásenie v doplnkoch pre Office verzie 1.6

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.10 (180109)

Opravy:

 • Opravené tlačidlo Zobraziť odpoveď, na miestach, na ktorých sa v niektorých typoch kont nezobrazovalo

 • Oprava chyby pri preklade v Kalendári, ktorá sa týkala fínčiny

 • Vylepšenia stability aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Výsledky hľadania sú teraz v zozname správ a na table ukážky zvýraznené. Táto funkcia sa pomaly vydáva pre program Insider Fast. Ďalšie informácie nájdete v blogovom príspevku.

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.10 (180102)

Opravy:

 • Vylepšenia stability aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Možnosť vytvárať skupiny v Skupiny v Microsoft 365 je teraz k dispozícii v okruhu Insider Fast, ďalšie informácie nájdete v tomto blogovom príspevku

Známe problémy:

 • V zostavách v inom jazyku ako v angličtine sa nastavenia lupy v nových e-mailoch po inovácii neudržiavajú

 • Po pridaní určitých kont Microsoft 365 sa zobrazí prázdna obrazovka alebo chybové hlásenie

 • Problémy, pri ktorých sa vystrihnutý alebo prilepený text v správach s obyčajným textom skomprimuje do jedného riadka

Verzia: 16.9 (171226)

Opravy:

 • Opravili sme chybu, pri ktorej sa vo verzii Outlooku, ktorá je v inom jazyku ako angličtina, na páse s nástrojmi zobrazovali označenia v angličtine.

 • Opravili sme chybu, pri ktorej nefungovala funkcia „Označiť všetko ako prečítané“ po kliknutí pravým tlačidlom myši na priečinok doručenej pošty označený ako obľúbený.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Lepšia navigácia medzi tablou priečinka, zoznamom s položkami a tablou s ukážkou pomocou klávesnice v module Pošta.

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.9 (171219)

Opravy:

 • Vyriešili sme problém, pri ktorom sa nedali zrušiť pripomenutia, keď sa kalendárové udalosti nachádzali v konte Google

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Vo verzii Outlooku, ktorá je v inom jazyku ako angličtina, sa na páse s nástrojmi zobrazujú označenia v angličtine. Pracujeme na riešení tohto lokalizačného problému a v najbližšom vydaní tento problém opravíme.

Verzia: 16.9 (171217)

Opravy:

 • Opravený preklad dátumov v module kalendára vo fínčine

 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala odstránenie príloh po prepnutí adresy v riadku Od pri písaní e-mailu 

 • Vylepšenia stability aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšenie navigácie pomocou klávesnice v okne Vyhľadávať ľudí a v okne písania e-mailu

 • Lepšie chybové hlásenie v prípade, že sa pri odosielaní e-mailov so správou prístupových práv (RMS alebo IRM) vyskytnú v Outlooku offline chyby

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.9 (171212)

Opravy:

 • Vylepšená stabilita aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Pre zostavy Insider Fast bola vydaná podpora tabuliek pri písaní e-mailov, pozrite si tento blogový príspevok 

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.9 (171210)

Opravy:

 • Vylepšená stabilita aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Po prepnutí ukážky e-mailu sa na bočnej strane konzistentne zobrazí tabla doplnku

 • Zrušená udalosť už nebude spúšťať žiadne pripomenutia

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.9 (171206)

Opravy:

 • Oprava problému, ktorý pri načítavaní veľkých e-mailov s formátovaním HTML spôsoboval, že prestali reagovať.

 • Oprava problému s výberom správneho konta Kerberos na overovanie protokolom Kerberos.

 • Oprava problému s tokenizáciou zoznamu e-mailových adries oddelených čiarkami v poli Komu:.

 • Oprava chyby, pri ktorej sa obrázky vložené do textu v e-mailových odpovediach zobrazovali ako prázdne.

 • Vylepšená stabilita aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšenie toku konfigurácie nového konta pre niektoré kontá IMAP známych domén.

 • Vylepšená navigácia s klávesnicou medzi udalosťami v mriežke kalendára, keď je vybratých viacero kalendárov.

 • Vylepšená tvorba prístupových kódov a telefónnych čísel v Skype for Business na rýchlejšie volanie.

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 16.9 (171129)

Opravy:

 • Oprava zlyhávania, ku ktorému dochádzalo pri zatváraní okna kalendára po vyhľadávaní v kalendári.

 • Vylepšená stabilita aplikácie

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Ak aplikácia zlyháva, uložte údaje skopírovaním a uložením záznamov z časti Ďalšie informácie v okne Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft a nahláste problém technickej podpore (ponuka v Outlooku > Pomocník > Kontaktovať podporu). Ak sa vám nedarí spustiť Outlook, problém nahláste prostredníctvom fóra insiderov.

Verzia: 16.8 (171126)

Opravy:

 • Možnosť Označiť ako dokončené teraz funguje z pása s nástrojmi, hornej ponuky správy a z kontextovej ponuky (oprava známeho problému z poslednej aktualizácie)

 • Správu je teraz možné odoslať, aj keď je niektorý z príjemcov skopírovaný zo zoznamu kontaktov

 • Po použití tlačidla Zobraziť v kalendári v prípade rezervácie cesty alebo súhrnu o dodaní balíka teraz prejdete na správnu udalosť v kalendári

 • Pri použití príkazu VO + Shift + M v rámci funkcie VoiceOver sa teraz v mriežke kalendára zobrazí kontextová ponuka vybratej udalosti

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii  

Verzia: 16.8 (171114)

Známe problémy:

 • Možnosť „Označiť ako dokončené“ nefunguje z pása s nástrojmi ani z kontextovej ponuky. E-maily môžete napriek tomu označiť ako dokončené pomocou ovládacích prvkov zoznamu správ

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšenia zjednodušenia ovládania:

  • Funkcia VoiceOver teraz oznámi vo vyhľadávacom poli počet vrátených výsledkov hľadania a okrem toho oznámi pri rozšírenom vyhľadávaní kritérií vyhľadávania

  • V stavovom riadku (v dolnej časti) oznámi teraz funkcia VoiceOver chybu synchronizácie a oznámenia podpory

Opravy:

 • Vylepšená stabilita aplikácie 

Verzia: 16.8 (171111)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Banery pri nulovom počte položiek v doručenej pošte: po dosiahnutí nula položiek v priečinku sa zobrazí priateľská, inšpiratívna správa

Opravy:

 • Doručená pošta a ďalšie priečinky sa teraz synchronizujú správne (opravená známa chyba z poslednej aktualizácie)

 • Pri vyhľadávaní v kalendári sa teraz zobrazenie zoznamu správne aktualizuje výsledkami

 • Ukážka správy už nie je pripnutá v zozname správ

 • Pri vytváraní novej udalosti v zobrazení kalendára sa novovytvorená udalosť po uložení/odoslaní vyberie v mriežke

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii 

Verzia: 16.8 (171107)

Známy problém:

 • Priečinok doručenej pošty a iné priečinky sa v určitých prípadoch nemusia synchronizovať správne. Oprava sa očakáva v nasledujúcej aktualizácii. Ako alternatívne riešenie možno na zobrazenie novej pošty použiť prázdnu vyrovnávaciu pamäť priečinka.

Opravy:

 • Pri tvorbe nového e-mailu, odpovedaní alebo preposielaní sa teraz text zadávaný ihneď po otvorení okna zobrazuje správne.

 • Pošta odoslaná z kont IMAP sa zobrazuje v priečinku Odoslané v časti Všetky kontá.

 • Priečinky v časti Všetky kontá teraz zobrazujú poštu zo zdieľaných poštových schránok.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Verzia: 16.8 (171101)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Opakovanie z vydania z 1. novembra 2017: Integrácia OneNotu: Podrobnosti o odosielaní pošty a schôdzí do OneNotu nájdete v blogovom príspevku (vyžaduje sa predplatné na Microsoft 365)

Opravy:

 • Zadávanie znakov s diakritikou do e-mailu alebo tela udalosti už nemá za následok, že Outlook prestane reagovať. 

 • Plávajúce okná, ako napríklad automatické dokončovanie pri písaní a v počasí v kalendári, majú teraz tmavšie orámovanie, ak použijete nastavenie Zvýšiť kontrast v systéme Mac OS v časti Preferencie > Dostupnosť > Zobrazenie.

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii 

Verzia: 16.7 (171029)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Integrácia OneNotu: Odosielajte poštu a schôdze do OneNotu, aby ste si svoj obsah v Outlooku mohli kedykoľvek a kdekoľvek archivovať alebo prezerať. Podrobnosti nájdete v blogovom príspevku (vyžaduje sa predplatné na Microsoft 365)

Opravy:

 • Veľkosť textu v tele textu v table na čítanie sa po spustení Outlooku už nejaví väčšia alebo menšia

 • Pri vytváraní online schôdze pre udalosť obsahuje prepojenie Pripojiť sa telefonicky odteraz aj prístupové kódy, takže ich počas pripájania telefónom netreba zadávať manuálne

 • Čísla týždňov zobrazené v mriežke kalendára s mesačným prehľadom a v malom kalendári v bočnom paneli sa odteraz zhodujú dokonca aj v prípade, že predvoľba Prvý deň týždňa po výbere položiek Outlook > Kalendár sa nezhoduje s predvoľbou Prvý deň týždňa po výbere položiek Systémové nastavenia > Jazyk a oblasť

 • V stave Mimo pracoviska (nastavenia automatických odpovedí) zameranie VoiceOver neprechádza do nastavení odpovede konta, kým nie je začiarknutá možnosť Odosielať automatické odpovede z konta...

 • Pri vytváraní alebo zobrazovaní udalosti Asistent plánovania po otvorení vyhľadávania miestnosti neprepne zobrazenie späť na plánované činnosti (nadpis a telo udalosti)

 • Skupiny sa v bočnom paneli Pošty odteraz zobrazujú medzi priečinkami Odoslaná pošta a Odstránené položky (platí pre kontá Microsoft 365 so službou Skupiny)

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii 

Verzia: 16.7 (171020)

Opravy:

 • Outlook už nezlyháva pri odpovedaní na e-mail obsahujúci chýbajúce vložené obrázky (v tele e-mailu sa zobrazujú ako otáznik (?)) alebo pri jeho preposlaní

 • Pri otvorení nového okna na vytvorenie e-mailu alebo udalosti je teraz zameranie presunuté do poľa Komu a nie do tela e-mailu alebo udalosti

 • Kontá Google: E-maily s prílohami sú teraz v zozname pošty správne označené štítkom s ikonou prílohy

 • Kontá Google: Po zamietnutí pripomenutia pre udalosti, ktoré sú súčasťou radu, zostane pripomenutie zamietnuté

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii 

Verzia: 16.7 (171017)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zmena veľkosti textu v aplikácii Pošta: Zväčšite alebo zmenšite text na bočnom paneli, v zozname správ a na table na čítanie v aplikácii Pošta pomocou ovládacieho prvku posúvača v predvoľbách písiem.

 • Vylepšená podpora funkcie VoiceOver v Kalendári: Prechádzajte medzi dňami v mriežke Kalendára a pracujte s konkrétnymi dňami (prechádzajte medzi jednotlivými udalosťami na daný deň). Pomocou ovládacieho prvku minikalendára na bočnom paneli môžete vybrať konkrétne týždne alebo dni v mriežke.

Opravy:

 • Obrázky v podpisoch sa teraz zobrazujú v odoslanej pošte (oprava známeho problému z poslednej aktualizácie)

 • Pri pridávaní podrobností o online schôdzi do udalosti sa teraz zobrazí prepojenie Vyskúšajte Skype Web App

 • Šifrovaná pošta v priečinkoch archívu online sa teraz zobrazuje správne

 • Predvolená farba písma pre odpovede a preposielané správy sa teraz dá zmeniť v predvoľbách písma

 • Pridaná položka ponuky na plánovanie do ponuky Schôdza, pomocou ktorej sa dá prejsť na tablu Rozvrhový asistent 

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii 

Aktualizované 13. októbra 2017, kde sa v časti Nové alebo vylepšené funkcie pridala zvýraznená označená pošta

Verzia: 16.7 (171008)

Známy problém:

 • Obrázky v podpise sa v odoslanej pošte nezobrazujú. Vydanie opravy je naplánované v najbližšej aktualizácii. Jedným z alternatívnych riešení je vytvoriť podpis vo Worde a potom ho pri písaní správy skopírovať a prilepiť do jej tela.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zvýraznená označená pošta: je späť. Pošta označená na sledovanie je v zozname správ zvýraznená svetlou žltou farbou

 • Kontá Google: Plánované činnosti sa odteraz z kalendárov Google dajú presunúť alebo skopírovať do kalendárov služby Outlook.com, služieb Microsoft 365 alebo Exchangeu

Opravy:

 • Pri prvom spustení sa v Microsoft 365 už nezobrazuje výzva na prihlásenie alebo prístup ku kľúčenke (oprava problému známeho z poslednej aktualizácie)

 • Outlook už pri pokuse o odoslanie pošty nezlyháva (oprava problému známeho z poslednej aktualizácie)

 • Do názvu okna s poštou a udalosťami sme pri písaní pridali názov konta, aby sa dalo ľahšie identifikovať konto odosielateľa

 • Pri odstraňovaní schôdze, ktorá je zrušená alebo sa už uskutočnila, už Outlook nezobrazuje výzvu na upozornenie organizátora

 • Tlačidlá v okne s pripomenutiami sa odteraz zobrazujú v poradí prechádzania klávesom Tab a dajú sa stláčať pomocou medzerníka

 • Outlook sa už pri práci v režime offline alebo bez sieťového pripojenia nepokúša pripojiť ku kontám Google

 • Pri práci v režime offline sa už Outlook nepokúša stiahnuť fotografie kontaktov pre kontá Microsoft 365 a Exchange

 • Pri odosielaní pošty pomocou skratky Command + Return funkcia VoiceOver odteraz oznamuje, že pošta sa odoslala

 • Po stlačení tlačidla „Zobraziť všetky správy v tejto konverzácii“ v hlavičke správy sa zameranie funkcie VoiceOver presunie do indexu konverzácie

 • Počet výsledkov vyhľadávania v okne Hľadať v centre Ľudia (Adresár) sa už zobrazuje správne

 • Do ponuky Schôdza pribudla položka Vyhľadávač miestností

 • Vo vyhľadávači miestností sa dostupné miestnosti odteraz dajú vyberať pomocou medzerníka

 • Odteraz sa na bočnom paneli v zobrazeniach iných ako Pošta zobrazuje kontextová ponuka pre priečinky

Posledná aktualizácia: 4. októbra

Verzia: 16.6 (171001)

Známe problémy:

 • Niektorým používateľom sa pri prvom spustení zobrazí výzva na prihlásenie do služieb Microsoft 365 alebo na zadanie prístupu ku kľúčenke 

 • Obrázky podpisov sa v odoslanej pošte nezobrazujú správne. Aktívne pracujeme na odstránení problému. Jedným z možných riešení je vytvorenie podpisu vo Worde a jeho následné skopírovanie a prilepenie do okna na vytvorenie pošty.

 • Pri pokuse o odoslanie pošty Outlook zlyhá. Ak sa pri odosielaní pošty vyskytuje stále rovnaká chyba, použite položky Pomocník > Kontaktovať podporu a my vám s riešením problému pomôžeme.

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Podpora emoji pri vytváraní: zobrazenie emoji pridaných z položky Emoji a symboly v ponuke Upraviť

Opravy:

 • Ak neexistujú žiadne dynamické priečinky, na bočnom paneli zobrazenia kalendára sa už položka Dynamické priečinky nebude viac zobrazovať

 • Pridanie položiek ponuky Ukážka správy do ponuky Zobraziť

Verzia: 15.40 (170926)

Opravy:

 • High Sierra: opravené zlyhanie pri ukončovaní programu v prípade, že boli zobrazené pripomenutia

 • Hlavička správy: Tlačidlo Skryť podrobnosti sa už nezobrazuje pod zoznamom príloh

 • Hlavička správy: Vylepšené rozloženie príloh a súvisiacich tlačidiel akcií

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • V tejto aktualizácii nie sú žiadne nové ani vylepšené funkcie

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii 

Verzia: 15.39 (170919)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšený výkon v zozname správ zobrazením okna s najnovšími správami vo vybratom priečinku

 • Karta skupiny sa teraz zobrazuje pri podržaní myši nad skupinou v riadku príjemcu alebo riadku kópie v hlavičke správy 

 • Pridaná podpora potiahnutia pomocou trackpadu na odstránenie a archivovanie e-mailov

Opravy:

 • Prehľadné rozloženie tlačidiel odpovede na schôdzu v hlavičke pozvánky na schôdzu

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii 

Aktualizované: 15. septembra 2017

Verzia: 15.39 (170913)

Známy problém:

 • V prípade niektorých verzií Outlooku, ktoré nepoužívajú angličtinu, zlyhá Outlook pri kliknutí na správu alebo jej výbere. Tento problém sme opravili v najnovšom vydaní zostavy Insider Fast vo verzii 15.39 (170915).

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Premiestnenie alebo kopírovanie správ: Vylepšená podpora funkcie VoiceOver pri hľadaní priečinkov a navigácii v nich v hárku Výber priečinka

Opravy:

 • Práca offline: Ak pracujete offline a reštartujete Outlook, správy sa teraz neodošlú, no zostanú v pošte na odoslanie

Verzia: 15.39 (170905)

Nové alebo vylepšené funkcie:

Opravy:

 • Rozvrhový asistent: Informácie o voľnom čase sa zobrazia správne aj keď sú otvorené zdieľané kalendáre

 • Hlavné okno aplikácie: Keď je zobrazená správa s väčším počtom príloh, horná časť okna sa už nerozbalí nad rámec hornej hrany obrazovky

 • Udalosť kalendára: Vylepšené poradie kariet v okne udalosti, aby sa uľahčil prechod medzi počiatočným dátumom, počiatočným časom, koncovým dátumom a koncovým časom

 • Bočný panel pošty: Aktualizované zoraďovanie špeciálnych priečinkov (napr. Koncepty, Odoslaná pošta, Odstránené položky a pod.), aby sa aplikácia viac zhodovala s Outlookom pre iOS

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 15.39 (170829)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Kláves F6 sa dá použiť na rýchle prechádzanie medzi hlavnými oblasťami, ako je pás s nástrojmi a bočný panel, bez toho, aby ste museli klávesom Tab prechádzať cez každý ovládací prvok

 • Vylepšená interakcia funkcie VoiceOver v rozvrhovom asistentovi

Opravy:

 • Obnovilo sa presúvanie kontaktov myšou medzi poliami Komu, Kópia a Skrytá kópia (problém známy z poslednej aktualizácie)

 • Opravený problém, v dôsledku ktorého sa Outlook neustále pokúšal aktualizovať určité priečinky a to nadmerne zaťažovalo procesor

 • Prilepovanie obsahu z Wordu pri písaní odteraz správne zobrazuje ikonu schránky s dostupnými možnosťami prilepenia

 • Oprava problému, pri ktorom Outlook zlyhával počas používania určitých doplnkov, napríklad doplnku Boomerang

Známe problémy:

 • Žiadne známe problémy v tejto aktualizácii

Verzia: 15.38 (170822)

Nové alebo vylepšené funkcie:

Opravy:

 • Pri vytváraní správy sa už tlačidlo Priložiť súbor na páse s nástrojmi nezobrazuje duplicitne

 • Pri používaní medzerníka na stláčanie tlačidiel výberu zobrazenia na bočnom paneli zostane zameranie klávesnice na stlačenom tlačidle

Známe problémy:

 • macOS High Sierra: Ak máte nainštalovaný doplnok Cisco WebEx, Outlook môže zlyhať

 • Ak chcete pri vytváraní správy presúvať kontakty medzi poľami Komu, Kópia a Skrytá kópia, kontakt musíte najprv vybrať, kliknúť naň a podržať ho a až potom ho môžete presunúť

Verzia: 15.38 (170815)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšená stabilita aplikácie

 • Povolenie pridávanie sa k skupinám alebo odchod z nich na karte kontaktu skupín

 • Vylepšená klávesnica a navigácia VoiceOver v module kalendára

 • Zoznam vyhľadávača miestností zobrazuje teraz miestnosti v abecednom poradí

 • Podpora súboru ICS v UTF-8 BOM (Byte Order Mark)

Opravy:

 • Oprava známeho problému v aktualizácii 15.38 (170809), ktorý spôsoboval, že pri tvorbe e-mailu bol zoznam naposledy použitých e-mailov prázdny

 • Oprava problému so synchronizáciou poštovej schránky, ku ktorému dochádzalo, keď ste pridali zdieľanú poštovú schránku, ktorá mala vyššiu verziu Exchangeu ako primárna poštová schránka

 • Oprava problému s overením konta Exchange, ktorý spôsobovali rozličné časové pásma a týkal sa najmä lokálnych poštových schránok v Exchangei. Konto Exchange je teraz možné pridať s platnými povereniami

 • Oprava problému, pri ktorom sa znova zobrazovali zrušené pripomenutia (v iných koncových bodoch Outlooku)

Známe problémy:

 • V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Verzia: 15.38 (170809)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšená stabilita aplikácie v prípade, že zlyhá alebo prestane reagovať

 • Pridaná možnosť uložiť heslo do kľúčenky pri vytváraní ID protokolu Kerberos

 • Vylepšená vyrovnávacia pamäť – v časti Naposledy použité sa uloží aj posledná e-mailová adresa, na ktorú ste odoslali e-mail

 • Vylepšená hlavička vytváranej správy, ktorá umožňuje jednoduchšie určiť, z ktorého konta sa e-mail odošle

 • Vylepšená klávesnica a navigácia VoiceOver vo vyhľadávači miestností

Opravy:

 • Oprava chyby, ktorá spôsobovala, že po odstránení všetkých príloh v e-maile sa aj naďalej zobrazovala možnosť stiahnuť všetky prílohy a možnosť zobraziť ukážku všetkých príloh

 • Oprava chyby, ktorá spôsobovala, že pri počte účastníkov schôdze vyššom ako 100 sa nezobrazovali informácie o voľnom čase. Po oprave Outlook zobrazuje informácie o voľnom čase prvých 100 pozvaných.  

Známe problémy:

 • V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Verzia: 15.38 (170801)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšená stabilita aplikácie v prípade, že zlyhá alebo prestane reagovať.

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver v rozbaľovacej ponuke nastavenia opakovania v položkách schôdzí.

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver pri oznamovaní skupinového pripojenia/pripájania, resp. opustenia/opúšťania skupiny na kartách skupín.

 • Vylepšené oznámenia so správami o podpore, vďaka čomu Outlook zobrazí oznámenie len v prípade, že je spustený v popredí.

Opravy:

 • Oprava chyby pri vytváraní správy v Outlooku z URL adries mailto vo webovom prehliadači.

 • Oprava chyby pri vkladaní podpisu pod obsah vygenerovaný prostredníctvom prepojenia mailto

Známe problémy:

 • V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Verzia: 15.37 (170725)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver v používateľskom rozhraní na kontrolu mien pri písaní e-mailov

 • Vylepšená stabilita aplikácie v prípade, že zlyhá alebo prestane reagovať

Opravy:

 • Pri importe aktualizovanej udalosti kalendára nahradí Outlook pôvodnú udalosť kalendára namiesto vytvorenia duplikátu

 • Oprava chyby, ktorá spôsobuje, že po kliknutí na tlačidlo Ďalší v zozname príjemcov sa nerozbalí celý zoznam

Známe problémy:

 • V súčasnosti nie sú známe žiadne problémy

Aktualizácia: Nové vydanie Insider Fast vo verzii 15.37 (170720) je k dispozícii 20. júla. Problémy s chýbajúcimi prepojeniami v podpisoch a online schôdzach sú vyriešené.

Verzia: 15.37 (170718)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zoznam dynamických priečinkov na novom bočnom paneli je odteraz viditeľný stále

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver v pozvánkach na schôdze a hlavičkách e-mailov

 • Vylepšený vzhľad presúvania e-mailov myšou do priečinka

 • K dispozícii je príkaz na použitie automatickej konfigurácie na základe domény pri pridávaní poštovej schránky Exchangeu (platí pre konkrétnych nájomníkov v službách Office 365, ak chcete získať podrobné informácie, obráťte sa na správcu)

Opravy:

 • Oprava problému, ktorý spôsoboval, že vytvorené alebo upravené pripomenutia (vrátane odložených pripomenutí) sa nezobrazovali až do opätovného spustenia Outlooku

 • Oprava chyby, ktorá spôsobovala, že po presunutí správy s prílohou z doručenej pošty do iného priečinka daná príloha pri zobrazení správy v novom priečinku chýbala

Známe problémy:

 • Pri vytváraní online schôdze chýbajú podrobnosti a prepojenia týkajúce sa online schôdze. S tímom servera pracujeme na odstránení problému – Aktualizácia: Tento problém je vyriešený vo verzii 15.37 (170720) vydanej 20. júla

 • Pri manuálnom vkladaní podpisu v zobrazení vytvárania správy sa v skutočnosti podpis nepripojí. Oprava problému bude k dispozícii v ďalšej zostave Insider Fast – Aktualizácia: Tento problém je opravený vo verzii 15.37 (170720) vydanej 20. júla

Verzia: 15.37 (170712)

Nové a vylepšené funkcie

 • Oznámenie prioritnej doručenej pošty sa po stlačení tlačidla Zrušiť už opakovane nezobrazuje

 • Delegované a zdieľané kalendáre a kontakty sa overujú v bočnom paneli a po pridaní sa zobrazujú správne

 • Priečinky v sekcii konta a v sekcii V tomto počítači odteraz možno presúvať myšou.

 • Možnosť presunúť priečinok pošty z bočného panela mimo Outlooku a vytvoriť tak súbor .mbox bola obnovená

 • Vylepšená navigácia prostredníctvom klávesnice alebo funkcie VoiceOver pri presúvaní z tlačidla a na tlačidlo Zobraziť všetko v predvoľbách Outlooku

 • Vylepšené poradie kariet v okne Predvoľby konta

Opravy:

 • Oprava zlyhania v počítačoch, ktoré majú špecifické nastavenia sieťových pripojení alebo pri zmenách sietí

 • Filtrovanie položiek podľa kategórie Tento týždeň, keď je položka Prvý deň v týždni nastavená na pondelok, odteraz funguje správne

Známe problémy:

 • Vytvorené alebo upravené pripomenutia (vrátane odložených pripomenutí) sa do opätovného spustenia Outlooku nezobrazia. Našli sme opravu, ktorá by mala byť súčasťou nasledujúcej aktualizácie Insider Fast.

Ďalšie informácie:

 • V prípade akýchkoľvek problémov vyberte položky Pomocník > Kontaktovať podporu

 • Ak chcete požiadať o funkciu, vyberte položky Pomocník > Navrhnúť funkciu

 • Ak chcete prejsť na úroveň Fast, kliknite na položky Pomocník > Vyhľadať aktualizácie > Zapojte sa do programu Office Insider a získajte skorý prístup k novým vydaniam > Office Insider Fast

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×