Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PEARSON v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti Pearsonov korelačný koeficient r. Jeho hodnota je v intervale -1,0 pre úplnú zápornú koreláciu až 1,0 pre úplnú kladnú koreláciu a vyjadruje mieru lineárneho vzťah medzi dvoma množinami údajov.

Syntax

PEARSON(pole1; pole2)

Syntax funkcie PEARSON obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole1    Povinný argument. Množina nezávislých hodnôt.

  • Pole2    Povinný argument. Množina závislých hodnôt.

Poznámky

  • Argumenty musia byť čísla, názvy, konštanty poľa alebo odkazy obsahujúce čísla.

  • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však do úvahy vezmú.

  • Ak sú argumenty pole1 a pole2 prázdne alebo majú rozdielny počet údajových bodov, vráti funkcia PEARSON chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

  • Pearsonov korelačný koeficient r sa vypočíta podľa vzorca:

    Rovnica

    kde x a y sú stredné hodnoty vzorky AVERAGE(pole1) a AVERAGE(pole2).

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Nezávislé hodnoty

Závislé hodnoty

9

10

7

6

5

1

3

5

1

3

Vzorec

Popis (výsledok)

V ýsledok

=PEARSON(A3:A7;B3:B7)

Pearsonov koeficient korelácie pre vyššie uvedené množiny údajov (0,699379)

0,699379

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×