Vráti K-ty percentil v rozsahu hodnôt. Táto funkcia sa používa na stanovenie prahových hodnôt. Umožňuje napríklad preskúmať kandidátov, ktorí dosiahli aspoň 90-ty percentil.

Dôležité: 

  • Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel. 

  • Ďalšie informácie o týchto nových funkciách nájdete v témach PERCENTILE.EXC (funkcia) a PERCENTILE.INC (funkcia).

Syntax

PERCENTILE(pole;k)

Syntax funkcie PERCENTILE obsahuje nasledovné argumenty:

  • pole     Povinný argument. Pole alebo rozsah údajov, ktoré určujú relatívne umiestnenie.

  • k  Povinný argument. Hodnota percentilu z uzavretého intervalu 0..1.

Poznámky

  • Ak k nie je číselná hodnota, funkcia PERCENTILE vráti #VALUE! .

  • Ak je k < 0 alebo k > 1, funkcia PERCENTILE vráti #NUM! .

  • Ak k nie je násobkom 1/(n - 1), funkcia PERCENTILE určuje interpoláciou hodnotu pri k-tom percentile.

Príklad

V tomto príklade nájdeme 30. percentil zoznamu v bunkách E2:E5.

Excel Funkcia PERCENTILE vráti 30. percentil daného rozsahu pomocou funkcie =PERCENTILE(E2:E5;0,3).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×