Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti k-ty percentil v rozsahu hodnôt, kde k je z uzavretého intervalu 0..1.

Táto funkcia sa používa na stanovenie prahových hodnôt. Umožňuje napríklad preskúmať kandidátov, ktorí dosiahli aspoň 90-ty percentil.

Syntax

PERCENTILE.INC(pole;k)

Syntax funkcie PERCENTILE.INC obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole     Povinný argument. Pole alebo rozsah údajov, ktoré určujú relatívne umiestnenie.

  • K     Povinný argument. Hodnota percentilu z uzavretého intervalu 0..1.

Poznámky

  • Ak je pole prázdne, funkcia PERCENTILE. Inc vráti #NUM! .

  • Ak k nie je číselná hodnota, funkcia PERCENTILE. Inc vráti #VALUE! .

  • Ak je k < 0 alebo k > 1, funkcia PERCENTILE. Inc vráti #NUM! .

  • Ak k nie je násobkom 1/(n - 1), funkcia PERCENTILE.INC určí hodnotu pri k-tom percentile interpoláciou.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

1

3

2

4

Vzorec

Popis

V ýsledok

=PERCENTILE.INC(A2:A5;0,3)

30. percentil zoznamu v rozsahu A2:A5.

1,9

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×