Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Vráti poradie hodnoty v množine údajov, vyjadrené percentuálnou časťou (otvorený interval 0..1) množiny údajov.

Syntax

PERCENTRANK.EXC(pole;x;[významnosť])

Syntax funkcie PERCENTRANK.EXC obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole     Povinný argument. Pole alebo rozsah údajov s numerickými hodnotami, ktoré určujú relatívne postavenie.

  • X     Povinný argument. Hodnota, ktorej umiestnenie chcete zistiť.

  • Významnosť     Voliteľný argument. Hodnota určujúca počet desatinných miest, na ktoré bude vracaná hodnota zaokrúhlená. Ak túto hodnotu nezadáte, funkcia PERCENTRANK.EXC použije 3 desatinné miesta (0,xxx).

Poznámky

  • Ak je argument pole prázdny, funkcia PERCENTRANK. Funkcia EXC vráti #NUM! .

  • Ak je argument < 1, funkcia PERCENTRANK. Funkcia EXC vráti #NUM! .

  • Ak argument x nezodpovedá žiadnej hodnote v poli, funkcia PERCENTRANK.EXC použije interpoláciu a vráti správne percentuálne poradie.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

1

2

3

6

6

6

7

8

9

Vzorec

Popis

Výsledok

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10; 7)

Vráti poradie hodnoty 7 z poľa obsiahnutého v rozsahu A2:A10.

0,7

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10;5,43)

Vráti poradie hodnoty 5,43 v rovnakom poli.

0,381

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10;5,43;1)

Vráti poradie hodnoty 5,43 v rovnakom poli, pričom vo výsledku sa zobrazí len 1 platná číslica (predvolená je číslica 3).

0,3

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×