Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti poradie hodnoty v množine údajov, vyjadrené percentuálnou časťou množiny údajov. Táto funkcia sa používa na vyhodnotenie relatívneho umiestnenia pozorovania v množine údajov. Funkcia PERCENTRANK sa používa napríklad aj na určenie poradia výsledkov skúšky spôsobilosti v množine všetkých výsledkov testu.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o týchto nových funkciách nájdete v témach PERCENTRANK.EXC (funkcia) a PERCENTRANK.INC (funkcia).

Syntax

PERCENTRANK(pole;x;[významnosť])

Syntax funkcie PERCENTRANK obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole     Povinný argument. Pole alebo rozsah údajov s numerickými hodnotami, ktoré určujú relatívne postavenie.

  • X     Povinný argument. Hodnota, ktorej umiestnenie chcete zistiť.

  • Významnosť     Voliteľný argument. Hodnota určujúca počet desatinných miest, na ktoré bude vracaná hodnota zaokrúhlená. Ak túto hodnotu nezadáte, funkcia PERCENTRANK použije 3 desatinné miesta (0,xxx).

Poznámky

  • Ak je argument pole prázdny, funkcia PERCENTRANK vráti #NUM! .

  • Ak je < 1, funkcia PERCENTRANK vráti #NUM! .

  • Ak nezodpovedá argument x žiadnej hodnote v poli, funkcia PERCENTRANK vráti po interpolácii správne percentuálne poradie.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

13

12

11

8

4

3

2

1

1

1

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=PERCENTRANK(A2:A11;2)

Percentuálne poradie hodnoty 2 v rozsahu A2:A11. Výsledok je 0,333, pretože tri hodnoty v množine sú menšie než 2 a šesť je väčších než 2. Keďže sa v rozsahu (bunka A8) našla hodnota 2, počet hodnôt nižších než 2 sa vydelí súčtom počtu hodnôt menších než 2 a počtu hodnôt väčších než 2. Čiže 3/(3+6)=0,333.

0,333

=PERCENTRANK(A2:A11;4)

Percentuálne poradie hodnoty 4 v rozsahu A2:A11. Päť hodnôt je menších než 4 a štyri sú väčšie. Podľa príkladu vyššie, 5/(4+5)=0,555.

0,555

=PERCENTRANK(A2:A11;8)

Percentuálne poradie hodnoty 8 v rozsahu A2:A11. Šesť hodnôt je menších než 8 a 3 sú väčšie. Podľa príkladu vyššie, 6/(6+3) =0,666.

0,666

=PERCENTRANK(A2:A11;5)

Percentuálne poradie hodnoty 5 v rozsahu A2:A11. Na rozdiel od príkladov uvedených vyššie sa hodnota 5 v rozsahu nenašla. Funkcia PERCENTRANK pre hodnotu 5 sa vypočíta nájdením prvej štvrtiny intervalu medzi výsledkom PERCENTRANK pre hodnotu 4 a výsledkom PERCENTRANK pre hodnotu 8. To znamená (0,555)+(0,25*(0,666-0,555)) alebo 0,583.

0,583

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×