Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti poradie hodnoty v množine údajov, vyjadrené percentuálnou časťou (uzavretý interval 0..1) množiny údajov.

Táto funkcia sa používa na vyhodnotenie relatívneho umiestnenia pozorovania v množine údajov. Funkciu PERCENTRANK.INC je možné použiť napríklad na určenie poradia výsledkov testu spôsobilosti v množine všetkých výsledkov testu.

Syntax

PERCENTRANK.INC(pole;x;[významnosť])

Syntax funkcie PERCENTRANK.INC obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole     Povinný argument. Pole alebo rozsah údajov s numerickými hodnotami, ktoré určujú relatívne postavenie.

  • X     Povinný argument. Hodnota, ktorej umiestnenie chcete zistiť.

  • Významnosť     Voliteľný argument. Hodnota určujúca počet desatinných miest, na ktoré bude vracaná percentuálna hodnota zaokrúhlená. Ak túto hodnotu nezadáte, funkcia PERCENTRANK.INC použije 3 desatinné miesta (0,xxx).

Poznámky

  • Ak je pole prázdne, funkcia PERCENTRANK. Inc vráti #NUM! .

  • Ak je významnosť < 1, funkcia PERCENTRANK. Inc vráti #NUM! .

  • Ak argument x nezodpovedá žiadnej hodnote v poli, funkcia PERCENTRANK.INC použije interpoláciu a vráti správne percentuálne poradie.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

13

12

11

8

4

3

2

1

1

1

Vzorec

Popis

Výsledok

=PERCENTRANK.INC(A2:A11;2)

Percentuálne poradie hodnoty 2 v rozsahu A2:A11 (0,333, pretože 3 hodnoty v množine sú menšie než 2 a 6 hodnôt je väčších než 2; 3/(3+6)=0,333).

0,333

=PERCENTRANK.INC(A2:A11;4)

Percentuálne poradie hodnoty 4 v rozsahu A2:A11.

0,555

=PERCENTRANK.INC(A2:A11;8)

Percentuálne poradie hodnoty 8 v rozsahu A2:A11.

0,666

=PERCENTRANK.INC(A2:A11;5)

Percentuálne poradie hodnoty 5 v rozsahu A2:A11 (0,583, prvá štvrtina intervalu medzi výsledkom PERCENTRANK.INC pre hodnotu 4 a PERCENTRANK.INC pre hodnotu 8).

0,583

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×