Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PERMUT v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti počet permutácií pre daný počet objektov, ktoré môžu byť vybraté z celkového počtu objektov. Permutácia je ľubovoľná množina alebo podmnožina objektov alebo prípadov, pri ktorej záleží na poradí. Permutácie sa od kombinácií líšia tým, že pri kombinácii nezáleží na poradí. Táto funkcia sa používa na výpočet pravdepodobnosti.

Syntax

PERMUT(počet; vybratý_počet)

Syntax funkcie PERMUT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Celé číslo vyjadrujúce celkový počet objektov.

  • Vybratý_počet    Povinný argument. Celé číslo vyjadrujúce počet objektov v každej permutácii.

Poznámky

  • Obidva argumenty sa skrátia na celé čísla.

  • Ak číslo alebo number_chosen nie sú číselné, funkcia PERMUT vráti #VALUE! .

  • Ak číslo ≤ 0 alebo number_chosen < 0, funkcia PERMUT vráti #NUM! .

  • Ak < number_chosen číslo, funkcia PERMUT vráti #NUM! .

  • Rovnica na výpočet počtu permutácií je:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

100

Počet objektov

3

Počet objektov v každej permutácii

Vzorec

Popis

V ýsledok

=PERMUT(A2;A3)

Počet možných permutácií pri argumentoch stanovených v rozsahu A2:A3.

970200

=PERMUT(3;2)

Počet možných permutácií pre skupinu 3 objektov, pričom 2 sú vybraté.

6

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×