Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Plánovanie udalostí v kalendári pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Moderátor od spoločnosti Microsoft, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte Kalendár pre Windows 10 s klávesnicou a čítačkou obrazovky na plánovanie udalostí v kalendári a odosielanie pozvánok na udalosti. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Naplánovanie novej udalosti v kalendári

Poznámka:  Outlook rozlišuje medzi plánovanými činnosťami, čo sú udalosti kalendára, ktoré nezahŕňajú iných ľudí, a schôdzami, ktoré áno. V Kalendár pre Windows 10 sa obe považujú za udalosti kalendára.

 1. Ak chcete vytvoriť novú udalosť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N. Otvorí sa nové okno udalosti so zameraním na pole Názov udalosti .

 2. Zadajte názov udalosti.

 3. Ak chcete nastaviť miesto schôdze, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Location" (Miesto), a potom zadajte miesto.

 4. Nastavte dátum a čas takto:

  1. Ak chcete nastaviť počiatočný dátum udalosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Start date" (Počiatočný dátum) a potom predvolený počiatočný dátum. Ak chcete zmeniť dátum, zadajte nový dátum, napríklad "1. december 2022".

  2. Ak chcete nastaviť čas začatia, stlačte raz kláves Tab. Ozve sa: "Start time" (Čas začatia). Stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol upravte predvolený čas v 30-minútových prírastkoch a výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

  3. Ak chcete nastaviť dátum ukončenia, jedenkrát stlačte kláves Tab. Ozve sa: "End date" (Dátum ukončenia). Ak chcete zmeniť dátum, zadajte nový dátum.

  4. Ak chcete nastaviť čas ukončenia, jedenkrát stlačte kláves Tab. Ozve sa: "End time" (Čas ukončenia). Stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol upravte predvolený čas v 30-minútových prírastkoch a výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

   Tip: Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "All day, checkbox, unchecked" (Celý deň, začiarkavacie políčko, nezačiarknuté), a potom stlačte medzerník.

 5. Ak chcete pridať ďalšie informácie o udalosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve Moderátor a JAWS, "Event description" (Popis udalosti), a potom zadajte popis udalosti. V NVDA sa ozve: "Document, page one" (Dokument, strana jedna).

 6. Ak chcete nastaviť čas upozornenia udalosti, stlačením klávesu Alt sa presuňte na pás s nástrojmi, potom jedenkrát stlačte kláves so šípkou nadol a stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Reminder" (Pripomenutie). Stláčaním klávesov so šípkami nahor a nadol môžete prehľadávať zoznam možností pripomenutia a keď sa ozve požadovaná možnosť, stlačte kláves Enter.

 7. Po dokončení pridávania podrobností o udalosti uložte udalosť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S. Okno s novou udalosťou sa zavrie a vrátite sa späť na zobrazenie kalendára.

Pozvanie ďalších ľudí na udalosť

 1. Pri úprave alebo vytváraní udalosti stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: "Invite someone" (Pozvať niekoho).

  Poznámka: Informácie o otvorení a úprave udalostí kalendára nájdete v časti Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára v základných úlohách pomocou čítačky obrazovky s kalendárom.

 2. Zadajte hľadaný výraz kontaktu, ktorý chcete pridať. Počas písania sa zobrazí zoznam návrhov. Stlačením klávesov so šípkami nahor a nadol môžete prehľadávať zoznam návrhov a stlačením klávesu Enter ich vybrať. Ak chcete pridať ďalšie kontakty, zopakujte tento krok.

 3. Po dokončení pridávania ľudí uložte udalosť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S a odošlite pozvánky všetkým pozvaným.

Pozrite tiež

Nastavenie e-mailového konta v aplikácii Pošta pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v kalendári

Základné úlohy s čítačkou obrazovky s kalendárom

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v kalendári pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie

Spýtať sa komunity >

Získať podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×