Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia. Poissonovo rozdelenie sa obvykle používa na určenie pravdepodobného počtu prípadov za jednotku času, ako napríklad počet automobilov prichádzajúcich na colnicu za jednu minútu.

Syntax

POISSON.DIST(x;stred;kumulatívne)

Syntax funkcie POISSON.DIST obsahuje nasledovné argumenty:

 • S     Povinný argument. Počet prípadov.

 • Stred     Povinný argument. Očakávaná číselná hodnota.

 • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota určujúca formu vráteného rozdelenia pravdepodobnosti. Ak má kumulatívny argument hodnotu TRUE, vráti funkcia POISSON.DIST distribučnú funkciu Poissonovho rozdelenia s tým, že počet prípadov bude v intervale 0 až x. Ak má argument hodnotu FALSE, vráti funkcia POISSON.DIST rozdelenie pravdepodobnosti Poissonovho rozdelenia tak, že počet prípadov bude práve x.

Poznámky

 • Ak argument x nie je celé číslo, skráti sa.

 • Ak argument x alebo stredná hodnota nemá číselný formát, vráti funkcia POISSON.DIST chybovú hodnotu #HODNOTA! .

 • Ak je x < 0, funkcia POISSON.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO! .

 • Ak je stredná hodnota < 0, funkcia POISSON.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO! .

 • Funkcia POISSON.DIST sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  Ak súčet = NEPRAVDA:

  Rovnica

  Ak súčet = PRAVDA:

  Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

2

Počet prípadov

5

Očakávaná priemerná hodnota

Vzorec

Popis

V ýsledok

=POISSON.DIST(A2;A3;TRUE)

Distribučná funkcia Poissonovho rozdelenia pri argumentoch zadaných v bunkách A2 a A3.

0,124652

=POISSON.DIST(A2;A3;FALSE)

Rozdelenie pravdepodobnosti Poissonovho rozdelenia pri argumentoch zadaných v bunkách A2 a A3.

0,084224

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×