Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo vytvorte konto.
Dobrý deň,
Select a different account.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia. Poissonovo rozdelenie sa obvykle používa na určenie pravdepodobného počtu prípadov za jednotku času, ako napríklad počet automobilov prichádzajúcich na colnicu za jednu minútu.

Syntax

POISSON.DIST(x;stred;kumulatívne)

Syntax funkcie POISSON.DIST obsahuje nasledovné argumenty:

 • S     Povinný argument. Počet prípadov.

 • Stred     Povinný argument. Očakávaná číselná hodnota.

 • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota určujúca formu vráteného rozdelenia pravdepodobnosti. Ak má kumulatívny argument hodnotu TRUE, vráti funkcia POISSON.DIST distribučnú funkciu Poissonovho rozdelenia s tým, že počet prípadov bude v intervale 0 až x. Ak má argument hodnotu FALSE, vráti funkcia POISSON.DIST rozdelenie pravdepodobnosti Poissonovho rozdelenia tak, že počet prípadov bude práve x.

Poznámky

 • Ak argument x nie je celé číslo, skráti sa.

 • Ak argument x alebo stredná hodnota nemá číselný formát, vráti funkcia POISSON.DIST chybovú hodnotu #HODNOTA! .

 • Ak je x < 0, funkcia POISSON.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO! .

 • Ak je stredná hodnota < 0, funkcia POISSON.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO! .

 • Funkcia POISSON.DIST sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  Ak súčet = NEPRAVDA:

  Rovnica

  Ak súčet = PRAVDA:

  Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

2

Počet prípadov

5

Očakávaná priemerná hodnota

Vzorec

Popis

V ýsledok

=POISSON.DIST(A2;A3;TRUE)

Distribučná funkcia Poissonovho rozdelenia pri argumentoch zadaných v bunkách A2 a A3.

0,124652

=POISSON.DIST(A2;A3;FALSE)

Rozdelenie pravdepodobnosti Poissonovho rozdelenia pri argumentoch zadaných v bunkách A2 a A3.

0,084224

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×