Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dôležité: Časť obsahu v tejto téme sa na niektoré jazyky nemusí vzťahovať.

Údajové pruhy, farebné stupnice a množiny ikon sú podmienené formáty, ktoré v údajoch vytvárajú vizuálne efekty. Tieto podmienené formáty uľahčujú porovnávanie hodnôt v rozsahu buniek v rovnakom čase.

Údajové pruhy, farebné stupnice a množiny ikon

Bublina 1 Údajové pruhy

Bublina 2 Farebné stupnice

Bublina 3 Množiny ikon

Formátovanie buniek pomocou údajových pruhov

Údajové pruhy vám pomôžu rozlíšiť vyššie a nižšie hodnoty, napríklad najlepšie a najhoršie predávané hračky v správe o vianočnom predaji. Dlhší pruh predstavuje vyššiu hodnotu a kratší pruh predstavuje nižšiu hodnotu.

 1. Vyberte rozsah buniek, tabuľku alebo celý hárok, v ktorom chcete použiť podmienené formátovanie.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Podmienené formátovanie.

  Podmienené formátovanie
 3. Ukážte na položku Údajové pruhy a vyberte výplň prechodom alebo výplň plnou farbou.

  Tip: Rozšírením stĺpcov s údajovými pruhmi lepšie uvidíte rozdiely medzi hodnotami buniek.

Formátovanie buniek pomocou farebných stupníc

Farebné stupnice vám pomôžu porozumieť rozmiestneniu údajov a ich variáciám, napríklad návratnosti investície za určitý čas. Bunky sú podfarbené prechodmi dvoch alebo troch farieb, ktoré zodpovedajú minimálnym, stredným a maximálnym prahovým hodnotám.

 1. Vyberte rozsah buniek, tabuľku alebo celý hárok, v ktorom chcete použiť podmienené formátovanie.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Podmienené formátovanie.

  Podmienené formátovanie
 3. Ukážte na položku Farebné stupnice a kliknite na požadovaný formát farebnej stupnice.

  Horná farba predstavuje vyššie hodnoty, stredná farba (ak je potrebná) predstavuje stredné hodnoty a dolná farba predstavuje nižšie hodnoty.

Formátovanie buniek pomocou množín ikon

Množiny ikon sa používajú na rozdelenie údajov do troch až piatich kategórií vymedzených prahovými hodnotami. Každá ikona predstavuje určitý rozsah hodnôt. Každá bunka je podľa hodnoty označená príslušnou ikonou. Ak napríklad použijete množinu troch ikon, prvá označuje všetky hodnoty, ktoré sú vyššie alebo rovné 67 %, druhá označuje hodnoty nižšie ako 67 % a vyššie alebo rovné 33 %, a tretia hodnoty nižšie ako 33 %.

 1. Vyberte rozsah buniek, tabuľku alebo celý hárok, v ktorom chcete použiť podmienené formátovanie.

 2. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Podmienené formátovanie.

  Podmienené formátovanie
 3. Ukážte na položku Množiny ikon a kliknite na požadovanú množinu ikon.

  Tip: Množiny ikon možno kombinovať s ďalšími podmienenými formátmi.

Pozrite tiež

Zvýraznenie vzorov a trendov pomocou podmieneného formátovania

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×