Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Použitie logiky vetvenia v Microsoft Forms

Tip:  Získajte ďalšie informácieo Microsoft Forms alebo začnite ihneď a vytvorte prieskum, kvíz alebo anketu. Chcete rozšírenejšie značky, typy otázok a analýzu údajov? Try Dynamics 365 Customer Voice.

Do prieskumu alebo kvízu môžete pridať logiku vetvenia, aby sa menil podľa odpovedí na konkrétne otázky. V prieskume alebo kvíze, ktorý sa vetví, sa otázky zobrazia iba v prípade, že sú pre respondenta relevantné. Ak sa otázky nepoužijú, respondent sa presmeruje na inú množinu otázok alebo úplne vynechá množinu otázok.

Pridanie logiky vetvenia do formulára

Pred začatím je vhodné skontrolovať, či sú vytvorené všetky otázky. Keď budete pripravení pridať vetvenie, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite na otázku, pre ktorú chcete pridať vetvenie. Vyberte položku Ďalšie nastavenia otázok Tlačidlo Ďalšie možnostia potom vyberte položku Pridať vetvenie.

  Možnosť vetvenia v službe Microsoft Forms

  Poznámka: Ak do formulára pridáte sekciu, môžete do sekcie pridať aj vetvenie. V sekcii, ktorú chcete vetviť, vyberte položku Ďalšie nastavenia pre sekciu Tlačidlo Ďalšie možnostia potom vyberte položku Pridať vetvenie.

 2. Na stránke Možnosti vetvenia vyberte rozbaľovací zoznam vedľa otázky, ktorú chcete vetviť.

  Vetviť vetvy na iné otázky na základe odpovede na inú otázku

 3. Vyberte otázku, na ktorú chcete vetviť. Ak v tomto príklade respondent odpovie Áno na otázku #5, nasmeruje ho na ďalšiu otázku (#6). Ak však respondent odpovie na otázku Nie #5, bude mať vetvu alebo preskočí na otázku #7.

  Príklad otázky vetvenia

  Poznámky: 

  • Vetviť môžete iba na nasledujúcu otázku, nie na predchádzajúcu. Ak máte vo formulári napríklad sedem otázok a chcete pridať vetvenie pre otázku č. 4, môže sa vetviť iba na otázky 5, 6, 7 alebo koniec formulára. V tom istom príklade sa otázka 5 môže vetviť iba na otázky 6, 7 alebo koniec formulára.

  • Ak sa pokúsite vetviť na predchádzajúcu otázku, napríklad otázku č. 4 budete vetviť na otázku č. 2, naruší sa tým prostredie respondenta, ktorý potom preskočí otázky č. 5 až 7 a prejde priamo na koniec formulára s tlačidlom Odoslať. Ak tomu chcete predísť, vetvite iba na nasledujúcu otázku.

 4. Ak chcete do prieskumu alebo kvízu vložiť ďalšie vetvy, opakujte kroky 2 a 3. Ak chcete mať v prieskume alebo kvíze priradenú konkrétnu otázku ako poslednú, vyberte rozbaľovací zoznam vedľa príslušnej otázky a potom vyberte položku Koniec formulára.

Ak chcete formulár úplne resetovať a odstrániť vetvenie, vyberte položku Ďalšie možnosti Tlačidlo Ďalšie možnosti a potom položku Resetovať.

Možnosť obnovenia vetvenia

Pripomienky pre Microsoft Forms

Zaujíma nás, čo si myslíte. Ak chcete odoslať pripomienky o aplikácii Microsoft Forms, prejdite do pravého horného rohu formulára a vyberte položku Ďalšie nastavenia formulára Tlačidlo Ďalšie možnosti > Pripomienky.

Pozrite tiež

Pridanie sekcií do formulára

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×