Použitie súpravy šablón, pozadí alebo motívov v e-mailových správach

Použitie súpravy šablón, pozadí alebo motívov v e-mailových správach

Súprava šablón v programe Microsoft Outlook obsahuje pozadia a vzory a ponúka zjednotené prvky návrhu, ako sú napríklad písma, odrážky, farby a efekty. Môžete si vybrať z preddefinovaného zoznamu outlookových súprav šablón a motívov a jednoducho prispôsobiť e-mailové správy vo formáte HTML.

Poznámka: Tieto postupy je možné použiť iba so správami vo formáte HTML. Informácie o používaní HTML ako formátu správy nájdete v časti: Ako zmením formát všetkých mojich nových správ na HTML?

Použitie súpravy šablón a motívov programu Outlook vo všetkých správach

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Pošta.

 4. Kliknite na položku Súprava šablón a písma.

 5. Na karte Osobné grafické efekty kliknite na položku Motív.

  Poznámka: Ak sa pokúsite vykonať tento postup so správou v inom formáte ako HTML, zobrazí sa hlásenie Motívy nie sú nainštalované.

 6. V časti Vyberte motív kliknite na požadovaný motív alebo súpravu šablón a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Vyberte možnosti písma, ktoré chcete použiť.

Ako zmením formát všetkých mojich nových správ na HTML?

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Pošta.

 4. V časti Vytváranie správ v zozname Vytvárať správy v tomto formáte kliknite na položku HTML.

Použitie súpravy šablón a motívov programu Outlook v jednej správe

 1. Kliknite na kartu Domov.

 2. V skupine Nový kliknite na položku Nové položky, ukážte na položku E-mailová správa pomocou a potom kliknite na položku Ďalšie súpravy šablón.

 3. V časti Vyberte motív kliknite na požadovaný motív alebo súpravu šablón a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Vytvorte správu a odošlite ju.

Vypnutie súpravy šablón a motívov programu Outlook

 1. Click the Súbor tab.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Pošta.

 4. V časti Vytváranie správ kliknite na tlačidlo Súprava šablón a písma.

 5. Na karte Osobné grafické efekty kliknite na položku Motív.

 6. V časti Vyberte motív kliknite na položku (Žiadny motív).

Microsoft Outlook podporuje tri formáty správ:

 • HTML     Ide o predvolený formát správ v Outlooku. Je to zároveň najvhodnejší formát na vytváranie správ, ktoré vyzerajú ako tradičné dokumenty – s ponukou rozličných možností písma, farieb a zoznamov s odrážkami. Predvolene sa výberom jednej z možností, ktoré umožňujú formátovanie (HTML alebo RTF), správa odošle vo formáte HTML. Ak teda použijete formát HTML, obsah správy sa príjemcovi zobrazí presne tak ,ako bol odoslaný.

 • Obyčajný text     Tento formát podporujú všetky e-mailové aplikácie. Outlook môžete nastaviť tak, aby sa prijaté správy otvárali iba vo formáte obyčajného textu. Obyčajný text nepodporuje tučné písmo, kurzívu, farebné písma ani iné formátovanie textu. Nepodporuje ani obrázky, ktoré sa zobrazujú priamo v tele správy, ale obrázky môžete zahrnúť ako prílohy.

 • Formát Outlook RTF     Ide o formát spoločnosti Microsoft, ktorý podporujú len tieto e-mailové aplikácie:

  • Microsoft Exchange Client, verzie 5.0 a 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 a 97

   Formát RTF môžete použiť pri odosielaní správ v rámci organizácie, ktorá používa Microsoft Exchange. Odporúčame však použiť formát HTML. Formát RTF podporuje formátovanie textu vrátane odrážok, zarovnania a prepojených objektov. Outlook pri odoslaní správy príjemcovi na internete predvolene automaticky konvertuje správy vo formáte RTF na formát HTML, takže sa zachová formátovanie správy a prílohy sa budú prijímať. Outlook tiež automaticky formátuje žiadosti o schôdzu a úlohy a správy s hlasovacími tlačidlami tak, aby tieto položky bolo možné bez ohľadu na predvolený formát správy odoslať iným používateľom Outlooku bez ohľadu na ich predvolený formát. Ak je internetová správa úlohou alebo žiadosťou o schôdzu, Outlook ju automaticky skonvertuje na formát internetového kalendára , čo je bežný formát pre položky internetového kalendára, aby ho mohli podporovať iné e-mailové aplikácie.

Súvisiace informácie

Vytvorenie súpravy šablón pre e-mailové správy

Odstránenie alebo zmena grafických efektov alebo farebných pozadí v odpovediach a preposielaných správach

Poznámka: Tieto postupy je možné použiť iba so správami vo formáte HTML. Informácie o používaní HTML ako formátu správy nájdete v časti: Ako zmením formát všetkých mojich nových správ na HTML?

Použitie súpravy šablón a motívov programu Outlook vo všetkých správach

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Pošta.

 4. Kliknite na položku Súprava šablón a písma.

 5. Na karte Osobné grafické efekty kliknite na položku Motív.

  Poznámka: Ak sa pokúsite vykonať tento postup so správou v inom formáte ako HTML, zobrazí sa hlásenie Motívy nie sú nainštalované.

 6. V časti Vyberte motív kliknite na požadovaný motív alebo súpravu šablón a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Vyberte možnosti písma, ktoré chcete použiť.

Ako zmením formát všetkých mojich nových správ na HTML?

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Pošta.

 4. V časti Vytváranie správ v zozname Vytvárať správy v tomto formáte kliknite na položku HTML.

Použitie súpravy šablón a motívov programu Outlook v jednej správe

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nový na položku Nové položky, ukážte na položku E-mailová správa pomocou a potom kliknite na položku Ďalšie súpravy šablón.

 2. V časti Vyberte motív kliknite na požadovaný motív alebo súpravu šablón a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Vytvorte správu a odošlite ju.

Vypnutie súpravy šablón a motívov programu Outlook

 1. Click the Súbor tab.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Pošta.

 4. V časti Vytváranie správ kliknite na tlačidlo Súprava šablón a písma.

 5. Na karte Osobné grafické efekty kliknite na položku Motív.

 6. V časti Vyberte motív kliknite na položku (Žiadny motív).

Microsoft Outlook podporuje tri formáty správ:

 • HTML     Ide o predvolený formát správ v Outlooku. Je to zároveň najvhodnejší formát na vytváranie správ, ktoré vyzerajú ako tradičné dokumenty – s ponukou rozličných možností písma, farieb a zoznamov s odrážkami. Predvolene sa výberom jednej z možností, ktoré umožňujú formátovanie (HTML alebo RTF), správa odošle vo formáte HTML. Ak teda použijete formát HTML, obsah správy sa príjemcovi zobrazí presne tak ,ako bol odoslaný.

 • Obyčajný text     Tento formát podporujú všetky e-mailové aplikácie. Outlook môžete nastaviť tak, aby sa prijaté správy otvárali iba vo formáte obyčajného textu. Obyčajný text nepodporuje tučné písmo, kurzívu, farebné písma ani iné formátovanie textu. Nepodporuje ani obrázky, ktoré sa zobrazujú priamo v tele správy, ale obrázky môžete zahrnúť ako prílohy.

 • Formát Outlook RTF     Ide o formát spoločnosti Microsoft, ktorý podporujú len tieto e-mailové aplikácie:

  • Microsoft Exchange Client, verzie 5.0 a 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 a 97

   Formát RTF môžete použiť pri odosielaní správ v rámci organizácie, ktorá používa Microsoft Exchange. Odporúčame však použiť formát HTML. Formát RTF podporuje formátovanie textu vrátane odrážok, zarovnania a prepojených objektov. Outlook pri odoslaní správy príjemcovi na internete predvolene konvertuje správy vo formáte RTF na formát HTML, takže sa zachová formátovanie správy a prílohy sa budú prijímať. Outlook tiež automaticky formátuje žiadosti o schôdzu a úlohy a správy s hlasovacími tlačidlami tak, aby tieto položky bolo možné bez ohľadu na predvolený formát správy odoslať iným používateľom Outlooku bez ohľadu na ich predvolený formát. Ak je internetová správa úlohou alebo žiadosťou o schôdzu, Outlook ju automaticky skonvertuje na formát internetového kalendára , čo je bežný formát pre položky internetového kalendára, aby ho mohli podporovať iné e-mailové aplikácie.

Súvisiace informácie

Vytvorenie súpravy šablón pre e-mailové správy

Kopírovanie súpravy šablón do iného počítača

Odstránenie alebo zmena pozadí a grafických efektov v odpovediach a správach posielaných ďalej

Poznámka: Tieto postupy je možné použiť iba so správami vo formáte HTML. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Formát e-mailu. V zozname Správy vytvárať v tomto formáte kliknite na položku HTML.

Použitie súpravy šablón a motívov programu Outlook vo všetkých správach

 1. V hlavnom okne Outlooku v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Formát e-mailu.

 2. V zozname Správy vytvárať v tomto formáte kliknite na položku HTML.

 3. Kliknite na položku Súprava šablón a písma.

 4. Na karte Osobné grafické efekty kliknite na položku Motív.

 5. V časti Vyberte motív kliknite na požadovaný motív alebo súpravu šablón a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Motív alebo Grafický efekt

 6. Vyberte možnosti písma, ktoré chcete použiť.

 7. Ak chcete, aby boli poznámky, ktoré zadáte do odpovedí na správy, označené vaším menom, začiarknite políčko Vlastné komentáre označiť a zadajte označenie, napríklad svoje meno.

 8. Ak chcete v každej odpovedi alebo preposielanej správe použiť inú farbu písma, začiarknite políčko Pri odpovedaní alebo posielaní ďalej vybrať novú farbu .

 9. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

  Pri vytváraní novej správy sa automaticky použijú zvolené grafické efekty alebo motívy.

Tip: Ak chcete vybrať grafické efekty alebo motívy Outlooku z otvorenej správy, na karte Vložiť v skupine Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom na položku Podpisy. Kliknite na kartu Osobné grafické efekty a potom na položku Motív.

Poznámka: Súpravy šablón ani motívy Outlooku nie je možné prispôsobiť.

Použitie súpravy šablón a motívov programu Outlook v jednej správe

 1. V hlavnom okne Outlooku v ponuke Akcie ukážte na položku Nová poštová správa pomocou a potom kliknite na položku Ďalšie súpravy šablón.

 2. V časti Vyberte motív kliknite na požadovaný motív alebo súpravu šablón a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Vytvorte správu a odošlite ju.

Poznámka: Súpravy šablón ani motívy nie je možné použiť v odpovediach.

Vypnutie súpravy šablón a motívov programu Outlook

 1. V hlavnom okne Outlooku v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Formát e-mailu.

 2. Kliknite na položku Súprava šablón a písma.

 3. Na karte Osobné grafické efekty kliknite na položku Motív.

 4. V časti Výber motívu kliknite na položku Bez motívu a potom kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okná.

Microsoft Outlook podporuje tri formáty správ:

 • HTML     Ide o predvolený formát správ v Outlooku. Je to zároveň najvhodnejší formát na vytváranie správ, ktoré vyzerajú ako tradičné dokumenty – s ponukou rozličných možností písma, farieb a zoznamov s odrážkami. Predvolene sa výberom jednej z možností, ktoré umožňujú formátovanie (HTML alebo RTF), správa odošle vo formáte HTML. Ak teda použijete formát HTML, obsah správy sa príjemcovi zobrazí presne tak ,ako bol odoslaný.

 • Obyčajný text     Tento formát podporujú všetky e-mailové aplikácie. Outlook môžete nastaviť tak, aby sa prijaté správy otvárali iba vo formáte obyčajného textu. Obyčajný text nepodporuje tučné písmo, kurzívu, farebné písma ani iné formátovanie textu. Nepodporuje ani obrázky, ktoré sa zobrazujú priamo v tele správy, ale obrázky môžete zahrnúť ako prílohy.

 • Formát Outlook RTF     Ide o formát spoločnosti Microsoft, ktorý podporujú len tieto e-mailové aplikácie:

  • Microsoft Exchange Client, verzie 5.0 a 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 a 97

   Formát RTF môžete použiť pri odosielaní správ v rámci organizácie, ktorá používa Microsoft Exchange. Odporúčame však použiť formát HTML. Formát RTF podporuje formátovanie textu vrátane odrážok, zarovnania a prepojených objektov. Outlook pri odoslaní správy príjemcovi na internete predvolene automaticky konvertuje správy vo formáte RTF na formát HTML, takže sa zachová formátovanie správy a prílohy sa budú prijímať. Outlook tiež automaticky formátuje žiadosti o schôdzu a úlohy a správy s hlasovacími tlačidlami tak, aby tieto položky bolo možné bez ohľadu na predvolený formát správy odoslať iným používateľom Outlooku bez ohľadu na ich predvolený formát. Ak je internetová správa úlohou alebo žiadosťou o schôdzu, Outlook ju automaticky skonvertuje na formát internetového kalendára , čo je bežný formát pre položky internetového kalendára, aby ho mohli podporovať iné e-mailové aplikácie.

Súvisiace informácie

Odstránenie alebo zmena pozadí a grafických efektov v odpovediach a správach posielaných ďalej

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×