Microsoft SharePoint umožňuje povoliť a zakázať funkcie kolekcie lokalít, ktoré určujú všetko od používania pracovných postupov až po kolekciu online Pomocníka, ktoré by mali byť dostupné pre používateľov. Väčšina funkcií kolekcie lokalít sú predvolene vypnuté, ale môžete to jednoducho zmeniť.

Povolenie alebo zakázanie funkcií kolekcie lokalít

 1. Na moderných komunikačných lokalitách vyberte na hornom paneli s ponukami položku Obsah lokality a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Na modernej tímovej lokalite vyberte na ľavej table položku Obsah lokality a potom v hornom navigačnom paneli kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Na niektorých lokalitách kliknite na položku Nastavenia: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu a potom na položku Nastavenie lokality. Ak sa vám možnosť Nastavenie lokality nepáči, kliknite napoložku Informácie o lokalite a potom na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite pod nadpisom Správa kolekcie lokalít na položku Funkcie kolekcie lokalít.

  Funkcia kolekcie lokalít vybratá v ponuke Správa kolekcie lokalít v časti Nastavenie

  Poznámka: Lokalita môže byť značne upravená, čo sa týka vzhľadu a navigácie. Ak táto možnosť nie je v časti Nastavenie lokality k dispozícii, obráťte sa na správcu.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov v každej funkcii kolekcie lokality, ktorú chcete povoliť alebo zakázať:

  • Kliknite na položku Aktivovať a povoľte funkciu kolekcie lokalít.

  • Kliknite na položku Deaktivovať a funkciu kolekcie lokalít zakážte.

  Príklady funkcií kolekcie lokalít, ktoré môžete v SharePointe aktivovať

Niektoré funkcie kolekcie lokalít fungujú len vtedy, keď je nainštalovaná alebo povolená aplikácia alebo služba. Tabuľka nižšie zobrazuje tie funkcie, ktoré majú závislosti funkcie a služby.

Názov funkcie

Popis

Súvisiaca funkcia alebo služba

Pracovný postup schválenia vyradenia

Spravuje uplynutie platnosti a uchovávanie dokumentov tak, že používateľom umožní určiť, či sa majú dokumenty s uplynutou platnosťou uchovať alebo odstrániť.

Aby to fungovalo, musí byť funkcia pracovného postupu aktivovaná. Položka Pracovné postupy je poslednou položkou na stránke funkcie kolekcie lokalít.

Služba identifikácie dokumentu

Priradí jedinečnú identifikáciu dokumentu k dokumentom v kolekcii lokalít. Identifikácie možno použiť na načítanie položiek nezávisle od ich aktuálneho umiestnenia a na pomoc pri spravovaní a sledovaní informácií.

Zapne identifikáciu webovej časti dokumentu. Zoznam dostupných webových častí môžete vyhľadať prehľadávaním ľubovoľnej lokality v rámci kolekcie lokalít a kliknutím na položky Nastavenie lokality >Upraviť >Vložiť > webovú časť.

Uzamknutý režim s povolením obmedzeného prístupu používateľa

Keď je táto funkcia povolená, udeľovanie povolení pre používateľov, ktorí majú povolenia "obmedzený prístup", ako sú napríklad Anonymní používatelia, sa zníži, čím sa zabráni prístupu k stránkam aplikácie vrátane vlastností položiek alebo zobrazení zoznamu. Ak majú navyše dokument, priečinok alebo knižnica jedinečné povolenia, používatelia nebudú môcť:

 • nahrávať dokumenty pomocou funkcie presúvania myšou

 • prejsť do príslušného priečinka

 • používať funkciu Zdieľané s

 • vytvárať udalosti kalendára zo zoznamu kalendárov pripojených v Outlooku

 • otvárať dokumenty v klientskom balíku Office

 • niektoré funkcie bubliny sa v dokumentoch a priečinkoch nevykreslia podľa očakávaní

Žiadne

Typ obsahu schválenia na serveri Project Server

Používa sa v pracovnom postupe schválenia na serveri Project Server.

Vyžaduje sa aspoň Project Server 2013, 2016 alebo 2019.

Pás s nástrojmi webovej aplikácie Project Web App

Umožňuje ovládacie prvky pása s nástrojmi pre stránky webovej aplikácie Project Web App.

Vyžaduje sa aspoň Project Server 2013, 2016 alebo 2019.

Vyžaduje sa aplikačná služba programu Project

Nastavenie aplikácie Project Web App

Umožňuje nastavenia PMO aplikácie Project Web App.

Vyžaduje sa aspoň Project Server 2013, 2016 alebo 2019.

Vyžaduje sa aplikačná služba programu Project

Ukážkový návrh

Pridá ukážkový pracovný postup pre Project Server.

Vyžaduje sa aspoň Project Server 2013, 2016 alebo 2019.

Vyžaduje sa aplikačná služba programu Project

Mapa lokality vyhľadávacieho nástroja

Automaticky vygeneruje mapu lokality vyhľadávacieho nástroja obsahujúcu všetky platné URL adresy verejnej webovej lokality SharePointu na pravidelnej báze. Túto funkciu môžete použiť na zlepšenie optimalizácie vyhľadávacieho nástroja.

Musí byť povolený anonymný prístup. Anonymný prístup je povolený automaticky po vytvorení verejnej lokality online.

Webové časti služby Search Server a šablóny

Umožňuje tieto webové časti služby Search Server:

 • Pole na rozšírené vyhľadávanie

 • Duálne vyhľadávanie v čínštine

 • Panel spresnenia vyhľadávania osôb

 • Pole na vyhľadávanie ľudí

 • Základné výsledky pre vyhľadávanie ľudí

 • Súvisiace dotazy

 • Panel spresnenia

 • Prepojenia akcií hľadania

 • Hľadanie najlepších tipov

 • Štatistika vyhľadávania

 • Federované výsledky

 • Najdôležitejšie federalizované výsledky

Zoznam dostupných webových častí môžete vyhľadať prechodom na ľubovoľnú lokalitu v rámci kolekcie lokalít a kliknutím na položky Upraviť > Vložiť > Webová časť.

Funkcie kolekcie lokalít aplikácie SharePoint Server Enterprise

Umožňuje nasledujúce služby:

 • InfoPath Forms Services

 • Visio Services.

 • Access Services

Vzťahuje sa len na tie predplatné, ktoré zahŕňajú licenciu na SharePoint Server Enterprise. Ak chcete zobraziť licencie, ktoré máte (musíte byť globálnym správcom), prejdite na položky Správca > Licencie > Licencie.

Funkcie kolekcie lokality aplikácie SharePoint Server Standard

Umožňuje nasledujúce služby:

 • Služba používateľských profilov

 • Vyhľadávacia služba

Vzťahuje sa len na tie predplatné, ktoré zahŕňajú licenciu na SharePoint Server Standard. Ak chcete zobraziť licencie, ktoré máte (musíte byť globálnym správcom), prejdite na položky Správca > Licencie > Licencie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×