Práca s priečinkami v aplikácii Pošta pomocou čítačky obrazovky

Obsah pre čítačku obrazovky Obsah pre čítačku obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú čítačku obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Pomocou Pošta pre Windows 10 klávesnice a čítačky obrazovky môžete vytvoriť nový priečinok a premiestniť do neho položky. Testovali sme ju s Moderátorom, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Naučíte sa tiež premenovať, premiestniť alebo odstrániť priečinky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie napríklad e-mailov podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. V priečinku doručenej pošty stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Folders button" (Tlačidlo Priečinky), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa tabla Všetky priečinky.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Create new folder for Outlook" (Vytvoriť nový priečinok na páse s nástrojmi), a potom stlačte kláves Enter. Ozzve sa: "Create new folder, editing" (Vytvoriť nový priečinok, úpravy).

 3. Zadajte názov priečinka a stlačte kláves Enter.

  Vytvorí sa priečinok a zameranie sa presunie na prvý priečinok na table Všetky priečinky.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. V priečinku doručenej pošty prejdite na e-mail, ktorý chcete premiestniť do priečinka, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Move button" (Tlačidlo Premiestniť), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa tabla Premiestniť do.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov priečinka, ktorý chcete použiť, a potom stlačte kláves Enter. E-mail sa premiestni a zameranie sa vráti do priečinka Doručená pošta.

Premenovanie priečinka

 1. V priečinku doručenej pošty stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Folders button" (Tlačidlo Priečinky), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa tabla Všetky priečinky.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov priečinka, ktorý chcete premenovať, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Rename button" (Tlačidlo Premenovať), a potom stlačte kláves Enter. Ozzve sa "Create new folder, editing" (Vytvoriť nový priečinok, úpravy) a aktuálny názov priečinka.

 4. Zadajte nový názov priečinka a stlačte kláves Enter.

  Názov priečinka bol zmenený a zameranie sa vráti na tablu Všetky priečinky.

Premiestnenie priečinka

 1. V priečinku doručenej pošty stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Folders button" (Tlačidlo Priečinky), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa tabla Všetky priečinky.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete premiestniť, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Move button" (Tlačidlo Premiestniť), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve umiestnenie, kam chcete priečinok premiestniť, a potom stlačte kláves Enter.

Odstránenie priečinka

Po odstránení sa priečinok najskôr premiestni do priečinka Odstránené v Pošta pre Windows 10. Ak chcete natrvalo odstrániť priečinok, môžete buď vyprázdniť priečinok Odstránené, alebo odstrániť len jeden priečinok z priečinka Odstránené.

Poznámka: Keď odstránite priečinok, odstránite tiež všetko, čo sa v ňom nachádza.

Premiestnenie priečinka do priečinka Odstránené

Po premiestnení priečinka do priečinka Odstránené môžete priečinok stále obnoviť jeho premiestnením do iného priečinka. Pokyny nájdete v článku Premiestnenie priečinka.

 1. V priečinku doručenej pošty stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Folders button" (Tlačidlo Priečinky), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa tabla Všetky priečinky.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Delete button" (Tlačidlo Odstrániť), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno s potvrdením. Zameranie sa nachádza na tlačidle OK.

 4. Ak chcete priečinok premiestniť do priečinka Odstránené, stlačte kláves Enter.

Vyprázdnenie priečinka Odstránené

Keď vyprázdnite priečinok Odstránené položky, všetky v ňom sa natrvalo odstránia.

 1. V priečinku doručenej pošty stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Folders button" (Tlačidlo Priečinky), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa tabla Všetky priečinky.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Deleted folder" (Odstránený priečinok), a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Empty folder button" (Tlačidlo Vyprázdniť priečinok), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno s potvrdením. Zameranie sa nachádza na tlačidle OK.

 4. Ak chcete natrvalo odstrániť všetky položky z priečinka Odstránené, stlačte kláves Enter.

Odstránenie jedného priečinka z priečinka Odstránené

Ak nechcete odstrániť všetky položky v priečinku Odstránené, môžete odstrániť jeden priečinok samostatne.

 1. V priečinku doručenej pošty stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Folders button" (Tlačidlo Priečinky), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa tabla Všetky priečinky.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov priečinka, ktorý chcete použiť, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Delete button" (Tlačidlo Odstrániť), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno s potvrdením. Zameranie sa nachádza na tlačidle OK.

 4. Ak chcete odstrániť priečinok z priečinka Odstránené, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v aplikácii Pošta

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Kalendári

Klávesové skratky v aplikácii Pošta

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Pošta pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×