Prezentácia na viacerých monitoroch (a súkromné zobrazovanie poznámok lektora)

Prezentovať môžete s 2 monitormi: Zobrazenie pre prezentátora je skvelý spôsob, ako zobraziť prezentáciu s poznámkami lektora na jednom monitore (napríklad na prenosnom počítači), zatiaľ čo publikum sleduje prezentáciu bez poznámok na inom monitore (napríklad na väčšej obrazovke, na ktorú premietate).

Poznámka: Skontrolujte, či zariadenie, ktoré používate, podporuje používanie viacerých monitorov. Najnovšie informácie o podpore používania viacerých monitorov získate u výrobcu.

Ak chcete vykonať tento postup a rozdeliť zobrazenie medzi projektory týmto spôsobom, musíte byť pripojení k druhej obrazovke.

Konfigurácia PowerPointu pri používaní zobrazenia pre prezentujúceho na dvoch monitoroch

 1. Na karte Prezentácia vyberte v skupine Monitory položku Použiť zobrazenie pre prezentujúceho.

  Skupina Monitory na karte Prezentácia

  Malo by sa otvoriť okno Nastavenie obrazovky systému Windows.

 2. V dialógovom okne Nastavenie obrazovky na karte Monitor vyberte ikonu monitora, ktorý chcete použiť na zobrazenie poznámok lektora, a potom začiarknite políčko Toto je hlavný monitor.

  Ak je políčko Toto je hlavný monitor začiarknuté a nie je k dispozícii, monitor je už označený ako primárny.

 3. Vyberte ikonu druhého monitora (pre publikum) a začiarknite políčko Rozšíriť pracovnú plochu Windowsu na tento monitor.

Poznámky: Ak sa neotvorí nastavenie obrazovky systému WIndows, postupujte takto:

 • Windows 10: Kliknite na položky Štart > Nastavenia > Systém > Obrazovka. V hornej časti Prispôsobenie obrazovky sa nachádza diagram obrazoviek pripojených k počítaču, v ktorom sú jednotlivé obrazovky očíslované. Ak je počítač pripojený k projektoru, v diagrame sa projektor zvyčajne zobrazuje ako obrazovka 2. Vyberte v diagrame obrazovku 1 a posuňte sa nadol. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Nastaviť túto obrazovku ako hlavnú. V zozname Viaceré obrazovky, ktorý sa nachádza nad týmto políčkom, vyberte položku Rozšíriť tieto obrazovky.

 • Windows 8: Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart systému Windows a kliknite na položky Ovládací panel > Obrazovka > Upraviť rozlíšenie. V zozname Viaceré obrazovky kliknite na položku Rozšíriť tieto obrazovky. Vyberte monitor, na ktorom chcete zobraziť poznámky lektora, a kliknite na položku Nastaviť túto obrazovku ako hlavnú.

PowerPoint v smartfóne môžete používať ako diaľkový ovládač na spustenie prezentácie a zobrazenie poznámok lektora. Ďalšie informácie vrátane krátkeho videa nájdete v téme Použitie laserového ukazovateľa v smartfóne pri prezentovaní v PowerPointe.

Prezentácia na dvoch monitoroch

 1. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

  Tlačidlo Nastaviť prezentáciu

 2. V dialógovom okne Nastaviť prezentáciu vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak vyberiete možnosť Automatické, PowerPoint na monitore prenosného počítača zobrazí poznámky lektora, ak sú k dispozícii. V opačnom PowerPoint sa poznámky lektora zobrazia na hlavnom displeji, ktorý je identifikovaný v nastaveniach obrazovky(Nastavenia> zobrazení).

  Možnosti monitora v dialógovom okne Nastavenie prezentácie

  (PowerPoint 2010)    Ak chcete zobraziť poznámky lektora na primárnom monitore. v zozname Zobraziť prezentáciu v vyberte sekundárny monitor.

  Možnosti monitora v PowerPointe 2010

 3. Ak chcete spustiť prezentáciu, na karte Prezentácia kliknite na položku Od začiatku alebo kliknite na tlačidlo Prezentácia Galéria Štýly obrázkov v dolnej časti okna PowerPointu.

Rozšírenie a duplikovanie: Čo sa stane po skončení prezentácie

PowerPoint vykoná operáciu na pozadí s cieľom zrýchliť a uľahčiť proces spustenia prezentácie na druhom monitore. Po vstupe do prezentácie PowerPoint automaticky zmení nastavenia zobrazenia (známe aj ako topológia zobrazovania) na nastavenie Rozšíriť.

Čo sa stane po skončení prezentácie, môže byť trochu mätúce:

 • Po skončení prezentácie v programe PowerPoint 2013ponechá PowerPoint v topológii zobrazovania nastavenie Rozšíriť. (Výhodou tohto prístupu je, že pri druhej prezentácii s použitím druhého monitora sa prvá snímka zobrazí s minimálnym časovým sklzom. Nevýhodou je, že PowerPoint môže prepisovať preferované nastavenie zobrazenia, ktorým je Duplikovanie. Niektorým ľuďom toto prepisovanie nevyhovuje.)

 • V novšíchverziách sa v rovnakom scenári ukončenia prezentácie PowerPoint obnoví predvolené nastavenie Duplikovať, ak je toto, čo ste vybrali.

Ak používate PowerPoint 2013 a chcete, aby PowerPoint namiesto zachovania nastavenia Rozšíriť vrátil predvolené nastavenie, vykonajte malú zmenu v databáze Registry systému Windows, ako je uvedené nižšie.

V tomto postupe vytvoríte príkaz, ktorý pridáva do databázy Registry systému Windows nové nastavenie pre PowerPoint, a potom tento príkaz spustíte:

 1. Vytvorte nový súbor v poznámkovom bloku.

 2. Do poznámkového bloku skopírujte a prilepte nasledujúce tri riadky textu:

  Windows Registry Editor Version 5.00 
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\PowerPoint\Options] 
  "RestoreTopology"=dword:00000001
 3. V ponuke Súbor v poznámkovom bloku kliknite na príkaz Uložiť ako.

 4. Pomenujte súbor Update.reg. (Je dôležité, aby mal súbor príponu .reg).

 5. V poli Uložiť vo formáte vyberte možnosť Všetky súbory (*.*).

 6. Poznačte si priečinok, do ktorého uložíte súbor. Potom kliknite na položku Uložiť a zavrite poznámkový blok.

 7. Otvorte Prieskumníka súborov z ponuky Štart a prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili súbor Update.reg.

 8. Dvakrát kliknite na súbor Update.reg.

 9. Na obe zobrazené výzvy odpovedzte „Áno“.

Odteraz bude PowerPoint po skončení prezentácie vracať zmeny a používať predvolenú topológiu zobrazenia.

(Ďalšie technické informácie si môžete prečítať v tomto príspevku vo fóre komunity , na ktorý odpovedal Programový manažér PowerPointu.)

Pozrite tiež

Video: Používanie zobrazenia pre prezentujúceho

Zobrazenie poznámok lektora počas prezentácie

Video: Vyskúšanie časovania prezentácie

Priblíženie časti snímky v zobrazení prezentácie

Tlač powerpointových snímok, podkladov a poznámok

Vytvorenie automatickej prezentácie

Spustenie prezentácie a zobrazenie poznámok v zobrazení pre prezentujúceho

Videá PowerPoint sa neprehrávajú na sekundárnom monitore

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×