Prezentácia powerpointových snímok je efektívny spôsob, ako sprostredkovať svoje myšlienky a nápady. Tým, že sa sústredíte na položky s odrážkami a vyhnete sa príliš veľkému množstvu detailov, môžete zabezpečiť, že si cieľová skupina prezentáciu aj zapamätá.

Počas prezentácie vám môžu pomôcť ovládacie prvky schôdze, napríklad nástroje na zapisovanie poznámok, poznámky prezentujúceho a funkcia striedania prezentujúcich. Snímky môžete dokonca sprístupniť na stiahnutie, aby všetci účastníci mali možnosť prezrieť si ich aj po schôdzi.

Poznámka: Ak chcete získať prehľad o ďalších možnostiach prezentácie a funkciách miestností na schôdze cez Lync vrátane možností zvuku, videa, účastníkov a rozložení, pozrite si Úvodné informácie o miestnosti na schôdzu cez Skype for Business (Lync) alebo podrobnosti o miestnosti na schôdzu pre používateľov služieb Office 365.

Nahratie powerpointovej prezentácie

Je vhodné, aby ste prezentáciu nahrali v časovom predstihu a precvičili si používanie nástrojov prezentácie, aby ste s nimi nemali problémy počas schôdze.

 1. Podržte kurzor na ikone prezentácie (monitora) a kliknite na položku PowerPoint.

 2. Vyhľadajte svoju prezentáciu a dvojitým kliknutím ju nahrajte do schôdze.

Zdieľanie PowerPointu

 1. Snímky môžete premiestňovať pomocou šípok v dolnej časti okna schôdze alebo pomocou šípok na klávesnici. Takisto môžete použiť aj miniatúry.

 2. Kliknutím na položku Poznámky si môžete zobraziť poznámky prezentujúceho (budú sa zobrazovať iba vám).

 3. Ak snímka obsahuje video, podržte na nej kurzor. Odkryjú sa ovládacie prvky videa, ako sú napríklad položky Prehrať, Pozastaviť alebo Zastaviť. Zvuková časť sa bude prehrávať účastníkom, ktorí počas pripájania použili zvukový systém počítača.

Snímka obrazovky znázorňujúca powerpointovú snímku s ovládacími prvkami videa

 1. Všetky animácie na snímkach sa prehrávajú úplne rovnako ako mimo schôdze cez Lync.

 2. Stlačením klávesu F5 na klávesnici prejdete do zobrazenia na celú obrazovku a stlačením klávesu ESC sa vrátite do normálneho zobrazenia.

 3. Kliknutím na tlačidlo Poznámky na pravej strane snímky môžete odkryť nástroje a následne kresliť, pridať pečiatku, zvýrazňovať položky atď. Ďalšie informácie nájdete v ďalšom texte tohto článku.

Používanie nástrojov na zapisovanie poznámok

Pomocou nástrojov na zapisovanie poznámok sa môžete vizuálne zamerať na rozličné body v prezentácii alebo počas voľnej diskusie s účastníkmi zaznamenávať spoločné nápady. Zapisovaním poznámok do prezentácie sa samotný súbor nemení. Ak však chcete, môžete uložiť novú kópiu s poznámkami.

Kliknutím na ikonu skupiny nástrojov Poznámky v pravej hornej časti powerpointovej snímky odkryte nástroje. Snímka obrazovky s tlačidlom Poznámky

 • Nástroj ukazovateľa: virtuálny laserový ukazovateľ. Ukazovateľom sa môžete presúvať po snímke.

 • Vybrať a zadať text: výber oblasti, do ktorej môžete zapisovať poznámky, zmena písma, farby a veľkosti.

 • Pero: kreslenie voľnou rukou.

 • Zvýrazňovač: zvýraznenie určitej oblasť aktuálnej snímky.

 • Guma: odstránenie určitej vybratej poznámky.

 • Pečiatka: vloženie pečiatky do zobrazenej snímky (v podobe šípky, znaku začiarknutia alebo znaku X).

 • Tvar: kreslenie tvarov, napríklad čiar, šípok, štvorcov.

 • Vložiť obrázok: vloženie obrázka do snímky z počítača.

 • Odstrániť vybraté poznámky: odstránenie vybratých poznámok.

 • Ďalšie možnosti: možnosti na výber poznámky, vrátenie a zopakovanie operácie, vystrihnutie, prilepenie obrázka, možnosti Uložiť ako a Odoslať do programu OneNote.

Výber používateľov, ktorí môžu stiahnuť prezentáciu

Obmedzte prístup k sťahovaniu prezentácie, aby ste sa mohli sústrediť na obsah prezentácie a vyhli sa rozptyľovaniu. Na konci schôdze môžete možnosti zmeniť a umožniť používateľom, aby si snímky stiahli a neskôr si ich mohli prezrieť.

 1. Po nahratí prezentácie do schôdze podržte ukazovateľ na ikone prezentácie a kliknite na položku Spravovať prezentovaný obsah.

 2. Kliknite na ponuku Povolenia a vyberte niektorú možnosť:

 3. Organizátor Prezentáciu si môže stiahnuť iba osoba, ktorá schôdzu naplánovala.

 4. Prezentujúci Prezentáciu si môžu stiahnuť všetci tí, ktorí počas schôdze prezentovali.

 5. Všetci Prezentáciu si do svojho počítača môžu stiahnuť všetci účastníci schôdze.

Stiahnutie prezentácie

Účastníci, ktorí majú povolenie na stiahnutie prezentácie, si súbor môžu uložiť do svojho počítača.

 1. Podržte ukazovateľ nad ikonou prezentácie (monitora).

 2. Kliknite na položku Spravovať prezentovaný obsah.

 3. Kliknite na položku Ďalšie a potom na položku Uložiť ako alebo na položku Uložiť s poznámkami.

Výber používateľov, ktorí si môžu súkromne zobraziť prezentáciu

Ak nechcete, aby účastníci ešte pred prezentáciou videli jej obsah, môžete zobrazenie uzamknúť tak, aby účastníci videli len to, čo práve zobrazujete. Treba však vziať do úvahy, že do prezentácie môžu i tak nahliadnuť ostatní prezentujúci.

 1. V miestnosti na schôdzu kliknite na položky Ďalšie možnosti > Schôdza cez Lync − možnosti.

  Snímka tlačidla zobrazujúceho ďalšie možnosti

 2. Vyberte povolenia týkajúce sa možností poznámok a zobrazenia:

  • Kto môže zapisovať poznámky do powerpointových prezentácií?

  • Kto si môže sám prezerať obsah?

Túto možnosť použite, ak chcete, aby si účastníci mohli sami prezerať prezentáciu bez prerušenia schôdze. Je to užitočná možnosť aj pre prezentujúcich, keď chcú prejsť priamo na snímku, ktorú budú prezentovať.

Možnosti Zobraziť súkromne a Prevziať ovládanie ako prezentujúci

Prezentujúci sa môžu pri prezentácii jednotlivých snímok na schôdzi striedať. Kým jeden prezentuje, ďalší môže prejsť priamo k určitej snímke a potom sa vrátiť k aktuálnemu zobrazeniu.

 1. Ak chcete snímky zobraziť súkromne, môžete nimi prechádzať pomocou šípok v dolnej časti okna schôdze. Nedôjde k prerušeniu schôdze a dostanete oznámenie o tom, že si schôdzu prezeráte súkromne.

 2. Ak sa chcete vrátiť k aktuálnemu zobrazeniu, kliknite na položku Späť na zobrazenie pre prezentujúceho. Vaše zobrazenie sa zosynchronizujete so zobrazením aktívneho prezentujúceho.

  Návrat na zobrazenie prezentujúceho/Prevziať ovládanie ako prezentujúci

 3. Ak chcete prezentovať, kliknutím na položku Prevziať ovládanie ako prezentujúci prevezmite ovládanie prezentácie. Nezabudnite, že schôdza sa automaticky prepne na vaše zobrazenie.

 4. Po dokončení prezentácie kliknite na položku Zastaviť prezentovanie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×