Prezentovanie v programe PowerPoint

Ak prezentujete pripravenú prezentáciu nejakej skupine, pravdepodobne chcete mať neustále prehľad o obsahu, tempe a o tom, čo je práve zobrazené. Prezentovanie v programe PowerPoint predstavuje profesionálny spôsob prezentácie online. Prezentovaný obsah nemôže nikto upravovať, ak to však povolíte, ostatní používatelia môžu v prezentácii urobiť značky a vyzdvihnúť tak pointu.

Čo chcete urobiť?

Odovzdanie súboru programu PowerPoint pred plánovanou schôdzou

Ak máte naplánovanú schôdzu, možno budete chcieť ešte pred jej začiatkom odovzdať potrebnú prezentáciu.

 1. Kliknutím na prepojenie Pripojiť sa online alebo Pripojiť sa k schôdzi online v pozvánke otvorte schôdzu v programe Microsoft Outlook.

 2. V okne schôdze kliknite na položku Zdieľať a potom na položku Prezentácia programu PowerPoint.

 3. Dvakrát kliknite na súbor programu PowerPoint, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť. Po odovzdaní súboru a konvertovaní na prezentáciu sa snímky zobrazia v oblasti plochy schôdze napravo od okna schôdze.

Na začiatok stránky

Kontrolovanie osôb, ktoré môžu prezentáciu prevziať

Ak sa chcete sústrediť na prezentáciu a zabrániť rozptyľovaniu, pravdepodobne budete chcieť obmedziť počet osôb, ktoré budú mať možnosť prezentáciu alebo podklady prevziať.

 • Po odovzdaní prezentácie kliknite na ploche schôdze na položku Zoznam obsahu, kliknite na šípku vedľa súboru, ukážte na položku Sprístupniť tejto osobe a potom kliknite na niektorú z nasledujúcich položiek:

  • Organizátor    Súbor môže prevziať len osoba, ktorá schôdzu naplánovala. Túto možnosť je vhodné vybrať, ak robíte prezentáciu a nechcete, aby mali účastníci schôdze prístup k obsahu ešte pred prezentáciou.

  • Prezentujúci     Súbor môžu do počítača prevziať len prezentujúci.

  • Všetci    Súbor môžu do svojich počítačov prevziať všetci, organizátor, prezentujúci aj účastníci.

Na začiatok stránky

Prezentácia v programe PowerPoint

Môžete prezentovať prezentáciu programu PowerPoint, ktorá bola odovzdaná na schôdzu, alebo vyhľadať súbor programu PowerPoint a začať prezentáciu.

Prezentácia súboru programu PowerPoint, ktorý už bol odovzdaný na schôdzu

 1. V okne schôdze kliknite na položku Zdieľať, kliknite na možnosť Najnovší obsah a nakoniec kliknite na názov súboru.

Prezentácia súboru programu PowerPoint, ktorý ešte nebol odovzdaný

 1. V okne schôdze kliknite na položku Zdieľať a potom kliknite na možnosť Prezentácia programu PowerPoint.

 2. V dialógovom okne Zdieľať súbor programu PowerPoint vyhľadajte súbor programu PowerPoint, ktorý chcete prezentovať, a dvakrát naň kliknite. Odovzdanie a konvertovanie súboru prezentácie môže chvíľu trvať.

Poznámka:  Pri vašej aktívnej prezentácii sa napravo od vášho mena zvýrazní ikona zvuku a zobrazí sa text Hovorí (vaše meno).

Na začiatok stránky

Zastavenie zobrazovania prezentácie

Ak chcete zastaviť zobrazovanie prezentácie, postupujte nasledovne:

 • V hornej časti plochy schôdze kliknite na položku Zastaviť zdieľanie.

Na začiatok stránky

Kontrolovanie zobrazovaného obsahu počas prezentácie

Ak nechcete, aby účastníci dopredu videli obsah prezentácie, môžete nastaviť zobrazenie tak, aby účastníci videli len to, čo práve zobrazujete. Ostatní prezentujúci však môžu naďalej vidieť celú prezentáciu.

1. V okne schôdze pod názvom schôdze v hornej časti okna kliknite na prepojenie Informácie o pripojení a možnosti schôdzí a potom kliknite na položku Možnosti schôdze.

2. V dialógovom okne Možnosti schôdze online v časti Oprávnenia v rozbaľovacom zozname Zobraziť súkromne kliknite na položku Iba prezentujúci.

Na začiatok stránky

Pridelenie štatútu prezentujúceho každej osobe

Ak chcete každej osobe prideliť štatút prezentujúceho, postupujte nasledovne:

 1. V okne schôdze pod názvom schôdze v hornej časti okna kliknite na prepojenie Informácie o pripojení a možnosti schôdzí a potom kliknite na položku Možnosti schôdze.

 2. V dialógovom okne Možnosti schôdze online v časti Prezentujúci kliknite na položku Každý vrátane osôb mimo mojej spoločnosti (bez obmedzení).

Na začiatok stránky

Zmena prezentujúcich počas prezentácie

Prezentujúci sa môžu pri jednotlivých snímkach programu PowerPoint na schôdzi striedať. Zatiaľ čo jedna osoba prezentuje, ďalšia môže prejsť dopredu na konkrétne miesto v prezentácii alebo dokonca na samostatný súbor a následne začať prezentáciu.

Príprava na viacerých prezentujúcich

1. V okne schôdze pod názvom schôdze v hornej časti okna kliknite na prepojenie Informácie o pripojení a možnosti schôdzí a potom kliknite na položku Možnosti schôdze.

2. V dialógovom okne Možnosti schôdze online v časti Oprávnenia, v rozbaľovacom zozname Zobraziť súkromne skontrolujte, či sú vybrané položky Iba prezentujúcialebo Všetci.

Zmena prezentujúcich

 • V okne schôdze kliknite na položku Zdieľať, kliknite na položku Prezentácia programu PowerPoint a potom v dialógovom okne Zdieľať súbor programu PowerPoint vyhľadajte súbor programu PowerPoint, ktorý chcete prezentovať, a dvakrát naň kliknite.

 • Ďalší prezentujúci, ktorý je pripravený začať prezentáciu, môže vo vhodnom čase kliknúť na položku Prevziať ovládanie ako prezentujúci na ploche schôdze. Táto možnosť je k dispozícii všetkým prezentujúcim, ktorý momentálne neprezentujú. Možnosť Zastaviť zdieľanie na ukončenie prezentácie je však k dispozícii len osobe, ktorá aktuálne prezentuje.

Na začiatok stránky

Komentovanie prezentácie

Komentovaním prezentácie sa označí len horná vrstva alebo zdieľaná verzia prezentácie, aktuálneho súboru sa úpravy nedotknú.

 • Ak chcete začať písať alebo kresliť do prezentácie programu PowerPoint, použite nástroje v dolnej časti plochy schôdze.

Na začiatok stránky

Umožnenie komentovania ostatným používateľom

Ak chcete účastníkom schôdze umožniť písanie alebo kreslenie do snímok programu PowerPoint, postupujte nasledovne:

1. V okne schôdze pod názvom schôdze v hornej časti okna kliknite na prepojenie Informácie o pripojení a možnosti schôdzí a potom kliknite na položku Možnosti schôdze.

2. V dialógovom okne Možnosti schôdze online v časti Oprávnenia, v zozname Komentovanie prezentácií kliknite na položky Všetci alebo Iba prezentujúci.

Na začiatok stránky

Vloženie obrázka do prezentácie programu PowerPoint

Počas prezentácie je možné do súboru programu PowerPoint vložiť obrázok. Postup je nasledovný:

 • V okne schôdze medzi nástrojmi na komentovanie v dolnej časti plochy schôdze kliknite na ikonu Vložiť obrázok, vyhľadajte obrázok, ktorý chcete vložiť, a dvakrát naň kliknite.

Na začiatok stránky

Uloženie kópie okomentovaného súboru

 • V okne schôdze medzi nástrojmi na komentovanie v dolnej časti plochy schôdze kliknite na ikonu Uložiť s komentármi, prejdite na požadované umiestnenie a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×