Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo vytvorte konto.
Dobrý deň,
Select a different account.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PRICE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti cenu cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 €, ktorý pravidelne prináša úroky.

Syntax

PRICE(vyrovnanie; splatnosť; sadzba; výnos; vyplatenie; frekvencia; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie PRICE obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania zabezpečenia. Dátum vyrovnania emisie je dátum po dátume emisie, kedy sa papier obchoduje s kupujúcem.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

 • Výnos    Povinný argument. Ročný výnos cenného papiera.

 • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel dátumy ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 má poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39 448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Dátum vyrovnania je dátum, kedy nákup úroku, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum, keď sa končí platnosť úroku. Predpokladajme napríklad, že dlhopis na 30 rokov bol vydaný 1. januára 2008 a o šesť mesiacov ho zakúpí kupujúcemu. Dátum emisie by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania by bol 1. júla 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po dátume emisie od 1. januára 2008.

 • Vyrovnanie, splatnosť, počet platieb a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné dátumy, funkcia PRICE vráti #VALUE! .

 • Ak je výnos alebo < 0 alebo < 0, funkcia PRICE vráti #NUM! .

 • Ak je zaručená ≤ 0, funkcia PRICE vráti #NUM! .

 • Ak je početnosti iné číslo ako 1, 2 alebo 4, funkcia PRICE vráti #NUM! .

 • Ak je < 0 alebo 4 >, funkcia PRICE vráti #NUM! .

 • Ak je ≥ splatnosti, funkcia PRICE vráti #NUM! .

Dôležité: 

 • Ak je N > 1 (N = počet kupónov splatných medzi dátumom vyrovnania a dátumom zaručenej ceny), funkcia PRICE sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

 • Rovnica

 • kde:

 • Ak sa N = 1 (N = počet kupónov splatných medzi dátumom vyrovnania a dátumom zaručenej ceny), funkcia PRICE sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

 • Elektronická vizitka v správe a podpis, otvorený kontakt v programe Outlook

 • DSC = počet dní od dátumu vyrovnania po dátum ďalšej splátky

 • E = počet dní v období splátky, v ktorých uplynie dátum vyrovnania

 • A = počet dní od začiatku kupónového obdobia po dátum vyrovnania

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis argumentu

15/2/2008

Dátum vyrovnania

15/11/2017

Dátum splatnosti

5,75 %

Percentuálna polročná úroková splátka

6,50 %

Výnos

100 EUR

Zaručená cena

2

Frekvencia je každý polrok

0

Základ 30/360

Vzorec

Popis

Výsledok

=PRICE(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Cena cenného papiera pri argumentoch stanovených v bunkách A2:A8.

94,63 EUR

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×