PRICEDISC (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PRICEDISC v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti cenu diskontného cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 €.

Syntax

PRICEDISC(vyrovnanie; splatnosť; zľava; vyplatenie; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie PRICEDISC obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vydania, kedy sa zabezpečenie obchoduje s kupujúcim.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Zľava    Povinný argument. Diskontná sadzba cenného papiera.

 • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 448 dní po 1. januári, 1900.

 • Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročné dlhopisy sa vystavia v januári 1, 2008 a kúpi ho kupujúci o šesť mesiacov neskôr. Dátum vydania by bol 1 2008, dátum vyrovnania bude júl 1, 2008 a dátum splatnosti by bol 1, 2038, čo je 30 rokov po januári 1, 2008, dátum vydania.

 • Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie je platným dátumom, funkcia PRICEDISC vráti #VALUE. .

 • Ak je zľava ≤ 0, alebo ak je vyplatenie ≤ 0, funkcia PRICEDISC vráti #NUM! .

 • Ak je základ < 0 alebo ak základ > 4, funkcia PRICEDISC vráti #NUM! .

 • Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia PRICEDISC vráti #NUM! .

 • Funkcia PRICEDISC sa počíta nasledovne:

  Rovnica

  kde:

  • B = počet dní v roku, závisí od ročného základu

  • DSM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis argumentu

2/16/2008

Dátum vyrovnania

3/1/2008

Dátum splatnosti

5,25 %

Diskontná sadzba v percentách

100 EUR

Zaručená cena

2

Typ úročenia: 2 (Aktuálny/360)

Vzorec

Popis

V ýsledok

=PRICEDISC(A2;A3;A4;A5;A6)

Cena cenného papiera pri argumentoch stanovených v bunkách A2:A6.

99,80 EUR

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×