Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

PRICEMAT (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PRICEMAT v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti cenu cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 Sk, ktorý prináša úroky ku dňu splatnosti.

Syntax

PRICEMAT(vyrovnanie; splatnosť; emisia; sadzba; výnos; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie PRICEMAT obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vydania, kedy sa zabezpečenie obchoduje s kupujúcim.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera, vyjadrený vo forme poradového čísla dátumu.

 • Sadzba    Povinný argument. Úroková miera platná v čase jeho emisie.

 • Výnos    Povinný argument. Ročný výnos cenného papiera.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo nie je zadaná

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 448 dní po 1. januári, 1900.

 • Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročné dlhopisy sa vystavia v januári 1, 2008 a kúpi ho kupujúci o šesť mesiacov neskôr. Dátum vydania by bol 1 2008, dátum vyrovnania bude júl 1, 2008 a dátum splatnosti by bol 1, 2038, čo je 30 rokov po januári 1, 2008, dátum vydania.

 • Vyrovnanie, splatnosť, emisia a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak argument vyrovnanie, splatnosť alebo problém nie je platným dátumom, funkcia PRICEMAT vráti #VALUE. .

 • Ak je hodnota < 0 alebo YLD < 0, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .

 • Ak je základ < 0 alebo ak základ > 4, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .

 • Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .

 • Funkcia PRICEMAT sa počíta nasledovne:

  Rovnica

  kde:

  • B = počet dní v roku, závisí od ročného základu

  • DSM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou

  • DIM = počet dní medzi emisiou a splatnosťou

  • A = počet dní od začiatku kupónového obdobia po dátum vyrovnania

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

2/15/2008

Dátum vyrovnania

4/13/2008

Dátum splatnosti

11/11/2007

Dátum emisie

6,10 %

Percentuálna polročná úroková splátka

6,10 %

Výnos

0

Základ 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledok

=PRICEMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Cena cenného papiera pri použití argumentov stanovených v bunkách A2:A7.

99,98 EUR

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×