Pridanie alebo odstránenie riadkov a stĺpcov

Pomocou karty Nástroje tabuliek môžete jednoducho pridávať a odstraňovať riadky a stĺpce v PowerPoint.

Pridanie riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v riadku nad alebo pod miesto, kde sa má zobraziť nový riadok.

 2. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie v skupine Riadky & a stĺpce vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať riadok nad vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť nad.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť pod.

   Možnosti v skupine Riadky a stĺpce

   Poznámky: 

   • Ak chcete pridať viacero riadkov naraz pomocou myši, presunutím myšou vyberte rovnaký počet riadkov na tú hodnotu, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku Vložiť nad aleboVložiť pod. Vyberte napríklad tri existujúce riadky, kliknite na položku Vložiť nad alebo Vložiť poda pridajú sa ďalšie tri riadky.

   • Ak chcete pridať riadok na koniec tabuľky, kliknite na bunku v poslednom riadku úplne vpravo a potom stlačte kláves TAB.

Pridanie stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky napravo alebo naľavo od stĺpca, kde sa má zobraziť nový stĺpec.

 2. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie v skupine Riadky & a stĺpce vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť naľavo.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť napravo.

   Možnosti v skupine Riadky a stĺpce

   Poznámka: Ak chcete pridať viacero stĺpcov naraz, presunutím myši vyberte rovnaký počet stĺpcov na tú hodnotu, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku Vložiť naľavo aleboVložiť napravo. Vyberte napríklad tri existujúce stĺpce, kliknite na položku Vložiť vľavo alebo Vložiť napravoa pridajú sa tri ďalšie stĺpce.

Odstránenie riadka alebo stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci alebo riadku, ktorý chcete odstrániť.

 2. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie kliknite v skupine Riadky & stĺpce na položku Odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť stĺpcealebo Odstrániť riadky.

  Odstránenie stĺpcov a riadkov

Odstránenie tabuľky

 1. Kliknutím vyberte tabuľku.

 2. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie kliknite v skupine Riadky & stĺpce na položku Odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť tabuľku alebo stlačte kláves DELETE na klávesnici.

  Odstránenie tabuľky

Pozrite tiež

Zlúčenie, rozdelenie alebo odstránenie buniek tabuľky

Zmena vzhľadu tabuľky

Pridanie tabuľky na snímku

Pridanie riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v riadku nad alebo pod miesto, kde sa má zobraziť nový riadok.

 2. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie kliknite v skupine Tabuľka na položku Vybrať apotom kliknite na položku Vybrať riadok.

  Obrázok karty Rozloženie v časti Nástroje tabuliek programu Word

 3. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie v skupine Riadky a stĺpce vykonajte niektorý z týchto krokov:

  alternatívny text

  • Ak chcete pridať riadok nad vybratý riadok, kliknite na položku Vložiť nad.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratý riadok, kliknite na položku Vložiť pod.

   Ak chcete pridať viacero riadkov naraz, vyberte počet riadkov, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na položku Vložiť nad alebo Vložiť pod.

Tip: Ak chcete pridať riadok na koniec tabuľky, kliknite na poslednú bunku v poslednom riadku a stlačte kláves TAB.

Pridanie stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci naľavo alebo napravo od miesta, kde sa má zobraziť nový stĺpec.

 2. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie kliknite v skupine Tabuľka na položku Vybrať apotom kliknite na položku Vybrať stĺpec.

  Obrázok karty Rozloženie v časti Nástroje tabuliek programu Word

 3. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie v skupine Riadky a stĺpce vykonajte niektorý z týchto krokov:

  alternatívny text

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratého stĺpca, kliknite na položku Vložiť naľavo.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratého stĺpca, kliknite na položku Vložiť napravo.

   Ak chcete pridať viacero stĺpcov naraz, vyberte počet stĺpcov, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na položku Vložiť naľavo aleboVložiť napravo.

Odstránenie stĺpca alebo riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci alebo riadku, ktorý chcete odstrániť.

 2. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie kliknite v skupine Tabuľka na položku Vybraťa potom kliknite na položku Vybrať stĺpec alebo Vybrať riadok.

  Obrázok karty Rozloženie v časti Nástroje tabuliek programu Word

 3. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie v skupine Riadky & stĺpce kliknite na šípku pod položkou Odstrániť.

  alternatívny text

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete odstrániť stĺpec, kliknite na položku Odstrániť stĺpce alebo stlačte kláves BACKSPACE.

  • Ak chcete odstrániť riadok, kliknite na položku Odstrániť riadky alebo stlačte kláves BACKSPACE.

Pridanie riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v riadku nad alebo pod miesto, kde sa má zobraziť nový riadok.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Riadky & stĺpce vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať riadok nad vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť nad.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť pod.

   alternatívny text

   Poznámky: 

   • Ak chcete pridať viacero riadkov naraz pomocou myši, presunutím myšou vyberte rovnaký počet riadkov na tú hodnotu, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku Vložiť nad aleboVložiť pod. Vyberte napríklad tri existujúce riadky, kliknite na položku Vložiť nad alebo Vložiť poda pridajú sa ďalšie tri riadky.

   • Ak chcete pridať riadok na koniec tabuľky, kliknite na bunku v poslednom riadku úplne vpravo a potom stlačte kláves TAB.

Pridanie stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky napravo alebo naľavo od stĺpca, kde sa má zobraziť nový stĺpec.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Riadky & stĺpce vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť naľavo.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť napravo.

   alternatívny text

   Poznámka: Ak chcete pridať viacero stĺpcov naraz, presunutím myši vyberte rovnaký počet stĺpcov na tú hodnotu, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku Vložiť naľavo aleboVložiť napravo. Vyberte napríklad tri existujúce stĺpce, kliknite na položku Vložiť vľavo alebo Vložiť napravoa pridajú sa tri ďalšie stĺpce.

Odstránenie riadka alebo stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci alebo riadku, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Riadky & stĺpce na položku Odstrániť apotom kliknite na položku Odstrániť stĺpcealebo Odstrániť riadky.

  Vyberte tlačidlo Odstrániť a potom vyberte položku Odstrániť stĺpce alebo Odstrániť riadky.

Odstránenie tabuľky

 1. Kliknutím vyberte tabuľku.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Riadky & stĺpce na položku Odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť tabuľku alebo stlačte kláves DELETE na klávesnici.

  alternatívny text

Pridanie riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v riadku nad alebo pod miesto, kde sa má zobraziť nový riadok.

 2. Na karte Rozloženie tabuľky v skupine Riadky & a stĺpce vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať riadok nad vybratú bunku, kliknite na položku Nad.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratú bunku, kliknite na položku Pod.

   Tlačidlá na páse s nástrojmi na úpravu riadkov a stĺpcov tabuľky

   Poznámky: 

   • Ak chcete pomocou myši pridať viacero riadkov naraz, presunutím myšou vyberte rovnaký počet riadkov na tú hodnotu, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku Nad alebo Pod. Vyberte napríklad tri existujúce riadky, kliknite na položku Nadalebo Poda pridajú sa ďalšie tri riadky.

   • Ak chcete pridať riadok na koniec tabuľky, kliknite na bunku v poslednom riadku úplne vpravo a potom stlačte kláves TAB.

Pridanie stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky napravo alebo naľavo od stĺpca, kde sa má zobraziť nový stĺpec.

 2. Na karteRozloženie tabuľky v skupine Riadky & a stĺpce vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratej bunky, kliknite na položku Doľava.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratej bunky, kliknite na položku Vpravo.

   Tlačidlá na páse s nástrojmi na úpravu riadkov a stĺpcov tabuľky

   Poznámka: Ak chcete pridať viacero stĺpcov naraz, presunutím myši vyberte rovnaký počet stĺpcov na tú hodnotu, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku Vľavo alebo Vpravo. Vyberte napríklad tri existujúce stĺpce, kliknite na položku Vľavoalebo Vpravoa pridajú sa tri ďalšie stĺpce.

Odstránenie riadka alebo stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci alebo riadku, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte Rozloženie tabuľky kliknite v skupine Riadky & na položku Odstrániť apotom kliknite na položku Odstrániť stĺpce alebo Odstrániť riadky.

  alternatívny text

Odstránenie tabuľky

 1. Kliknutím vyberte tabuľku.

 2. Na karte Rozloženie tabuľky kliknite v skupine Riadky & stĺpce na položku Odstrániť a potom na položku Odstrániť tabuľku alebo stlačte kláves DELETE na klávesnici.

  Príkaz Odstrániť tabuľku

Pridanie riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v riadku nad alebo pod miesto, kde sa má zobraziť nový riadok.

 2. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie v skupine Riadky & a stĺpce vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať riadok nad vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť nad.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť pod.

   Možnosti v skupine Riadky a stĺpce

   Poznámky: 

   • Ak chcete pridať riadok na koniec tabuľky, môžete kliknúť na bunku v poslednom riadku úplne vpravo a potom stlačiť kláves TAB.

   • PowerPoint na webe nie je možné pridať viacero riadkov alebo stĺpcov naraz.

Pridanie stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky napravo alebo naľavo od stĺpca, kde sa má zobraziť nový stĺpec.

 2. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie v skupine Riadky & a stĺpce vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť naľavo.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť napravo.

   Možnosti v skupine Riadky a stĺpce

   Poznámka:  PowerPoint na webe nie je možné pridať viacero riadkov alebo stĺpcov naraz.

Odstránenie riadka alebo stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci alebo riadku, ktorý chcete odstrániť.

 2. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie kliknite v skupine Riadky & stĺpce na položku Odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť stĺpcealebo Odstrániť riadky.

  Odstránenie stĺpcov a riadkov

Odstránenie tabuľky

 1. Kliknite na miesto v tabuľke.

 2. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie kliknite v skupine Riadky & stĺpce na položku Odstrániťa potom kliknite na položku Odstrániť tabuľku.

  Odstránenie tabuľky

Pozrite tiež

Zlúčenie, rozdelenie alebo odstránenie buniek tabuľky

Zmena vzhľadu tabuľky

Pridanie tabuľky na snímku

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×