Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Efekt animácie dráhy pohybu môžete použiť na premiestňovanie objektov na snímke tak, že sa vytvorí príbeh.

Lietadlo nachádzajúce sa na pravej strane (dole) napríklad zobrazuje počiatočný bod lietadla a bodkovaná čiara medzi dvomi lietadlami zobrazuje dráhu, ktorú lietadlo po spustení animácie preletí. Priehľadný obrázok na ľavej strane je miesto, kde sa bude lietadlo po skončení animácie nachádzať.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

1:14

predplatiteliaMicrosoft 365 majú možnosť šetriacu čas pre efekty animácie založené na pohybe: Morfing

Pridanie dráhy pohybu do objektu

Dráha pohybu Vývrtka doľava

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie kliknite na položku Pridať animáciu.

  Pridať animáciu

 3. Posuňte sa dole na položku Dráhy pohybu a vyberte jednu z možností.

  Posun dole na položku Trasy pohybu

  Tip:   Ak vyberiete možnosť Vlastná dráha, môžete nakresliť dráhu, ktorú má objekt opísať.

  Kreslenie vlastnej trasy

  Ak chcete kreslenie vlastnej dráhy zastaviť, stlačte kláves Esc.

Možnosti rozšírenej dráhy pohybu

 1. Ak sa nezobrazuje požadovaná dráha pohybu, v dolnej časti galérie kliknite na položku Ďalšie dráhy pohybu.

  Ďalšie trasy pohybu

  Kliknutím na animáciu zobrazíte ukážku pohybu objektu na snímke.

  Kliknutie na animáciu dráhy pohybu

 2. Keď si vyberiete požadovanú dráhu pohybu, kliknite na položku OK.

  Ak chcete animáciu zo snímky odstrániť, kliknite na dráhu pohybu (bodkovaná čiara so šípkou) a potom stlačte kláves Delete.

  Kliknite na trasu pohybu a stlačte kláves DELETE

Úprava dráhy pohybu

 1. Ak chcete napríklad zmeniť smer dráhy pohybu, upraviť jednotlivé body dráhy pohybu alebo uzamknúť (tak, aby ostatní nemohli animáciu meniť) a odomknúť animáciu, kliknite na položku Možnosti efektu.

  Úprava efektu dráhy pohybu

 2. Ak chcete zobraziť ukážku dráhy pohybu, kliknite na objekt na snímke a potom kliknite na možnosť Animácie > Ukážka.

  Tip:   Položka Ukážka sa nachádza na karte Animácie úplne naľavo pod kartou Súbor.

  Kliknutie na položku Ukážka

Použitie preddefinovaných ciest

Vo väčšine prípadov na zvýšenie pútavosti snímky dokonale poslúžia základné animácie cesty. V nasledujúcom príklade použijeme na grafický prvok animáciu cesty Otočenie, potom smer cesty zmeníme pomocou položky Možnosti efektu a konečný vzhľad dosiahneme použitím možnosti Obrátiť smer trasy.

Príklad: použitie preddefinovanej animácie cesty na grafický prvok

 1. Na prázdnej snímke kliknite na položky Vložiť > Tvary > Obdĺžnik (alebo na iný požadovaný tvar) a potom tvar vložte kliknutím na ľavý horný roh snímky.

 2. Kým je obdĺžnik vybratý, kliknite na položky Animácie > Animácia cesty a v časti Základné kliknite na položku Otočenie.

  Apply an path animation on the Animations tab
 3. Po ukončení zobrazenia ukážky animácie kliknite na položku Možnosti efektu nachádzajúcu sa na karte Animácie a potom kliknite na položku Dole vpravo.

 4. Presuňte kurzor nad koncový bod animácie, až kým sa nezmení na dvojitú preškrtnutú šípku, a potom naň kliknite a presuňte sa do pravého dolného rohu snímky.

  Drag the corner of the animation path to resize it
 5. Nakoniec kliknite na položku Možnosti efektu > obrátený smer cesty.

  Control-click the path to reverse it

  Animácia teraz premiestni grafický prvok z najmenej viditeľného miesta na snímke (vpravo dole) na najviditeľnejšie (vľavo hore).

Použitie vlastných ciest

Ak chcete nakresliť vlastnú animáciu cesty, vyberte objekt, ktorý chcete animovať, kliknite na položku Animácie > Animácie cesty a potom vyberte možnosť v časti Vlastné. Spôsob kreslenia závisí od vybratého typu cesty.

Ak ste vybrali cestu Krivka alebo Voľný tvar: Curve or Freeform path animation buttons

 1. Kliknite na počiatočný bod a potom kliknite zakaždým, keď budete chcieť zmeniť smer.

 2. Kreslenie ukončíte dvojitým kliknutím.

Ak ste vybrali cestu Čiara alebo Čarbanica: Čiara alebo čarbanica ako trasy animácie

 • Kliknite, počas kreslenia požadovaného tvaru podržte tlačidlo myši a po skončení tlačidlo uvoľnite.

Ak chcete zmeniť vlastnú nakreslenú cestu, postupujte takto:

 • Podržte tlačidlo Ctrl a kliknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši na vlastnú cestu a kliknite na položku Upraviť body.

  Vlastné trasy animácie v režime Úprava bodov

  Tip: Ak ste doteraz cesty v grafickom programe neupravovali, možno bude ľahšie efekt odstrániť a nakresliť ho odznova.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×