Popisy môžete pridať k obrázkom, rovniciam alebo iným objektom. Popis je číslované označenie, napríklad Obrázok 1, ktoré môžete pridať k obrázku, tabuľke, rovnici alebo inému objektu. Skladá sa z prispôsobiteľného textu (Obrázok, Tabuľka, Rovnica alebo iný text, ktorý zadáte), za ktorým nasleduje poradové číslo alebo písmeno (zvyčajne 1, 2, 3,... alebo a, b, c...), a potom, ak chcete, môžete pridať ďalší popisný text.

Popis s označením a číslom

1. Text, ktorý vyberiete, alebo vytvoríte.

2. Číslo, ktoré Word vloží za vás.

Ak popisy neskôr pridáte, odstránite alebo premiestnite, môžete jednoducho naraz aktualizovať všetky čísla popisov.

Pomocou týchto popisov môžete vytvoriť aj zoznam položiek s popismi, napríklad zoznam obrázkov alebo zoznam rovníc.

Čo vás zaujíma?

Kliknite nižšie na témy, ktoré vás zaujímajú.

Tip: Ak sa chcete naučiť premiestniť obrázok a popis ako jeden objekt alebo zabezpečiť obtekanie textu okolo obrázka a popisu, postupujte podľa pokynov na pridanie popisov k plávajúcim objektom, ktoré sú uvedené nižšie.

 1. Vyberte objekt (tabuľku, rovnicu, obrázok alebo iný objekt), ku ktorému chcete pridať popis.

 2. Na karte Referencie kliknite v skupine Popisy na položku Vložiť popis.

  Pás s nástrojmi balíka Office 14

 3. V zozname Označenie vyberte označenie, ktoré najlepšie popisuje daný objekt, napríklad Obrázok alebo Rovnica. Ak zoznam neponúka označenie, ktoré potrebujete, kliknite na tlačidlo Nová menovka, do poľa Menovka zadajte nové označenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  V dialógovom okne Popis môžete nastaviť možnosti popisov obrázka, tabuľky alebo rovnice.
 4. Zadajte ľubovoľný text vrátane interpunkčných znamienok, ktoré sa majú zobraziť za označením.

  Do poľa označenia zadajte voliteľný vlastný text popisov.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Word vloží poradové čísla popisov ako pole. Ak popis vyzerá podobne ako reťazec Figure {SEQ Table \* ARABIC}, výsledky polí namiesto výsledkov polí zobrazuje kódy polí. Ak chcete zobraziť popis normálne, stlačte kombináciu klávesov ALT + F9.

Ak chcete, aby bolo možné nastaviť obtekanie textu okolo objektu a popisu alebo premiestniť objekt spoločne s popisom, objekt a popis je potrebné zoskupiť.

 1. Vložte obrázok.

 2. Vyberte položku Možnosti rozloženia a potom vyberte niektorú z možností S obtekaním textu.

  Dôležité: Tento krok by ste mali urobiť pred vložením popisu. Ak ste už vložili popis, odstráňte ho, vykonajte tento krok a potom znova pridajte popis.

  Kliknite na tlačidlo Možnosti rozloženia a vyberte, akým spôsobom bude text zalomený okolo vloženého obrázka.
 3. Pridajte popis pomocou krokov uvedených vyššie v časti Pridanie popisov.

 4. Vyberte popis, potom stlačte a podržte kláves Shift a vyberte váš obrázok.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na obidve položky (obrázok aj popis) a vyberte položky Zoskupiť > Zoskupiť.

  Obrázok a popis môžete zoskupiť tak, aby ste ich mohli presúvať súčasne.

Teraz by mal text obtekať okolo obrázka a popisu podľa očakávania, a ak obrázok spolu s popisom presuniete na strane alebo v dokumente na iné miesto, zostanú zoskupené.

Poznámka: Ak obrázok premiestnite, je vhodné aktualizovať čísla popisov (pozrite nižšie), aby ste mali istotu, že číslovanie je stále v správnom poradí.

Ak vložíte nový popis, Word automaticky aktualizuje čísla popisov. Pri odstránení alebo premiestnení niektorého popisu však treba manuálne spustiť aktualizáciu popisov.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a stlačením kombinácie klávesov CTRL + A vyberte celý dokument.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke vyberte položku Aktualizovať pole. Všetky popisy v dokumente by teraz mali byť aktualizované.

Tip: Popisy môžete aktualizovať aj tak, že vyberiete celý dokument a potom stlačíte kláves F9.

Ak ste do dokumentu už pridali aspoň jeden popis, v galérii štýlov by sa mal zobraziť nový štýl s názvom Popis. Ak chcete zmeniť formátovanie popisov v celom dokumente, stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na daný štýl v galérii a vybrať položku Upraviť. Tu môžete nastaviť veľkosť písma, farbu a typ písma a ďalšie možnosti, ktoré sa budú vzťahovať na popisy.

Pravým tlačidlom myši kliknite na štýl popisu v Galérii štýlov a upravte formátovanie popisov.

Ďalšie informácie o úprave štýlov v programe Word nájdete v téme Prispôsobenie štýlov vo Worde.

Ak chcete odstrániť popis, vyberte ho myšou a stlačte kláves Delete. Keď odstránite požadované popisy, ale v dokumente máte ešte ďalšie popisy, mali by ste ich aktualizovať. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + A vyberte celý text v dokumente a potom stlačením klávesu F9 aktualizujte všetky popisy v texte. Tým zabezpečíte, že čísla popisov budú po odstránení nechcených popisov správne.

Pozrite tiež

Máte otázku týkajúcu sa popisov v programe Word, ktoré sme tu nezodpovedali?

Uverejnite otázku vo fóre odpovedí pre Word.

Pomoc pri zlepšovaní programu Word

Máte návrh, ako by sme mohli zlepšiť popisy (alebo ktorúkoľvek inú funkciu) programu Word? Ak áno, navštívte službu Word User Voice a informujte nás.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×