Pridanie konta Outlook.com v Outlooku pre Windows

Outlook vám dáva možnosť získať prístup k rozličným typom e-mailových kont z jedného miesta. Ak máte e-mailové konto Microsoft, ktoré sa končí reťazcom @outlook.com, @live.com, @hotmail.com alebo @msn.com, podľa uvedených krokov pridajte konto do programov Outlook 2016 a Outlook 2013 alebo Outlook 2010 a Outlook 2007.

Rýchle pridanie e-mailového konta Outlook.com

Schránka

Ak chcete svoje konto v službe Outlook.com pridať do Outlooku pre PC, môžete použiť možnosť automatického nastavenia Outlooku.  Pomocou týchto pokynov môžete pridať svoje prvé konto alebo ďalšie kontá.

Poznámka: Vaše používateľské meno je celá e-mailová adresa v službe Outlook.com.

 1. Otvorte Outlook a vyberte položky Súbor > Pridať konto.

  Vyberte položku Súbor a následne Pridať konto.

  Poznámka: Používatelia Outlooku 2007 by mali vybrať položky Nástroje > Nastavenie konta. Na karte E-mail vyberte položku Nové.

 2. V Outlooku 2016 zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte položku Pripojiť.
  V Outlooku 2013 a Outlooku 2010 vyberte e-mailové konto a potom zadajte svoje meno, e-mailovú adresu a heslo. Kliknite na položku Ďalej.
   

  Poznámka: Ak Outlook neprijme vaše heslo, možno máte pre konto Outlook.com povolené dvojfaktorové overenie. Pokyny na vytvorenie hesla aplikácie pre Outlook.com nájdete v ďalšej časti.

 3. Ak sa zobrazí výzva, znova zadajte heslo a potom výberom položiek OK a Dokončiť spustite Outlook.

Pridanie konta Outlook.com v prípade, že používate dvojfaktorové overenie

V konte Outlook.com môžete použiť dvojfaktorové overenie ako pridané bezpečnostné opatrenie. Ak povolíte dvojfaktorové overenie, pri pridaní konta do iného programu, ako je napríklad Microsoft Outlook, budete musieť v konte Outlook.com používať heslo aplikácie alebo aplikáciu Authenticator. 

Ako zistím, či mám dvojfaktorové overenie?

Ak sa pokúsite pridať konto Outlook.com do Outlooku a opakovane sa bude požadovať heslo, pričom nebude prijaté to, o ktorom viete, že je správne, je možné, že máte zapnuté dvojfaktorové overenie. 

 1. Prejdite na https://outlook.com, v pravom hornom rohu kliknite na svoje iniciály a potom vyberte položku Zobraziť konto.

 2. V časti Zabezpečenie vyberte položku Aktualizovať.

 3. V časti Ďalšie možnosti zabezpečenia vyberte položku Preskúmať.

 4. V časti Dvojfaktorové overenie sa zobrazí oznámenie, či používate dvojfaktorové overenie.

Vytvorenie hesla aplikácie pre Outlook.com

 1. Prejdite na https://outlook.com, v pravom hornom rohu kliknite na svoje iniciály a potom vyberte položku Zobraziť konto.

 2. V časti Zabezpečenie vyberte položku Aktualizovať.

 3. V časti Ďalšie možnosti zabezpečenia vyberte položku Preskúmať.

 4. Posuňte sa nadol o sekcie výberu hesiel aplikácií a vyberte položku Vytvoriť nové heslo aplikácie.

 5. Heslo aplikácie sa zobrazí na nasledujúcej obrazovke. Toto heslo si poznačte, pretože ho budete potrebovať pri pridávaní konta do Outlooku.

 6. Keď budete chcieť pridať konto do Outlooku, postupujte podľa pokynov na začiatku tohto článku, ale keď Outlook požiada o zadanie hesla, zadajte heslo aplikácie.

Čo chcete urobiť?

Konto Outlook.com (predtým Hotmail) môžete použiť s kontom Outlook 2010 alebo Outlook 2007. 

Hoci Microsoft momentálne podporuje Outlook 2007 len vo verzii 12.0.6680.5000 a novšej, na prístup k e-mailovému kontu môžete používať podporovanú alebo nepodporovanú verziu. Používaním podporovanej verzie získate úplný prístup k osobnému e-mailovému kontu Microsoft, ktorý zahŕňa prístup k e-mailom, kalendáru a kontaktom. Používaním nepodporovanej verzie získate prístup k e-mailom vo svojom konte, ale nebudete mať prístup ku kalendáru, kontaktom ani úlohám.

 1. V programe Outlook 2007 vyberte ponuku Pomocník a potom položku Informácie o programe Microsoft Office Outlook.

 2. V dialógovom okne Informácie o programe Microsoft Office Outlook je číslo verzie programu Outlook 2007 uvedené v prvom riadku, priamo za slovami Microsoft Office Outlook 2007. Ak je v dialógovom okne na konci prvého riadka uvedené ďalšie číslo verzie, ignorujte ho.

  Na nasledujúcej snímke obrazovky je zobrazené umiestnenie čísla verzie programu Outlook 2007 v prvom riadku dialógového okna.

  Snímka obrazovky, ktorá znázorňuje, kde sa v dialógovom okne Čo je Microsoft Office Outlook zobrazí číslo verzie Outlooku 2007.
 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov v závislosti od toho, či je vaša verzia programu Outlook 2007 podporovaná alebo nepodporovaná:

  • Ak máte podporovanú verziu (12.0.6680.5000 alebo novšiu), prejdite na Krok 3: Spustenie procesu nastavenia nového konta. Touto cestou získate úplný prístup k svojmu e-mailovému kontu.

  • Ak máte nepodporovanú verziu (verziu staršiu ako 12.0.6680.5000), vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak je to možné, aktualizujte Outlook 2007 na podporovanú verziu. Ak to chcete urobiť, prejdite na Krok 2: Aktualizácia Outlooku 2007, ak aktuálna verzia nie je podporovaná. Toto je najlepší prístup, ak je vaša aktuálna verzia nepodporovaná, pretože ním získate úplný prístup k svojmu e-mailovému kontu.

   • Ak nemožno aktualizovať Outlook 2007 na podporovanú verziu, napríklad preto, že to nepovoľuje politika vašej organizácie, prejdite na Krok 3: Spustenie procesu nastavenia nového konta. Touto cestou získate prístup k svojim e-mailom, ale nebudete mať prístup ku kalendáru, kontaktom ani úlohám.

Na spustenie procesu nastavenia nového konta pridajte nový profil, ak už v programe Outlook 2007 máte vytvorené e-mailové konto, a ak nie, pokračujte bez pridania nového profilu.

Pridanie nového profilu

 1. Otvorte ovládací panel.

 2. Vyberte položku Pošta. Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie pošty – Outlook.

 3. V časti Profily vyberte položku Zobraziť profily. Zobrazí sa dialógové okno Pošta.

 4. V časti Pri spustení programu Microsoft Outlook používať tento profil kliknite na položku Ponúkať výber profilu.

 5. Vyberte položku Pridať a potom zadajte názov nového profilu.

 6. Vyberte tlačidlo OK. Zobrazí sa dialógové okno Pridanie nového e-mailového konta – automatické nastavenie konta.

 7. Prejdite na Krok 3: Dokončenie procesu nastavenia nového konta. (Nevykonajte ďalší postup Pokračovanie bez pridania nového profilu.)

Pokračovanie bez pridania nového profilu

 1. V programe Outlook 2007 vyberte v ponuke Nástroje položku Nastavenie konta.

 2. V dialógovom okne Nastavenie konta – e-mailové kontá vyberte na karte E-mail položku Nové.

  Snímka obrazovky s kartou E-mail v dialógovom okne Nastavenie kont.
 3. V dialógovom okne Pridanie nového e-mailového konta vyberte položku Microsoft Exchange, POP3, IMAP alebo HTTP a potom tlačidlo Ďalej.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridanie nového e-mailového konta – automatické nastavenie konta.

 4. Prejdite na Krok 3: Dokončenie procesu nastavenia nového konta.

Dokončite proces nastavenia nového konta vykonaním niektorého z dvoch postupov v tejto časti v závislosti od toho, či používate podporovanú alebo nepodporovanú verziu programu Outlook 2007.

Pridanie nového konta do podporovanej verzie Outlooku 2007

 1. V dialógovom okne Pridanie nového e-mailového konta – automatické nastavenie konta zadajte do poľa Vaše meno svoje meno, neformálne meno alebo prezývku. Toto je meno odosielateľa, ktoré sa bude zobrazovať príjemcom vašich e-mailových správ.

 2. Do textového poľa E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu e-mailového konta, ktoré chcete pridať do programu Outlook 2007.

 3. Do textového poľa Heslo zadajte heslo konta, ktoré chcete pridať do programu Outlook 2007.

 4. Do textového poľa Znova zadajte heslo zadajte heslo ešte raz.

 5. Vyberte tlačidlo Ďalej.

  Outlook 2007 pridá nové e-mailové konto a následne sa k nemu pripojí.

  Dôležité: Hotovo! Dokončili ste všetky potrebné postupy na konfiguráciu programu Outlook 2007 na prístup k osobnému e-mailovému kontu Microsoft. Nevykonávajte ďalší postup Pridanie nového konta do nepodporovanej verzie Outlooku 2007.

Pridanie nového konta do nepodporovanej verzie Outlooku 2007

 1. V dialógovom okne Pridanie nového e-mailového konta – automatické nastavenie konta vyberte položku Manuálne konfigurovať nastavenia servera alebo ďalšie typy serverov a potom tlačidlo Ďalej.

 2. V dialógovom okne Pridanie nového e-mailového konta – výber e-mailovej služby vyberte položku Internetový e-mail a potom tlačidlo Ďalej.

 3. V dialógovom okne Pridanie nového e-mailového konta – nastavenie internetového e-mailu postupujte takto:

  • V časti Informácie o používateľovi zadajte svoje meno a e-mailovú adresu e-mailového konta, ktoré pridávate do programu Outlook 2007.

  • V časti Informácie o serveri postupujte takto:

   • V časti Typ konta vyberte položku IMAP.

   • V časti Server prichádzajúcej pošty zadajte text zobrazený v časti Adresa servera v časti Nastavenia protokolu IMAP4 pre vaše osobné e-mailové konto Microsoft. Adresa, ktorá sa tam zobrazuje, môže byť v tvare imap-mail.outlook.com.

   • V časti Server odchádzajúcej pošty zadajte adresu smtp-mail.outlook.com.

  • V časti Prihlasovacie informácie postupujte takto:

   • Do textového poľa Meno používateľa zadajte e-mailovú adresu e-mailového konta, ktoré chcete pridať do programu Outlook 2007.

   • Do textového poľa Heslo zadajte heslo konta, ktoré chcete pridať do programu Outlook 2007.

  • Pri pravom dolnom rohu dialógového okna vyberte položku Ďalšie nastavenia.

 4. V dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu vyberte na karte Server odosielanej pošty položku Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie a potom vyberte položku Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty.

 5. V dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu vyberte kartu Spresnenie.

  Snímka obrazovky s kartou Spresnenie v dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu.
 6. Na karte Spresnenie postupujte takto:

  • V časti Server prichádzajúcej pošty (IMAP) v textovom poli zadajte číslo portu zobrazené v časti Nastavenia protokolu IMAP4 pre vaše osobné e-mailové konto Microsoft, ktoré môže byť 993, a vyberte položku Tento server vyžaduje šifrované pripojenie (SSL).

  • V časti Server odosielanej pošty (SMTP) zadajte do textového poľa portu číslo 25 a v zozname Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia vyberte možnosť TLS.

   Tipy: 

   • Pred zadaním čísla 25 do textového poľa v časti Server odosielanej pošty (SMTP) je vhodné skontrolovať v softvérovej bráne firewall,, či je port 25 k dispozícii. Ak kontrolou zistíte, že port 25 nie je k dispozícii, do textového poľa v časti Server odosielanej pošty (SMTP) zadajte číslo 587.

   • Ak číslo portu zadané v tomto prípade nie je k dispozícii, je možné, že pri pokuse o pripojenie programu Outlook 2007 k vášmu e-mailovému kontu sa zobrazí chybové hlásenie. Ak sa zobrazí takéto chybové hlásenie, vráťte sa na kartu Spresnenie v dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu a zadajte iné číslo portu (25 alebo 587).

 7. Výberom tlačidla OK zavrite dialógové okno Nastavenie internetového e-mailu.

 8. V dialógovom okne Pridanie nového e-mailového konta – nastavenie internetového e-mailu vyberte tlačidlo Ďalej.

  Outlook 2007 pridá nové e-mailové konto a následne sa k nemu pripojí.

  Dôležité: Hotovo! Outlook 2007 ste nakonfigurovali tak, aby mal prístup k osobnému e-mailovému kontu Microsoft.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nastavenie kont > Nastavenie kont.

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

 3. Na potvrdenie odstránenia konta kliknite na tlačidlo Áno.

Z ovládacieho panela môžete odinštalovať aj Outlook Connector. Ďalšie informácie o odstraňovaní programov nájdete na lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows.

Ak zmeníte heslo konta Outlook.com, musíte aktualizovať aj informácie v programe Outlook. Po zmene hesla vo webovej lokalite služby Outlook.com aktualizujte aj heslo, ktoré je uložené v programe Outlook.

 1. Na karte Súbor kliknite na položky Nastavenie kont > Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 2. Na karte E-mail kliknite na konto Outlook.com a na možnosť Zmeniť.

 3. Do poľa Heslo zadajte nové heslo.

 4. Kliknite na tlačidlo OK a v dialógovom okne Konto – nastavenie kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ak máte konto nakonfigurované ako konto Exchange, môžete svoj kalendár zo služby Outlook.com zobraziť v službe Outlook. Zobrazia sa aj kalendáre iných ľudí, ktoré s vami boli zdieľané. Spravovaním kalendárov v aplikácii Outlook môžete využiť funkcie časového manažmentu, ktoré Outlook ponúka, ako napríklad zobrazenie viacerých kalendárov súčasne. Pomocou konta Outlook 2010 alebo Outlook 2007 a doplnku Outlook Connector môžete:

 • Zobraziť úlohy a správy s príznakom v rámci plánovaných činností v deň, kedy ich treba dokončiť.

 • Usporiadať plánované činnosti do kategórií s vlastnými farbami

 • Prekryť viaceré kalendáre

Okrem toho všetky zmeny, ktoré vykonáte v kalendári služby Outlook.com v aplikácii Outlook, sa automaticky synchronizujú s webovou verziou vášho konta Outlook.com.

Ďalšie informácie

Pridanie e-mailového konta do Outlooku 2016 pre Mac

Pridanie konta Outlook.com v Outlooku for Mac 2011

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie

Spýtať sa komunity >

Získať podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×