Pridanie, odstránenie alebo zobrazenie dôveryhodného vydavateľa

V tomto článku je uvedené, čo je dôveryhodný vydavateľ, ako povoliť obsah od dôveryhodného vydavateľa, prečo je bezpečnejšie používať projekty s kódom vytvorené dôveryhodnými vydavateľmi. Taktiež sa dozviete, ako je možné pridávať dôveryhodných vydavateľov do zoznamu Dôveryhodní vydavatelia v Centre dôveryhodnosti, ako ich zobrazovať a odstraňovať ich z tohto zoznamu.

Čo vás zaujíma?

Informácie o dôveryhodných vydavateľoch

Vydavateľ je osoba alebo spoločnosť, zvyčajne softvérový vývojár, ktorá publikovala kód, ako napríklad makro, ovládací prvok ActiveX alebo doplnok. Skôr, ako sa rozhodnete vydavateľa považovať za dôveryhodného, zistite jeho identitu a to, či má platné poverenia vydavateľa. Dôveryhodní vydavatelia sú renomovaní vývojári, ktorí spĺňajú všetky nasledujúce kritériá:

 • kód je podpísaný digitálnym podpisom,

 • digitálny podpis je platný,

 • digitálny podpis je aktuálny (jeho platnosť ešte neuplynula),

 • certifikát priradený k digitálnemu podpisu bol vydaný dôveryhodnou certifikačnou autoritou (CA).

Ak sa pokúsite spustiť kód, ktorý nespĺňa všetky tieto kritériá, Office tento kód zakáže a zobrazí sa panel hlásení s upozornením na potenciálne nebezpečný kód.

Dôležité: Ak otvoríte súbor od vydavateľa a zobrazí sa správa s upozornením, že k dispozícii nie je žiadny podpis alebo je podpis neplatný, nemali by ste povoliť obsah ani dôverovať vydavateľovi dovtedy, kým nebudete mať istotu, že kód pochádza z dôveryhodného zdroja.

Na začiatok stránky

Zobrazenie ďalších informácií o upozornení zabezpečenia a vydavateľovi

Keď Office zobrazí panel hlásení, aby vás upozornil na potenciálne nebezpečný kód v súbore, skôr, ako sa rozhodnete, či dôverovať kódu alebo vydavateľovi, môžete si zobraziť ďalšie informácie o kóde a vydavateľovi.

Dôležité: Ak sa zobrazí upozornenie, že k dispozícii nie je žiadny podpis alebo že je podpis neplatný, nemali by ste povoliť obsah ani dôverovať vydavateľovi dovtedy, kým nebudete mať istotu, že kód pochádza z dôveryhodného zdroja.

Ak chcete zobraziť podrobnosti o kóde a vydavateľovi po upozornení zabezpečenia…

 1. kliknite na kartu Súbor.

 2. V oblasti Upozornenie zabezpečenia kliknite na tlačidlo Povoliť obsah > Pokročilé možnosti.

  V možnostiach zabezpečenia balíka Microsoft Office zobrazuje Office ďalšie informácie o príčine bezpečnostného upozornenia vrátane informácií o vydavateľovi, ktoré sú súčasťou kódu vydavateľa.

  Dialógové okno Možnosti zabezpečenia, dôverovanie vydavateľovi

Na začiatok stránky

Povolenie aktívneho obsahu od vydavateľa po zobrazení panela hlásení

Keď súbor od vydavateľa obsahuje nový aktívny obsah (napríklad podpísané makro alebo doplnok), panel hlásení sa zobrazí s ikonou štítu, textom upozornenia a tlačidlom Povoliť obsah. Ak viete, že vydavateľ je spoľahlivý, môžete povoliť aktívny obsah. Tým sa súbor stane dôveryhodným dokumentom, no vydavateľ nie je dôveryhodný. Ďalšie informácie o označení vydavateľa ako dôveryhodného nájdete v časti Pridanie dôveryhodného vydavateľa po zobrazení upozornenia zabezpečenia nižšie v tejto téme.

Panel hlásení s hlásením Určitý aktívny obsah bol vypnutý

Povolenie aktívneho obsahu v súbore

Na začiatok stránky

Pridanie dôveryhodného vydavateľa po zobrazení upozornenia zabezpečenia

Ak kód, ktorý Office zablokoval, identifikuje vydavateľa a ste si istí, že vydavateľovi dôverujete, môžete ho po prezretí ďalších informácií o bezpečnostnom upozornení pridať do zoznamu dôveryhodných vydavateľov.

Pridanie vydavateľa do zoznamu dôveryhodných vydavateľov po upozornení zabezpečenia

 1. Otvorte súbor od nového vydavateľa.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. V oblasti Upozornenie zabezpečenia kliknite na tlačidlo Povoliť obsah > Pokročilé možnosti.

 4. V časti Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office kliknite na položku Dôverovať všetkým dokumentom od tohto vydavateľa.

Jednorazové povolenie aktívneho obsahu vydavateľa po zobrazení upozornenia zabezpečenia

Ak chcete jednorazovo povoliť aktívny obsah vydavateľa po zobrazení upozornenia zabezpečenia, pomocou predchádzajúcich pokynov otvorte dialógové okno Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office. V dialógovom okne vyberte možnosť Povoliť obsah pre túto reláciu pre každú časť aktívneho obsahu v zozname.

Dialógové okno Možnosti zabezpečenia – dôverovanie aktívnemu obsahu

Na začiatok stránky

Pridanie dôveryhodného vydavateľa prostredníctvom Centra dôveryhodnosti

Ak viete, že aktívny obsah (makrá, ovládacie prvky ActiveX, pripojenia údajov atď.) od vydavateľa je spoľahlivý, môžete vydavateľa pridať do zoznamu dôveryhodných vydavateľov v Centre dôveryhodnosti.

Pridanie vydavateľa do zoznamu dôveryhodných vydavateľov prostredníctvom Centra dôveryhodnosti

 1. Otvorte súbor od nového vydavateľa.

 2. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 3. Kliknite na položky Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Dôveryhodní vydavatelia.

 4. Vyberte zo zoznamu certifikát vydavateľa a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Oblasť Dôveryhodní vydavatelia v Centre dôveryhodnosti

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo odstránenie dôveryhodného vydavateľa

Môžete skontrolovať účastníkov, ktorí sú v balíku Office uvedení v zozname dôveryhodných vydavateľov, a ak chcete, môžete tiež odstrániť vydavateľa pomocou nasledujúceho postupu.

Zobrazenie zoznamu dôveryhodných vydavateľov a voliteľné odstránenie vydavateľa

 1. Otvorte súbor vytvorený vydavateľom.

 2. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 3. Kliknite na položky Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Dôveryhodní vydavatelia.

 4. V zozname Dôveryhodní vydavatelia vyberte vydavateľa, ktorého chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámka: Ak sa nezobrazuje tlačidlo Odstrániť v časti Dôveryhodní vydavatelia, program balíka Office nie je spustený s právami správcu.

Ak vám Office neponúka možnosť odstrániť vydavateľa, program balíka Office nie je spustený s právami správcu. Ak chcete odstrániť vydavateľa, reštartujte program balíka Office a zadajte poverenia správcu. Ak máte počítač s Windowsom 7, použite postup pre Windows 7 uvedený ďalej v tejto časti.

Spustenie programu balíka Office s povereniami správcu

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na tlačidlo Vyhľadávanie. Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, počkajte na zobrazenie panela kľúčových tlačidiel a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.

 2. Zadajte názov programu balíka Office, napríklad Word. Vo výsledkoch vyhľadajte program balíka Office, potom naň ťuknite a podržte ho alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši. Uvoľnite a zobrazí sa ponuka, potom kliknite na položku Spustiť ako správca.

  Ak ste sa do počítača neprihlásili pomocou konta s právami správcu, Windows zobrazí výzvu na zadanie mena a hesla konta, ktoré tieto práva má v kontrole používateľských kont.

 3. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Zobrazenie zoznamu dôveryhodných vydavateľov a voliteľné odstránenie vydavateľa

 4. Po dokončení úprav zoznamu dôveryhodných vydavateľov ukončite program balíka Office.

  Spúšťanie programov balíka Office s právami správcu je menej bezpečné než ich spúšťanie ako bežný používateľ.

Ak máte počítač s Windowsom 7, použite nasledujúci postup.

Spustenie programu balíka Office s povereniami správcu vo Windowse 7

 1. Kliknite na položky Štart > Všetky programy > Microsoft Office.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na program balíka Office, napríklad Word.

 3. Kliknite na položku Spustiť ako správca.

  Ak ste sa do počítača neprihlásili pomocou konta s právami správcu, Windows zobrazí výzvu na zadanie mena a hesla konta, ktoré tieto práva má v kontrole používateľských kont.

 4. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Zobrazenie zoznamu dôveryhodných vydavateľov a voliteľné odstránenie vydavateľa.

 5. Po dokončení úprav zoznamu dôveryhodných vydavateľov ukončite program balíka Office.

  Spúšťanie programov balíka Office s právami správcu je menej bezpečné než ich spúšťanie ako bežný používateľ.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×