Príbuzné témy
×
Prezentovanie
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Prezentovanie

Pridanie poznámok lektora na snímky

Pri vytváraní prezentácie môžete do nej pridať poznámky lektora, na ktoré sa môžete obrátiť neskôr počas prednesu prezentácie pred publikom.

Počas prezentácie sa poznámky lektora zobrazujú pre vás na monitore, ale nie sú viditeľné pre publikum. Tabla Poznámky je tiež miestom, kam si môžete uložiť body, ktoré chcete počas prezentovania spomenúť.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Pridanie poznámok pri vytváraní prezentácie

Tabla Poznámky je pole, ktoré sa zobrazuje pod každou snímkou. (Na obrázku nižšie je označená purpurovým obrysom.) Na prázdnej table Poznámky sa zobrazuje výzva s textom Kliknite sem a zadajte poznámky. Tam môžete zadať svoje poznámky lektora. Ak sa tabla Poznámky nezobrazuje alebo je úplne minimalizovaná, kliknite na položku PowerPoint_genericPoznámky</c0> na paneli úloh v dolnej časti okna programu (na obrázku nižšie je tiež označená purpurovým obrysom.)

Zobrazí sa tabla Poznámky lektora v PowerPointe

Ak poznámky presahujú pridelenú dĺžku tably Poznámky, na bočnej strane tably sa zobrazí zvislý posúvač. Rovnako môžete tablu Poznámky zväčšiť tak, že myšou ukážete na horný okraj tably, a keď sa ukazovateľ zmení na obojsmernú šípku, presuniete myš smerom nahor.

Poznámky v zobrazení pre prezentujúceho

Tip: Poznámky môžete pridávať počas prezentovania, priamo zo zobrazenia pre prezentujúceho alebo počas úprav prezentácie. Ďalšie informácie o tom, ako do prezentácie pridať poznámky lektora počas jej úprav, nájdete v téme Pridanie poznámok lektora na snímky. 

Keď je počítač pripojený k projektoru a, vy spustíte prezentáciu Toto tlačidlo spustí prezentáciu od prvej snímky v prezentácii., zobrazenie pre prezentujúceho je na obrazovke vášho počítača, kým projektor zobrazuje iba snímky. V zobrazení pre prezentujúceho počas prezentácie vidíte svoje poznámky iba vy, pričom publikum vidí iba vaše snímky.

Zobrazenie pre prezentujúceho v PowerPointe 2016 s krúžkom okolo poznámok lektora

Poznámky sa zobrazujú na table vpravo. Ak potrebujete niečo pridať alebo odstrániť, jednoducho kliknite na textové pole a upravte ho. Text sa automaticky zalamuje a v prípade potreby sa zobrazí zvislý posúvač. Pomocou dvoch tlačidiel v ľavom dolnom rohu tably Poznámky môžete zmeniť veľkosť textu:

Zmena veľkosti textu na table Poznámky v zobrazení pre prezentujúceho

Zobrazenie pre prezentujúceho nie je potrebné vytvárať. PowerPoint v ňom priraďuje poznámky, ktoré ste zadali pre každú snímku, k množine ovládacích prvkov potrebných na navigáciu počas prezentácie.

PowerPoint je počas prezentácie predvolene nastavený na zobrazenie pre prezentujúceho. Toto nastavenie môžete zmeniť na karte Prezentácia na páse s nástrojmi programu PowerPoint:

Možnosť zobrazenia pre prezentujúceho sa riadi podľa začiarkavacieho políčka na karte Prezentácia na páse s nástrojmi v PowerPointe.

Ďalšie podrobnosti o zobrazení a používaní zobrazenia pre prezentujúceho nájdete v téme Spustenie prezentácie a zobrazenie poznámok v zobrazení pre prezentujúceho.

Tlač poznámok lektora

Pozrite si tému Tlač snímok s poznámkami lektora alebo bez nich.

Pozrite tiež

Tlač snímok s poznámkami lektora alebo bez nich

Spustenie prezentácie a zobrazenie poznámok v zobrazení pre prezentujúceho

Prenesenie snímok z jednej prezentácie do druhej

Počas prezentácie sa poznámky lektora zobrazujú pre vás na monitore, ale nie sú viditeľné pre publikum. Tabla Poznámky je tiež miestom, kam si môžete uložiť body, ktoré chcete počas prezentovania spomenúť.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

38 sekúnd

Pridanie poznámok na snímky

Poznámky sa k snímkam pridávajú nasledujúcim spôsobom:

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

 2. Vyberte miniatúru snímky, ku ktorej chcete pridať poznámky.

  Zobrazuje snímku vybratú na table miniatúr v PowerPointe 2016 pre Mac

 3. Pod snímkou sa zobrazí tabla s poznámkami. Kliknite na miesto s textom Kliknite sem a zadajte poznámky a zadajte ľubovoľné poznámky.

  Zobrazuje tablu s poznámkami v PowerPointe 216 pre Mac

 4. Tablu s poznámkami skryjete kliknutím na tlačidlo Poznámky Zobrazuje tlačidlo Poznámky v PowerPointe 2016 pre Mac na paneli úloh. Ak budete chcieť tablu s poznámkami znova zobraziť, znova kliknite na tlačidlo.

Zobrazovanie poznámok počas prezentovania

Ak chcete zobraziť poznámky počas prezentovania, no vaše publikum by malo vidieť len to, čo je na samotnej snímke, použite zobrazenie pre prezentujúceho. Postup:

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Zobrazenie pre prezentujúceho.

 2. Zobrazí sa hlavná snímka, ktorú prezentujete, ukážka ďalšej snímky a pod touto ukážkou poznámky, ktoré ste pridali k aktuálnej snímke.

  Zobrazuje poznámky v zobrazení pre prezentujúceho v PowerPointe 2016 pre Mac

  Vášmu publiku sa zobrazia len snímky v prezentácii, nie vaše poznámky.

Pozrite tiež

Tlač snímok a podkladov

Spustenie prezentácie a zobrazenie poznámok v zobrazení pre prezentujúceho

PowerPoint na webe umožňuje vytvoriť poznámky lektora, ale neumožňuje zobraziť poznámky počas prezentovania.

Vytvorenie poznámok lektora

 • Na karte Zobraziť na páse s nástrojmi v skupine Zobraziť vyberte položku Poznámky Na karte Zobraziť na páse s nástrojmi v skupine Zobraziť vyberte položku Poznámky..

  Tabla sa zobrazí v dolnej časti okna programu PowerPoint. Blikajúci kurzor označuje, že môžete začať písať.

  Tabla s poznámkami sa zobrazuje v dolnej časti okna.

Veľkosť tably s poznámkami sa dá zmeniť, ak jej obsah nevidno všetok naraz. Keď ukážete na horné orámovanie tably, ukazovateľ myši sa zmení na obojstrannú šípku Zvislá obojstranná šípka. Kliknite na orámovanie a presunutím nahor alebo nadol zmeňte veľkosť tably.

Tlač poznámok lektora

Ak máte predplatené služieb Microsoft 365 pre podniky a prezentáciu máte uloženú vo OneDrive pre prácu alebo školu alebo v službe SharePoint v službe Microsoft 365, poznámky lektora si môžete vytlačiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Tlač powerpointových snímok, podkladov alebo poznámok.

Zobrazenie poznámok lektora počas prezentovania

Ak chcete počas prezentovania zobraziť poznámky lektora, musíte v súčasnosti používať počítačovú verziu programu PowerPoint.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×