Pridanie prechodovej farby do tvaru

Pri pridávaní prechodov si môžete vybrať z mnohých možností od jednoduchých vstavaných prechodov až po prechody, ktoré si vytvoríte sami. Prechody možno pridávať k základným tvarom a textovým poliam, ako aj k tvarom, ktorú sú súčasťou grafov, grafických prvkov SmartArt a objektov WordArt. Jednou z možností je rýchlo použiť preddefinované prechody alebo môžete vytvoriť vlastné výplne prechodom s vlastnými farbami a vybratým jasom, priehľadnosťou, smerom prechodu a pozíciou.

Najjednoduchšie je vybrať tvar kliknutím a potom kliknúť na zobrazenú kartu Formát:

 • Pri tvaroch, textových poliach a objektoch WordArt sa karta Formát zobrazuje pod položkou Nástroje na kreslenie.

  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie

 • Pri tvaroch grafov sa karta Formát zobrazuje pod položkou Nástroje pre grafy.

  Karta Formát v časti Nástroje pre grafy

 • Pri tvaroch grafických prvkov SmartArt sa karta Formát zobrazuje pod položkou Nástroje pre grafické prvky SmartArt.

  Karta Formát v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

Na karte Formát kliknite na položku Výplň tvaru, potom na položku Prechod a vyberte si požadovaný prechod.

Galéria prechodov otvorená z položky Výplň tvaru prostredníctvom karty Formát v časti Nástroje na kreslenie

Tip:  Ak chcete tú istú výplň prechodom rýchlo použiť na iné tvary, použite funkciu Kopírovať formát.

Nie ste spokojní s výsledkom? Môžete vykonať ešte pár krokov a použiť vstavaný prechod.

 1. Kliknite na tvar a keď sa zobrazí karta Formát, kliknite na položku Výplň tvaru.

  Tlačidlo Výplň tvaru na karte Formát

 2. Postupne kliknite na položky Prechod a Ďalšie prechody.

 3. V časti Výplň postupne kliknite na položky Výplň prechodom a Preddefinované prechody a vyberte požadovaný prechod.

  Tabla Formátovanie tvaru s otvorenou galériou preddefinovaných prechodov

Tip:  Tieto preddefinované prechody môžete používať ako východiskový bod pri vytváraní svojej vlastnej prechodovej výplne.

Ak s aktuálnym prechodom ešte stále nie ste spokojní, môžete vytvoriť vlastný prechod, a to si bude vyžadovať zopár ďalších krokov.

Kľúčom k vytvoreniu výplne prechodom sú konce prechodu – konkrétne body, v ktorých sa končí zmiešavanie dvoch susedných farieb. Konce možno pridať alebo odstrániť na pruhu jazdca a umiestnenie koncov môžete meniť posunom konca alebo môžete zadať jeho presnú polohu zadaním percenta v poli Pozícia. Po vybratí konca môžete prechod doladiť pomocou ďalších možností. Maximálny počet koncov je 10 a minimálny 2.

Jazdec prechodu s koncami

Ak chcete pridať prechod, kliknite na tlačidlo Pridať zastavenie prechodu Tlačidlo Pridať zastavenie prechodu . Ak chcete zmeniť prechod, kliknite na jazdci na prechod, ktorý chcete zmeniť. Ak chcete prechod odstrániť, kliknite na tlačidlo Odstrániť zastavenie prechodu Hlásenie v stavovom riadku Označené ako finálna verzia .

 1. Kliknite na tvar a keď sa zobrazí karta Formát, kliknite na položku Výplň tvaru.

  Tlačidlo Výplň tvaru na karte Formát

 2. Postupne kliknite na položky Prechod > Ďalšie prechody > Výplň prechodom.

 3. Zo zoznamu vyberte hodnotu vlastnosti Typ.

 4. Smer prechodu nastavíte kliknutím na položku Smer.

  Tabla Formátovanie tvaru s vybratou možnosťou Výplň prechodom

Nasledujúce kroky zopakujte pre každú farbu výplne, ktorú chcete použiť v prechode.

 • Ak chcete použiť farebný prechod, kliknite na pruhu Konce prechodu na koniec prechodu a potom kliknutím na položku Farba vyberte požadovanú farbu.

  Tu je príklad lineárnej dúhovej výplne prechodom, ktorú sme vytvorili pomocou šiestich koncov prechodu, pričom každý mal inú farbu.

  Dúhový prechod používa šesť zastavení

 • Ak chcete presunúť konkrétny koniec prechodu na presnú pozíciu, kliknite na percento v poli Pozícia.

 • V prípade potreby môžete pre jednotlivé konce prechodu nastaviť jazdce vlastností Jas a Priehľadnosť. Tento postup sa musí vykonať samostatne pre každý koniec.

  Poznámky: 

  • Ak chcete pri otáčaní tvaru zachovať rovnaký smer prechodovej výplne a tvaru, začiarknite políčko Otáčať s tvarom.

  • Ak chcete vytvoriť jednofarebný efekt výplne počínajúc 100 % nepriehľadnosťou až po 100 % priehľadnosť, nastavte farbu všetkých koncov prechodu na tú istú hodnotu farby.

Výplň prechodom je výplň tvaru, ktorá v rámci povrchu tvaru postupne prechádza z jednej farby do druhej.

Diagram s vyobrazením tvaru s výplňou prechodu a tromi farbami, ktoré tvoria prechod.

Výplň tvaru, ktorá postupne prechádza medzi troma farbami

Môže ísť o odtiene jednej farby ako na predchádzajúcom obrázku alebo o zmiešavanie dvoch alebo viacerých farieb, ktorým možno vytvoriť pôsobivé efekty, ako ukazujú nasledujúce príklady.

Príklad vstavanej výplne prechodom

Preddefinovaná výplň prechodom Horizont

Príklad vlastného prechodu.

Vlastné výplne prechodom

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Pozrite tiež

farieb v textovom poli alebo tvare

, štýlu alebo hrúbky čiary

Zmena farby písma (farba textu)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×