Obrázok (niekedy priehľadný a nazývaný aj vodotlač) môžete pridať do predloha snímky tak, aby sa zobrazuje na každej snímke v prezentácii. Môžete mať napríklad logo spoločnosti, ktoré chcete zahrnúť na každú snímku.

Použitie obrázka na všetky snímky

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky.

 2. V zobrazení Predloha snímky vyberte v hornej časti tably miniatúr, ktorá sa nachádza na ľavej strane, predlohu snímky.

 3. Na karte Predloha snímky na páse s nástrojmi kliknite na položku Štýly pozadia.

  Štýl pozadia PowerPointu pre Mac
 4. Kliknite na položku Formátovanie pozadia.

  Ponuka štýlov pozadia PowerPointu pre Mac
 5. Ak chcete vložiť obrázok z počítača, kliknite na položku Výplň obrázkom alebo textúrou.

  PowerPoint for Mac Format Background
 6. V časti Vložiť obrázok kliknite na položku Súbor. (Ak chcete vložiť obrázok, ktorý ste už skopírovali do Schránky, kliknite na položku Schránka.)

 7. Vyhľadajte a vyberte požadovaný obrázok a potom kliknite na položku Vložiť.

  Vybratý obrázok vyplní pozadie predlohy snímky na table miniatúr a všetky predlohy rozloženia pod ním.

 8. Ak chcete vytvoriť efekt vodotlače, posuňte na table Formátovanie pozadia pruh Priehľadnosť doprava a nastavte percento nepriehľadnosti.

  Tlačidlo Deaktivovať v skupine Naplánovať na karte Úloha.

Použitie obrázka na určité rozloženia snímok

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky.

 2. V zobrazení Predloha snímky na table miniatúr vľavo kliknite na rozloženie snímky alebo rozloženia, do ktorých chcete pridať pozadie obrázka. (Ak chcete vybrať viac klávesov, počas vyberania podržte stlačený kláves Shift.)

 3. Na karte Predloha snímky kliknite na položku Štýly pozadia.

  Štýl pozadia PowerPointu pre Mac
 4. Kliknite na položku Formátovanie pozadia.

  Ponuka štýlov pozadia PowerPointu pre Mac
 5. Ak chcete vložiť obrázok z počítača, kliknite na položku Výplň obrázkom alebo textúrou.

  PowerPoint for Mac Format Background
 6. V časti Vložiť obrázok kliknite na položku Súbor. (Ak chcete vložiť obrázok, ktorý ste už skopírovali do Schránky, kliknite na položku Schránka.)

 7. Vyhľadajte a vyberte požadovaný obrázok a potom kliknite na položku Vložiť.

  Vybratý obrázok vyplní pozadie predlohy rozloženia alebo predlíci, ktoré ste vybrali v kroku 2.

 8. Ak chcete vytvoriť efekt vodotlače, posuňte na table Formátovanie pozadia pruh Priehľadnosť doprava a nastavte percento nepriehľadnosti.

  Tlačidlo Deaktivovať v skupine Naplánovať na karte Úloha.

Pozrite tiež

Odstránenie grafického prvku pozadia alebo vodotlače zo snímok v PowerPointe pre Mac

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Obrázok a potom na položku Prehliadač obrázkov Clip Art.

  Karta Domov, skupina Vložiť

  Poznámka: Pri vyhľadávaní obrázka ClipArt a obrázkov online budete presmerovaní do Bingu, kde môžete obrázok uložiť v počítači a vložiť do dokumentu. Pri používaní obrázka ClipArt a obrázkov z Bingu ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv a licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

 3. Požadovaný obrázok ClipArt presuňte na predlohu snímky.

 4. Na karte Formátovať obrázok v časti Štýly obrázkov zosvetlite obrázok ClipArt posunutím jazdca Priehľadnosť doprava.

  Power BI – dlaždice

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Premiestnenie obrázka

  Presuňte obrázok na nové miesto.

  Zmena veľkosti obrázka

  Vyberte obrázok, kurzorom ukážte na rukoväť na zmenu veľkosti a posúvajte ju, až kým nedosiahnete požadovanú veľkosť obrázka.

  Tip: Ak chcete zachovať pomer strán obrázka ClipArt, počas presúvania kurzora podržte stlačený kláves SHIFT.

 6. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  Poznámky: 

  • Ak sa vodotlač na niektorej snímke nezobrazuje, v ponuke Formát kliknite na položku Pozadie snímky a uistite sa, že políčko Skryť grafiku pozadia nie je začiarknuté.

  • Ak chcete, aby sa vodotlač zobrazovala iba na jednej snímke, vytvorte ju v normálnom zobrazení.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Obrázok a potom na položku Vyhľadávač fotografií.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 3. Požadovaný obrázok presuňte na predlohu snímky.

 4. Na karte Formátovať obrázok v časti Štýly obrázkov zosvetlite obrázok posunutím jazdca Priehľadnosť doprava.

  Power BI – dlaždice

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Premiestnenie obrázka

  Presuňte obrázok na nové miesto.

  Zmena veľkosti obrázka

  Vyberte obrázok, kurzorom ukážte na rukoväť na zmenu veľkosti a posúvajte ju, až kým nedosiahnete požadovanú veľkosť obrázka.

  Tip: Ak chcete zachovať pomer strán obrázka, počas presúvania kurzora podržte stlačený kláves SHIFT.

 6. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  Poznámky: 

  • Ak chcete, aby sa vodotlač zobrazovala iba na jednej snímke, vytvorte ju v normálnom zobrazení.

  • Ak sa vodotlač na niektorej snímke nezobrazuje, v ponuke Formát kliknite na položku Pozadie snímky a uistite sa, že políčko Skryť grafiku pozadia nie je začiarknuté.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na karte Domov v časti Vložiť kliknite na položku Tvar, ukážte na ľubovoľný typ tvaru a potom kliknite na požadovaný tvar.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 3. Kliknite na predlohu snímky a posúvaním kurzora nastavte požadovanú veľkosť.

  Tip: Ak chcete zachovať pomer strán tvaru, počas presúvania kurzora podržte stlačený kláves SHIFT.

 4. Na karte Formát v časti Štýly tvarov zosvetlite farbu tvaru posunutím jazdca Priehľadnosť doprava.

  Nový prázdny zošit

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Premiestnenie obrázka

  Presuňte obrázok na nové miesto.

  Zmena veľkosti obrázka

  Vyberte obrázok, kurzorom ukážte na rukoväť na zmenu veľkosti a posúvajte ju, až kým nedosiahnete požadovanú veľkosť obrázka.

 6. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  Poznámky: 

  • Ak chcete, aby sa vodotlač zobrazovala iba na jednej snímke, vytvorte ju v normálnom zobrazení.

  • Ak sa vodotlač na niektorej snímke nezobrazuje, v ponuke Formát kliknite na položku Pozadie snímky a uistite sa, že políčko Skryť grafiku pozadia nie je začiarknuté.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na karte Domov v časti Vložiť kliknite na položku Text a potom na položku WordArt.

  Karta Domov, skupina Vložiť

  Ak chcete zmeniť farbu výplne alebo obrysu objektu WordArt, na karte Formát v časti Štýly tvarov vyberte štýl z galérie alebo použite možnosť Výplň, Čiara alebo Efekty.

  Nový prázdny zošit

  Ak chcete zmeniť farbu výplne alebo obrysu textu WordArt, na karte Formát v časti Štýly textu vyberte štýl z galérie alebo použite možnosť Výplň, Čiara alebo Efekty.

  Nová správa s obrázkom vloženým v texte správy, zvýraznený príkaz Obrázok na karte Vložiť

 3. Na karte Formát v časti Štýly tvarov zosvetlite farbu objektu WordArt posunutím jazdca Priehľadnosť doprava.

  Power BI – dlaždice

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Premiestnenie objektu WordArt

  Vyberte objekt WordArt a presuňte ho na nové miesto.

  Zmena veľkosti objektu WordArt

  Vyberte objekt WordArt, kurzorom ukážte na rukoväť na zmenu veľkosti a posúvajte ju, až kým nedosiahnete požadovanú veľkosť objektu WordArt.

  Otáčanie objektu WordArt

  Vyberte objekt WordArt. Na karte Formát v časti Usporiadať kliknite na položku Otočiť a vyberte niektorú z možností.

 5. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  Poznámky: 

  • Ak chcete, aby sa vodotlač zobrazovala iba na jednej snímke, vytvorte ju v normálnom zobrazení.

  • Ak sa vodotlač na niektorej snímke nezobrazuje, v ponuke Formát kliknite na položku Pozadie snímky a uistite sa, že políčko Skryť grafiku pozadia nie je začiarknuté.

Pozrite tiež

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×