Pridanie textu nad fotografiu

V balíku Microsoft Office môžete na pridanie textu nad fotografiu použiť objekt WordArt alebo textové pole. Objekt WordArt alebo textové pole môžete premiestniť nad fotografiu a potom v závislosti od toho, ktorý program balíka Microsoft Office používate, otočte text tak, aby čo najlepšie ladil s vašou fotografiou.

Najlepší spôsob použitia závisí od toho, čo sa snažíte dosiahnuť, a ktorý program balíka Microsoft Office používate. Chcete, aby mal text veľmi štylizovaný vzhľad? Snažíte sa dosiahnuť efekt podobný tomu, čo je možné vidieť na pohľadnici? Je text krátky? Ak áno, najlepšou voľbou môže byť objekt WordArt.

Priblíženie

Ďalšou možnosťou pridania textu nad fotografiu je nakresliť textové pole, zadať do textového poľa požadovaný text a potom nastaviť textové pole tak, aby pozadie a obrys boli priehľadné. Text v textovom poli môžete formátovať rovnako ako text kdekoľvek inde v balíku Office. Táto možnosť je mimoriadne užitočná, ak chcete do svojej fotografie pridať viac ako len jedno alebo dve slová.

Textové pole - Úsmev

V rozbaľovacom zozname vyberte program balíka Office, ktorý používate.

 • Ktorý program balíka Microsoft Office 2010 používate?
 • Excel
 • PowerPoint
 • Word

Pridanie textu nad fotografiu pomocou objektu WordArt

 1. V tabuľkovom hárku skontrolujte, či ste vložili fotografiu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku WordArt, kliknite na požadovaný štýl textu a potom zadajte svoj text.

  Vyberte v skupine Text

 3. Kliknutím na vonkajší okraj objektu WordArt vyberte objekt. Potiahnite text nad fotografiu a potom v prípade potreby otočte text do takého uhla, ktorý bude najlepšie ladiť s vašou fotografiou.

 4. Kliknite na vonkajší okraj fotografie, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknite na okraj objektu WordArt. Tým sa vyberú obidve položky.

 5. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na šípku vedľa položky Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Výber skupiny

Pridanie textu nad fotografiu pomocou textového poľa

 1. V tabuľkovom hárku skontrolujte, či ste vložili fotografiu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Textové pole, kliknite na ľubovoľné miesto v blízkosti obrázka a potom zadajte svoj text.

  Vyberte v skupine Text

 3. Ak chcete zmeniť písmo alebo štýl textu, zvýraznite text, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke vyberte požadované formátovanie textu.

 4. Kliknite na vonkajší okraj textového poľa, potiahnite text nad fotografiu a potom v prípade potreby otočte text do takého uhla, ktorý bude najlepšie ladiť s vašou fotografiou.

 5. Skontrolujte, či je textové pole vybraté, a potom v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov vykonajte tieto kroky:

  1. Kliknite na položku Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  2. Kliknite na položku Obrys tvaru a potom na položku Bez ohraničenia.

  Štýly tvarov

 6. Kliknite na vonkajší okraj fotografie, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na okraj textového poľa. Tým sa vyberú obidve položky.

 7. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na šípku vedľa položky Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Výber skupiny

Na začiatok stránky

Pridanie textu nad fotografiu pomocou objektu WordArt

 1. V prezentácii skontrolujte, či ste vložili fotografiu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku WordArt, kliknite na požadovaný štýl textu a potom zadajte svoj text.

  Vyberte v skupine Text

 3. Kliknutím na vonkajší okraj objektu WordArt vyberte objekt. Potiahnite text nad fotografiu a potom v prípade potreby otočte text do takého uhla, ktorý bude najlepšie ladiť s vašou fotografiou.

 4. Kliknite na vonkajší okraj fotografie, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknite na okraj objektu WordArt. Tým sa vyberú obidve položky.

 5. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na šípku vedľa položky Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Výber skupiny

Pridanie textu nad fotografiu pomocou textového poľa

 1. V prezentácii skontrolujte, či ste vložili fotografiu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Textové pole, potiahnutím nakreslite textové pole na ľubovoľnom mieste v blízkosti obrázka a potom zadajte svoj text.

  Vyberte v skupine Text

 3. Ak chcete zmeniť písmo alebo štýl textu, zvýraznite text, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke vyberte požadované formátovanie textu.

 4. Kliknite na vonkajší okraj textového poľa, potiahnite text nad fotografiu a potom v prípade potreby otočte text do takého uhla, ktorý bude najlepšie ladiť s vašou fotografiou.

 5. Skontrolujte, či je textové pole vybraté, a potom v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov vykonajte tieto kroky:

  1. Kliknite na položku Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  2. Kliknite na položku Obrys tvaru a potom na položku Bez ohraničenia.

  Štýly tvarov

 6. Kliknite na vonkajší okraj fotografie, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na okraj textového poľa. Tým sa vyberú obidve položky.

 7. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na šípku vedľa položky Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Výber skupiny

Na začiatok stránky

Pridanie textu nad fotografiu pomocou objektu WordArt

 1. Kliknutím umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

  Výber kresliaceho plátna

 3. Kliknite na kresliace plátno a potom na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Obrázky.

  Skupina Ilustrácie

 4. Vyhľadajte a dvakrát kliknite na fotografiu, ktorú chcete použiť.

 5. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku WordArt, kliknite na požadovaný štýl textu a potom zadajte svoj text.

 6. Kliknutím na vonkajší okraj objektu WordArt vyberte objekt. Potiahnite text nad fotografiu a potom v prípade potreby otočte text do takého uhla, ktorý bude najlepšie ladiť s vašou fotografiou.

 7. Kliknite na vonkajší okraj fotografie, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknite na okraj objektu WordArt. Tým sa vyberú obidve položky.

 8. V časti Nástroje obrázkov na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na šípku vedľa položky Zoskupiť a potom kliknite na Zoskupiť.

  Výber skupiny

Pridanie textu nad fotografiu pomocou textového poľa

 1. Kliknutím umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

  Výber kresliaceho plátna

 3. Kliknite na kresliace plátno a potom na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Obrázky.

  Skupina Ilustrácie

 4. Vyhľadajte a dvakrát kliknite na fotografiu, ktorú chcete použiť, a potom kliknite mimo kresliaceho plátna.

 5. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Textové pole a potom v dolnej časti ponuky kliknite na položku Nakresliť textové pole.

 6. Zadajte text, ktorý sa má zobraziť v textovom poli, a potom potiahnite textové pole na požadované miesto.

 7. Ak chcete zmeniť písmo alebo štýl textu, zvýraznite text a potom v kontextovej ponuke vyberte požadované formátovanie textu.

 8. Kliknite na vonkajší okraj textového poľa a potom textové pole potiahnutím umiestnite nad fotografiu.

 9. Skontrolujte, či je textové pole vybraté, a potom v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov vykonajte tieto kroky:

  1. Kliknite na položku Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  2. Kliknite na položku Obrys tvaru a potom na položku Bez ohraničenia.

  Skupina Štýly tvarov vo Worde

 10. Kliknite na vonkajší okraj fotografie, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknite na okraj objektu WordArt. Tým sa vyberú obidve položky.

 11. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na šípku vedľa položky Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Výber skupiny

Na začiatok stránky

V rozbaľovacom zozname vyberte program balíka Office, ktorý používate.

 • Ktorý program balíka Microsoft Office 2010 používate?
 • Excel
 • PowerPoint
 • Word

Pridanie textu nad fotografiu pomocou objektu WordArt

 1. V tabuľkovom hárku skontrolujte, či ste vložili fotografiu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku WordArt, kliknite na požadovaný štýl textu a potom zadajte svoj text.

  Príkaz Zoradiť

 3. Kliknutím na vonkajší okraj objektu WordArt vyberte objekt. Potiahnite text nad fotografiu a potom v prípade potreby otočte text do takého uhla, ktorý bude najlepšie ladiť s vašou fotografiou.

 4. Kliknite na vonkajší okraj fotografie, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknite na okraj objektu WordArt. Tým sa vyberú obidve položky.

 5. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na šípku vedľa položky Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Panel s nástrojmi – Skupina

Pridanie textu nad fotografiu pomocou textového poľa

 1. V tabuľkovom hárku skontrolujte, či ste vložili fotografiu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Textové pole, kliknite na ľubovoľné miesto v blízkosti obrázka a potom zadajte svoj text.

  Panel s nástrojmi – Textové pole

 3. Ak chcete zmeniť písmo alebo štýl textu, zvýraznite text, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke vyberte požadované formátovanie textu.

 4. Kliknite na vonkajší okraj textového poľa, potiahnite text nad fotografiu a potom v prípade potreby otočte text do takého uhla, ktorý bude najlepšie ladiť s vašou fotografiou.

 5. Skontrolujte, či je textové pole vybraté, a potom v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov vykonajte tieto kroky:

  1. Kliknite na položku Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  2. Kliknite na položku Obrys tvaru a potom na položku Bez ohraničenia.

   Panel s nástrojmi – Obrys tvaru

 6. Kliknite na vonkajší okraj fotografie, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na okraj textového poľa. Tým sa vyberú obidve položky.

 7. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na šípku vedľa položky Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Panel s nástrojmi – Skupina

Na začiatok stránky

Pridanie textu nad fotografiu pomocou objektu WordArt

 1. V prezentácii skontrolujte, či ste vložili fotografiu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku WordArt, kliknite na požadovaný štýl textu a potom zadajte svoj text.

  Príkaz Zoradiť

 3. Kliknutím na vonkajší okraj objektu WordArt vyberte objekt. Potiahnite text nad fotografiu a potom v prípade potreby otočte text do takého uhla, ktorý bude najlepšie ladiť s vašou fotografiou.

 4. Kliknite na vonkajší okraj fotografie, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknite na okraj objektu WordArt. Tým sa vyberú obidve položky.

 5. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na šípku vedľa položky Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Panel s nástrojmi – Skupina

Pridanie textu nad fotografiu pomocou textového poľa

 1. V prezentácii skontrolujte, či ste vložili fotografiu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Textové pole, potiahnutím nakreslite textové pole na ľubovoľnom mieste v blízkosti obrázka a potom zadajte svoj text.

  Panel s nástrojmi – Textové pole

 3. Ak chcete zmeniť písmo alebo štýl textu, zvýraznite text, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke vyberte požadované formátovanie textu.

 4. Kliknite na vonkajší okraj textového poľa, potiahnite text nad fotografiu a potom v prípade potreby otočte text do takého uhla, ktorý bude najlepšie ladiť s vašou fotografiou.

 5. Skontrolujte, či je textové pole vybraté, a potom v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov vykonajte tieto kroky:

  1. Kliknite na položku Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  2. Kliknite na položku Obrys tvaru a potom na položku Bez ohraničenia.

   Panel s nástrojmi – Obrys tvaru

 6. Kliknite na vonkajší okraj fotografie, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na okraj textového poľa. Tým sa vyberú obidve položky.

 7. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na šípku vedľa položky Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Panel s nástrojmi – Skupina

Na začiatok stránky

Pridanie textu nad fotografiu pomocou objektu WordArt

 1. Kliknutím umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

  Panel s nástrojmi - Tvary

 3. Kliknite na kresliace plátno a potom na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Obrázok.

  Panel s nástrojmi – Obrázok

 4. Vyhľadajte a dvakrát kliknite na fotografiu, ktorú chcete použiť.

 5. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku WordArt, kliknite na požadovaný štýl textu a potom zadajte svoj text.

 6. Kliknutím na vonkajší okraj objektu WordArt vyberte objekt. Potiahnite text nad fotografiu a potom v prípade potreby otočte text do takého uhla, ktorý bude najlepšie ladiť s vašou fotografiou.

 7. Kliknite na vonkajší okraj fotografie, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknite na okraj objektu WordArt. Tým sa vyberú obidve položky.

 8. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na šípku vedľa položky Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Panel s nástrojmi – Skupina

Pridanie textu nad fotografiu pomocou textového poľa

 1. Kliknutím umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

  Panel s nástrojmi - Tvary

 3. Kliknite na kresliace plátno a potom na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Obrázok.

  Panel s nástrojmi – Obrázok

 4. Vyhľadajte a dvakrát kliknite na fotografiu, ktorú chcete použiť, a potom kliknite mimo kresliaceho plátna.

 5. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Textové pole a potom v dolnej časti ponuky kliknite na položku Nakresliť textové pole.

 6. Zadajte text, ktorý sa má zobraziť v textovom poli, a potom potiahnite textové pole na požadované miesto.

 7. Ak chcete zmeniť písmo alebo štýl textu, zvýraznite text a potom v kontextovej ponuke vyberte požadované formátovanie textu.

 8. Kliknite na vonkajší okraj textového poľa a potom textové pole potiahnutím umiestnite nad fotografiu.

 9. Skontrolujte, či je textové pole stále vybraté, a potom v časti Nástroje textových polí na karte Formát v skupine Štýly textových polí vykonajte tieto kroky:

  1. Kliknite na položku Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  2. Kliknite na položku Obrys tvaru a potom na položku Bez ohraničenia.

   Panel s nástrojmi – Štýly textového poľa

 10. Kliknite na vonkajší okraj fotografie, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknite na okraj objektu WordArt. Tým sa vyberú obidve položky.

 11. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na šípku vedľa položky Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Panel s nástrojmi – Skupina

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×