Prijímanie a uskutočňovanie hovorov pre skupinu pre odpovede v programe Lync 2010

Ako agent skupiny pre odpovede ste boli vybratí, aby ste konkrétnej skupine alebo viacerým skupinám pomáhali odpovedať na telefonické hovory. Pomocou komunikačného softvéru Microsoft Lync 2010 môžete prijímať a spravovať telefonické hovory, ktoré prídu vašej skupine.

Čo chcete robiť?

Zistenie, v ktorých skupinách ste agentom

Môžete byť aj anonymným agentom. V takom prípade sa však volajúcemu nezobrazí vaše meno, ale iba názov skupiny. Ak chcete zistiť, v ktorých skupinách ste agentom, postupujte nasledovne:

 • V hlavnom okne programu Lync kliknite na šípku Zobraziť ponuku Ikona Možnosti , ukážte na položku Nástroje a potom kliknite na položku Nastavenie skupiny pre odpovede.

Zobrazí sa stránka Skupiny zástupcov so zoznamom všetkých skupín, v ktorých ste agentom, ako aj informácie o tom, či ste prihlásení do každej skupiny. Existujú dva typy skupín:

 • Formálne skupiny – skupiny, do ktorých sa treba pred uskutočnením hovoru manuálne prihlásiť.

 • Neformálne skupiny – skupiny, do ktorých sa prihlásite automaticky pri prihlásení do programu Lync 2010. V prípade týchto skupín nie je možné zrušiť začiarknutie políčka Prihlásený.

  Stránka Skupiny agenta

Ak ste agentom na viacerých lokalitách, v prípade každej lokality sa zobrazí samostatná stránka.

Na začiatok stránky

Prihlásenie do formálnej skupiny

Ak sa chcete prihlásiť do formálnej skupiny, postupujte nasledovne:

 1. V hlavnom okne programu Lync kliknite na šípku Zobraziť ponuku, ukážte na položku Nástroje a potom kliknite na položku Nastavenie skupiny pre odpovede.

 2. Na stránke Skupiny agenta začiarknite vedľa skupiny políčko Prihlásený.

Na začiatok stránky

Prijatie hovoru

Ak ste sa prihlásili do skupiny, ste pripravení na prijatie hovoru. Upozornenie na prichádzajúci hovor vás informuje o tom, od ktorej skupiny k vám smeruje hovor.

 • Ak chcete prijať hovor, kliknite na upozornenie na prichádzajúci hovor.

  Prijatie hovoru kliknutím na upozornenie

  Poznámka: Ak boli volajúcemu pri prvom pripojení poskytnuté určité možnosti, v okne konverzácie sa zobrazí oznam Poznámky od skupiny (názov skupiny) a pokyny, ktoré volajúci počul, ako aj možnosť, ktorú volajúci vybral. Môže sa vám tiež zobraziť, ako dlho volajúci čakal na pripojenie k vám.

Na začiatok stránky

Pridanie okamžitých správ k hovoru

Počas prebiehajúceho hovoru môžete odosielať okamžité správy bez toho, aby sa hovor prerušil.

 • Ak chcete počas hovoru odoslať okamžitú správu, v okne konverzácie kliknite na tlačidlo Ok. spr.

Na začiatok stránky

Pridanie videa k hovoru

Ak to spoločnosť povoľuje a ak máte k dispozícii potrebný hardvér na prenos zvuku a videa, môžete k hovoru pridať video.

 • Ak chcete počas hovoru pridať video, v okne konverzácie kliknite na tlačidlo Video.

Na začiatok stránky

Uskutočnenie hovoru v mene skupiny pre odpovede

Hovory môžete uskutočňovať iba v mene anonymných skupín pre odpovede.

 1. V hlavnom okne programu Lync ukážte na kontakt, ktorému chcete zavolať a potom kliknite na šípku vedľa tlačidla Zavolať. (Môžete to vykonať aj na karte kontaktu.)

 2. V rozbaľovacom zozname Zavolať kliknite na skupinu pre odpovede, za ktorú uskutočňujete hovor.

 3. Kliknite na číslo, na ktoré chcete volať, alebo kliknite na položku Nové číslo a zadajte nové číslo.

  Poznámka: V mene skupiny pre odpovede nemôžete začať schôdzu ani konferenčný hovor, ani sa k nim nemôžete pripojiť, takisto nemôžete zdieľať obsah, ani nahrávať hovor. Po uskutočnení hovoru môžete pridať okamžité správy alebo video.

Na začiatok stránky

Presmerovanie hovoru skupiny pre odpovede

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať na iné číslo.

 • Ak chcete presmerovať hovor, po zobrazení upozornenia na hovor kliknite na položku Presmerovať a potom vyberte alternatívne číslo.

Poznámka: Agenti nemôžu presmerovať prichádzajúce hovory do okamžitých správ ani do osobnej hlasovej schránky.

Na začiatok stránky

Prepojiť hovor skupiny pre odpovede

Hovor skupiny pre odpovede môžete prepojiť dvoma spôsobmi:

 • Pomocou priameho prepojenia, kedy najskôr nehovoríte s osobou, ktorej sa chystáte hovor presmerovať.

 • Pomocou konzultačného prepojenia, kedy najskôr hovoríte s osobou, pre ktorú je hovor určený, aby ste zistili, či môže hovor prevziať.

Postup pri priamom prepojení

 1. V okne konverzácie kliknite na položku Podržať a potom na položku Prepojiť.

 2. Kliknite na možnosť Iná osoba alebo číslo.

 3. Vyberte osobu (prípadne ju najprv vyhľadajte).

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Postup pri konzultačnom prepojení

 1. V okne konverzácie kliknite na tlačidlo Podržať.

 2. Z hlavného okna programu Lync (nie z okna konverzácie) zavolajte určenému príjemcovi zo zoznamu kontaktov (prípadne zadajte meno alebo číslo).

 3. Po potvrdení prepojenia sa vráťte do pôvodného okna konverzácie.

 4. Kliknite na položku Prepojiť, ukážte na položku Aktuálne konverzácie a potom vyberte osobu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×