Prispôsobenie klávesových skratiek

Klávesové skratky (alebo klávesové skratky) môžete prispôsobiť tak, že ich priradíte k príkazu, makru, písma, štýlu alebo často používanému symbolu. Klávesové skratky môžete tiež odstrániť. Klávesové skratky môžete priradiť alebo odstrániť pomocou myši alebo len klávesnice.

Priradenie alebo odstránenie klávesovej skratky pomocou myši

 1. Prejdite na položku Možnostisúboru > > Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 2. V dolnej časti tably Prispôsobenie pása s nástrojmi a klávesových skratiek vyberte položku prispôsobiť.

  Tlačidlo prispôsobiť na table Prispôsobenie pása s nástrojmi a klávesových skratiek

 3. V poli Uložiť zmeny v vyberte názov aktuálneho dokumentu alebo šablóny, v ktorej chcete uložiť zmeny klávesových skratiek.

 4. V poli kategórie vyberte kategóriu, ktorá obsahuje príkaz alebo inú položku, ku ktorej chcete priradiť klávesovú skratku, alebo z ktorej chcete odstrániť klávesovú skratku.

 5. V poli príkazy vyberte názov príkazu alebo inej položky, ku ktorej chcete priradiť klávesovú skratku, alebo odstráňte klávesovú skratku.

  Všetky klávesové skratky, ktoré sú aktuálne priradené k danému príkazu alebo inej položke, sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy alebo pod poľom s aktuálne priradenýmoznačením.

 6. Ak chcete priradiť klávesovú skratku, postupujte takto:

  Klávesové skratky začnite zadávať klávesom CTRL alebo funkčným klávesom.

  1. V poli Stlačte novú klávesovú skratku stlačte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Napríklad stlačte kláves CTRL a kláves, ktorý chcete používať.

  2. Nahliadnutím do poľa Aktuálne klávesy (alebo Aktuálne priradenie) sa presvedčte, či je kombinácia klávesov už priradená príkazu alebo inej položke. Ak je kombinácia už priradená, zadajte inú kombináciu.

   Vytvorenie novej klávesovej skratky v dialógovom okne Prispôsobenie klávesnice

   Dôležité: Po priradení sa daná kombinácia už nemôže používať na pôvodný účel. Napríklad stlačenie kombinácie CTRL + B mení označený text na tučné písmo. Ak znova priradíte kombináciu klávesov CTRL + B k novému príkazu alebo inej položke, nebudete môcť zmeniť text tučným písmom stlačením kombinácie klávesov CTRL + B, pokiaľ neobnovíte priradenia klávesových skratiek k pôvodným nastaveniam, a to výberom položky Obnoviť všetko v dolnej časti dialógového okna Prispôsobenie klávesnice .

  3. Vyberte položku Assign (Priradiť).

   Poznámka: Ak používate programovateľnú klávesnicu, kombinácia klávesov CTRL + ALT + F8 môže byť vyhradená pre inicializáciu programovania klávesnice.

  Odstránenie klávesovej skratky

  1. V poli Aktuálne klávesy vyberte klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť.

  2. Vyberte položku Odstrániť.

Priradenie alebo odstránenie klávesovej skratky pomocou klávesnice

 1. Stlačením kombinácie klávesov ALT + F, T otvorte dialógové okno Možnosti programu Word .

 2. Stlačením klávesu šípka nadol vyberte položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 3. Opakovane stláčajte kláves TAB, až kým nevyberiete položku prispôsobiť v dolnej časti dialógového okna a potom stlačte kláves ENTER.

  Tlačidlo prispôsobiť na table Prispôsobenie pása s nástrojmi a klávesových skratiek

 4. V poli Kategórie stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte kategóriu, ktorá obsahuje príkaz alebo inú položku, ku ktorej chcete priradiť klávesovú skratku alebo pre ktorú chcete zrušiť priradenie klávesovej skratky.

 5. Stláčaním klávesu TAB prejdite do poľa Príkazy.

 6. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte názov príkazu alebo inej položky, ku ktorej chcete priradiť klávesovú skratku alebo pre ktorú chcete zrušiť priradenie klávesovej skratky.

  Všetky klávesové skratky, ktoré sú aktuálne priradené k danému príkazu alebo položke, sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy alebo pod poľom s aktuálne priradenýmoznačením.

 7. Ak chcete priradiť klávesovú skratku, postupujte takto:

  Klávesové skratky začnite zadávať klávesom CTRL alebo funkčným klávesom.

  1. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým kurzor neprejde do poľa Stlačte novú klávesovú skratku.

  2. Stlačte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Stlačte napríklad kláves CTRL a kláves, ktorý chcete používať.

  3. Nahliadnutím do poľa Aktuálne klávesy (alebo Aktuálne priradenie) sa presvedčte, či je kombinácia klávesov už priradená príkazu alebo inej položke. Ak je kombinácia už priradená, zadajte inú kombináciu.

   Vytvorenie novej klávesovej skratky v dialógovom okne Prispôsobenie klávesnice

   Dôležité: Po priradení sa daná kombinácia už nemôže používať na pôvodný účel. Napríklad stlačenie kombinácie CTRL + B mení označený text na tučné písmo. Ak znova priradíte kombináciu klávesov CTRL + B k novému príkazu alebo inej položke, nebudete môcť zmeniť text tučným písmom stlačením kombinácie klávesov CTRL + B, pokiaľ neobnovíte priradenia klávesových skratiek k pôvodným nastaveniam, a to výberom položky Obnoviť všetko v dolnej časti dialógového okna Prispôsobenie klávesnice .

  4. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybrané pole Uložiť zmeny do.

  5. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR zvýraznite názov aktuálneho dokumentu alebo šablóny, v ktorej chcete zmeny klávesových skratiek uložiť, a stlačte kláves ENTER.

  6. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybratá položka Priradiť, a potom stlačte kláves ENTER.

   Poznámka: Ak používate programovateľnú klávesnicu, kombinácia klávesov CTRL + ALT + F8 môže byť vyhradená pre inicializáciu programovania klávesnice.

  Odstránenie klávesovej skratky

  1. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybrané pole Uložiť zmeny do.

  2. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR zvýraznite názov aktuálneho dokumentu alebo šablóny, v ktorej chcete zmeny klávesových skratiek uložiť, a stlačte kláves ENTER.

  3. Stláčajte klávesy SHIFT + TAB opakovane, kým kurzor neprejde do poľa Aktuálne klávesy.

  4. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte klávesovú skratku, ktorú chcete odobrať.

  5. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybraná položka Odstrániť, a potom stlačte kláves ENTER.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×