Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PROB  v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti pravdepodobnosť, s ktorou budú hodnoty v danom rozsahu medzi dvoma limitmi. Ak nezadáte argument horný_limit, tak vráti pravdepodobnosť, že hodnoty v oblasti x_rozsah sú rovnaké ako argument dolný_limit.

Syntax

PROB(x_rozsah; rozsah_pravdepodobnosti; [dolný_limit]; [horný_limit])

Syntax funkcie PROB obsahuje nasledovné argumenty:

  • X_rozsah    Povinný argument. Rozsah číselných hodnôt x, s ktorými sa spája pravdepodobnosť.

  • Rozsah_pravdepodobnosti    Povinný argument. Množina pravdepodobností zodpovedajúcich jednotlivým hodnotám v rozsahu x_rozsah.

  • Dolný_limit    Voliteľný argument. Dolná hranica intervalu hodnôt, pre ktoré chcete zistiť pravdepodobnosť.

  • Horný_limit    Voliteľný argument. Horná hranica intervalu hodnôt, pre ktoré chcete zistiť pravdepodobnosť.

Poznámky

  • Ak je niektorá hodnota v prob_range ≤ 0 alebo akákoľvek hodnota v prob_range > 1, funkcia PROB vráti #NUM! .

  • Ak sa súčet hodnôt v prob_range nerovná 1, funkcia PROB vráti #NUM! .

  • Ak nie je horný_limit zadaný, funkcia PROB vráti pravdepodobnosť, že hodnoty v oblasti x_rozsah sú rovnaké ako dolný_limit.

  • Ak argumenty x_rozsah a rozsah_pravdepodobnosti obsahujú rozdielny počet údajových bodov, funkcia PROB vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Hodnota x

Pravdepodobnosť

0

0,2

1

0,3

2

0,1

3

0,4

Vzorec

Popis

Výsledok

=PROB(A3:A6;B3:B6;2)

Pravdepodobnosť, že x je 2.

0,1

=PROB(A3:A6;B3:B6;1;3)

Pravdepodobnosť, že x je v rozsahu medzi 1 a 3.

0,8

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×