PROB (funkcia)

V tomto článku je popísaná syntax vzorca a používanie prob  Funkcia v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti pravdepodobnosť, s ktorou budú hodnoty v danom rozsahu medzi dvoma limitmi. Ak nezadáte argument horný_limit, tak vráti pravdepodobnosť, že hodnoty v oblasti x_rozsah sú rovnaké ako argument dolný_limit.

Syntax

PROB(x_rozsah; rozsah_pravdepodobnosti; [dolný_limit]; [horný_limit])

Syntax funkcie PROB obsahuje nasledovné argumenty:

  • X_rozsah    Povinný argument. Rozsah číselných hodnôt x, s ktorými sa spája pravdepodobnosť.

  • Rozsah_pravdepodobnosti    Povinný argument. Množina pravdepodobností zodpovedajúcich jednotlivým hodnotám v rozsahu x_rozsah.

  • Dolný_limit    Voliteľný argument. Dolná hranica intervalu hodnôt, pre ktoré chcete zistiť pravdepodobnosť.

  • Horný_limit    Voliteľný argument. Horná hranica intervalu hodnôt, pre ktoré chcete zistiť pravdepodobnosť.

Poznámky

  • Ak nejaká hodnota v prob_range ≤ 0 alebo ľubovoľná hodnota v prob_range > 1, funkcia PROB vráti #NUM. .

  • Ak sa súčet hodnôt v prob_range nerovná hodnote 1, funkcia PROB vráti #NUM. .

  • Ak nie je horný_limit zadaný, funkcia PROB vráti pravdepodobnosť, že hodnoty v oblasti x_rozsah sú rovnaké ako dolný_limit.

  • Ak argumenty x_rozsah a rozsah_pravdepodobnosti obsahujú rozdielny počet údajových bodov, funkcia PROB vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Hodnota x

Pravdepodobnosť

0

0,2

1

0,3

2

0,1

3

0,4

Vzorec

Popis

V ýsledok

=PROB(A3:A6;B3:B6;2)

Pravdepodobnosť, že x je 2.

0,1

=PROB(A3:A6;B3:B6;1;3)

Pravdepodobnosť, že x je v rozsahu medzi 1 a 3.

0,8

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×